• notifications1
  • menü

Bugün : 2 Ekim 2022 Pazar

Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Sınavı (Nisan-2012)

Bu testi online olarak çözmek için burayı tıklayınız!
x
Soruların doğru cevap şıklarını görebilmeniz için sisteme giriş yapmanız gerekmektedir!

S1 - 639 sayılı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre aşağıdakilerden hangisi Hayvancılık Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?

A) Hayvancılığı geliştirmek, teşvik etmek ve teşvik esaslarını belirlemek

B) Yüksek vasıflı hayvan ırklarını yaygınlaştırmak

C) Hayvan kimlik sistemini kurmak ve hayvan hareketlerini kontrol etmek

D) Hayvan ıslah programları uygulamak ve uygulatmak

S2 - 639 sayılı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre aşağıdakilerden hangisi Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün görevlerindendir?

A) Bitkisel üretim ile ilgili bilgi sistemlerini kurmak ve kullanılmasını sağlamak

B) Bitki sağlığını korumak, bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele etmek ve buna ilişkin esasları belirlemek

C) Bitki pasaport sistemini kurmak

D) Bitki ve bitkisel ürün hareketlerini kontrol etmek

S3 - 639 sayılı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre "Tarımsal verileri toplamak ve istatistikleri oluşturmak" hangi Genel Müdürlüğün görevidir?

A) Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

B) Tarım Reformu Genel Müdürü

C) Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

D) Hayvancılık Genel Müdürlüğü

S4 - "Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangileri Tarım Yayımcısının/Danışmanının görevlerindendir?

I - Üretimin her aşamasında göreviyle ilgili konularda tarımsal işletme sahiplerine veya hizmet verdiği diğer birimlere gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak, gerektiğinde ilgili mevzuata uygun tarımsal uygulamalar yapmak

II - Bitkisel ve hayvansal üretime yönelik sürdürülebilir üretim teknikleri konusunda her türlü bilgi ve yeni teknolojinin hedef kitleye ulaştırılmasını sağlamak

III - Çevrenin, doğal kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin korunması için tarımsal işletme sahiplerini ve hedef kitleyi bilgilendirmek

IV - Tarımsal üretimi kayıt ve kontrol altına alacak belgelerin düzenlenmesini sağlamak

A) I-II-III

B) I- III-IV

C) I- II-III-IV

D) II-III-IV

S5 - Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğe göre hangi kişi/kuruluş tarımsal danışmanlık hizmeti sunamaz ?

A) Bünyelerinde danışman istihdam eden üretici örgütleri ve ziraat odaları

B) Tarımsal danışmanlık dernekleri/vakıfları

C) Tarımsal girdi satışı yapan şirketler

D) Serbest tarım danışmanları

S6 - Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğe göre tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi/kuruluşlardan " Bakanlıkça istenen; bilgi, belge, program ve raporları il müdürlüğüne vermeyenlere" hangi ceza verilir?

A) Uyarma

B) Kınama

C) Sertifikanın/Yetki belgesinin geçici olarak alıkonulması

D) Sertifikanın/Yetki belgesinin iptali

S7 - Tarımsal danışmanlık yetki belgesi sahibi kişi ve kuruluşlardan üç yıl süreyle tarımsal danışmanlık hizmeti yapmayanlara Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğe göre ne yapılır?

A) Kınama Cezası verilir

B) Yetki belgesinin geçici olarak alıkonulması cezası verilir

C) Yetki belgesi iptal edilir

D) Hiçbir işlem yapılmaz

S8 - Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğe göre tarım yayımcısı/danışmanı sertifikaları kaç yılda bir vize ettirilmek zorundadır?

* Bu soruyu En son yönetmeliğe göre cevaplandırınız.

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

S9 - Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi tarımsal danışmanlık hizmetlerini sunacak kişi ve kuruluşların çalışmalarına ve sorumluluklarına ilişkin esaslardan değildir?

A) Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlar yayım ve danışmanlık hizmetleri sırasında hiçbir şekilde siyasi propaganda yapamaz.

B) Tarımsal danışmanlık hizmetini sunacak kişi ve kuruluşlarının ortakları ve üyeleri diğer danışmanlık kuruluşlarında görev alabilirler.

C) Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlar istihdam ettikleri danışmanların Bakanlık ve diğer kuruluşlar tarafından düzenlenecek eğitimlere katılmalarını sağlamakla yükümlüdür.

D) Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşların hizmetleri karşılığında tarımsal işletme sahiplerinden sözleşmede yer alan hususlara ait olanlar dışında herhangi bir ücret almaları yasaktır.

S10 - 5488 sayılı Tarım Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi tarım politikalarının önceliklerinden değildir?

A) Kırsal kesimde yaşayan nüfusun azaltılması

B) Yeterli ve güvenilir gıda arzının sağlanması.

C) Tarımsal işletmelerin altyapılarının geliştirilmesi.

D) Tarımsal faaliyetlerde bilgi ve uygun teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılması.

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

reflesh

İlim aşağıdakileri yükseltir,cahillik yüksektekileri alçaltır.

SORHOCAM.COM

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Copright 2014 - 2022 Konya