• notifications1
  • menü

Bugün : 29 Kasım 2023 Çarşamba

Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Sınavı (Nisan-2011)

Bu testi online olarak çözmek için burayı tıklayınız!
x
Soruların doğru cevap şıklarını görebilmeniz için sisteme giriş yapmanız gerekmektedir!

S1 - Hangi yayım yönteminde çiftçi başına maliyet en azdır?

A) Kitlesel yayım yöntemleri

B) Bireysel yayım yöntemleri

C) Grup yayım yöntemleri

D) Danışmanlık yöntemi

S2 - Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yayım yöntem ve araçları etki derinliği (yoğunluğu) açısından yüksek olandan az olana doğru sıralanmıştır?

A) TV-Billboard - Grup tartışması - Çiftçi ziyareti

B) Grup tartışması - Çiftçi ziyareti - TV - Billboard

C) TV- Grup tartışması - Billboard - Çiftçi ziyareti

D) Çiftçi ziyareti - Grup tartışması - Billboard-TV

S3 - Aşağıdaki hangi seçenek, yayım yöntem ve tekniklerinin örtüşmesine örnek olarak verilebilir?

A) Televizyon programında metod demonstrasyonunu göstermek

B) Web sayfasına broşürleri koymak

C) Konferansın sonunda broşür dağıtmak

D) Broşürlerde resim ve yazıya beraber yer vermek

S4 - Gruplarla çalışma tekniklerinden biri olan beyin fırtınasında ideal grup büyüklüğü nedir?

A) 6–12 arası

B) 50 kişi

C) 3–5 arası

D) 100 kişiyi geçmemeli

S5 - Grup çalışmalarında kullanılan kart yazma tekniğinde, aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru değildir?

A) Kartlar toplandığında beraberce okunarak yazılanlar açıklığa kavuşturulmalı

B) Karta yazılanlar kolayca okunabilmeli.

C) Her katılımcı bütün seçenekleri kendisine verilen karta yazmalı

D) Kolaylaştırıcı konuyla ilgili olmayan kartları dışarıda bırakabilir

S6 - Tutumların değiştirilmesi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde en kolay gerçekleşebilir?

A) Afiş

B) Broşür

C) Çiftçi ziyareti

D) Grup tartışması

S7 - Bir köyde çiftçilerle birlikte yayım programını oluştururken aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru bir yolda olduğumuzu gösterir.

A) Çiftçinin programa katılması süreci çıkmaza sokar.

B) Yeni ürünleri programda öncelikle ele almalıyız.

C) Programlamada çiftçinin ağırlıklı olarak problem gördüğü konular dikkate alınmalıdır.

D) Programı önce biz hazırlarız, sonra çiftçiye sunar görüşünü alırız.

S8 - Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir problem ağacında "kuzu verimi düşük" probleminin nedenlerinden değildir?

A) Verimi yüksek ırklar kullanılmıyor

B) Besleme yetersiz

C) Kuzudan elde edilen gelir düşük

D) Ölü doğum oranı yüksek

S9 - Aşağıda belirtilen Tarım Yayımcısı/Danışmanı Sertifikalarının vize edilmesi ile ilgili şartlardan hangisi yanlıştır?

A) Vize işlemi İl Teknik Komitesi tarafından yapılır.

B) Sertifikalar 3 yılda bir vize ettirilmek zorundadır.

C) Vize başvurusu yapan kişi 3 yıllık süre içerisinde en az iki tarımsal eğitime katıldığını belgelendirmesi gerekir.

D) Süresi bitiminde vize ettirilmeyen sertifikalar geçerliliğini kaybeder

S10 - "Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte" belirtilen "Kendi nam ve hesabına çalışmak suretiyle tarımsal işletmelere, sivil toplum örgütlerine ve tarımdan girdi alan kuruluşlara tarımsal danışmanlık hizmeti sunan, yetki belgesi sahibi kişilerdir." ifadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlar?

A) Tarım Yayımcısı

B) Serbest Tarım Danışmanı

C) Uzman Tarım yayımcısı

D) Tarımsal Danışmanlık Şirketi

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup herkesin faydalanabilmesi için ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Copright 2014 - 2023 Konya