• notifications1
 • menü

Bugün : 16 Nisan 2024 Salı

ŞEKER PANCARI TARIMI

ÖNEMİ

 • Şeker pancarı tarımı şeker sanayi ile birlikte iki milyon dolayında insanımıza iş imkânı sağlamaktadır.
 • Pancar posası, melas gibi yan ürünleriyle de hayvancılık ve diğer sanayi kurumlarına hammadde sağlanmaktadır.
 • Havadaki karbondioksiti oksijene çevirdiği için büyük bir çevre dostudur. Bir dekar şeker pancar tarlasının ürettiği oksijen altı insanın bir yıl boyunca solunum için kullandığı oksijen miktarına eşittir.
 • Şeker pancarı üretiminde başarılı olabilmek için toprak hazırlığı, ekimi, gübrelenmesi bakım ve hasadında çok büyük özen ve çaba gösterilmelidir.
 • Şeker pancarı tarımında, üretim ve kalitenin artırılması için tarla hazırlığından pancar hasadına kadar yapılması gereken işleri görelim.

 

TARLA HAZIRLIĞINI NASIL YAPALIM?

 • - Tarla hazırlığında ilk işlem, ön bitki hasadı sonrası bitki artıklarının toprağa gömülmesini sağlayan anız bozma sürümüdür.
 • - Bu sürümden sağlıklı bir sonuç alınabilmesi, tav dediğimiz toprak rutubetinin sürüme olanak sağlayacak seviyede olmasına bağlıdır.
 • - Bu konuda en pratik ölçü, pulluğun devirdiği toprağın kalıp şeklinde değil, devrildiği anda dağılabilen yapıda olmasıdır.
 • - Anız bozma sürümü, toprağın derinliklerine su ve havanın ulaşımını sağlamaktadır.

 

GÜBRELEMEYİ NASIL YAPALIM?

 • -Gübreleme yapmadan önce toprakta mevcut olup bitki tarafından alınabilir bitki besin maddelerinin hangi düzeyde olduğunun bilinmesi gerekir. Bunun içinde Ziraat Mühendisleri tarafından usulüne uygun alınan toprak numunelerinin analiz sonuçları, çiftçiye dekar başına tavsiye edilebilecek gübre miktarlarını belirler.
 • - Şeker pancarının yetişmesinde önemli olan üç ana besin maddesi azot, fosfor ve potastır.
 • - Fosforlu ve potaslı gübreler sonbaharda, azotlu gübreler de ekim öncesiyle pancar yapraklarının tarlayı kapatma dönemi arasında kullanılır.
 • - Fosforlu gübrenin sonbahar sürüm öncesi tavsiye edilen miktarda tarlaya atılarak derin sürüm yapılması en uygun yoldur.
 • - Pancar ekilen tarlalarda zamanla potas eksilmesi görüldüğünden; şeker oranını ve mahsulün kalitesini yükseltici etkisi nedeniyle potaslı gübreler mutlaka kullanılmalıdır.
 • - Azotlu gübrenin üçte ikisi ilkbahar toprak hazırlığından önce, kalan üçte biride son ot çabasından önce verilmelidir. Azotlu gübre uygulamasına hasattan 2,5 ay önce son verilmelidir. Çünkü zamansız ve fazla azotlu gübre, aşırı yaprak gelişmesini teşvik ettiği gibi şeker oranını da düşürür.
 • - Toprak yapısını iyileştirici etkisi yanında organik maddelerde içermesi nedeniyle pancar tarımında ahır gübrelerinin kullanılması tavsiye edilmektedir.
 • - Aşırı gübre kullanımından kaçınılmalıdır. Hem israftır hem de toprakta çoraklaşmaya neden olur.

 

 

ŞEKER PANCARININ EKİMİNİ NASIL YAPALIM?

 • - İlkbaharda, tarlada çıkması muhtemel otlar için seçilen yabancı ot ilacı atılır.
 • - Bundan sonra tırmık veya kombikürüm çekilir.
 • - Ertesi günde merdane çekilir. Böylece toprak ekme hazırlanmış olur.
 • - Ekimden önce mibzerin gerekli ayar ve bakımları yapılır.
 • - Mibzerin sandıkları doldurulur yol halinden ekim haline geçilerek ekimebaşlanır.

 

- Ekimde şu iki hususa mutlaka çok dikkat etmek gerekir.

 • 1- Ekim düz bir çizgi halinde yapılmalıdır.
 • 2- Mibzeri çeken traktörün hızı saatte 4 km. yi geçmemelidir. Ekim sıralarının düzgün olması çapa ve hasat dönemlerinde makina kullanımını mümkün kılar. Yeterli süratle yapılan ekimde ise sıra üzerinde istenilen aralıklarda bitki çıkışı garanti edilmiş olur.

 

ÇAPA VE TEKLEME NASIL YAPILMALI?

Şeker pancarı başlangıç gelişmesi çok yavaş seyreden bir bitkidir.

 1. - Toprakta kabuk bağlama, yabancı ot gibi olumsuzluklardan çok etkilenir.
 2. - Bu nedenlerle bu dönemde pancarın en az iki kere çapalanması gerekmektedir.
 3. - Çapaya kadar ağır seyreden pancarın gelişmesi çapadan sonra 15-20 gün de tarlayı kapatacak hale gelir.
 4. - Şeker pancarında sıra üzeri seyreltmede verime etki eden işlemlerden birisidir.
 5. - Seyreltmenin yapılması esnasında sıra üzeri mesafesi 20-25 cm. den az olmamalıdır.
 6. - Seyreltme işlemi, şeker pancarının 4-6 yapraklı olduğu dönemde geciktirilmeden yapılmalıdır.
 7. - Seyreltme sonucu bir dekar pancar tarlasında 7-9 bin adet bitki kalmalıdır.

 

HASTALIK VE ZARARLILARLA NASIL MÜCADELE EDİLMELİDİR?

 1. - Şeker pancarı hastalık ve zararlılarıyla yapılan mücadele, ekim öncesi ve ekim sonrası olmak üzere iki dönemi kapsar.
 2. - Pancarın çıkışından 2-4 yaprak olduğu dönemlere kadar bazı toprak altı kurtları büyük zarar ve besin kayıplarına neden olurlar.
 3. - Bunun için toprak altı ilaçlama yapmak gerekir.
 4. - Bu mücadelede en etkili yöntem, tarlaların sonbaharda sürüm öncesi ilaçlanmasıdır.
 5. - Ayrıca pancar tohumlarının da etkili tohum ilaçlarıyla ilaçlanması gerekir.
 6. - Şeker pancarının topraktan kullandığı besin maddelerinin en büyük rakibi yabancı otlardır.
 7. - Çiftçimizin ağır maliyetlerden korunması için ekim sonrasından daha etkili olan, ekim öncesi ot mücadelesi tercih edilmeli ve yapılmalıdır.
 8. - Ekim sonrası görülen yaprak pireleri, kalkan böcekleri, hortumlu böcekler, yaprak bitleri ve yaprak kurtlarına karşı, ilgili kuruluş ve kişilerin tavsiyesine göre mutlaka mücadele yapılmalıdır.
 9. - Toplu mücadeleyi gerektiren yaprak leke hastalığına karşı hastalık belirtileri görüldüğünde, 3-4 defa ilaçlı mücadele yapılarak hastalık önlenmelidir.

 

SULAMA NASIL YAPILMALIDIR?

 1. - Şeker pancarı, ekiminden hasat dönemine kadar belirli aralık ve miktarda suya ihtiyaç duymaktadır.
 2. - Pancarın sulama dönemleri çıkış, gelişme ve mevsim sonu sulaması olmak üzere üç dönemdir.
 3. - Gelişme sulaması genellikle haziran sonu ile eylül ortalarına kadar yapılmaktadır.
 4. - Öğle sıcağından solan yapraklarda akşam üstü solgunluk devam ediyorsa hemen sulamaya başlanması gerekir.
 5. - Sulama sayısı bitkileri gelişmeye bağlı olarak 4-6 civarında olmalıdır.
 6. - Salma, yağmurlama ve damla sulama metotlarıyla sulama yapılmaktadır. Damla sulama en gelişmiş ve tercih edilenidir.
 7. - Şeker pancarında aşırı ve yetersiz sulamadan kaçınmalıdır.
 8. - Aşırı sulama kaynak israfı yanında kök çürüklüğü ve bazı hastalıklara neden olmaktadır.
 9. - Yetersiz sulamada, bitki, gelişimini yeterince tamamlayamadığından önemli verim kayıplarına neden olmaktadır.
 10. - Yeraltı suları, tahlil ettirilip sulamaya uygun olduğu öğrenilmeden pancar sulamada kullanılmamalıdır.

 

ŞEKER PANCARI HASADI NASIL YAPILMALIDIR?

 1. - Ülkemizde pancar ekiminin başlamasından günümüze gelinceye kadar aşamalar kaydeden pancar hasat işlemleri, günümüzde modem makinelerle yapılmaktadır.
 2. - Pancar hasadı, sökme beli, bir iki veya üç sırayı yalnızca söken sökme düzenleri, pancarın baş kesimin yapıp yalnızca söken makinalar ve baş kesimi yapıp söken, depolayıp yükleme yapan makinalarla yapılmaktadır.
 3. - Tüm hasat işlemlerini bir arada yapan hasat makinaları orta ve küçük aile işletmelerinde işçilik maliyetlerini en aza indirmekte ve hasat işlemlerini kısa sürede en az bir masrafla tamamlatmaktadırlar.

Konu İle İlgili Dokümanlar

x
Bu konu hakkındaki sorularınızı ya da görüşlerinizi bu alana yazabilirsiniz!

Ali Uçar

23.06.2022 08:51:33

Ekimden 1 ay sonra kurt ilacindan sonra sulamadan önce atılması gereken ilaç ve gübre?

Muhammed Mustafa Karagöl

13.12.2020 23:26:06

Şeker pancarı tohumu protein değeri

(53015 kodunu soldaki kutucuğa yazın!)

Şeker Kamışı Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

Şeker Kamışı Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

Şeker Kamışı boyu iki ila altı metre uzunluğunda fiber özellik taşıyan bir bitkidir. Dünyanın en önemli üretici ülkeleri arasında Brezilya ve Hindistan bulunmaktadır. Bununla birlikte, tporiklerin hemen her yerinde yetişen bir bitkidir. Kamış, prosesten geçirilip içindeki öz suyu çıkarıldıktan sonra geri kalan posusu yakılarak değirmenlerin ihti...

Şeker Pancarı Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

Şeker Pancarı Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

ŞEKER PANCARI TARIMI ÖNEMİ Şeker pancarı tarımı şeker sanayi ile birlikte iki milyon dolayında insanımıza iş imkânı sağlamaktadır. Pancar posası, melas gibi yan ürünleriyle de hayvancılık ve diğer sanayi kurumlarına hammadde sağlanmaktadır. Havadaki karbondioksiti oksijene çevirdiği için büyük bir çevre dostudur. Bir dekar şeker pancar tar...

Şeker Pancarı Yetiştirme Teknikleri Nelerdir?

Şeker Pancarı Yetiştirme Teknikleri Nelerdir?

Şeker Pancarı Yetiştirme Teknikleri Ülkemizde şeker pancarı tarımı yaklaşık 500bin çiftçinin, diğer bir ifadeyle 3 milyon insanın hayatını etkilemektedir. Ayrıca tarım, hayvancılık yani yem, ilaç, et, süt, nakliye vehizmet sektörleriyle de iç içe geçmiş durumdadır. Konu tarım, tarımsal sanayi,işlenmiş temel gıda ürünleri ve istihdam gibi değişi...

Şeker Pancarı Tarımı Nasıl Yapılır?

Şeker Pancarı Tarımı Nasıl Yapılır?

Şeker Pancarı Tarımı Türkiye’nin yıllık şeker ihtiyacına bağlı olarak üretilecek şeker pancarı miktarı fabrikalar üzerinden belirlenir. Fabrika iş programına göre yıllık üretilecek şeker pancarı miktarını, bağlı bölgelerine dağılımını yapar. Üretilecek şeker pancarı miktarına o yılın kotası denir. SÖZLEŞME: Şeker pancarı tarımı sözleşm...

Şeker Pancarı Üretim Tekniği

Şeker Pancarı Üretim Tekniği

ŞEKER PANCARI ÜRETİM TEKNİĞİ Tarla Seçimi: Şeker pancarı topraktan bol miktarda besin maddesi kaldırdığından, pancar üretilecek tarla seçimine dikkat edilmelidir. Tarla sulanabilir besin maddelerince zengin, organik maddece yüksek, hafif (kumsal) yapıda olmalı, fazlaca ağır (killi) olmamalıdır. Münavebe Şeker Pancarı, genelde 4 yıllık mün...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup herkesin faydalanabilmesi için ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Site Haritası - Rss Beslemesi