• notifications1
 • menü

Bugün : 9 Aralık 2022 Cuma

Domates bitkisi büyümenin belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra sürgün büyümesinin devam etmesi veya etmemesi durumuna göre iki gruba ayrılır. Biz bunlara sırık ve bodur çeşitler ismini veriyoruz. Bodur çeşitlerde büyüme belli bir aşamadan sonra durur. Sırık çeşitlerde ise çiçek salkımı oluştuktan sonra büyüme ucundan gelişme devam ederken yaprak koltuklarından da sürgün ve çiçeklenme devam eder.

Domates bitkisinde 3-4 yaprakta bir çiçek salkımı oluşur. Bu salkımlar basit yada çift salkım şeklinde oluşurlar. Bu durum bir çiçek özelliği olmakla beraber sere iç sıcaklık da basit veya çift salkım oluşumu etkiler. Yüksek sıcaklıklarda basit salkım, düşük sıcaklıklarda çift salkım oluşumu yaygındır.

 

Çeşit Seçimi

Serada domates yetiştiriciliğinde başarılı olabilmenin birinci şartı, iyi ve amaca uygun bir çeşidin seçilmesidir. Çeşit seçiminde sera şartlarına uygun, hastalık ve haşere zararlılarına mukavim, yüksek verimli, erkenci, iri meyveli, düşük sıcaklıklarda da meyve bağlayabilen ve pazarın taleplerine uygun çeşitler tercih edilmelidir. Bu özellikleri de büyük oranda hibrit (melez) tohumlar karşılayabilmektedir.

 

Fide Yetiştirme

Sera yetiştiriciliğinde başarılı olabilmek için öncelikle fidelerin çok sağlıklı ve kaliteli olması gerekmektedir. Fideler hazırlanabilecek harç içinde veya sadece torf içinde yetiştirilebilir.

 

Uygun Harç karışımı

2 kısım çiftlik gübresi + 2 kısım orman toprağı + 1kısım dişli dere kumu veya 4 kısım çiftlik gübresi + 2 kısım orman toprağı + 1 kısım dişli dere kumu şeklindedir. Yetiştiricilikte harç kullanılacak ise hazırlanan karışım mutlaka ilaçlanmalı ve kullanılmadan önce birkaç kez aktarılıp havalandırılmalıdır.

 

Torf kullanılacak ise kullanılmadan önce mutlaka içerisine ticari gübre karıştırılmalıdır.1 M3 torf içine konacak ticari gübreler şunlardır ;

 • 1 kg Triple Süper Fosfat
 • 1 kg Amonyum Sülfat (Suda eritilecek)
 • 1 kg Potasyum Sülfat (Suda eritilecek)
 • 0.5 kg Mağnezyum Sülfat

 

Tohum Ekimi

Tohumlar 8-10 cm derinliğinde 40-60 ebatlarında tahta kasalar içine konan harç veya torf içine 4-5 gr gelecek şekilde ekilirler. Ekilen tohumların üzeri kapatılır ve hafifçe bastırıldıktan sonra bolca sulanır, sulama sırasında açığa çıkan tohumlar olursa bunlarında üzerleri kapatıldıktan sonra kasaların üstü kağıt, cam veya plastik ile örtülür. Domates tohumları 20-22 derece sıcaklıkta çimlenirler. Bunun altındaki ısılarda çimlenme yavaş ve zayıf olur. Çimlenmenin hemen sonrasında örtü kaldırılır. Böylece bir kasadan ortalama 1000-1500 fide elde edilir. Tohum ekim tarihi fidelerin seraya dikim yapılması düşünülen tarihten 45-55 gün önce olarak tespit edilmelidir. Bu da bölgemiz için takribi olarak 10-15 Şubat tarihleridir.

 

Şaşırtma

İlkbahar döneminde ekilen tohumlar 10-12 günde şaşırtma zamanına gelirler. En uygun şaşırtma zamanı domates fidelerinin kotiledon yaprakların (Yalancı yaprakların) tam teşekkül ettiği ve yere tam paralel olduğu dönemdir. Şaşırtma 45’lik viyollere veya 15x15’lik poşetlere yapılır. Fidelerin şaşırtılması esnasında fideler sadece kotiledon yapraklardan tutulmalı asla gövdeden tutulmamalıdır. Şaşırtılan fidelerin konacağı yer önceden sulanmalı ve fide döneminde ortam rutubeti zemin sulamaları ile temin edilmelidir.

 

Kotiledon yaprakların oluşumundun iki gerçek yaprağın oluşumunun tamamlandığı zamana kadar süren duyarlı dönemde düşük sıcaklık ve düşük aydınlatma seviyeleri bitkide çiçeklenmeyi olumlu yönde etkiler. Bu dönemde tavsiye edilen uygun sıcaklıklar güneşli ve kısmen bulutlu günlerde gündüz 13-16 derece, gece 11-13 derecedir. 4-6 gerçek yapraklı olduğunda fideler zaman geçirmeden yerlerine dikilmelidir. Dikim zamanı gecikecek ise fide yaprakları birbirlerine değdiğinde seyreltilmelidir

 

Dikim Yerlerinin Hazırlanması

Serada toprak hazırlığı işlemleri tamamlandıktan sonra toprak analizleri yapılıp gerekli taban gübreleri verildikten sonra son kez sulama yapılır ve toprak tava geldiğinde dikim yerleri hazırlanır. Dikim tek sıralı düşünülüyorsa 100x50 veya 70x40 ölçülerinde, çift sıralı düşünülüyorsa 90x50x45 ölçülerinde ve kuzey-güney istikametinde yapılır. Bölgemizde dikimden 2-3 gün önce dikim çukurları açılıp çukurların ısınması temin edilmelidir.

 

Dikim sırtlar üzerine yapıldığında toprağın daha iyi ısınması temin edilir. Dikim zamanı toprak ısısının 10-15 cm derinlikte 14 derecenin altında olmaması gerekir. Hazırlanan fide çukurlarına fideler toprakları dağıtılmadan yerleştirilir ve etrafında 30-35 cm çapında çanak oluşturulacak şekilde toprakla doldurulur. Dikimden bir hafta sonra fidelerin çapalanması gerekir.

 

Toprak İsteği

Toprak yönünden çok fazla seçici olmamakla beraber en iyi netice tınlı karakterdeki topraklarda alınır. Toprak pH’ı 5.5-7.0 arasında olmalıdır.

 

Isı ,Işık ve Nem İsteği

Bu üç etken yetiştiricilikte birlikte değerlendirilmelidir. Değiştirilmesi mümkün olmayan etkenin zararlı etkileri diğer faktörlere müdahale edilmek sureti ile en aza indirilebilir. İdeal ısı :

 

Çiçeklenme dönemine kadar ; Güneşli havalarda gece 14-16 , gündüz 18-21 derece

Bulutlu havalarda gece 14-15 , gündüz 15-16 derece

Çiçeklenme devresinde ; Güneşli havalarda gece 15-18 , gündüz 18-23 derece

 

Genel olarak ısı 24 derecenin üzerine çıktığında seralar havalandırılmaya başlanmalıdır. Oransal nem ise % 65-70 olmalıdır. Döllenme için ise nemin % 70-80 olması gerekir. Isının yüksek ışığın düşük olduğu dönemlerde bitki zayıf gelişir ve boya kaçar, düşük ısı yüksek ışık olan dönemlerde bitki gelişimi yavaşlar. Her iki durumda da yüksek rutubetten kaçınılmalıdır.

 

Sulama 

Serada domates yetiştiriciliğinde sulamaya çok dikkat etmek gerekir. Dengeli bir gelişme için bitki meyveye yatana kadar az fakat sık sulama yapılmalı, meyve tutumundan itibaren su miktarı artırılmalıdır. Can suyu bolca verilmeli can suyundan sonraki ilk sulamalar az olmalıdır. Bu bitkinin kök gelişimini teşvik eder.

 

Çapalama

Gelişim durumuna göre boğaz doldurma ve ot alma işlemleri için çapalama yapılır.

 

Askıya Alma

 • Serada domates yetiştiriciliğinde bitkiler mutlaka askıya alınmalıdır. Askıya alma işleminin amacını şöyle sıralayabiliriz.
 • Bitkilerin ışık gören yüzeyini arttırmak.
 • Bitkiler arasındaki hava hareketini kolaylaştırmak.
 • Erkencilik sağlamak, verim ve kaliteyi arttırmak.
 • Bitkileri dik tutabilmek.
 • Bitki ömrünü uzatmak.
 • Bakım ve hasat işlemlerini kolaylaştırmak.

 

BUDAMA (Koltuk alma- yaprak alma- uç alma)

Koltuk alma : Yaprak sapı ile gövde arasından çıkan sürgünlerin alınması işlemidir. Bu işlem geciktirilmemeli sürgün 4-5 cm boyda iken yapılmalıdır. Gecikme durumunda bitkide yara yeri büyük olacağı gibi bu sürgünler gereksiz besin tüketimine sebep olacaktır.

 

Yaprak alma : Domates bitkisi serada1.20 metre boylandığında yaprak yüzeyleri ışıktan en fazla yararlanabildiği dönemde olurlar. Büyüme devam ettiğinde altta kalan yapraklar ışıktan istifade edemez ve yaşlanıp sararmaya başlarlar. Bitkinin üstten 1.20 metrelik kısmı ışıktan istifade edebilir. Önce alt kısımda hasadı tamamlanmış bölümdeki yapraklar daha sonra sararmış, yaşlanmış üzerinde hastalık lekeleri taşıyan yapraklar alınır. Bu şekilde bitkinin daha iyi havalanması ve ışık alması sağlanır.

 

Uç alma : Serada domates yetiştiriciliğinde uç alma işlemi üretim planlaması gerektiriyorsa yapılır. Uç alma işlemi planlanan son hasat tarihinden 2 ay önce ve bırakılacak son salkımın 2 yaprak üzerinden yapılır. Uç alma işlemi ayrıca bitkinin gelişmesi durdurulmak suretiyle mevcut meyvelerin olgunlaştırılması hızlandırılır.

 

Gübreleme

Genel olarak sera toprağında organik madde miktarının % 6-10 arasında olması istenir. Gübreleme programı ise toprak analizlerine göre yapılmalıdır. 1 kg domates ürünü elde etmek için 2.5 gr saf Azot, 2.5 gr Fosfor, 5 gr potasyuma gereksinim vardır.

 

Hormon Uygulaması

Serada domates yetiştiriciliğinde meyve tutumunu sağlamak için hormon uygulaması yapılmaktadır. Bu amaçla bir salkımda çiçeklerin %50 si açtığında çiçekler üzerine püskürtme Veya çiçekleri sıvıya batırma yöntemlerinden biri ile hormon uygulaması yapılır. Bir salkım için tek uygulama yeterlidir. Fazlası meyvede şekil bozukluklarına ve anormal gelişmelere sebep olur. Hormon uygulaması için 4-CPA dan 15-20 ppm. Kullanılır.

 

Son yıllarda hormonların insan sağlığı için zararlı etkileri görülmeye başlandığından hormon uygulaması yerine yeni geliştirilen düşük sıcaklıklarda da döllenebilen hibrit F1 çeşitlerin kullanılması veya döllenmenin vibratörler ile sağlanması tavsiye edilmektedir. Her gün veya haftada birkaç kez sabah 10.00 ile öğleden sonra 15.00 saatleri arasında bitkiler elle yada vibratörler yardımı ile sallanmak suretiyle fiziki olarak da döllenme sağlanabilir.

 

Malçlama

Erkencilik sağlamak, verimi arttırmak toprağın ısısını ve rutubetini arttırmak için malçlama yapılır. Bu iş için ince plastik örtü veya organik materyal kullanılabilir. Plastik örtü olarak 0.03-0.05 mm lik plastik örtüler kullanılabileceği gibi sap saman gibi organik maddelerde malç materyali olarak kullanılabilir. Malçlamada organik materyal kullanıldığında toprak üzerine 2-2.5 cm. kalınlığında bu materyal yayılır ve devamlı nemli tutulur. Bu materyalin nemli tutulması ile çürüme temin edilerek CO2 gazı açığa çıkarılır ve hem sera hem de toprak ısısının artması sağlanır. Ayrıca toprağın organik maddece zenginleşmesi sağlanmış olur.

Dokümanlar

x
Bu konu hakkındaki görüşlerinizi ve isteklerinizi bize iletebilirsiniz!

Güvenlik Kodu : 16643

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Serada Domates Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

Serada Domates Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

Domates bitkisi büyümenin belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra sürgün büyümesinin devam etmesi veya etmemesi durumuna göre iki gruba ayrılır. Biz bunlara sırık ve bodur çeşitler ismini veriyoruz. Bodur çeşitlerde büyüme belli bir aşamadan sonra durur. Sırık çeşitlerde ise çiçek salkımı oluştuktan sonra büyüme ucundan gelişme devam ederken yaprak...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

reflesh

Kaju Olarak Bildiğimiz Meyve Aslında Kaju Meyvesinin Sapıdır.

SORHOCAM.COM

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Copright 2014 - 2022 Konya