• notifications1
 • menü

Bugün : 29 Ocak 2023 Pazar

IPARD KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ

Avrupa Birliği (AB), aday ve potansiyel aday ülkelere AB’ye ‘katılım öncesi yardım aracı’ olarak adlandırdığı destek sistemini oluşturmuştur. Aday ülke olarak Türkiye, kırsal kalkınma alanının da içinde olduğu bu sistemin bütün destekleme alanlarından faydalanmaktadır. AB’nin sağlamış olduğu bu destekleme programı ile, program dahilinde desteklenen sektörlerin ve kırsal alanların gelişerek AB standartlarına ulaşması amaçlanmıştır. Bu kapsamda desteklenen sektörler ve iller aşağıdaki gibidir.

 

IPARD Programın Desteklenen Sektörler ve İller

Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Süt işleme tesisleri

Afyonkarahisar

Ağrı

Aksaray

Amasya

Ankara

Ardahan

Aydın

Balıkesir

Burdur

Bursa

Çanakkale

Çankırı

Çorum

Denizli

Diyarbakır

Elazığ

Erzincan

Erzurum

Giresun

Hatay

Isparta

Kahramanmaraş

Karaman

Kars

Kastamonu

Konya

Kütahya

Malatya

Manisa

Mardin

Mersin

Muş

Nevşehir

Ordu

Samsun

Sivas

Şanlıurfa

Tokat

Trabzon

Uşak

Van

Yozgat

Süt toplayan üretici örgütleri

Et ve Et

Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Kırmızı et işleme ve pazarlama

Kanatlı eti işleme ve pazarlama

Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması

Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi

Yerel Ürünlerin ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi

Kırsal Turizm

Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi

 

Başvuru İşlemler:

 • Yatırım yapılması planlanan ilde uygulanması düşünülen yatırım konusunun destekleme kapsamında olduğunu doğrulayınız.
 • Başvuru çağrı rehberini ve eklerini bilgisayarınıza indiriniz ve detaylı bir şekilde inceleyiniz (http://www.tkdk.gov.tr/Basvuru.aspx)
 • İnşaat işleri için projeler (mimari, statik, elektrik tesisat, mekanik tesisat vb.) bina bazında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı poz numaralı metrajları ile birlikte hazırlayınız.
 • Makine donanım alımları ve/veya inşaat işleri kapsamında, formatı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından belirlenen ‘teknik proje’ yi hazırlayınız.
 • Yatırım için planlanan inşaat yatırımı, makine donanım yatırımı, genel harcamalar (hizmet alımları) ve görünürlük uygun harcamaları için ‘Teklif Alma Kuralları’ çerçevesinde teklife çıkınız.
 • Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (www.tkdk.gov.tr) internet sayfasından başvuru yapılacak yatırıma uygun olan iş planını bilgisayarınıza indirerek iş planını doldurma rehberine göre hazırlayınız.
 • Örnek başvuru formu ve doldurma kılavuzuna uygun olarak resmi belgelerinizi temin ediniz.
 • MS Word formatındaki taahhütname ve diğer başvuru formu eklerini bilgisayarınıza indiriniz ve başvuru formu doldurma kılavuzuna uygun olarak doldurunuz.
 • Başvuru formunu ve harcama tablolarını (A3.1, A3.2, A3.3, A3.4 ve A3.5) web ortamında çevrimiçi olarak doldurunuz.
 • Web ortamında çevrimiçi olarak doldurduğunuz başvuru formu son sayfasına geldiğinizde, iş planı, teknik proje, MS Word formatındaki tekniklere ait ‘Teknik Şartnameler’ ve yapım işlerinde keşif özetlerini sisteme yükleyiniz.
 • Başvuru formu ve harcama tabloları (A3) ile ilgili eklerin sistemden çıktısını alınız.
 • Başvuru formu 10. Bölüme uygun olarak, ‘Başvuru Formu ve Ekleri’, ‘İş Planı’ ve ‘Teknik Proje’den oluşan başvuru paketini oluşturunuz.
 • Başvuru formu 12. Bölüme uygun olarak, başvuru paketini 1 orijinal 2 kopya olarak her birini ayrı klasöre yerleştiriniz.
 • Başvuru sahibi ya da yasal temsilcisi tarafından başvuru paketini TKDK İl Koordinatörlüğüne elden teslim ediniz.

 

Not: Tüm bilgiler ve dokümanlar, içinde bulunulan ‘Başvuru Çağrı Dönemi’ için geçerlidir. Her ‘Başvuru Çağrı Dönemi’nde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun söz konusu dönemindeki güncel dokümanların kullanılması gerekmektedir. Lütfen daha fazla ayrıntılı bilgi için www.tkdk.gov.tr adresini ziyaret ediniz.

 

Başvuru Tarihi: IPARD 2 başvuru çağrı tarihinin 2015 yılsonunda olması beklenmektedir.

 

Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Süt işleme tesisleri: Süt toplama kapasiteleri günlük 10-70 ton arasında olmalıdır.

 

Süt toplayan üretici örgütleri: Günlük en fazla 70 ton süt toplama kapasitesine sahip olmalı ve bir yıldan fazla süredir mevcut ve faaliyette olmalıdır.

 

Destek Miktarı: Uygun harcamaların %50’ si için destek sağlanmaktadır. Harcama miktarı Süt işleme tesisleri için en az 50 bin avro ve en fazla 3 milyon avrodur. Süt toplayan üretici örgütleri için ise, en az 25 bin avro ve en fazla 1 milyon avrodur.

 

Koşullar:

 • 250 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık cirosu ve/veya yıllık bilançosu 40 milyon TL’yi aşmayan küçük ya da orta ölçekli işletmeler kapsamında olmalı
 • KOBİ kapsamında olmalı
 • İlgili kanunlarla belirtilen üretim ve kayıt belgelerine sahip olmalı
 • Ulusal vergi sistemine kayıtlı olmalı
 • Başvuru sahibinin başvuru tarihinde 65 yaşını tamamlamamış olması
 • Başvuru sahibi gerçek/tüzel kendisi veya bir daimi çalışanı olmalı
 • Başvuru yapılan alanda Tarım Meslek/Teknik Lisesi diploması veya ilgili alanda ön lisans/lisans/yüksek lisans/doktora diplomasına sahip olmalı

 

Tarım veya ilgili bir alanda en az 3 yıl çalıştığına dair SGK’ dan alınan hizmet dökümü

Hayvan Kayıt Sistemine en az 3 yıl kayıtlı olduğunu gösterir belge sunulmalıdır.

 

Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Kırmızı et işleme ve pazarlama: Kesimhane ise; günlük en az 30 sığır ve 50 koyun/keçi cinsi, en fazla 250 sığır ve 2000 koyun/keçi cinsi hayvan kesim kapasitesine sahip olmalı. Sadece sığır kesimi yapılıyorsa günlük en az 36 en fazla 500 hayvan, sadece koyun/keçi kesimi yapılıyorsa günlük en az 290 en fazla 4000 hayvan kesim kapasitesine sahip olmalı.

 

Kanatlı eti işleme ve pazarlama: Kesimhane ise; saatte en az 1000 en fazla 5000 tavuk kesim kapasitesine veya saatte en az 100 en fazla 1000 hindi kesim kapasitesine sahip olmalı. Et işletme tesisi ise; günlük en az 0,5 ton en fazla 5 ton kurulu et işleme kapasitesine sahip olmalı.

 

Destek Miktarı: Uygun harcamaların %50’ si için destek sağlanmaktadır. Her bir yatırım için harcama miktarı en az 30 bin avro ve en fazla 3 milyon avrodur.

 

Koşullar:

 • 250 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık cirosu ve/veya yıllık bilançosu 40 milyon TL’yi aşmayan küçük ya da orta ölçekli işletmeler kapsamında olmalı
 • KOBİ kapsamında olmalı
 • İlgili kanunlarla belirtilen üretim ve kayıt belgelerine sahip olmalı
 • Ulusal vergi sistemine kayıtlı olmalı
 • Başvuru sahibinin başvuru tarihinde 65 yaşını tamamlamamış olması
 • Başvuru sahibi gerçek/tüzel kendisi veya bir daimi çalışanı olmalı
 • Başvuru yapılan alanda Tarım Meslek/Teknik Lisesi diploması veya ilgili alanda ön lisans/lisans/yüksek lisans/doktora diplomasına sahip olmalı

 

Tarım veya ilgili bir alanda en az 3 yıl çalıştığına dair SGK’ dan alınan hizmet dökümü, Hayvan Kayıt Sistemine en az 3 yıl kayıtlı olduğunu gösterir belge sunulmalıdır.

 

Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması

Ayıklama, tasnif ve paketleme yapan ve entegre soğuk hava tesisleri bulunan küçük ve orta ölçekli işletmeler ve depolama ve saklamaya yönelik soğuk hava depolarının kurulması amacıyla sağlanır.

Destek Miktarı: Uygun harcamaların %50’ si için destek sağlanmaktadır. Her bir yatırım için harcama en az 50 bin avro ve en fazla 1 milyon 250 bin avrodur.

 

Koşullar:

 • 250 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık cirosu ve/veya yıllık bilançosu 40 milyon TL’yi aşmayan küçük ya da orta ölçekli işletmeler kapsamında olmalı
 • KOBİ kapsamında olmalı
 • İlgili kanunlarla belirtilen üretim ve kayıt belgelerine sahip olmalı
 • Ulusal vergi sistemine kayıtlı olmalı
 • Başvuru sahibinin başvuru tarihinde 65 yaşını tamamlamamış olması
 • Başvuru sahibi Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı meyve veya sebze üreticisi olmalı
 • Başvuru sahibi gerçek/tüzel kendisi veya bir daimi çalışanı olmalı
 • Başvuru yapılan alanda Tarım Meslek/Teknik Lisesi diploması veya ilgili alanda ön lisans/lisans/yüksek lisans/doktora diplomasına sahip olmalı

 

- Tarım veya ilgili bir alanda en az 3 yıl çalıştığına dair SGK’ dan alınan hizmet dökümü Hayvan Kayıt Sistemine en az 3 yıl kayıtlı olduğunu gösterir belge sunulmalıdır.Üretici örgütü ise, ilgili kanun kapsamında tanımlanmış olmalı ve gerekli koşulları karşılamalı

 

Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

İşletme en az 10 ton/yıl, en fazla 2000 ton/yıl su ürünleri, balık yağı ya da yumuşakça, çift kabuklu ve kabuklu kurulu üretim kapasitesine sahip olmalıdır.

 

Destek Miktarı: Uygun harcamaların %50’ si için destek sağlanmaktadır. Her bir yatırım için harcama en az 50 bin avro ve en fazla 1,5 milyon avrodur.

 

Koşullar:

 • 250 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık cirosu ve/veya yıllık bilançosu 40 milyon TL’yi aşmayan küçük ya da orta ölçekli işletmeler kapsamında olmalı
 • KOBİ kapsamında olmalı
 • İlgili kanunlarla belirtilen üretim ve kayıt belgelerine sahip olmalı
 • Ulusal vergi sistemine kayıtlı olmalı
 • Başvuru sahibinin başvuru tarihinde 65 yaşını tamamlamamış olması
 • Başvuru sahibi gerçek/tüzel kendisi veya bir daimi çalışanı olmalı
 • Başvuru yapılan alanda Tarım Meslek/Teknik Lisesi diploması veya ilgili alanda ön lisans/lisans/yüksek lisans/doktora diplomasına sahip olmalı

 

Tarım veya ilgili bir alanda en az 3 yıl çalıştığına dair SGK’ dan alınan hizmet dökümü

Hayvan Kayıt Sistemine en az 3 yıl kayıtlı olduğunu gösterir belge sunulmalıdır.

 

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi

Arıcılık ve bal üretimi, tıbbi ve aromatik özelliği olan bitkilerin ekilmesi ya da toplanmasını takiben işlenmesi ve pazarlanması, süs bitkisi yetiştiriciliği ve çiftlik bazında mikro ve küçük ölçekli işleme ve paketleme tesislerinin kurulması gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla sağlanır.

 

Süs bitkileri ve tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği (fide ve fidan dahil) için, proje kapsamındaki sera büyüklüğü en fazla 1 ha, süt bitkileri açık alan yetiştiriciliği için ise üretim büyüklüğü en fazla 2 ha olmalıdır.

Destek Miktarı: Uygun harcamaların %50’ si için destek sağlanmaktadır. Her bir yatırım için harcama en az 5 bin avro ve en fazla 250 bin avrodur.

 

Koşullar:

 • 50 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık cirosu ve/veya yıllık bilançosu 8 milyon TL’yi aşmayan mikro ya da küçük ölçekli işletmeler kapsamında olmalı
 • Mikro veya küçük ölçekli zanaatkârlar ve işletmeler kapsamında olmalı
 • İlgili kanunlarla belirtilen üretim ve kayıt belgelerine sahip olmalı(mevcut işletmeler için)
 • Ulusal vergi sistemine kayıtlı olmalı
 • Başvuru sahibinin başvuru tarihinde 65 yaşını tamamlamamış olması
 • Başvuru sahibi gerçek/tüzel kendisi veya bir daimi çalışanı olmalı
 • Başvuru sahibi Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olmalı veya gerçek kişi ise çiftçinin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ndeki hane halkından birinin Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olmalı (arıcılık hariç)
 • Arıcılık konusunda en az 50, en fazla 500 kovana sahip olmalı
 • Ana arı üretimi söz konusu ise, başvuru sahibi geçerli ana arı üretim izni belgesine sahip olmalı

 

Yerel Ürünlerin ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi

Yerel küçük ölçekli işletmelere Türk Patent Enstitüsü tarafından verilen coğrafi işaret sertifikasına sahip ürünlere öncelik tanınarak, geleneksel ve özgün yerel tarım ürünleri ile geleneksel el sanatlarının değerlendirilmesi ve işlenmesi için sağlanır.

 

Destek Miktarı: Uygun harcamaların %50’ si için destek sağlanmaktadır. Her bir yatırım için harcama en az 10 bin avro ve en fazla 400 bin avrodur.

 

Koşullar:

 • 50 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllı cirosu ve/veya yıllık bilançosu 8 milyon TL’yi aşmayan mikro veya küçük ölçekli zanaatkârlar ve işletmeler kapsamında olmalı
 • Mevcut işletmeler kanunlarla belirtilen üretim ve kayıt belgelerine sahip olmalı
 • Ulusal vergi sistemine kayıtlı olmalı
 • Başvuru sahibinin başvuru tarihinde 65 yaşını tamamlamamış olması
 • Başvuru sahibi gerçek/tüzel kendisi veya bir daimi çalışanı olmalı
 • Mevcut işletmeler ilgili kanunlarla uygun olarak Kayıt/Onay/Şartlı Onay sertifikalarına sahip olmalıdır.

 

Kırsal Turizm

Konaklama ve yenileme hizmetleri, çiftlik turizm tesislerinin kurulması ve turistik faaliyetler (sportif aktiviteler, doğa gezisi, tarihi geziler) gerçekleştirmeyi amaçlayan işletmelere sağlanır. Dağlık alanlarda başlatılan ve kadınların sorumluluğunda yürütülen projelere öncelik verilir.

 

Destek Miktarı: Uygun harcamaların %50’ si için destek sağlanmaktadır. Her bir yatırım için harcama en az 15 bin avro ve en fazla 500 bin avrodur.

 

Koşullar:

 • 50 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık cirosu ve/veya yıllık bilançosu 8 milyon TL’yi aşmayan mikro veya küçük ölçekli zanaatkârlar ve işletmeler kapsamında olmalı
 • Mevcut işletmeler kanunlarla belirtilen üretim ve kayıt belgelerine sahip olmalı
 • Ulusal vergi sistemine kayıtlı olmalı
 • Başvuru sahibinin başvuru tarihinde 65 yaşını tamamlamamış olması
 • Başvuru sahibi gerçek/tüzel kendisi veya bir daimi çalışanı veya kamu hissesi %25’ den az olmak şartı ile kamu kuruluşu (Belediyeler, Odalar, Birlikler) olmalı.
 • Başvuru sahibi Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olmalı veya gerçek kişi ise çiftçinin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ndeki hane halkından birinin Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olması
 • Mevcut işletmeler ilgili kanunlarla uygun olarak Kayıt/ Onay/ Şartlı Onay sertifikalarına sahip olmalıdır.
 • Başvuru sahibi Kırsal Turizm yatırım projesini gerçekleştirdikten sonra 5 yıl devam etmeli
 • Konaklama tesisleri yatırım sonunda en fazla 25 oda kapasitesine sahip olmalıdır.

 

Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi

Desteklenen türler: alabalık, sazan, yayın, kerevit, kurbağa, su yosunu, tatlı su levreği, turna, tilapia, Mersin balığı, yılan balığı, karayayın balığı, Amerikan yayın balığı. Dağlık alanlarda başlatılan ve kadınların sorumluluğunda yürütülen projelere öncelik verilir.

 

Destek Miktarı: Uygun harcamaların %50 si için destek sağlanmaktadır. Her bir yatırım için harcama en az 15 bin avro ve en fazla 400 bin avrodur.

 

Koşullar:

 • 50 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllı cirosu ve/veya yıllık bilançosu 8 milyon TL’yi aşmayan mikro veya küçük ölçekli zanaatkârlar ve işletmeler kapsamında olmalı
 • Mevcut işletmeler kanunlarla belirtilen üretim ve kayıt belgelerine sahip olmalı
 • Ulusal vergi sistemine kayıtlı olmalı
 • Başvuru sahibinin başvuru tarihinde 65 yaşını tamamlamamış olması
 • Başvuru sahibi gerçek/tüzel kendisi veya bir daimi çalışanı veya kamu hissesi %25’ den az olmak şartı ile kamu kuruluşu (Belediyeler, Odalar, Birlikler) olmalı.
 • Başvuru sahibi Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olmalı veya gerçek kişi ise çiftçinin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ndeki hane halkından birinin Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olmalı
 • Yetiştiricilik işletmesi yılda 10 tona kadar kurulu üretim kapasitesine sahip küçük ölçekli veya 10-200 ton/yıl kurulu üretim kapasitesine sahip küçük ölçekli işletmeler olmalı.

 

Yararlanılan Kaynaklar:

 1. T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, www.tarim.gov.tr
 2. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu www.tkdk.gov.tr
 3. www.tarimsalhibe.com
x
Bu konu hakkındaki görüşlerinizi ve isteklerinizi bize iletebilirsiniz!

Güvenlik Kodu : 09716

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Bitkilerde Fotosentez Olayı Nasıl Gerçekleşir?

Bitkilerde Fotosentez Olayı Nasıl Gerçekleşir?

Bitkilerde Fotosentez Fotosentez ve fotosentez denklemi ; Fotosentez ya da ışılbileşim, klorofil (kloroplastlarda) taşıyan canlılarda ışık enerjisi kullanılarak organik bileşiklerin üretilmesi olayı. Bu yolla besin üreten canlıların tümüne fotosentetik organizmalar denir ve bunların büyük bir çoğunluğunu planktonlar ve bitkiler oluşturur. Işığ...

Tatlı Su Balıkları Nelerdir?

Tatlı Su Balıkları Nelerdir?

TÜRKİYE NİN TATLI SU BALIKLARI Tatlı su balıkları bakımından zengin olan ülkemizde, tatlısu göllerinin olduğu bölgelerde balıkçılık ve turizm gelişmiştir. Türkiye de 40 nın üzerinde tatlısu balığı türü mevcuttur. Bunların başlıcaları şu şekilde sıralanabilir: Acıbalık: Trakya, Marmara ve Karadeniz de ağır akışlı akarsular veya göllerde yaşa...

Arpa İle Buğday Arasındaki Farklar Nelerdir?

Arpa İle Buğday Arasındaki Farklar Nelerdir?

Arpa ile Buğday Arasındaki Farklar Arpa genellikle karasal iklimde yetişirken buğday genellikle akdeniz ikliminde yetişir. Buğdaydan un yapılır ve ekmek vb. tahıllar oluşur fakat arpadan oluşmaz. Arpa yetişme olanakları bakımından buğdaya göre soğuğa daha dayanıklıdır. Arpa buğdaya göre şekil itibarı ile daha kabadır. Kabuğu kalındır. Öğütülmem...

Bitkilerin Türkçe - Latince İsimleri

Bitkilerin Türkçe - Latince İsimleri

A * Abaka – Musa textilis. (Bitki türü) * Abanoz – Diospyros ebenum. (Bitki türleri) * Acı bakla – Lupinus. (Bitki cinsi) * Acı yonca – Menyanthes trifoliata. (Bitki türü) * Acur – Cucumis flexuosus. (Bitki türü) * Açelya – Pentanthera – Tsutsusi. (Bitki türleri) * Açık tohumlular – Gymnos...

Tarımsal Bilgi Sistemi (TBS)

Tarımsal Bilgi Sistemi (TBS)

Tarımsal Bilgi Sistemi (TBS) 2018 yılında faliyete geçen Tarımsal Bilgi Sistemi Ülkemizde kullanılan zirai ilaçların takibini yapmak amacıyla kurulmuş bir sistemdir. Bu sayede ülkemizdeki ilaç kullanım miktarını, hangi grup ilaçların çok satıldığını üreticiden toptancıya, toptancıdan bayiye, bayiden de son kullanıcı olan çiftçiye kadar izlenebi...

Ziraat Fakültesi Bölümleri Nelerdir?

Ziraat Fakültesi Bölümleri Nelerdir?

Ziraat Mühendisliği Bitki Koruma Bölümü Bitki koruma bölümünü bitirenlere Ziraat Mühendisi” unvanı verilir. Bitki koruma alanında yetişen ziraat mühendisleri zirai mücadele istasyonlarında meyve, sebze, tahıl ve süs bitkilerine zarar veren böcek ve zararlı otlarla mücadele yöntemlerini geliştirir, bitki zararlıları konusunda üreticiler...

Çelik Nedir, Nasıl Köklendirilir?

Çelik Nedir, Nasıl Köklendirilir?

Çelik Nedir Nasıl Köklendirilir? Kök çelikleriyle üretim oldukça basit bir yöntemdir. Kökler 5–7 cm uzunluğunda kesilerek hazırlanır. Keskin bir bıçakla alınan çeliklerin üst yüzeyleri düz, alt yüzeyleri ise eğik olmalıdır. Çelikler köklenme ortamına yatay veya dikey olarak 5 cm aralıklarla dikilirler. Köklendirme hangi ayda yapılır...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

reflesh

Saadet bizim dilediğimizle, Allah’ın bizim için dilediği şeyin bir araya gelmesinden doğar.

SORHOCAM.COM

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Copright 2014 - 2023 Konya