• notifications1
  • menü

Bugün : 25 Eylül 2022 Pazar

Azot Kaybı - Amonyak Uçması

Amonyak Uçması, Üre gübresinin Amonyak gazına dönüştüğü ve Amonyak gazının da atmosfere karıştığı bir kimyasal süreçtir. Üre gübresi toprak sathına atıldığında ortamdaki su ile tepkimeye girerek (hidroliz reaksiyonu) Amonyak ve Karbon dioksit’e dönüşür. AZOT gübrelemesinde özellikle Nitrat Azot’unun hafif topraklarda yıkanmayla bitki kök bölgelerinden daha aşağılara giderek kaybolması ve dolayısıyla bitkiler tarafından alınamaması tarımla uğraşan birçok kişinin bildiği bir gerçektir. 

 

Üre dışındaki diğer Azot’lu gübrelerin kullanımında da Amonyak Uçması ile Azot kaybı söz konusudur. Ancak bu durum diğer Azot’lu gübreler alkali(pH değeri 7.5'den yüksek olan) toprak yüzeylerine uygulandıklarında ortaya çıkar. Çünkü Azot’lu gübreler toprağa uygulandıktan kısa bir süre sonra Amonyum Azot’una dönüşürler. Ancak toprak yüzeyinde pH 7.5 değerlerinin üstünde olduğu zaman (alkali topraklar), yüzeyde oluşan Amonyum iyonları (NH4+) Amonyak gazına (NH3) dönüşmeye başlar. Amonyak gazının bir kısmı difüzyonla toprağa geçer ve topraktaki Hidrojen iyonları (H+) ile tepkimeye girerek tekrar Amonyum’a geri dönüşürler. Diğer bir kısım Amonyak gazı da atmosfere kaçar ve Amonyak Uçması ile kaybolmuş olur. 

 

Genel olarak Üre’nin Amonyum’a dönüşüm hızını arttıran faktörler ise aşağıdaki başlıklarla özetlenebilir.

  1. Ilık toprak sıcaklığı, 
  2. Yüksek toprak rutubeti 
  3. Yüksek toprak pH’sı (asitlik) 
  4. Gübre uygulamasının akabinde sulama yapılamaması

 

Amonyak uçması ile Azot kayıplarını asgariye indirmek için iki yöntem vardır

Bunlar : Azot’lu gübre uygulamasının hemen akabinde sulama yapmaktır. Böylece Azot’lu gübre, uygulamayı takiben toprak içine geçtiği için toprağın gübreden açığa çıkan Amonyum’un daha fazlasını tutma kapasitesi artar ve dolayısıyla havaya Azot kaybı azalır. Eğer sulama mümkün değilse kontrollü çözünen, yavaş yarayışlı Azot’lu gübreler Amonyak Uçmasını çok önemli düzeylerde düşürür. Özellikle toprak ısısının yükseldiği, çiğ ve rutubetin arttığı ortamlarda ve alkali topraklarda kontrollü çözünen, yavaş yarayışlı Azot’lu gübrelerin önemi daha da artar.

x
Bu konu hakkındaki görüşlerinizi ve isteklerinizi bize iletebilirsiniz!

Güvenlik Kodu : 56855

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Azotlu Gübreler Nelerdir?

Azotlu Gübreler Nelerdir?

Azotlu Gübreler Bitkiler için mutlak gerekli gübrelerden en önemlisi azotlu gübrelerdir. Toprakta bulunan azot miktarı bitkilerin sağlıklı olarak büyümesi, kaliteli ve yüksek oranda mahsul vermesi için yeterli değildir. Bu bakımdan bitkinin ihtiyacı olan azotun, azotlu gübrelerle toprağa verilmesi gerekmektedir. Türkiye topraklarının %93 ünde a...

Azot Formları Nelerdir?

Azot Formları Nelerdir?

Azot ; Bitkilerin en fazla ihtiyaç duyduğu besin maddelerinden biri olan azot vejetatif gelişmeyi teşvik eder. Ancak tarım topraklarının genelinde yeterli miktarda azot bulunmadığından bitkilerde azot eksikliği görülür. Bu eksiklik bitki gelişiminin yavaşlamasına ve solgun sarı yeşil yapraklar oluşmasına neden olur. Azot bitki bünyesinde mobil b...

Azotlu Gübre Hesabı Nasıl Yapılmalıdır?

Azotlu Gübre Hesabı Nasıl Yapılmalıdır?

Azotlu Gübre Hesabı Toprak analiz raporunda analiz sonuçları saf madde azot olarak verilmiş ise hangi gübrenin ne kadar uygulanacağı, kullanılacak gübreye göre hesaplanmalıdır. Aşağıda kullanılacak azotlu gübre çeşidine göre çevirme katsayıları ve örnek olarak nasıl hesaplanacağı verilmiştir. – Amonyum Sülfat (AS, %21 Azot) gübresine ...

Organik Materyallerin Azot Fosfor Ve Potasyum İçerikleri Nelerdir?

Organik Materyallerin Azot Fosfor Ve Potasyum İçerikleri Nelerdir?

Organik Materyallerin Azot Fosfor Ve Potasyum İçerikleri Adı Azot (N) Oranı (%) Fosfor (P) Oranı (%) Potasyum (K) Oranı (%) Şark Yoncası-Eşek Yoncası 2.45 0.5 2.1 Elma Meyvesi 0.05 0.02 0.1 Elma Yaprağı 1.0 0.15 0.4 Elma Püresi 0.2 0.02 0.15 ...

Azot Elementinin Fonksiyonları Nelerdir?

Azot Elementinin Fonksiyonları Nelerdir?

Bitki Beslemede Azot Elementinin Fonksiyonları Besin maddeleri içerisinde kendisini en çabuk azot noksanlığı hissettirir. Bu yüzden azot, bitki besin maddeleri içerisinde, en önemlisidir ve gübrelemede en çok kullanılanıdır. Azot noksanlığında bitkilerde, büyüme ve gelişme hızlı bir şekilde yavaşlar, bitki küçük kalır. Sürgün sayısı az ve sürg...

Buğdayda Azotlu Gübrelemenin Önemi Nelerdir?

Buğdayda Azotlu Gübrelemenin Önemi Nelerdir?

Azot yönetimi Buğday azot alımı ve gübre uygulaması Buğdayın gelişme dönemini azot alım miktarına bağlı olarak, üç döneme ayırmak mümkündür. Birinci dönem, çıkıştan kardeşlenmeye kadar olan süredir ve azot alımı düşüktür (%5-20). Araştırmalar buğdayın azotu en yoğun olarak kardeşlenme ve başaklanma alındığını göstermişti...

Bitkilerde Azot, Fosfor ve Potasyumun Görevlerleri Nelerdir?

Bitkilerde Azot, Fosfor ve Potasyumun Görevlerleri Nelerdir?

Bitkilerde Azot, Fosfor ve Potasyumun görevleri Bitkilerde azot, fosfor ve potasyumun görevleri vejetasyon dönemine bağlı olarak değişmektedir. Örneğin azot yeşil aksam gelişmesinde, fosfor çiçeklenme ve köklenme zamanında, potasyum ise verim ve kalitede meyvenin olgunlaşma zamanında önem arz ekmektedir. Fakat buınları tek olarak değil bir bütü...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

reflesh

Kahverengi mercimek yüksek E vitaminine sahiptir.

SORHOCAM.COM

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Copright 2014 - 2022 Konya