• notifications1
 • menü

Bugün : 27 Eylül 2023 Çarşamba

ENDÜSTRİ VE SÜS BİTKİLERİ HASTALIKLARI

TEKNİK TALİMATLARI KİMYASAL MÜCADELE BÖLÜMÜ

Aşağıda hastalık ya da zararlılar için kullanılan etken maddelerin kullanımı yasaklanmış olabilir.    

 

*** BKÜ YASAKLI AKTİF MADDE LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ 

 

Etkili madde adı ve miktarı               Formülasyon              100 l suya preparat

 

ASPİR YAPRAK LEKESİ (Alernaria carthami)/Safflower leaf spot

 • Bakır oksit %50                                                                WP                         300 g
 • Bakır oksiklorid  %50                                                      WP                         300 g
 • Maneb %80                                                                       WP                         200 g
 • Propineb %70                                                                    WP                         200 g

 

AYÇİÇEĞİ MİLDİYÖSÜ (Plasmopara helilanthi)/Safflower downy mildew

 • Metalaxyl %35                                                                  TOZ                       500 g/100 kg tohuma
 • Metalaxyl 200 g/l                                                              ES                          1 l/100 kg tohuma
 • Propamocarb Hydrochloride 722 g/l                             SL                          500 ml/100 kg tohuma
 • Metalaxyl 350 g/l                                                              ES                          200 ml/100 kg tohuma

 

BEGONYA’DA KÜLLEME HASTALIĞI (Oldıum begoniae)/Begonia powdery mildew

 • Dinocap 475 g/l                                                                 EC                          400 ml
 • Kükürt %80                                                                        WP                         350 g
 • Quınomethionate  %25                                                   WS                         30 g

 

GÜL KÜLLEMESİ (Sphaerotheca  pannaso var.Rosae)/Rose powdery mildew

 • Benomyl %50                                                                    WP                         100 g
 • Bupirimate 250 g/l                                                            EC                          160 ml
 • Dinocap 475 g/l                                                                 EC                          400 ml
 • Kükürt %80                                                                        WP                         400 g
 • Quınomethionate  %25                                                   WS                         30 g
 • Penconazole 100 g/l                                                         EC                          25 ml
 • Hexaconazole 50 g/l                                                        SC                          50 ml
 • Pyrazophos 300 g/l                                                           EC                          50 ml

 

GÜLLERDE PAS HASTALIĞI (Phragmidium mucronatum)/Rose rut

 • Bordo bulamacı                                                                                SIVI                       500+1000 g
 • Cyprocnazole 50 g/l                                                         EC                          25 ml
 • Oxycarboxin %75                                                             WP                         75 g
 • Propineb %70                                                                    WP                         200 g

 

HAŞHAŞ KÖK BOĞAZI YANIKLIĞI (Dendryphion papaveris)/Poppy root stem blight

 • Carboxin+TMTD %37,5  + %37,5                                                WP                         1 kg/100 kg tohuma

 

KARANFİL PAS (Uromyces dianthi)/Carnation rust

 • Captan  %50                                                                      WP                         250 g
 • Cyproconazole 50 g/l                                                       EC                          60 ml
 • Maneb %80                                                                       WP                         200 g
 • Oxycarboxin %75                                                             WP                         75 g
 • Propineb %70                                                                    WP                         200 g

 

KARANFİLDE ÇÖKERTEN (Rhizoctanias spp,Pythium spp, Fusarium spp)

 • Tolclofos/methyl %50                                                     WP                         2g/m2

 

KARANFİLDE KURŞUNİ KÜF (Botrytis spp.)/Carnation mold

 • Prochloraz +Folpet 150+600 g/l                                     EC                          300 ml/da

 

PAMUKLARDA FİDE  KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ (Rhizoctonia solani,Fusarium spp.,Alernaria spp,Macrophomina spp,Verticillium spp,Aspergillus niger)/Seedling root of cotton

 • Carboxin + Thiram 205 +205 g/l                                   FF                           400 ml/100 kg havı alınmış tohum
 • Carboxin + Thiram %37,5+37,5                                    WP                         600 g/100 kg tohuma
 • Chloroneb %10                                                                 TOZ                       2 kg/100 kg tohuma
 • Metalaxyl/M + Fludioxonil 0,10 + 0,25 g/l                  FS                           300ml/100 kg. tohuma
 • Penccuron + Captan %20+50                                        TOZ                       500 g/100 kg tohuma
 • PCNB+Captan %10+10                                                  TOZ                       700 g/da
 • Tolclofos Methyl %10                                                     TOZ                       2 kg/100 kg tohuma
 • PCNB %75                                                                         TOZ                       600/100 kg tohuma
 • Toclofos Methyl %20                                                      WP                         300/350 g/100 kg tohuma
 • Trichoderma harizianum Rifai/KRL/AG 2                  WP                         750 g/100 kg tohuma

 

PAMUKTA KÖŞELİ YAPRAK HASTALIĞI (Xanthomonas malvecearum)/Angular leaf spot of cotton

 • Bronopol %12                                                                   TOZ                       600 g/100 kg tohuma
 • Mancozeb %60                                                                 WP                         150 g/100 kg tohuma
 • TCMTB 475 g/l                                                                 EC                          225 ml/100 kg tohuma

 

SUSAM VE ANASONDA ÇÖKERTEN HASTALIĞI (Rhizoctonia solanı,F.equiseti oxysporum,Alernaria tenwis)/Damping offf of sesame and anise

 • PCNB %18                                                                         TOZ                       *2,5/**5 kg/da

 

*Karık usulü ekimde     **Serpme usulü ekimde

 

ŞERBETÇİOTU MİLDİYÖSÜ (Pseudoperonospora humuli)/Downy mildew of hops

 • Bakır oksiklorid %50                                                       WP                         500 g çiçekleme dönemine kadar
 • Maneb %80                                                                       WP                         150 g
 • Mancozeb %80                                                                 WP                         150 g
 • Propineb %70                                                                    WP                         150 g

 

TÜTÜN FİDELERİNDE ÇÖKERTEN (Fusarium spp.,Pythium spp,Rhizoctonia solani,Alernaria spp,Sclerotinia spp)/Damping off of tobacco

 • Bakır Sülfat (göztaşı) %98                                             KR                         600 g
 • Bakır oksiklorid                                                                 WP                         400 g
 • Bakır oksit %50                                                                 WP                         400 g
 • Bakır karbonat %50                                                        WP                         400 g
 • Captan %50                                                                       WP                         200 g
 • Pencyuron+Captan  %20 + 50                                       WS                         75 g
 • Propamocarb hydrochloride 722 g/l                              EC                          75 ml/m2
 • Thiram (TMTD) %80                                                       WP/WG                 200 g

 

TÜTÜN KÜLLEMESİ (Erysiphe cichoracarum)/Tobacco powdry mildew

 • Dinocap 350 g/l                                                                 SC                          20 ml
 • Penconazole 100 g/l                                                         EC                          25 ml
 • Quinomethionate %25                                                     WP                         25 g
 • Quinomethionate 500 g/l                                                 EC                          12,5 ml
 • Tridemorf 750 g/l                                                              EC                          40 ml
 • Triadimenol 50 g/l                                                             EW                         75 ml
 • Triforine 190 g/l                                                                 EC                          100 ml

 

TÜTÜN MİLDİYÖSÜ (Perenospora tabacina)/Downy mildew of tobacco      

 • Maneb %80                                                                       WP                         90 g
 • Mancozeb %80                                                                 WP                         90 g
 • Metiram Complex %80                                                   DF                          100 g
 • Propineb %70                                                                    WP                         100 g
 • Metalaxyl/M+Acibenzolar/S/methyl %40+4              WG                        20 g

 

TÜTÜNDE VAHŞİ ATEŞ (Pseudomonas tabaci)/Tobacco wild fire

 • Bordo bulamacı                                                                SIVI                       500+100 g
 • Formaldehit %40                                                                              SIVI                       2 l (tohum ilaçlaması)
 • Bakır oksiklorid %50                                                       WP                         400 g

 

YER FISTIKLARIN YAPRAK LEKE HASTALIĞI (Mycosphaerella spp,Cercospora spp.)/Ground leaf spot

 • Bakır oksiklorid %50                                                       WP                         400 g
 • Bordo bulamacı                                                                SIVI                       500+100 g
 • Kükürt %98                                                                        TOZ                       2250 g/dekar
 • Maneb %80                                                                       WP                         250 g
 • Mancozeb %80                                                                 WP                         200 g
 • Benomyl %50                                                                    WP                         50 g

 

YER FISTIKLARINDA KÖK BOĞAZI ÇÜRÜKLÜĞÜ (Aspergillus niger)/Aspergillus rot of groundnut

 • Carboxin+Thiram %37,5+37,5                                      W’P                        500 g/100 kg tohuma
 • Chlorothalonil %75                                                          WP                         500 g/100 kg tohuma
 • Mancozeb %60                                                                 TOZ                       500 g/100 kg tohuma
 • PCNB %18                                                                         TOZ                       500 g/100 kg tohuma

 

ŞEKER PANCARINDA YAPRAK LEKE HASTALIĞI (Cercospora beticola)/Corcosporaleaf spot of beet

 • Bitertanol 300 g/l                                                             EC                          80 ml/da
 • Carbendazim %50                                                            WP                         40 g/da
 • Difenoconazole 250 g/l                                                    EC                          30 ml/da
 • Cyproconazole 100 g/l                                                     EC                          50 ml/da
 • Chlorothalonil %75                                                          WP                         200 g/da
 • Fentin acetate %54                                                           WP                         60 g/da
 • Fentin hydroxide %60                                                      WP                         40 g/da
 • Flusilazol 400 g/l                                                               WP                         15 g/da
 • Flutriafole 125 g/l                                                              EC                          50 ml/da
 • Benomyl %50                                                                    WP                         40 g/da
 • Chlorothalonil 500 g/l                                                       FL                          300 ml/da
 • Epoxiconazole+Carbendazim 125+125 g/l                      SC                          40 ml/da
 • Difenoconazole+Propiconazole 150+150 g/l                    EC                          30 ml/da
 • Fentin hydroxide 500 g/l                                                  SC                          50 ml/da.
 •  

ŞEKER PANCARINDA KÖK BOĞAZI YANIKLIĞI (phoma betae)/Black heart rot of beet

 • Hymexazol %70                                                               WP                         400/500 g/100 kg tohuma
 • Thiram %80                                                                       WP/WG                 400 g/100 kg tohuma

 

ŞEKER PANCARINDA KÜLLEME (Erysiphe polygoni)/Powdery mildew of beet

 • Cyproconazole 100 g/l                                                     EC                          40 ml/da
 • Ethirimol 180 g/l                                                                EC                          50 ml/da
 • Flusilazol 400 g/l                                                               WP                         15 g/da
 • Nuarimol 90 g/l                                                                  EC                          20 ml/da
 • Triadimefon 250 g/l                                                          EC                          50 ml/da
 • Tridemorf 750 g/l                                                              EC                          40 ml/da
 • Carbendazim %50                                                            WP                         40 g/da
 • Difenoconazole 250 g/l                                                    EC                          20 ml/da
x
Bu konu hakkındaki görüşlerinizi ve isteklerinizi bize iletebilirsiniz!

Güvenlik Kodu : 98157

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Endüstri Ve Süs Bitkileri Hastalıkları İle Kimyasal Mücadele Nasıl Yapılır?

Endüstri Ve Süs Bitkileri Hastalıkları İle Kimyasal Mücadele Nasıl Yapılır?

ENDÜSTRİ VE SÜS BİTKİLERİ HASTALIKLARI TEKNİK TALİMATLARI KİMYASAL MÜCADELE BÖLÜMÜ Aşağıda hastalık ya da zararlılar için kullanılan etken maddelerin kullanımı yasaklanmış olabilir. *** BKÜ YASAKLI AKTİF MADDE LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ! Etkili madde adı ve miktarı Formülasyon 100 l suya preparat A...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

reflesh

Mutluluk her şeyden önce vücut sağlığındadır.Curtis

SORHOCAM.COM

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Copright 2014 - 2023 Konya