• notifications1
  • menü

Bugün : 1 Şubat 2023 Çarşamba

FSC Belgelendirme maliyetleri neler olduğunu şu şekilde açıklayabiliriz.  Orman belgelendirme üzerine gerçekleştirilen finansal inceleme çalışmaları, sertifikalandırmayla alakalı iki ana maliyetler dizisi üzerinde yoğunlaşmaktadır.

 

FSC Belgelendirme maliyetleri konusu doğrudan ve ve dolaylı olarak 2 ana kategoride açıklanır.

 

Doğrudan maliyetleri; müracaat etme, ilk inceleme, senelik ara incelemeler ve telif hakkı gibi sabit ücretleri kapsamaktadır. Diğer olan dolaylı maliyetleri ise, gözlem altında tutulan bir firma türü, genişliği, odun serveti ve her bir orman ekosisteminin yapısına bağlı kalarak hayli büyük değişiklik göstermektedir. Ayrıca, belgelendirme firması seçimi de, maliyetlere etki eden diğer bir konuyu oluşturmaktadır. Söz konusu ücretler, inceleyiciye ve sertifika kuruluşlarına verilmektedir. Doğrudan maliyetler, analiz edilecek firmaya ve incelemenin kapsamına bağlı şekilde farklılaşabilir.

 

Dolaylı maliyetler; belgelendirme standartlarını yerine getirmek için ihtiyaç duyulan, firmada meydana gelen değişiklikler, güvenirliliği sağlamak için ihtiyaç olan yönetsel, dokümantasyon ve doküman ağlarının meydana getirilmesiyle oluşan ücretlerdir. Ekstra harcamalar, azalan üretim, hasat ve silvikültür işlemlerinin yükselen maliyetleri ile masrafların ve gelirlerin zamana göre farklı dağılmasından oluşabilir.

 

Orta Avrupa’da orman firmaları genellikle ufak ölçekli olmakla birlikte sertifikalandırma aynı anda yeteri kadar büyüklükte bir orman sahasında gerçekleştirilemediği taktirde çok yüksek miktarda yönetim maliyetlerine sebebiyet vermektedir. Ufak orman sahipleri, ücretleri minimize etmek için orman sahipleri birliği adına belgelendirmenin uygun olacağını akıllarına getirmektedirler. Diğer taraftan, orman işletmelerinin sertifikalandırılmasının fiyatları üç temel gruba ayrılabilmektedir. Bunlardan birincisi, belgelendirme standartlarını karşılamak için, orman işletme birimi seviyesinde, orman işletmeciliği uygulamalarını geliştirmek için gerçekleştirilecek faaliyetlerin maliyeti olmaktadır.

 

İkincisi ise, sertifikalandırma denetlemelerinin değerlendirme ve takip eden incelemelerin maliyetidir. Üçüncüsü de, üretim kanalının saptanması ve incelenmesi işlemlerinden meydana gelen maliyetlerdir. Öte yandan, sertifikalandırma maliyetinin, firmanın sertifika sahip olabilecek seviyeye gelmesi maliyetinden ayrılması gerektiği de ifade edilmektedir. Buna göre, sertifikalandırma standartlarının getirdiği sosyal, ekonomik ve ekolojik seviyelere ulaşabildiğinde, firmanın bazı kazançlarının sertifikalandırmanın maliyetini geçtiği gözlenebilecektir Orman sertifikalandırmanın masrafları; 
 

1. Dolaylı Olan masraflar 

 Belgelendirme standartlarını karşılamak için orman firmasının yükselen masraflar

     » Yatırım masrafları 

     » Silvikültür 

     » Hasat 

     » Diğer işletme hususları

 

  Sertifikalandırmanın bilgi masrafları

   Orman işletmeciliği  

     » Kaynakların ölçümü ve envanteri (odun, biyolojik çeşitlilik, toprak, su vb.)  

     » Ekonomik ve Sosyal değerler 

     » Orman yönetim koordineleri  

     » Yürütülen organizasyonlar, üretim hacimleri vb. hususlarında kayıt ve rapor  

     » Dahili incelemeler

     » Diğer işletme masrafları

 

    Üretim Kanalı  

      »  Kerestelerin ve mamullerin damgalanması  

      »  Rapor etme ve Kayıt tutma  

      »  Tüm dağıtım seviyelerinde ürünün gözlenmesi

      »  Envanter, işleme, transport ve dağıtım için aşamalar oluşturmanın masrfaları  

      »  Dahili incelemeler 

      »  Diğer firma masrafları 

 

  2.  Doğrudan masraflar

    »  Sertifikalandırmanın uygulanması ücretleri 

    »  Sertifika kurumunun ilk incelenmesi(gözlem) 

    »  Yıllık inceleme

    »  Sabit masraflar
 

Sertifikalandırmanın masrafları ile alakalı gerçekleştirilen genel tahminler, büyük ölçekli firmalar için, doğrudan maliyetlerin hektarda 0,016$ ve 0,20$ sınırında değişmekte olduğunu yansıtmaktadır. Yaklaşık 200 ha büyüklüğünde bir orman firması için, doğrudan masraflar hektarda 2$’a kadar ulaşabilmektedir. Bununla beraber, sertifikalandırma masraflarına dair bu veriler, yöneticilerin hazırlık aşamasında ihtiyaç duyduğu belgeleri hazırlamak maksadıyla gereksinim duyduğu personel zamanı ve sertifikalandırmayı sürdürmek için gereken orman işletme organizasyonlarındaki değişikliklerden ötürü meydana gelen masrafları kapsamamaktadır. Sertifikalandırma maliyetine ilişkin olarak çok farklı tahminlerde bulunulmaktadır. Sözgelimi tropik ormanlarda sertifikalandırmanın masrafı 0,3-1,0$/ha/yıl yada yüzde şeklinde %1-5 arasında vb. gibi farklı  tahminler bulunmaktadır. Normalde sertifikalandırmanın finansal külfetini orman firması üstlenmektedir. Fakat bazı hususlarda orman firması ile var olan ilişkilerini sürdürebilmeyi talep eden alıcılar da masrafları karşılayabilmektedir.
 

Kısacası, orman sertifikalandırmanın kendisinden istenilen gayeyi yapabilmesi, sertifikalı mamulün piyasasının varlığına ve genişliğine bağlı olmaktadır. Arzuya bağlı bir işlem olan sertifikalandırmanın firmalar tarafından kabullenilmesi, sertifikalandırmanın beklenen finansal yararları ve yönetim uygulamalarına getireceği ek masraflar ile  sıkı bir ilişki içerisinde olacaktır.

x
Bu konu hakkındaki görüşlerinizi ve isteklerinizi bize iletebilirsiniz!

Güvenlik Kodu : 37359

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Fsc Belgesi Amacı Nedir?

Fsc Belgesi Amacı Nedir?

FSC Belgesi amacı, Dünya orman sahalarındaki hızlı bir şekilde meydana gelen azalma ve orman kanunlarının yıpratılması ya da bozulmasına yönelik duyulan endişeler, orman belgelendirme girişimlerinin altında yatan asıl sebeptir. Özellikle bölgesel kuruluşlar orman sertifikalandırma teriminin küresel şeklinde yayılmasında temel görev üstlenmişler...

Fsc Nedir?

Fsc Nedir?

FSC; Üyelik tabanına dayalı, kar maksadı taşımayan milletler arası bir kurum olan FSC (Orman Yönetim Konseyi), orman yönetim ağının ilerletilen ve insanların toplanarak oluşturduğu, kötü orman politikalarını durdurma çalışmalarını prensip edinen bir kuruluş olarak meydana gelmektedir. FSC, gelişim sürecinde ise, orman ürünleri üreticileri, k...

Fsc Orman Yönetim Sistemi Tarihçesi Nedir?

Fsc Orman Yönetim Sistemi Tarihçesi Nedir?

Belgenin Ortaya Çıkış Süreci FSC Orman Yönetim sistemi tarihçesi belgenin ortaya çıkış süreci ile başlar. Son zamanlarda orman sahalarındaki kaynaklarda hem de nicelik hem nitelik olarak önemli şekilde bozulmalar olmuştur. Özellikle Kuzey ve Tropikal ormanlar, en çok dikkati çeken orman sahaları olmuştur. Faaliyet gösterilen yanlış politikalar,...

Fsc Orman Yönetim Belgesi Nedir?

Fsc Orman Yönetim Belgesi Nedir?

FSC Orman Yönetim Belgesi, tüketici bireylerin kağıt, kağıt ürünleri yada kereste satın alırken tercihte bulunmasını kolaylaştıran bir faktördür. Orman Yönetim Komisyonu (FSC), dünya ormanlarının idare edilmesinin ilerletilmesi amacıyla meydana gelmiş bağımsız bir faaliyettir. 2008 senesi itibariyle 79 devlette yaklaşık 100 milyon hektardan fazl...

Fsc Sertifikasının Faydaları nelerdir?

Fsc Sertifikasının Faydaları nelerdir?

FSC Belgesi; Bilinç yükseltmeyi, hem tüketiciye hem de üreticiye ormanların sorumlu kullanımına doğru teşvikler sağlamayı arzulayan piyasa alt yapılı bir araçtır. Belgenin en belirgin faydası ise, pazar genişlemesi olmaktadır. FSC Sertifikasının faydaları neler? olduğuna bakarsak 2 çeşit faydası vardır. İlki potansiyel yararları ve diğer fa...

Fsc Belgelendirme maliyetleri Nelerdir?

Fsc Belgelendirme maliyetleri Nelerdir?

FSC Belgelendirme maliyetleri neler olduğunu şu şekilde açıklayabiliriz. Orman belgelendirme üzerine gerçekleştirilen finansal inceleme çalışmaları, sertifikalandırmayla alakalı iki ana maliyetler dizisi üzerinde yoğunlaşmaktadır. FSC Belgelendirme maliyetleri konusu doğrudan ve ve dolaylı olarak 2 ana kategoride açıklanır. Doğrudan mal...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

reflesh

Hekimlerin yaptığı en büyük hata ruhu düşünmeden yalnız bedeni tedaviye teşebbüs etmeleridir.

SORHOCAM.COM

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Copright 2014 - 2023 Konya