• notifications1
 • menü

Bugün : 28 Ocak 2023 Cumartesi

Topraksız Tarımda Bitki Besleme (Gübreleme)

Topraksız yetiştiricilik, bitkilerin besin maddeleri gereksinimlerinin karşılanması esasına dayanır. Topraksız tarımda bitki besleme geleneksel yapılan yetiştiricilikteki bitki beslemeden daha farklıdır. Bu farkın nedenleri şunlardır:

 1. 1.Topraksız tarımda bitki başına kullanılan ortam hacmi çok azdır.
 2. 2.Toprakta kil minerallerinin katyon değişim kapasitesi nedeniyle besin elementleri tutulabilir. Topraksız ortamların ise genelde katyon değişim kapasitesi düşüktür.
 3. 3.Toprakta yapılan yetiştiricilikte genelde mikroelement gübrelemesi yapılmaz. Topraksız tarımda bitki gelişimi için gerekli tüm elementlerin yetiştirme ortamına ilave edilmesi gerekmektedir.
 4. 4.Toprakta bitki kökleri geniş bir alana yayılmakla birlikte kök bölgesinde yarayışlı element miktarı topraksız ortamlardaki kadar yüksek değildir.
 5. 5.Topraksız tarımda kaliteli gübrelerin kullanılması gerekir.
 6. 6.Topraksız tarımda bitkilerin gübrelemeye tepkileri çok hızlıdır. Doğru veya hatalı uygulamaların sonuçları hızlı bir şekilde ortaya çıkar.
 7. 7.Topraksız tarımda kök bölgesinin kontrolü mümkündür.
 8. 8.Topraksız tarımda bitki beslemenin doğru bir şekilde yönetimi bilgi ve tecrübe gerektirir.

 

Bitki Gelişimi İçin Mutlak Gerekli Besin Elementleri

Bitkiler 16 elemente gereksinim duymaktadır. Bunlardan bitki dokularında fazla miktarda bulunanlara makroelement, az miktarda bulunanlara mikroelement denir. 

 • Makroelementler: Karbon (C), Hidrojen (H), Oksijen (O), Azot (N), Fosfor (P), Potasyum (K), Kalsiyum (Ca), Magnezyum (Mg), Kükürt (S)
 • Mikroelementler: Klor (Cl), Bakır (Cu), Demir (Fe), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Çinko (Zn), Bor (B)

 

Makroelementler

Makro besin elementlerinden C, H, O; CO2 ve H2O’dan sağlandığı için topraksız yetiştiricilikte besin çözeltisi hazırlanmasında dikkate alınmamaktadır. Diğerleri (N, P, K, Ca, Mg, S) kök ortamına gereken miktarlarda ilave edilmelidir. Besin çözeltisine ilave edilmesi gereken makroelementler ve iyon formları aşağıdadır.   

 

  Besin Solüsyonunda Kullanılan Makro Elementler ve Yaygın Kaynakları

Makro

Element

Simgesi

Atom

Ağırlığı

İyonik

Formu

Kimyasal Kaynağı

Makro Element

İçeriği (%)

Azot

N

14

NO3-

Amonyumnitrat

NH4NO3

N: 16

 

 

 

 

Kalsiyumnitrat

Ca(NO3)2

N: 15, CaO: 19

 

 

 

 

Nitrikasit

HNO3

N: 20, 21

 

 

 

 

Potasyumnitrat

KNO3

N: 13, K2O: 46

 

 

 

NH4+

Amonyumnitrat

NH4NO3

N: 33

 

 

 

 

Amonyumfosfat (mono)

NH4H2PO4

N: 11, P2O5: 21

 

 

 

 

Amonyumfosfat (di)

(NH4)2HPO4

N: 18, P2O5: 46

 

 

 

 

Amonyumsülfat

(NH4)2SO4

N: 21, S: 24

Fosfor

P

31

PO4-3

Amonyumfosfat (mono)

NH4H2PO4

P2O5: 27, N:12

 

 

 

 

Amonyumfosfat (di)

(NH4)2HPO4

P2O5: 22, N:20

 

 

 

 

Potasyumfosfat (mono)

KH2PO4

P2O5: 52, K2O: 34

 

 

 

 

Potasyumfosfat (di)

K2HPO4

P2O5: 18, K20:22

 

 

 

 

Fosforikasit

H3PO4

P2O5: 85

Potasyum

K

39

K+

Potasyumklorür

KCl

K20: 60

 

 

 

 

Potasyumnitrat

KNO3

K20: 36, N: 13

 

 

 

 

Potasyumfosfat (mono)

KH2PO4

K20: 30, P2O5: 23

 

 

 

 

Potasyumfosfat (di)

K2HPO4

K20: 22, P2O5: 18

 

 

 

 

Potasyumsülfat

K2SO4

K20: 50, S: 18

Kalsiyum

Ca

40

Ca+2

Kalsiyumklorür

CaCl2

CaO: 36

 

 

 

 

Kalsiyumnitrat

Ca(NO3)2

CaO: 19, N: 15

 

 

 

 

Kalsiyumsülfat

CaSO4

CaO: 29, S: 23

Magnezyum

Mg

24

Mg+2

Magnezyumsülfat

MgSO4.7H2O

MgO: 16.5, S: 13

Kükürt

S

32

SO4-2

Amonyumsülfat

(NH4)2SO4

N: 21, S: 24

 

 

 

 

Potasyumsülfat

K2SO4

K20: 50, S: 18

 

 

 

 

Kalsiyumsülfat

CaSO4

CaO: 29, S: 23

 

 

 

 

Magnezyumsülfat

MgSO4.7H2O

MgO: 16.5, S: 13

 

 

BESİN ÇÖZELTİSİ

Gerek katı ve gerekse sıvı kültür ortamlarında bitkilerin topraktan sağladıkları besinleri sağlayamazlar. Topraksız kültürdeki en önemli konulardan birisi bitkilerin sürekli ve yeterli besin ile beslenmeleridir. Bu ise kaliteli bir suda, değişik gübrelerin çözülerek besin solüsyonlarına dönüştürülmeleri ve bitkilere verilmesi ile gerçekleştirilir. Besin solüsyonlarında gübre olarak Sevgican (1999) tarafından önerilen aşağıdaki makro ve mikro elementlerin kullanılması gereklidir. Besin solüsyonları hazırlanırken pH ve Ec değerlerinin ayarlanması unutulmamalıdır.

 

Makro Besin Elementlerinin Besin Eriyiğindeki Optimum ve Sınır Konsantrasyonları (mg/l)

N

P

K

Ca

Mg

S

300

80

250

400

75

400

150-1000

50-100

100-400

300-500

50-100

200-1000

 

Besin Solüsyonunda Kullanılan Mikro Elementler ve Yaygın Kaynakları

Mikro

Element

Simgesi

Atom

Ağırlığı

İyonik

Formu

Kimyasal Kaynağı

Mikro Element

İçeriği (%)

Bor

B

11

BO3-3

Borikasit

H3BO3

B: 16

Klor

Cl

35

Cl-

Potasyumklorür

KCl

Cl: 40

Bakır

Cu

64

Cu+2

Bakırsülfat

CuSO4.5H2O

Cu: 25

Demir

Fe

56

Fe+2, Fe+3

DemirŞelat fe EDTA

[CH2.N(CH2COO)2]2 FeNa+

Fe: 6-12

Mangan

Mn

55

Mn+2

Mangansülfat

MnSO4.H2O

Mn: 23

Molibden

Mo

96

MoO

Amonyummolibdat

(NH4)6Mo7O23.4H2O

Mo: 8

Çinko

Zn

65

Zn+2

Çinkosülfat

ZnSO4.7H2O

Zn: 22

 

Makro Besin Elementlerinin Besin Eriyiğindeki Optimum ve Sınır Konsantrasyonları (mg/l)

B

Cl

Cu

Fe

Mn

Mo

Zn

1.0

5.0

0.5

5.0

2.0

0.0

0.5

0.5-5.0

değişik

0.1-0.5

2-10

0.5-5.0

0.001-0.002

0.5-1.0

 

Bitki Beslemede Rol Alan Maro Ve Mikro Elementler

x
Bu konu hakkındaki görüşlerinizi ve isteklerinizi bize iletebilirsiniz!

Dino2222

30.11.2020 23:18:48

Topraksız tarımda bitki beslemede karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları ?

Ali

19.11.2020 14:05:50

saygılarımla hocam
yetıstırdıgımız bıtkıye saglık alanında faydalı olacak farklı nır su kulturu uygulansa basarı oranı sızce nasıl olur
örnek : marul bıtkısının normal su kulturunden aldıgı vıtamın ve mıneralden harıc D vıtamını yuklemek ıstesek mumkunmu ?

Güvenlik Kodu : 35773

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Topraksız Tarımın Yararları Ve Zararları Nelerdir?

Topraksız Tarımın Yararları Ve Zararları Nelerdir?

TOPRAKSIZ TARIMIN YARARLARI Verimli topraklar gerektirmediği için verimsiz topraklar değerlendirilmiş olur (Carruthers, 2001). Ürünlerin besin değeri ve PH dengesi kolaylıkla sağlanabilir. Besin solüsyonu uygulamalarının kontrollü bir şekilde yapılmasıyla, optimum düzeyde makro ve mikro elementlerinin dengelenmesi sağlanmaktadır. Kontrollü ...

Topraksız Tarım Şekilleri Nelerdir?

Topraksız Tarım Şekilleri Nelerdir?

Topraksız Tarım Şekilleri Sistemin temeli İngiltere de Kaliforniya Üniversitesi nden Profesör Doktor William Gericke tarafından 1950’lerde atıldı. Ancak pratik uygulamaları 1990’larda hızlandı. Türkiye’de ise ilk olarak 1995 de Antalya da uygulanmaya başlandı. Bugün topraksız tarım tekniği yaklaşık 100 serada uygulanıyor. Sera...

Topraksız Tarımda Kaya Yünü Kullanımı

Topraksız Tarımda Kaya Yünü Kullanımı

Topraksız Tarımda Kaya Yünü Kullanımı Kaya yünü bazaltik kayaların eritilmesi, eriğin liflere dönüştürülmesi ile üretilir. Lifler eritildikten sonra ortama yapıştırıcı eklenerek sıkıştırılarak geniş bloklar halinde kurutulur. Geniş bloklar, küçük bloklara kesilerek çoğaltma bloklarını oluşturur. Kaya yünlerinin hepsinin yapısı aynı değildir. En...

Topraksız Tarımda Katı Ortam Kültürleri

Topraksız Tarımda Katı Ortam Kültürleri

Topraksız Tarımda Katı Ortam Kültürleri Topraksız yetiştiriciliğin bu sisteminde gerekli olan katı veya sert ortam, lokal olarak elde edilen materyallerden oluşur. Seçilen ortam materyallerinin esnek, gevrek, su ve hava tutma kapasitesi iyi ve kolaylıkla drene edilen özellikleri olmalıdır. Bu özelliklere ek olarak toksin maddelerden, hastalık v...

Topraksız Tarımda Su Kültürleri (Hidroponik Sistemler)

Topraksız Tarımda Su Kültürleri (Hidroponik Sistemler)

TOPRAKSIZ TARIMDA SU KÜLTÜRÜ (HİDROPONİK KÜLTÜR) 1. DURGUN SU KÜLTÜRÜ: Besin çözeltisi ışık geçirmeyen, yaklaşık 15cm derinlikteki kapların içine konur. Ya da kapların üzeri ışık geçirmeyen bir malzeme ile kaplanır. Çözelti akvaryum pompası ile havalandırılmalıdır. Havalandırma borusunun ucuna havalandırma taşı takılarak daha iyi havalandırm...

Topraksız Tarımda Gübreleme Nasıl Olmalıdır?

Topraksız Tarımda Gübreleme Nasıl Olmalıdır?

Topraksız Tarımda Bitki Besleme (Gübreleme) Topraksız yetiştiricilik, bitkilerin besin maddeleri gereksinimlerinin karşılanması esasına dayanır. Topraksız tarımda bitki besleme geleneksel yapılan yetiştiricilikteki bitki beslemeden daha farklıdır. Bu farkın nedenleri şunlardır: 1.Topraksız tarımda bitki başına kullanılan ortam hacmi çok azdı...

Topraksız Tarımda Dikey Torbalarda Yetiştiricilik Nasıl Yapılır?

Topraksız Tarımda Dikey Torbalarda Yetiştiricilik Nasıl Yapılır?

SUBSTRAT KÜLTÜRÜ TEKNİKLERİ Dikey Torbalarda Yetiştiricilik Birim alandaki bitki sayısını artırma amacıyla geliştirilen bu yöntemde bitkiler, belli mesafelerle asılmış olan polietilen torbalarda yetiştirilmektedir. Salata-marul ve çilek yetiştiriciliği için uygundur. Sarılıcı süs bitkilerinin anaçlık üretiminde de kullanılabilmektedir. Sera k...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

reflesh

Anne sütünü arttıran anason-mürver-lahana-rezene vs. gıdalar, hayvanın sütünü de arttırır. Süt artırmak için her yola başvuran yem fabrikalarının dikkatine arz olunur.

SORHOCAM.COM

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Copright 2014 - 2023 Konya