• notifications1
  • menü

Bugün : 18 Temmuz 2024 Perşembe

S1 - Aşağıdaki etmenlerden hangisi patateslerde görülen fungal kaynaklı bir hastalıktır?

A) Pseudomonas solanacearum

B) Erwinia carotovora subsp. atroseptica

C) Clavibacter michiganensis subsp.sepedonicus

D) Phytophthora infestans

 

S2 - Aşağıdaki aktif maddeli bitki koruma ürünlerinden hangisi, Erikte Cep hastalığı (Taphrina pruni)'na karşı önerilmez?

A) Thiram

B) Triadimenol

C) Captan

D) Bakır oksiklorid

 

S3 - Toksisite ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Toksisite oluşumunda doz son derece önemlidir.

B) Toksisite kalıcı veya geçici olabilir.

C) Toksisite akut veya kronik olabilir.

D) Toksisite oluşumunda; Temas süresi ve sıklığı dikkate alınmaz.

 

S4 - Elmada görülen hastalık etmenlerinden hangisine Kus, balık ya da boğa gözü adı verilmektedir?

A) Butlerelfia eustacei

B) Agrobacterium tumefaciens

C) Erwinia amylovora

D) Venturia inaequalis

 

S5 - Sonbaharda yaprakların %75'i dökülünce ve ilk baharda gözler uyanmadan uygulanan bordo bulamacı hangi hastalığın mücadelesinde etkili değildir?

A) Bagda ölü kol hastalığı

B) Elmada karaleke hastalığı

C) Kayısıda yaprakdelen hastalığı

D) Kirazda çiçek monilyası hastalığı

 

S6 - Aşağıdaki fungus yapılarından hangisi bitki kökleri ile simbiyotik bir birlik oluştururlar.?

A) Mikoriza

B) Mikotoksin

C) Aflatoksin

D) Penisilin

 

S7 - Aşağıdakilerden hangisi tohum ilaçlaması için suda dağılabilen toz formülasyonudur?

A) SS

B) WS

C) SP

D) GS

 

S8 - Aşağıdakilerden hangisi buğday ve arpada kök ve kök boğazı çürüklüğüne neden olmaz?

A) Fusarium spp

B) Bipolaris sorokiniana

C) Rhizoctonia spp

D) Pythium spp

 

S9 - Diptera takımının gelişim evresi nasıldır?

A) yumurta+nimf+ergin

B) yumurta+pupa+ergin

C) yumurta+larva+pupa+ergin

D) larva+pupa+ergin

 

S10 - Bağ mildiyösünde tahmin ve erken uyarı sistemine göre hangisi göz önünde bulunmaz?

A) Fenolojik dönemin izlenmesi

B) Yaprak ıslaklık süresinin belirlenmesi

C) Toprak sıcaklığının izlenmesi

D) Aktif sıcaklıklar toplamının saptanması

 

S11 - Aşağıdaki hastalık etmenlerinden hangisi abiyotik etmenlerden biri değildir?

A) Nem

B) Rüzgâr

C) Toprağın kimyasal yapısı

D) Yabancı otlar

 

S12 - Şeftali güvesi (Anarsia lineatella Zeller) kimyasal mücadele zamanını doğru olarak tespit etmekte aşağıdakilerden hangisinden yararlanılmaz?

A) Eşeysel çekici tuzaklar

B) Etkili sıcaklıklar toplamı

C) Bulaşık sürgün

D) Toprak sıcaklığı

 

S13 - Aşağıdaki aktif maddelerden hangisi hem kiraz sineğine hem de kiraz sülüğüne karşı ruhsatlıdır?

A) Spinosad

B) Malathion

C) Deltamehtrin

D) Azadirachtin

 

S14 - Aşağıdaki insektisitlerden hangisi asetilkolinesteraz inhibitörüdür?

A) Cypermethrin

B) Malathion

C) Acetamiprid

D) Thiamethoxam

 

S15 - "Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmelik"e göre; Yetkili bitki koruma ofisine, bu Yönetmeliğe aykırı durumların aynı takvim yılı içerisinde 2 defa vuku bulması halinde aşağıdaki müeyyidelerden hangisi uygulanır?

A) Yetkili bitki koruma ofisi belgesi 2 yıl iptal edilir.

B) Bitki koruma ürünü Reçete yazma yetki belgesi 2 yıl iptal edilir.

C) Yetkili bitki koruma ofisi belgesi 4 yıl iptal edilir.

D) Yetkili bitki koruma ofisi belgesi ve Bitki koruma ürünü Reçete yazma yetki belgesi 4 yıl iptal edilir.

 

S16 - Havuçta Külleme (Erysiphe heraclei, Leveillula taurica) hastalığına karşı aşağıdaki fungisitlerden hangisi ruhsatlıdır?

A) Carbendazim %50,

B) Azoxystrobin 250 g/l,

C) Boscalid+Pyraclostrobin %26.7+6.7

D) Thiram %80.

 

S17 - "Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmelik"e göre; Bakanlıkça veya Müdürlükçe yapılacak olan bilgilendirme toplantılarına mazeretsiz 2 yıl üst üste katılmayanların Reçete yazama belgeleri kaç yıl süreyle iptal edilir?

A) 1 yıl

B) 2 yıl

C) 3 yıl

D) 4 yıl.

 

S18 - "Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmelik"e göre; Yapılacak eğitimlerin yeri ve tarihi, Müdürlükçe en az kaç gün önceden ilan edilir?

A) 7 gün

B) 15 gün

C) 30 gün

D) 45 gün

 

S19 - "Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmelik"e göre; eğitim ve bilgilendirme toplantıları, her yılın hangi aylarında düzenlenir?

A) Mart-Eylül

B) Nisan-Ağustos

C) Ocak-Temmuz

D) Mayıs-Kasım

 

S20 - "Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmelik"e göre; Üretici kayıt defterinin her sayfası kaç nüshadan oluşur?

A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

 

S21 - "Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmelik"e göre; Profesyonel uygulayıcılar, Bitki koruma uygulama işlerini bırakmaları halinde veya adres değişikliği durumunda kaç gün içerisinde bitki koruma ürünleri uygulama belgesini aldığı müdürlüğe bilgi verirler?

A) 90 gün

B) 60 gün

C) 30 gün

D) 7 gün

 

S22 - "Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmelik"e göre; Profesyonel uygulayıcılar ve yanında aktif olarak çalışanlar, aktif oldukları sürece kaç yılda bir genel sağlık kontrolünden geçirilirler?

A) 1 yıl

B) 2 yıl

C) 3 yıl

D) 4 yıl.

 

S23 - "Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmelik"e göre; Profesyonel uygulayıcılar, üretici kayıt defteri kayıtlarını, bitki koruma ürünleri uygulaması yapılan yerlerle ilgili bilgileri, uygulama tarihlerini, uygulamalarda kullanılan bitki koruma ürünleri ile ilgili bilgileri ve varsa meydana gelen kaza ve zehirlenmelere ait bilgileri kaç yıl süreyle muhafaza etmek zorundadırlar?

A) 5 yıl

B) 4 yıl

C) 3 yıl

D) 2 yıl

 

S24 - "Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmelik"e göre; Yetkili bitki koruma ofisleri, en az kaç üreticiyle EK-3'te yer alan örneğe uygun sözleşme yapmak zorundadırlar?

A) 20 üretici

B) 25 üretici

C) 40 üretici

D) 50 üretici

 

S25 - "Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmelik"e göre; Yetkili bitki koruma ofisleri, bünyelerinde istihdam ettikleri reçete yazma ve/veya profesyonel uygulayıcıya ait güncel SGK bildirgeleri ile sözleşmeli çalıştığı üretici bilgilerini, Kaç ayda bir müdürlüğe vermekle yükümlüdürler?

A) 3 ay

B) 6 ay

C) 9 ay

D) 12 ay

 

S26 - "Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmelik"e göre; Yetkili bitki koruma ofisleri, bünyelerinde istihdam ettikleri bitki koruma ürünü reçete yazama ve/veya profesyonel uygulayıcı yetki belgesine sahip kişilerin değişikliği veya işi bırakmaları halinde, kaç iş günü içerisinde il müdürlüğüne bilgi vermekle yükümlüdürler?

A) 10 gün

B) 15 gün

C) 30 gün

D) 45 gün

 

S27 - "Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmelik"e göre; Yetkili bitki koruma ofisi, sözleşme yaptığı üreticilerle, herhangi bir nedenden dolayı sözleşmeyi iptal etmesi halinde kaç iş günü içerisinde il müdürlüğüne bilgi vermekle yükümlüdür?

A) 45 gün

B) 30 gün

C) 15 gün

D) 10 gün

 

S28 - "Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmelik"e göre; Yetkili bitki koruma ofisi belgesi almak isteyen bayiler, faaliyetlerinden dolayı en son kaç yıl içinde idari yaptırım cezası almamış olmaları gerekmektedir?

A) 1 yıl

B) 2 yıl

C) 3 yıl

D) 4 yıl

 

S29 - "Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmelik"e göre; Yetkili bitki koruma ofisi belgesi almak isteyen bayiler, başvuru tarihi itibari ile geriye dönük en az kaç yıllık bayilik yapıyor olmaları gerekmektedir?

A) 2 yıl

B) 3 yıl

C) 4 yıl

D) 5 yıl

 

S30 - Alet ve Makinenin ruhsat süre uzatımına esas değerlendirme sonucunun olumlu olması halinde, ruhsat süresi Genel Müdürlükçe kaç yıl uzatılır?

A) 15 yıl

B) 10 yıl

C) 7 yıl

D) 5 yıl

 

S31 - "Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelik"e göre; aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Zirai alet ve makinelerin satışları, Bayilik İzin Belgesi almış, yetkili gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır.

B) Bayilik izni verilecek girişimcilerin makine mühendisi veya makine yüksek mühendisi unvanlarından birisine sahip olmaları gereklidir.

C) Zirai mücadele alet ve makinelerinin imalatları, izin sahibi kişinin gözetiminde yapılması gerekir.

D) İzin belgesi alanlar, izin belgesi aldıkları adres dışında imalat yapamazlar.

 

S32 - "Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Yönetmeliği" hükümlerine göre; numuneler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Şikayete konu olan bitki koruma ürünlerinde, imal tarihi ve şarj numarası aynı olan veya bulunmaması halinde yine aynı imal tarihli fakat en uzak şarj numarasını taşıyan orjinel ambalajdan alınır.

B) Alınacak numuneler usulüne uygun üretilmiş ve depolanmış olanlardan alınır.

C) Alınacak numuneler kullanım sürelerini doldurmamış olanlardan alınır.

D) Bitki koruma ürünlerinin kontrolü amacıyla alınacak numuneler gümrüklerden, fabrikaların üretim ünitelerinden veya fabrika depolarından, firma veya bayilerin satış yerleri ile depolarından alınır.

 

S33 - "Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Yönetmeliği" hükümlerine göre; bitki koruma ürünleri ile ilgili olarak aşağıdaki kontrollerden hangisi yapılmaz?

A) Piyasaya arz öncesi kontrol,

B) Piyasa kontrolü,

C) Şikâyet kontrolü,

D) İmalat kontrolü,

 

S34 - Hıyar Köşeli yaprak lekesi (Pseudomonas syringae pv. lachrymans) hastalığına karşı aşağıdaki fungisitlerden hangileri ruhsatlıdır?

A) Mandipropamid 250 g/l, Bupirimate 250 g/l.

B) Penconazole 200 g/l, Triadimenol 250 g/l.

C) Maneb %80, Bakır oksiklorid %50

D) Propineb %70, Cymoxanil %50

 

S35 - Aşağıdaki baklagil tohum böceklerinden hangisinin uçan ve uçmayan olmak üzere iki formu vardır?

A) Bezelye tohum böceği

B) Bakla tohum böceği

C) Fasulye tohum böceği

D) Börülce tohum böceği

 

S36 - Aşağıdakilerden hangisi patates böceği larvalarına karşı kullanılmaktadır?

A) Bacillus thuringensis var. israiliensis

B) Bacillus thuringiensis var sphaericus

C) Bacillus thuringiensis var sandiago

D) Phytoseiulus persimilis

 

S37 - "Bitki Koruma ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik"e göre; Bakanlıkça ruhsatlandırılan yeni bir aktif maddeyi içeren, yeni bir konuda tavsiye alan veya aktif maddesi ruhsatlı olup ancak aktif madde miktarı ve formülasyonu farklı olan bitki koruma ürünü ile ilgili, aynı aktif madde ve aynı formülasyonda kaç yıl koruma süresi geçerlidir?

A) 10 yıl

B) 7 yıl

C) 5 yıl

D) 3 yıl

 

S38 - "Bitki Koruma ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik"e göre; Bitki Koruma Ürünleri İştigal İzin Belgesinin geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla firmalar istenilen belgeler ve daha önce düzenlenen belgenin aslı ile belgenin geçerlilik süresinin bitiminden kaç ay önce Genel Müdürlüğe başvurması gerekir?

A) 4 ay önce

B) 3 ay önce

C) 2 ay önce

D) 1 ay önce

 

S39 - "Bitki Koruma ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik"e göre; Bitki Koruma Ürünleri İştigal İzin Belgesine sahip firmalarca, Bakanlık kayıtlarında isimleri bulunan bölge müdürlüklerinde görevli personel ile ruhsatlandırmada sorumlu personelin firmanın bordrosunda olduğunu gösteren SGK belgeleri her yılın hangi ayında Genel Müdürlüğe gönderilir?

A) Mart

B) Temmuz

C) Kasım

D) Ocak

 

S40 - "Bitki Koruma ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik"e göre; Bitki Koruma Ürünleri İştigal İzin Belgesi, Genel Müdürlükçe yapılacak değerlendirmeden sonra kaç yıl süre ile yenilebilir?

A) 10 yıl

B) 7 yıl

C) 5 yıl

D) 2 yıl

 

S41 - Zirai mücadele alet ve makineleri hakkında yönetmelikte geçen yaptırımlardaki işlemler içinde yer alan yed-i emine alınma işlemi aşğ. Durumlardan hangisine uygulanmaz?

A) Onaysız olarak imalatı yapılmakta olan, imalatı bitmiş olan

B) Kaçak olarak ülkeye sokulan

C) Onaysız olarak satışa sunulan veya bulundurulan

D) Onaya esas spesifikasyona göre uygun bulundurulmayan

 

S42 - Aşağıdaki hastalıkların hangisinin mücadelesinde kültürel önlem olarak, hastalık gübre ile de taşındığından, çiftlik gübresinin güvenilir yerden alınması önerilmektedir?

A) Patates siğili

B) Patates mildiyösü

C) Kökboğazı nekrozu

D) Patates kuru çürüklüğü

 

S43 - Aşağıdakilerden hangisi şeker pancarında yaprak kurtlarından biri değildir ?

A) Spodoptera exigua

B) Plusia gamma

C) Pegomyia hyosciami

D) Mamesta spp.

 

S44 - İthal edilen ürünlerin çoğunun iade edilmesinin toksikolojik bakımdan sebebi nedir?

A) Kullanılan ilaçların formülasyon tipleri

B) Kullanılan tarım aletleri tipinin doğru seçilmemesi

C) Çiçeklerin tozlasmasini sağlamak için ari kullanılmaması

D) Son ilaçlama ile hasat arasındaki geçmesi gereken süreye önem verilmemesi

 

S45 - Hangisi gıda, tarım ve hayvancılık bakanlığınca ruhsatlandırma şartı yoktur?

A) IGR

B) BGD

C) Tuzak ve feromonlar

D) Selektör

 

S46 - Aşağıdaki zararlılardan hangisine karantina tedbirleri uygulanmaktadır?

A) Ditylenchus destructor

B) Cryptoblobobes gnidiella

C) Ectomyelois ceratoniae

D) Mikomyia corylii

 

S47 - Aşağıdaki etmenlerden hangisi bakteriyel kökenlidir?

A) Pseudoperonospora humuli

B) Pseudomonas syringae pv. syringae

C) Sclerotinia sclerotiorum

D) Dendryphion papaveris

 

S48 - Pestisitlerin Topraktaki Kalıcılığına Etki Eden Çevreye bağlı faktörlerdendir?

A) Işık

B) Formülasyon

C) Kimyasal yapı

D) Konsantrasyon

 

S49 - Tüm dünyada karantinaya tabi olan, yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarının en tahripkar bakteriyel hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Armut beyaz leke hastalığı

B) Rosellina kök çürüklüğü

C) Ateş yanıklığı hastalığı

D) Kök kanser hastalığı

 

S50 - Hububat yapraklarında çentikli ve simetrik yenikler şeklindeki zarar, aşağıdaki böceklerden hangisinin varlığına işarettir?

A) Syringopais temperatella (Ekin güvesi)

B) Anisoplia austriaca (Ekin bambul böceği)

C) Zabrus melancholicus (Ekin kambur böceği)

D) Pachytychis hordei (Hububat hortumlu böceği)

 


CEVAP ANAHTARI

1-D 2-B 3-D 4-A 5-D 6-A 7-B 8-D 9-C 10-C 11-D 12-D 13-B 14-B 15-D 16-C 17-D 18-B 19-C 20-C 21-C 22-B 23-A 24-B 25-B 26-A 27-D 28-B 29-C 30-B 31-B 32-A 33-D 34-C 35-D 36-C 37-B 38-D 39-D 40-C 41-D 42-A 43-C 44-D 45-D 46-A 47-B 48-A 49-C50-D

x
Bu konu hakkındaki sorularınızı ya da görüşlerinizi bu alana yazabilirsiniz!

(87777 kodunu soldaki kutucuğa yazın!)

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları (2008-2020)

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları (2008-2020)

Bitki Koruma Bayilik Sınavı Soruları (2008-2020) Bitki koruma ürünleri bayilik ve toptancılık sınavında çıkmış tüm yıllara ait soruları sizler için bir çatı altında topladık. Soruları Pdf olarak altta bulunan dökümanlar bölümünden indirebilirsiniz. Sitemiz üzerinden görüntülemek için ilgili linke tıklayabilirsiniz. Sınavda şimdiden başarılar di...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 1

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 1

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 1 S1 - Aşağıdaki hastalıklardan hangisi bağın ana hastalığıdır? A) Bağlarda kav hastalığı B) Bağlarda kurşuni küf hastalığı C) Bağlarda ölü kol hastalığı D) Bağ küllemesi S2 - Aşağıdaki hastalıklardan hangisi ile rutin ilaçlama yapılmalıdır.? A) Bağ mildiyösü B) Bağ küllemesi C) Bağlarda kurş...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2016

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2016

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2016 S1 - Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü toptancılarının sorumluluklarından biri değildir? A) Toptancılar, yalnız bitki koruma ürünleri bayilik izin belgesi olan bayilere bitki koruma ü...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 10

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 10

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 10 S1 - Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü toptancılarının sorumluluklarından biri değildir? A) Toptancılar, yalnız bitki koruma ürünleri bayilik izin belgesi olan bayilere bitki koruma ürün...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 2

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 2

S1 - Türkiye de en çok kullanılan pestisitler sırayla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) İnsektisitler - Fungisitler - Herbisitler B) İnsektisitler - Herbisitler- Fungisitler C) Fungisitler - İnsektisitler - Herbisitler D) Herbisitler - Fungisitler - İnsektisitler S2 - Aşağıdaki herbisit gurubu ilaçlardan hangisi ayçiçeği, ...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2008

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2008

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2008 S1 - Bitki koruma ürünleri bayileri, sattıkları hangi grup bitki koruma ürünlerini ilgili İl Müdürlüklerine bildirirler? A) İnsektisit B) Fungisit C) Fumigant D) Herbisit S2 - Piyasada satışa sunulan bitki koruma ürünleri hangi mevzuata göre kontrol edilmektedir? A) Zirai Mücadele İlaçlar...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2009

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2009

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2009 S1 - Bitki koruma ürünü bayi ve toptancıları kimler tarafından denetlenir? A) İl Müdürlüğü teknik elemanlarınca B) Valilikçe görevlendirilen elemanlarca C) İl Müdürlüğü veya Genel Müdürlükçe görevlendirilen teknik elemanlarca D) İl Müdürlüğü Bitki Koruma Şube Müdürlüğünde görevli teknik eleman...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup herkesin faydalanabilmesi için ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Site Haritası - Rss Beslemesi