• notifications1
  • menü

Bugün : 28 Mayıs 2023 Pazar

S1 - Aşağıdakilerden hangisi Entegre Mücadele kapsamında Kurşuni küf hastalığının mücadelesinde tarım ilacı olarak kullanılan etken maddelerden birisidir?

A) Fenhexamid %50 (SC)

B) Pyrimethanil 300 g/l (SC)

C) İmizalil 500 g/l (EC)

D) Azoxystrobin 250 g/l (SC)

 

S2 - Bir konukçuya bir parazitoit tarafından birden fazla sayıda yumurta konulmasına ne ad verilir?

A) gregarious parazitizm

B) süperparazitizm

C) solitary parazitizm

D) multiparazitizm

 

S3 - Omurgalılar içinde biyolojik mücadelede en çok kuşlar ve balıklardan yararlanılmaktadır. Buna göre biyolojik mücadelede kullanılan kuşlar içindeki en önemli tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Serçe

B) Sığırcık

C) Karga

D) Kartal

 

S4 - Aşşağıdaki külleme hastalığı etmenlerinin aşağıda doğru yazılış sırası hangisidir.
- Bağ Küllemesi
- Elma Küllemesi
- Fındık Küllemesi
- Tahıl Küllemesi

A) Uncinula Necator - Podosphaera Leucotricha - Phyllactinia Guttata - Erysiphe Graminis

B) Uncinula Necator - Sphaerotheca Macularis Fsp. Fragariae - Phyllactinia guttata - Erysiphe Graminis

C) Podosphaera Leucotricha - Erysiphe Cichoracearum - Erysiphe Graminis - Phyllactinia Guttata

D) Podosphaera Leucotricha - Podosphaera Leucotricha - Phyllactinia Guttata - Erysiphe Graminis

 

S5 - Bağ Antraknozu - Fasulye Antraknozu - Nohut Antraknozu - Ceviz Antraknozu
Yukarıda verilen antraknoz hastalığı etmenlerinin doğru yazılış sırası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Elsinoe Ampelina - Colletotrichum Lindemuthianum - Gnomonia Leptostyla - Ascochyta Rabiei (pass) Labr.

B) Colletotrichum Lindemuthianum - Elsinoe Ampelina - Ascochyta Rabiei (pass) Labr. - Colletotrichum Orbiculare

C) Gnomonia Leptostyla - Ascochyta Rabiei (pass) Labr. - Elsinoe Ampelina - Colletotrichum Lindemuthianum

D) Elsinoe Ampelina - Colletotrichum Lindemuthianum - Ascochyta Rabiei (pass) Labr. - Gnomonia Leptostyla

 

S6 - Aşağıdakilerden hangisi buğdayda görülen bir hastalık etmeni değildir?

A) Tilletia Foetida

B) Ustilago Nuda

C) Ustilago Maydis

D) Puccinia recondita

 

S7 - Aşağıdaki pas hastalıkları etmenlerinden hangisi buğday tarlalarında ilk önce görülür.

A) Puccinia Recondita

B) Puccinia Graminis Tritici

C) Puccinia Striiformis

D) puccinia Coronata

 

S8 - Elma yeşil yaprak biti - Elma gri yaprak biti - Şeftali yaprak biti - Erik unlu yaprak biti
Yukarıda verilen yaprak biti zararlılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aphis pomi - Hyalopterus pruni - Myzus persicae - Disaphis plantaginea

B) Aphis pomi - Disaphis plantaginea - Myzus persicae - Hyalopterus pruni

C) Aphis pomi - Disaphis plantaginea - Dysaphis spp. - Myzus persicae

D) Myzus persicae - Pterochloroides persicae - Hyalopterus pruni - Aphis pomi

 

S9 - Aşağıdaki türlerden hangisi toprak altı zararlısı değildir?

A) Polyphylla spp.

B) Melolontha spp.

C) Anoxia spp.

D) Parthenolecanium spp.

 

S10 - Aşağıdaki bitki zararlılarının hangisinin savaşımında zehirli yem kullanılır.

A) Agrotis Spp.

B) Eurygaster Spp.

C) Bruchus spp.

D) Acarina Spp.

 

S11 - Aşağıdaki yabancı otlardan hangisinde biyolojik mücadele uygulanmış ve başarılı sonuçlar alınmıştır?

A) Hypericum perforatum

B) Lolium temulentum

C) Agrostemma githago

D) Vaccaria pyramidata

 

S12 - "Venturia inaequalis" hastalığının mücadelesinde aşağıdaki özelliklerden hangisi göz önüne alınmaz?

A) İnokulum yoğunluğu

B) Yaprak ıslaklık süresi

C) Günlük ortalama sıcaklık

D) Ascospor çıkış tarihinin belirlenmesi

 

S13 - Aşağıda ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) IPM (Entegre Zararlı Yönetimi)

B) ICM (Entegre Ürün Yönetimi)

C) IFM (Entegre Hastalık Yönetimi)

D) IPC (Entegre Zararlılarla Mücadele Kontrolü)

 

S14 - Aşağıdaki hastalıkların hangisinde tahmin ve erken uyarı sistemi kurularak mücadele yapılmamaktadır?

A) Cydia pomonella

B) Venturia inaequalis

C) Lobesia botrana

D) Uncinula necator

 

S15 - Önceden tahmin ve erken uyarı sistemi kullanılarak yapılan mücadelelerde aşağıdaki yöntemlerinden hangisi kullanılmaz?

A) Eşeysel çekici tuzaklar

B) Feromon tuzaklar

C) Sarı yapışkan tuzaklar

D) Yem tuzakları

 

S16 - Böceğin çıkış zamanı ve yoğunluğunun belirlenerek, bunun zarar başlangıcı veya ilaçlama zamanı ile olan ilişkisine ait bilgilerle birleştirilerek tahminde bulunulabilir. Buna göre aşağıdaki zararlıların biyolojisinin izlenmesinde kullanılan tuzak yöntemlerinden hangisi yanlış olarak verilmiştir?

A) Lobesia botrana - Cydia pomonella (Eşeysel çekici tuzaklar kullanılır)

B) Ceratitis capitata - Bactrocera oleae (Feromon tuzaklar kullanılır)

C) Gryllotalpa Gryllotalpa (Zehirli yemler kullanılır)

D) Rhagoletis cerasi (Sarı yapışkan tuzaklar kullanılır)

 

S17 - Şeftali bitkisinin her yıl mücadele gerektiren en önemli fungal hastalığı nedir?

A) Taphrina Deformans

B) Venturia Inaequalis

C) Podosphaera Leucotricha

D) Coryneum Beijerinckii

 

S18 - Aşağıdakilerden hangisi bakteriyel patojenlerden birisidir?

A) Fusarium Spp.

B) Ralstonia Spp.

C) Pythium Spp.

D) Rhizoctonia Spp.

 

S19 - Herbisitlere karşı dayanıklılık ülkemizde buğday ekim alanlarında hangi yabancı ot türünde başlamıştır?

A) Avena Fatua

B) Avena Sterilis

C) Sinapsis Arvensis

D) Lolium Rigidum

 

S20 - Kimyasal mücadele yöntemlerinden birisi olan "Kaplama ilaçlama" yöntemi aşağıdaki zararlı türlerinin hangisine önerilebilir?

A) Rhagolates Cerasi

B) Ceratitis Capitata

C) Cydia Pomonella

D) Lobesia Botrana

 

S21 - Zehirli yem kısmi dal ilaçlaması aşağıdaki hangi zararlı türü için yapılmamaktadır?

A) Rhagolates Cerasi

B) Ceratis Capitata

C) Cydia Pomonella

D) Bactrocera oleae

 

S22 - Zeytin bahçelerinde görülen aşağıdaki zararlıların hangisinin bulunduğu takım diğerlerinden farklıdır?

A) Parlatoria Olea

B) Pollinia Pollini

C) Prays Olea

D) Euphyllura spp.

 

S23 - Yaprakları ağları ile birbirine sararak, içinde toplu halde damarları hariç yaprağın diğer kısımlarını yemek suretiyle zarar veren zararlı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hyponomeuta malinellus Zell.

B) Cydia Pomonella

C) Synanthedon Myopaeformis

D) Eriosoma Lanigerum

 

S24 - Erik ağaçlarının gövde ve kalın dallarda koloniler oluşturan, ergin ve nimflerin beslenmesi sonucu ağaçları zayıflatarak doğrudan ve yoğun tatlımsı madde salgılamak suretiyle zarar veren zararlı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hyalopterus Pruni

B) Taphrina Pruni

C) Sphaerolecanium Prunastri

D) Cydia Funebrana

 

S25 - Kuru meyve zararlısı böcekler ambarlanan kuru meyvelere, bahçe, kurutma (sergi) ve depolama dönemlerinde bulaşırlar. Buna göre aşağıdaki zararlılardan hangisi ürüne depolama dönemlerinde bulaşmaktadır?

A) Ephestia cautella (İncir kurdu)

B) Ephestia figuliella (Kuru incir güvesi)

C) Plodia interpunctella (Kuru meyve güvesi)

D) Carpoglyphus lactis (Kuru meyve akarı)

 

S26 - Aşağıdaki bitki hastalıklarından hangisi bir viroid tarafından oluşturulur?

A) Patateslerde İğ Yumru Viroid Hastalığı (Patato spindle tubor)

B) Şekerpancarında kök sakallanma hastalığı (Rhizomania)

C) Bağlarda kısaboğum (Fanleaf)

D) Sert çekirdeklilerde şarka (Plum pox)

 

S27 - Aşağıdaki tahıl pas hastalıklarından hangisinin etmeni puccinia recondita’dır?

A) Karapas

B) Kahverengi pas

C) Sarıpas

D) Taçlı pas

 

S28 - Halk arasında Karadoğu olarak bilenen hastalık etmeni aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Ustilago nuda var. tritici

B) Bipolaris sorokiniana

C) Puccinia recondita

D) Tilletia foetida

 

S29 - Halk arasında Kınacık olarak bilinen hastalık etmeni aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Ustilago Nuda

B) Puccinia Striiformis

C) Tilletia Foetida

D) Septoria Tritici

 

S30 - Aşağıdakilerden hangisi zirai mücadele araştırma ve uygulamalarında kullanılan her türlü kimyasal madde ve preparatları kapsayan kavramdır?

A) Biyolojik mücadele etmeni

B) Pestisit

C) Bitki aktivatörü

D) Zararlı organizma

 

S31 - Aşağıdakilerden hangisi ruhsatlı bitki koruma ürününün, farklı bitki ve bitkisel ürün veya zararlı organizmaya karşı yapılan biyolojik etkinlik denemeleri neticesinde uygun bulunan dozun Bakanlıkça uygulamaya sunulmasıdır?

A) Tavsiye

B) Deneme

C) Emsalden Ruhsatlandırma

D) Minör ürün

 

S32 - Aşağıdaki böcek takımlarından hangisi hem ergin hemde yavrusunun ağız yapısı sokucu emicidir.

A) Orthoptera

B) Hemiptera

C) Coleoptera

D) Diptera

 

S33 - Aşağıdakilerin hangisinde organik tarımda insektisit ve akarisit olarak zararlıların yumurtalarına karşı kullanılır?

A) Propolis

B) Kükürt

C) Parafin yağları

D) Bakır bileşikleri

 

S34 - Sinapis arvensis hangi familyaya aittir?

A) Gramineae

B) Solanaceae

C) Cruciferae

D) Labiate

 

S35 - Avena sterilis hangi familyaya aittir?

A) Gramineae

B) Solanaceae

C) Cruciferae

D) Compositae

 

S36 - Nakil talebinde bulunan bayi ve toptancılar kaç ay içerisinde tamamlamazlar ise izin belgeleri ikaza gerek kalmadan iptal edilmiş sayılır?

A) 1 Ay

B) 2 Ay

C) 3 Ay

D) 4 Ay

 

S37 - Bkü için verilen ruhsatlar kaç yıl geçerlidir?

A) 5 Yıl

B) 7 Yıl

C) 8 Yıl

D) 10 Yıl

 

S38 - Dünyada meyve zararlılarına karşı cezbedici ve tuzakların kullanılması,kitle halinde tuzakla yakalama ve çiftleşmeyi engelleme tekniği birçok tarımsal zararlıya karşı denenmiş ve uygulamaya başlanmıştır. Gelişmeyi engelleyici faktörler arasında, üzerinde en çok çalışılmış olan konu başlığı nedir?

A) Böceklerin üreme gücüne

B) Mücadelede ekonomik kayıp

C) İzole alanları

D) Kalıtsallık problemleri

 

S39 - Armutta ateş yanıklığına(Erwinia amylovora) karşı hangisi ruhsatlıdır?

A) Bakır oksit

B) Bakır hidroksit

C) Fosetyl-Al

D) Kükürt

 

S40 - Tarla tavşanına karşı, zararında korunmak için hangi Pestisit ile fidan ve bağ omcalarının toprak seviyesinden bir metre yüksekliğe kadar olan kısımları ıslanıncaya kadar ilaçlanır ?

A) Propineb

B) Thiram

C) Gramaxone

D) Metiram Komplex

 

S41 - Bir konukçuyu hastalandırma yeteneğini kaybetmiş olan bakteri veya virüse ne ad verilir ?

A) Brakte

B) Bakterisit

C) Avirulent

D) Atraktant

 

S42 - Konukçu bitkininin hücresine giren ve besin alımına yarayan özel fungus hifine ne ad verilir?

A) Haustorium

B) Epifit

C) Aservulus

D) Apotesyum

 

S43 - Biyolojik etkinlik denemelerinde fungusitler, bakterisitler, fumigantlar, biyopreparatlar ve fizyolojik hastalıkların tedavisi kimlerin uzmanlık alanıdır?

A) Nematologlar

B) Herbologlar

C) Fitopatologlar

D) Entomologlar

 

S44 - İştigal izin belgesinin geçerlilik süresi kaç yıldır?

A) 3

B) 4

C) 5

D) 6

 

S45 - Geçici kullanım izni süresi ne kadardır?

A) 1 Yıl

B) 2 Yıl

C) 3 Yıl

D) 4 Yıl

 

S46 - Reçeteler kaç yıl süreyle saklanır?

A) 2 Yıl

B) 3 Yıl

C) 4 Yıl

D) 5 Yıl

 

S47 - Satışın yapıldığı bitki koruma ürünlerine ait kayıtlar kaç yıl süreyle saklanır?

A) 3

B) 5

C) 8

D) 10

 

S48 - Numune alma tutanağı kaç nüshadan oluşur?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

 

S49 - Meyve sinekleri kışı genellikle hangi dönemde geçirir?

A) Yumurta

B) Larva

C) Pupa

D) Ergin

 

S50 - "Zararlının birinci dölü sürgünlerde beslenir, ikinci ve üçüncü dölleri meyvelerde beslenir. Bu döller geçci şeftali çeşitlerinde daha çok zarar verir. Şeftali meyvesine giren larva doğrudan doğruya çekirdeğe yönelir. Çekirdek civarındaki meyve etinde beslenir. Meyveye giriş ve çıkış yerlerinde zamklanma görülür" Tanımlanan bu zarara aşağıdakilerden hangisi neden olur?

A) Myzus persicae

B) Cydia molesta

C) Scolytus rugulosus

D) Mercetaspis halli

 


CEVAP ANAHTARI

1-A 2-C 3-B 4-A 5-D 6-C 7-C 8-B 9-D 10-A 11-A 12-A 13-C 14-D 15-D 16-C 17-A 18-B 19-B 20-A 21-C 22-C 23-A 24-C 25-D26-A 27-B 28-D 29-B 30-B 31-A 32-B 33-C 34-C 35-A 36-D 37-D 38-A 39-C 40-B 41-C 42-A 43-C 44-C 45-B 46-D 47-B 48-C49-C 50-B

x
Bu konu hakkındaki görüşlerinizi ve isteklerinizi bize iletebilirsiniz!

Güvenlik Kodu : 64419

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları (2008-2020)

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları (2008-2020)

Bitki Koruma Bayilik Sınavı Soruları (2008-2020) Bitki koruma ürünleri bayilik ve toptancılık sınavında çıkmış tüm yıllara ait soruları sizler için bir çatı altında topladık. Soruları Pdf olarak altta bulunan dökümanlar bölümünden indirebilirsiniz. Sitemiz üzerinden görüntülemek için ilgili linke tıklayabilirsiniz. Sınavda şimdiden başarılar di...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 1

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 1

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 1 S1 - Aşağıdaki hastalıklardan hangisi bağın ana hastalığıdır? A) Bağlarda kav hastalığı B) Bağlarda kurşuni küf hastalığı C) Bağlarda ölü kol hastalığı D) Bağ küllemesi S2 - Aşağıdaki hastalıklardan hangisi ile rutin ilaçlama yapılmalıdır.? A) Bağ mildiyösü B) Bağ küllemesi C) Bağlarda kurş...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2016

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2016

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2016 S1 - Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü toptancılarının sorumluluklarından biri değildir? A) Toptancılar, yalnız bitki koruma ürünleri bayilik izin belgesi olan bayilere bitki koruma ü...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 10

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 10

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 10 S1 - Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü toptancılarının sorumluluklarından biri değildir? A) Toptancılar, yalnız bitki koruma ürünleri bayilik izin belgesi olan bayilere bitki koruma ürün...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 2

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 2

S1 - Türkiye de en çok kullanılan pestisitler sırayla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) İnsektisitler - Fungisitler - Herbisitler B) İnsektisitler - Herbisitler- Fungisitler C) Fungisitler - İnsektisitler - Herbisitler D) Herbisitler - Fungisitler - İnsektisitler S2 - Aşağıdaki herbisit gurubu ilaçlardan hangisi ayçiçeği, ...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2008

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2008

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2008 S1 - Bitki koruma ürünleri bayileri, sattıkları hangi grup bitki koruma ürünlerini ilgili İl Müdürlüklerine bildirirler? A) İnsektisit B) Fungisit C) Fumigant D) Herbisit S2 - Piyasada satışa sunulan bitki koruma ürünleri hangi mevzuata göre kontrol edilmektedir? A) Zirai Mücadele İlaçlar...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2014

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2014

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2015 S1 - Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünleri parakente satışının yapılacağı yerlerde aranmaz? A) Satış yeri apartman katlarında, çevresine zarar verebilecek ev ve iş yerleri arasında olmamalıdır. B) Bayiler satış yerleri ile depolarını ilgili itfaiye merkezine bildirirler. C) Bayiler satı...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

reflesh

Finlandiya'da Yetişen Çam Ağaçlarının Kökü 50 Km.den Fazladır.

SORHOCAM.COM

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Copright 2014 - 2023 Konya