• notifications1
 • menü

Bugün : 29 Ocak 2023 Pazar

İÇİNDEKİLER

 • 1. Yem Bitkisi Tarımının Memleketimiz İçin Önemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 2. Yem Bitkileri Yetiştirme Teknikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 2.1. Yem Bitkileri Yetiştiriciliğinde Toprak Ve Tohum Yatağının  Hazırlanması
 • 2.1.1. Toprak Hazırlığı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 2.1.1.1. Toprak Reaksiyonun Ayarlanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 2.1.1.2. Toprak Rutubetinin Ayarlanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 2.1.1.3. Topraktaki Bitki Besin Elementleri Noksanlığının Giderilmesi . . . . . . . .    
 • 2.1.1.4. Toprağın Fiziki Durumunun Düzeltilmesi Ve Tesviye . . . . . . . . . . . . . . 
 • 2.1.1.5. Tohum Yatağı Hazırlığı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 2.2. Yem Bitkilerinin Ekim Zamanı Ve Metodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 2.2.1. Ekim Zamanı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 2.2.1.1. İlkbahar Ekimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 2.2.1.2. Yaz Ekimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 2.2.1.3. Sonbahar Ekimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 2.2.1.4. Geç Sonbahar (Dondurma) Ekimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 2.2.2. Ekim Metodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 2.2.2.1. Serpme Ekim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 2.2.2.2. Bastırıcı Merdanelerle Ekim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 2.2.2.3. Mibzerle Ekim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 2.2.2.4. Kombine (Baskılı) Mibzerle Bant Usulü Ekim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 2.2.3. Atılacak Tohumluk Miktarı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 2.2.4. Yem Bitkilerinin Yardımcı Ve Koruyucu Bitkilerle Birlikte Ekimi . . . . . . . .    
 • 2.2.5. Ekim Derinliğinin Ayarlanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 2.2.6. Yem Bitkilerinin Karışım Halinde Ekimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 3. Yem Bitkileri Tesislerinin Bakımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 3.1. Yem Bitkilerinin Gübrelenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 3.1.1. Yem Bitkilerinin Gübrelenmesinde Göz Önünde Tutulacak Hususlar . . .    
 • 3.1.1.1. İklim Şartları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 3.1.1.2. Toprak Şartları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 3.1.1.3. Gübrelenecek Yem Bitkisinin Türü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 3.1.1.4. Gübrelerin Uygulanma Zamanı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 3.1.1.5. Piyasada Mevcut Gübrelerin Cins Ve Fiyatları . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 3.1.1.6. Tesisin Amacı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 3.1.1.7. Yabancı Ot Problemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 3.1.2. Gübrelerin Uygulanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 3.1.2.1. Azotlu Gübreleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 3.1.2.2. Fosforlu Gübreleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 3.1.2.3. Potasyumlu Gübreleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 3.2. Yem Bitkilerinin Sulanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 3.3. Yem Bitkileri Yetiştiriciliğinde Problem Olan Haşere, Hastalık Ve Yabancı Otlar   
 • 4. Yem Bitkileri Tesislerinden Faydalanma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 4.1. Ot İçin Hasat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 4.2. Tohum İçin Hasat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 4.2.1. Tohum Üretimi Amacıyla Ekim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 4.2.2. Tohum Üretim Alanlarının Bakımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 4.2.2.1. Sulama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 4.2.2.2. Gübreleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 4.2.3. Yem Bitkilerinde Tozlaşma Ve Döllenme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 4.2.4. Yem Bitkilerinde Tohum Hasadı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 5. Memleketimizde Yaygın Olarak Tarımı Yapılan Bazı Yem Bitkilerinin Tarımı    
 • 5.1. Yonca Yetiştiriciliği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.1.1. Önemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.1.2. Toprak İsteği Ve Hazırlığı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.1.3. Ekim Zamanı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 5.1.4. Karışık Ekim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.1.5. Ekim Metodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.1.6. Ekim Derinliği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 5.1.7. Ekilecek Tohum Miktarı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.1.8. Aşılama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.1.9. Sulama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.1.10. Gübreleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 5.1.11. Yoncanın Biçimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.1.12. Yoncada Yabancı Ot Mücadelesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.1.13. Tohum Üretimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.1.14. Yoncanın Seyrekleşme Nedenleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.1.15. Yoncada Şişme Problemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.2. Korunga Yetiştiriciliği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.2.1. Önemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.2.2. Toprak İsteği Ve Hazırlığı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.2.3. Ekim Zamanı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.2.4. Yalnız Veya Karışık Ekim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.2.5. Ekim Metodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.2.6. Ekim Derinliği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.2.7. Ekilecek Tohum Miktarı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.2.8. Aşılama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.2.9. Gübreleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 5.2.10. Korunganın Biçim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 5.2.11. Korunganın Kullanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.3. Fiğ Yetiştiriciliği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.3.1. Önemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.3.2. İklim Ve Toprak İstekleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.3.3. Ekim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.3.4. Aşılama Ve Gübreleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.3.5. Ot Ve Tohum Hasadı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 5.3.6. Fiğlerin Tahıllarla Karışık Yetiştirilmeleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     

 

Ders notunu aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz. 

x
Bu konu hakkındaki görüşlerinizi ve isteklerinizi bize iletebilirsiniz!

Güvenlik Kodu : 26664

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Yemeklik Tane Bitkiler Morfolojisi Ders Notu

Yemeklik Tane Bitkiler Morfolojisi Ders Notu

YEMEKLİK DANE BAKLAGİLLER DERS NOTU Baklagillerin Önemi 1.İnsan Beslenmesi 2.Hayvan Beslenmesi; Yemeklik dane baklagillerin özellikle sapları hayvan beslenmesinde kullanılmaktadır. Besleyici değer yönünden 1 ton baklagil samanı 2 ton tahıl samanına eşittir. 3.Toprak Islahındaki Önemi 3.1. N (Azot) Fiksasyonu Baklagiller kökl...

Yem Bitkileri Yetiştiriciliği Ders Notları

Yem Bitkileri Yetiştiriciliği Ders Notları

İÇİNDEKİLER 1. Yem Bitkisi Tarımının Memleketimiz İçin Önemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Yem Bitkileri Yetiştirme Teknikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Yem Bitkileri Yetiştiriciliğinde Toprak Ve Tohum Yatağının Hazırlanması 2.1.1. Toprak Hazırlığı . . . . . . . . . ....

Yem Kültürünün İlkeleri Ders Notu

Yem Kültürünün İlkeleri Ders Notu

Yem Kültürünün İlkeleri Ders Notu Yem kültürünün ilkeleri ders notu yer almaktadır bu paylaşımda. Ziraat fakültelerinin zootekni bölümün de öğrenim gören arkadaşların işine yarayacak bir paylaşım. https://docs.google.com/file/d/0B98fAj0-ZwJwUmpHRFdFRDhLOHc/edit?usp=sharing

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

reflesh

Küçük işlere gereğinden çok önem verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir.Eflatun

SORHOCAM.COM

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Copright 2014 - 2023 Konya