• notifications1
 • menü

Bugün : 29 Ocak 2023 Pazar

ENTEGRE MÜCADELE YÖNTEMLERİ

IPM (Entegre Zararlı Yönetimi)      ICM (Entegre Ürün Yönetimi)       IPC (Entegre Zararlılarla Mücadele Kontrolü)

 

"Zararlı türlerin popülasyon dinamikleri ve çevre ile ilişkilerini dikkate alarak, uygun olan tüm mücadele yöntem ve tekniklerini uyumlu bir şekilde kullanarak, zararlıların popülasyon yoğunluklarını ekonomik zarar seviyesinin altında tutan bir zararlı yönetim sistemidir." şeklinde tanımlanmaktadır.

 

Zararlı: Bu tanımda geçen zararlı tabiri, kültür bitkilerinde zarar yapan böcekleri, kırmızı örümcekleri, nematodları, fungusları, bakterileri, virüsleri, yabancı otları, kemirgenleri ve kuşları kapsamaktadır.

 

Zararlı Yönetimi: Hastalık, zararlı ve yabancı otların popülasyon yoğunluklarının, ekonomik zarar seviyesinin altında tutulabilmesi için yapılan bütün faaliyetlerdir.

 

*Ekonomik Zarar Seviyesi: Hastalık, zararlı ve yabancı otların, ekonomik zarara neden olan en düşük popülasyon yoğunluğudur.

 

*Ekonomik Zarar Eşiği: Bir zararlı popülasyonunun çoğalarak, ekonomik zarar seviyesine ulaşmasına engel olmak için, mücadeleye başlamayı gerektiren yoğunluktur.

 

Zararlılara Karşı Savaş Yönetimi

 1. Kültürel Önlemler,
 2. Mekanik Savaşım,
 3. Fiziksel Savaşım,
 4. Karantina Önlemleri,
 5. Biyoteknik Yöntemler,
 6. Biyolojik Savaşım,
 7. Kimyasal Savaşım.

 

Entegre Mücadelenin Genel Hedefleri

 1. Pestisitlerin çevreye (toprak, su ve hava) bulaşmasını önlemek,
 2. Güvenilir, kaliteli ve ilaç kalıntısı bulunmayan ürün elde edilmesi,
 3. Faydalı organizmaların korunması ve desteklenmesi,
 4. İlaçların çevrede (toprak, su ve hava) yarattığı olumsuzlukların en aza indirilmesi,

 

Entegre mücadele, belirli bir Agro ekosistemde bulunan hastalık, zararlı ve yabancı otların mücadelesinin ayrı ayrı değil, hepsinin birlikte yapılmasını ve uygun mücadele yöntemleri ve tekniklerinin, birbirini tamamlayacak şekilde entegre edilmesini öngörmektedir.

 

Entegre mücadelede; hastalık etmenleri, zararlılar ve yabancı otların tamamen ortadan kaldırılması değil; bunların popülasyon yoğunluklarının ekonomik zarar seviyesinin altında tutulması esastır.

 

Entegre mücadele programları, ana hastalık, zararlı ve yabancı ot mücadelesi esas alınarak uygulanır. Ancak potansiyel zararlı organizmalar da dikkate alınır.

 

Kimyasal mücadele, Entegre mücadele programlarında en son başvurulması gereken bir mücadele yöntemidir. Ekonomik ve ekolojik olarak bir zorunluluk bulunmadığı sürece, kimyasal mücadeleye yer verilmemesi gerekir. Ancak kimyasal mücadele uygulama zorunluluğu var ise, çevre dostu ve seçici ilaçlar kullanılmalıdır.

 

Entegre Mücadelenin Yararları

 • Entegre mücadele, sürdürülebilir tarımsal üretimi ve kalkınmayı sağlar,
 • Kaliteli ve ilaç kalıntı riski az olan ürün elde edilmesini sağlar,
 • Zararlı organizmaların, kullanılan ilaçlara karşı direnç oluşturmasını geciktirir,
 • Entegre mücadele, çevreci bir mücadele sistemi olup; insan sağlığı ve çevrenin korunmasını sağlar, 13 Entegre Mücadelenin Yararları
 • Doğada var olan biyolojik çeşitliliğin ve canlılar arasındaki doğal dengenin korunmasını sağlar,
 • Zararlı organizma popülasyonlarının baskı altında tutulmasında büyük rol oynayan, faydalı organizmaların korunmasını sağlar. Bunun sonucu olarak salgın yapma tehlikeleri azalır,
 • Gereksiz ilaçlamaların önlenmesi nedeniyle, ilaçlama sayısı azalacağından, hem insan ve hayvanlarda oluşabilecek zehirlenme riski, hem de mücadele masrafları azalır,

 

Entegre Mücadelede Örnekleme ve Kontrol Yöntemleri

Örnek alma şekli, örnek sayısı, örnek alma zamanı zararlının türüne göre değişebilmektedir. Örneklemeler genellikle haftada bir defa yapılmaktadır. Hızla çoğalan (Döl süresi kısa olan) zararlılarda bu süre 3-4 günde tutulmalıdır. Ekonomik zarar eşiğine yaklaştıkça örnekleme aralığı kısalmaktadır.

 

 • Atrap Yöntemi

Özellikle predatör böceklerin yakalanmasında ve sayılmasında pamuk alanlarında en çok kullanılan araç durumundadır. Atrap, 38 cm çapında bir çember, çember çapının iki misli kadar derinlikte bir torba ve 60-90 cm uzunluğunda bir saptan ibarettir.

 • Gözle Kontrol Yöntemi

Gözle kolayca görülebilen zararlıları saymada kullanılan bir yöntemdir. Direkt sayım, zararlının türüne ve biyolojik dönemine bağlı olarak, çıplak gözle veya yardımcı araç (lup, stereoskobik mikroskop) kullanılarak yapılır.

 

 • Kültüre Alma Yöntemi

Pamuk alanlarındaki önemli bir doğal düşman grubunu da parazitoidler oluşturmaktadır. Bu doğal düşmanların ve etkinliklerinin belirlenebilmesi için yeterli sayıda zararlının farklı dönemlerini (yumurta, larva-nimf, ergin, pupa) kapsayacak şekilde kültüre alınmalıdır.

 • Tuzak Yöntemi

Lepidopterlerin örneklenmesinde feromon tuzaklarından yararlanılmaktadır. Örneğin; Yeşilkurt’un ergin uçuş seyirlerinin izlenmesine funnel tipi feromon tuzaklarlardan yararlanılır. Pamuk çizgili yaprakkurdu, pembekurt, dikenlikurt ve pamuk yaprakkurdu ergin uçuş seyirlerinin izlenmesinde delta tipi feromon tuzaklar kullanılmaktadır.  Ayrıca Bozkurtların örneklenmesinde Robinson tipi ışık tuzaklarından da yararlanılmaktadır.

 

Kimyasal İlaçların Zararları

 1. Kimyasal ilaçlar, canlılar arasında var olan doğal dengeyi bozar,
 2. İnsan ve sıcak kanlılarda, doğrudan veya dolaylı olarak zehirlenmelere neden olur,
 3. Toprağa, havaya ve suya karışarak, çevre kirliliğine yol açar,
 4. Hastalık, zararlı ve yabancı otların, zamanla bazı ilaçlara karşı direnç kazanmalarına neden olur,
 5. Ürünlerde kalıntı bırakır; bu durum, iç ve dış satımda sorun yaratır,
 6. Faydalı organizmalara zarar vererek, zararlı popülasyonlarının artmasına neden olur. Bunun sonucu olarak, zararlıların salgın yapma tehlikesi artar,
 7. Bal arıları, tozlayıcı(polinatör) arılar, kuşlar, balıklar, suda yaşayan diğer canlılar ve toprak mikroorganizmaları gibi hedef olmayan organizmaları olumsuz yönde etkiler.
 8. Tavsiye dışı kullanımlarda kültür bitkilerinde fitotoksisiteye neden olabilirler.

 

Pestisit Uygulama Teknikleri

Hastalık ve zararlılarla ilgili kimyasal mücadele uygulamalarında hidrolik tarla pülverizatörü kullanılmalıdır.

 • Çalışma basıncı,
 • Meme tipi,
 • Meme delik çapı,
 • Meme verdisi,
 • İlerleme hızı gibi biyolojik etkinliği doğrudan etkileyebilecek faktörler amaca uygun olarak seçilmelidir.

Uygulamalardan önce makine kalibrasyonu yapılmalıdır. İlaçlamalar günün serin saatlerinde ve rüzgarsız hava şartlarında yapılmalı ve gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır.

 

Mücadelenin Yöntemi

Örneğin pamuk tarlalarında uygulanacak entegre mücadele programlarında; hastalık, zararlı ve yabancı otların mücadelesi birlikte düşünülerek ve mücadelenin yönetimi; Ana zararlıların (Pamuk Yaprakbiti, Tütüntripsi, Pamuk yaprakpireleri, Kırmızıörümcekler ve Tütün Beyazsineği) ve Ana hastalığın (Pamuk Verticillium Solgunluğu) mücadelesi esas alınarak yapılır.

 

Diğer hastalık, zararlı ve yabancı otların mücadelesi ise, bunlara entegre edilir. Pamuk tarlaları, hastalık, zararlı ve yabancı otların çıkış periyotları dikkate alınarak, düzenli olarak kontrol edilir. Zararlılar ve doğal düşmanlarının popülasyon yoğunlukları izlenir. Ekonomik zarar eşiğine ulaşan hastalık, zararlı ve yabancı otların mücadelesi yapılır.

 

Pamuk tarlalarında ana zararlı ile birlikte, ekonomik zarar eşiğine ulaşmış diğer zararlıların mücadele zamanlarının çakışması durumunda, bunların hepsine etkili olan bir BKÜ kullanılmalıdır. Yine ana hastalıktan başka hastalıklar mevcut ve bunların mücadele zamanı çakışıyorsa, bu hastalıkların hepsini kontrol eden fungisitler kullanılmalıdır.

 

Mücadele zamanları çakışan hastalık ve zararlılara karşı tavsiye edilen ilaçlar farklı ise, bunların birbiriyle karıştırılmasının uygun olup olmayacağına bakılmalıdır.??? İlaçların karıştırılması uygun ise karıştırılarak, değil ise ayrı ayrı uygulanmalıdır.

 

Tarım İlaçlarının Toplam Risk Değerlerine Göre Sınıflandırılması

Risk Değeri

Sınıf Değeri

Açıklama

3,0-5,9

1

Güvenli olarak tavsiye edilen tarım ilaçları

6,0-7,0

2

Kontrollü olarak tavsiye edilen tarım ilaçları

7,1-10,0

3

Geçici olarak tavsiye edilen tarım ilaçları

>10,0

4

Entegre mücadele programı için uygun değildir

 

Dokümanlar

x
Bu konu hakkındaki görüşlerinizi ve isteklerinizi bize iletebilirsiniz!

Güvenlik Kodu : 80802

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Entegre Mücadele Nedir Nasıl Yapılır?

Entegre Mücadele Nedir Nasıl Yapılır?

ENTEGRE MÜCADELENİN TANIMI Entegre mücadele, Entegre Zararlı Yönetimi(IPM) veya Entegre Zararlı Kontrolü (IPC) olarak da bilinmekte ve kısaca, Zararlıların Yönetim Sistemi olarak ifade edilmektedir. Entegre mücadele, Zararlı türlerin popülasyon dinamikleri ve çevre ile ilişkilerini dikkate alarak, uygun olan tüm mücadele yöntemlerini ve tekn...

Entegre Zararlı Yöntemleri Nelerdir?

Entegre Zararlı Yöntemleri Nelerdir?

ENTEGRE MÜCADELE YÖNTEMLERİ IPM (Entegre Zararlı Yönetimi) ICM (Entegre Ürün Yönetimi) IPC (Entegre Zararlılarla Mücadele Kontrolü) Zararlı türlerin popülasyon dinamikleri ve çevre ile ilişkilerini dikkate alarak, uygun olan tüm mücadele yöntem ve tekniklerini uyumlu bir şekilde kullanarak, zararlıların popülasyon yoğunluklarını...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

reflesh

Yaşadığın yeri cennet yapamadığın sürece kaçtığın her yer cehennemdir.

SORHOCAM.COM

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Copright 2014 - 2023 Konya