• notifications1
 • menü

Bugün : 29 Ocak 2023 Pazar

KİMYASAL MÜCADELE (İLAÇLAMA)

Dört şekilde yapılabilir:

1-Üreme alanlarına larvasit uygulama;
Özellikle kara sinek ve sivri sineklerin ürediği yere yumurta ve larvalarını (kurtçuk) öldüren larvasit etkili ilaçlar atarak üremeyi durdurmaktadır, en etkili yöntemdir. İlacın cinsine ve vasata göre bunlar 10 gün ile 2 ay kadar üremeyi durdurur. Çöplükler, gübrelikler ve su birikintilerinde, foseptik ve kanalizasyonlarda çok başarılı şekilde yaz mevsimi boyunca periyodik olarak uygulanır. Burada en son teknik olan böcek gelişim düzenleyiciler tercih edilebilir.


2-Dinlenme ve barınma alanlarına yapılan kalıcı etkili uygulamaları;
Spreyleme halinde satıhlara kalıcı etkisi 1-2 ay devan eden ilaçlar metrekareye belli dozda düşecek şekilde atılır. Ancak 15-20 gün süre zarfında silinmesi gerekir. Zaman içinde ergin böceklerle yumurtasından çıkan yavrular da ilaçla temas ederek tamamı yok olur. Dikkatli ve dozunda atmak gerekir aksi halde kısa zamanda bağışıklık gelişir ve ilaç etki etmez. Yanlış uygulamalar başarısızlık nedenidir.


3-Hacimsel mücadele; 
Karasinek ve sivrisinek gibi uçan haşerelerin yoğunluğunu düşürmek için açık saha uygulamasıdır. Belli saatlerde yapılmalıdır. İki ayrı şekilde uygulanır.
-Termal Fog (Sıcak Sisleme): Motorlu makinelerle bu sistem için üretilmiş ani etkili ilacı mazotla karıştırıp sıcak duman içinde ilacın belli süre havada asılı kalarak uçan haşerelerin yoğunluğunu düşürme de kullanılır. Ancak uygulayan personelin mutlak eğitimli olması gerekir.
-ULV (Soğuk Sisleme): Motorlu makinelerle kalıcı veya ani etkili, havada buharlaşan tipte ilaçları su ile seyrelterek atma işlemidir. Geniş ve malzeme yığılı kapalı alanlarda ve bazı açık alanlarda uygulanır.


4-Jel ve yemlerle mücadele;
Jel yemlerin özel tabancasıyla hamamböceği mücadelesinde kullanılmasıdır. Kimyasal etkisi ve hiçbir riski yoktur mekanı boşaltma ve hazırlık gerektirmez kalıcı etkisi uzun, kesindir.
Yemler, kemirgen kontrolünde çok kullanılır bunlara Rodentisit adı verilir. Mumblok, palet, taneli ve macun halindeki zehirli yemlerdir. Herhangi birini farenin barındığı, yuvalandığı yerlere koyarak mücadele edilir. Sürekli ve %100 başarı istenirse “İSTASYON SİSTEMİ”ve KOVUCU CİHAZ’ ların kullanılması en doğru yoldur.
Eğer eviniz, apartmanınız, işyeriniz yani kısacası yaşadığınız ortam haşereler tarafından istila edilmiş ve siz de bu sorunu profesyonel yöntemlerle, profesyonel bir pest kontrol (ilaçlama) servisi ile çözmek isterseniz bir çok kilit noktaya dikkat edilmelidir. Dikkate alınması gereken genel prensipler ve aşağıda değindiğimiz problem çözüm anahtarları sizi en kolay yoldan çözüme ulaştıracaktır.

 

VEKTÖR MÜCADELESİ UYGULAMA YÖNTEMLERİ

AÇIK ALAN UYGULAMA YÖNTEMLERİ
Uygulama yöntemlerinde seçilen herhangi bir yöntem. (Rezidüel,ULV,Termalfog), ilaçlanacak alanın özelliklerine, kullanılacak ilacın formulasyon tipine, uygulama sıklığına ve kullanılan alete uygun olmalıdır.

REZÜDEL (KALICI) UYGULAMA
Bu yöntem,genelde larvasit uygulama için kullanılsada, kapalı alanlarda, Hamamböceği, bit, pire v.b sürünen   zararlılar veya açık alanlarda çöplük, gübrelik, durgun su birikintileri, çöp kutuları gibi zararlıların vasıtasıyla kullanılır.Bu uygulamada, zararlının üreme ve çoğalma ralıklarında ilacın etkili olabilmesi için zamanlama kullanılan araç ve gerece bağlı olarak DAMLA BOYUTU ve FORMÜLASYON tipine dikkat edilmelidir.Ayrıca Halk sağlığında kullanılacak bütün ilaçların aktif maddelerinin WHO tarafından kabul görülüp standardize edilmesi ve formülasyonun kendisinin Sağlık Bakanlığınca Ruhsatlandırılması gerekmektedir.

 

HACİM İLAÇLAMASI
Bu yöntem genellikle uçkun mücadelesi için kullanılır. Amaç o an ortamda bulunan uçkunu ortadan kaldırmaktadır.Bu nedenle mücadelenin, uçkun sayısının yoğun olduğu mevsimlerde özellikle yaz aylarında yoğun olarak sineklerin uçma zamanları göz önüne alınarak sabah tan vakti veya akşam gün batımı yapılması tam uygundur.İklim özellikleri gündüz süresi zararlının aktif dönemi,hava sıcaklığını,rüzgar yönü ve şiddeti göz önünde bulundurularak iyi bir ZAMANLAMA araç kalibrasyonuna bağlı olarak zararlının öldürülmesi ve havada asılı kalma süresiyle DAMLACIK BOYUTU ve genelde zararlılar şehirlerde 1-3m.yükseklikte uçtuğu için UYGULAMA TEKNİĞİ çok önemlidir.

 

TERMAL FOG (Sıcak sisleme) 
Şehir ve kırsal kesimde erişkin uçkun kontrolünde kullanılır. İlaç mazot yada kerosenle karışarak aletin içinde sıcak hava karışımı ile süratle Buharlaşır. Buhar dışarda soğuk hava ile temas edince yoğunlaşıp küçük damlacıklar halinde sis bulutu oluşturarak uçkun sayısında %100 yakın bir başarı sağlar. Hacim ilaçlamaları 20 C,nin üstünde ve 4-6 KM / Saat hızla uygulanır. Daha hızlı rüzgarda uygulanmaz. Sahanın koşullarına göre, ULV ve TERMALFOG yöntemi birlikte uygulanır(MİX UYGULAMA) hacim ilaçlaması ağırlıklı olarak iki yöntemle yapılır.

 

ULV(Çok düşük hacimli ilaçlama)
Açık alanlarda su ile karıştırılan ilaç araca monte edilen,büyük kapasiteli ULV aleti ile yerden ve gerektiğinde uçan zararlıların sayısını azaltmak için havadan uygulanır. Kullanılan ilacın sağlık bakanlığı onaylı ve EC (Emülsifable Concentration) formülasyon tipide olması önemlidir. Ayrıca kullanılan insektisit ekolojik dengeyi bozmamalı haşereye bağışıklık türde olmamalıdır.

 

U.L.V. NEDİR ?

U.L.V. ( Ultra Low Volume ) son derece ince püskürtme tekniği ile oluşturulan aerosol sisidir. Haşereleri yok etmede en az etken madde ile en üstün, kalıcı, etkili, gerçekçi ve en ekonomik mücadeleyi sağlar. U.LV tekniği ile oluşan zerrecikler 38,48-68,40 mikron büyüklüğündedir. Uçan ve yürüyen haşereleri anında etkiler,hızla yok eder ve çok uzun süre etki gücünü sürdürür.
U.LV. ( soğuk sisteme ) ile amaç, ilaçlı suyu ( solüsyon) havada uzun süre ( 8-10 saat) kalacak şekilde partiküllere bölerek hava ile temas süresini uzatıp ilaçlamada kesin sonuca gitmektir. İlaç damlacıkları havada rüzgarın tesiri ile yayıldığından, rüzgar faktörü önem kazanmaktadır. Rüzgarın durgun olduğu sabah ve akşam gün batımı yapılan ilaçlama özellikle uçan insektisitlerin havada yoğun olduğu saatlere rastlar. Saatte 10-15 km. hızla yapılan ilaçlama idealdir. U.LV sistemi bu değişik özelliklerinden dolayı haşere ile mücadeleni yanında, antiseptik ve deodorantların da atılmasına müsaade eder.

 

NİÇİN U.L.V. ?
1-ULV ilaçlama tekniği, dumanlama sistemine göre ilaç partiküllerinin havada çok daha fazla kalabilmesinden dolayı en az 5 misli daha fazla randıman vermektedir.
2-U.LV sistemi Dünya Sağlık Örgütü’nün onayladığı bir ilaçlama tekniğidir. Çevre dostudur.
3-Çok daha az ilaçla daha çok alamın ilaçlanması mümkündür.
4-Mazotun yan kanserojen etkisi kalkmaktadır.
5-Mazotun ekonomik külfeti ortadan kalkmaktadır.
6-Dumanlamada kapanan kapı ve pencereler U.LV sisteminde arkına bile varılmadan ilacın evlerin içine girerek iç mekanlarında sağlıklı bir şekilde ilaçlanması sağlanabilmektedir.

 

UÇKUN MÜCADELESİ


LARVASİT MÜCADELE:
Haşerelerle mücadele yöntemlerinden en önemlisi larvalara karşı yapılan larvasit mücadeledir. Yapılan etkin bir larvasit mücadele ergin uçkun mücadelesini oldukça kolaylaştırır.

LARVA MÜCADELESİNDE EKİPMAN SEÇİMİ VE KULLANIMI
Hava basıncı ile çalışan sırt pulverizatörleri ile birlikte ani ve kolay yayıla bilen larvasit insektisiti ve yeteri kadar uygulama işçisi gereklidir.
Türkiyede genellikle sinek larvalarının üremeleri Mart ayının ortalarında başlayıp kasım ayının başlarına kadar sürer. Çukurova ve yörelerinde kışında üreme olduğu bilinmektedir. Bu nedenle larva mücadelesini 15-20 Mart tarihinde uygulamaya koymalı ve belli aralıklarla, ekim ayının sonuna kadar devam ettirilmelidir. Genelde gece ve gündüz sıcaklık ortalaması 18 °C veya daha üstünde iken sivrisinek culex ve anofel yumurtaları sularda gelişerek populasyonu oluştururlar

UYGULAMA YAPILACAK YERLER VE ARALIKLARI 
Aşağıya, karasinek ve sivrisineklerin yaşam siklusları çıkarılmıştır. Karasinekle sivrisineklerin larvadan pupaya geçiş aşamaları 7-10 gün arasındadır. Kullanılan haşere ilacı kalıcılığı bu süreyi kapsamalıdır. 
 

UYGULAMA ŞEKLİ
Hava basıncı ile çalışan ve 10-12 lt.lik sıvı alan pulvarizatör ile, sıvı ve dar su birikintilerinin tamamı, geniş alan kapsayan su birikintilerinin kenarları 1-1,5 m olarak ilaçlanır. Derin ve geniş alanlı su birikintilerinde uzağa atma kapasiteli olan pulvarizatörler kullanılabilir.
 

SİVRİSİNEK MÜCADELESİ
Anofel tipi sivrisineklerin dişileri sıtma yayılmasına neden olan zararlıdır. Erkek anofeller ve culex tipi sivrisinekler, insanı ısırarak rahatsız etmelerinin dışında bağırsak hastalıklarının mikroplarını bedenlerinde taşıyarak gıda ve gıda maddelerine bulaştırarak halk sağlığına zarar verirler bu nedenle sivrisinek mücadelesi önem arz eder. Başarılı bir mücadele için etkin bir larvasit uygulama yapılması şarttır.
 

REZİDÜEL SİVRİSİNEK MÜCADELESİ
Konutlarda iç duvarlar ve tavanlar uygulama için ilk yerlerdir. İnsanların sürekli bulunduğu kulübeler, hayvan barınakları, çöplükler, saçaklar, sundurmalar, mobilya altları sineklerin barınma yerleridir. Buralara, kalıcılığı olan insektisitlerle, söz gelimi tavanlar veya duvarların alt ve üst tarafları sırt pompası ile ilaçlama bantı çekilerek uygulama yapılır. 


SİVRİSİNEK AÇIKALAN MÜCADELESİ
Bu mücadele, mücadele yöntemlerinde bahsedilen ULV ve thermal fog (sıcak sis) yöntemiyle uygulanır. Konut dışı alanlar, ağaç dalları, otlar duvar çatlakları, ULV ve/veya thermal fog aletiyle su ve/veya mazot veya kerosenle insektisid karıştırılarak yapılır.Bu mücadele şekli daha çok gün doğarken veya gün batımında yapılmalıdır.
Halk sağlığını direkt ilgilendiren bu konunun hassasiyeti de göz önüne alınacak olursa yapılacak hizmet taahhütünün çevreye ve insanlara zarar vermeden yürütülmesi gerekmektedir.

KİMYASAL KONTROL YÖNTEMLERİ
İNSEKTİSİT olarak adlandırılan böcek öldürücü kimyasal ilaçlarla yapılır.


KİMYASAL İNSEKTİSİTLERİN HAŞEREYE ETKİ YOLU
Tüm kimyasal insektisitler Sinir Sistemi yolu ile etki eder.
~ Sinir Sistemi “Nöron” denilen sinir hücrelerinden oluşur.Nöronlar” Akson” denilen uzun ince yapılara sahiptir.Aksonların ucunda “Sinaps”denilen uyarı giriş-çıkış kapısı olan bölüm bulunur.Uyarılar sinaps bölgesinden Asetilkolin ile beraber bir nörondan diğerine geçer.


Nöron’un Yapısı:
~ Kimyasal insektisitler haşerenin sinir sisteminin çalışmasını durdurarak ölümüne neden olur.Ağızdan veya deriden temasla alınması fark etmez.
~ Pretroitler nöronlara etki yapar.Nöronu bloke ederek uyarıların geçişini engeller.
~ Organofosforlar sinaps bölgelerinde etki yaparlar.Asetilkolinin çalışmasını engellerler.


BAĞIŞIKLIK
~ Bağışıklık herhangi bir haşerenin öldürücü dozdaki ilaca karşı dayanabilme veya yaşayabilme yeteneğidir.
~ Bağışıklık genetik bir olaydır.Bu yüzden bir tek haşere bir tek haşere ya doğuştan bağışıktır yada değildir.Hayatı boyunca bağışıklık yeteneği kazanamaz veya kaybedemez.
~ Bir popülasyona uygulama yapıldığında bağışık olmayan haşereler ölür,bağışık olanlar hayatta kalır ve bağışık olanların oranı artar.Bu bağışık bireyler çiftleşip “Genetik Bağışıklık Karekterini”yeni nesillere aktararak popülasyondaki bağışık birey oranını iyice yükseltirler.Halk dilinde haşere türü “Bağışıklık kazanmış olur”


BAĞIŞIKLIK FARKLI HAŞERELERDE FARKLI İLAÇLARA KARŞI KENDİNİ BİRKAÇ MEKANİZMA İLE GÖSTERİR.


1-Enzim yolu ile ilacın etkisinin yok olması;Bu bağışıklık karekterine sahip olan haşere çeşitli enzimler salgılıyarak ilacın öldürücü etkisini yok eder.
-Dehidroklorinaz enzimini salgılayarak DDT’yi
-Oksidaz enzimini salgılayarak Karbomatları ve Pretroitleri
-Hidrolaz ve Esteraz enzimini salgılayarak Organofosfatları etkisiz hale getirirler.


2-Haşerenin hedef bölgesinin dayanıklılığı;Bu bağışıklık karekterine sahip olan haşerenin ilaçtan etkilenen bölümü ilaca karşı dayanıklıdır.
-Asetilkolinesteraz enzimi Organofosfat uygulandığında
-Pretroit veya DDT uygulandığında sinir hücreleri işlevini yerine getirmeye devam edebilir.


3-İlacın haşerenin vücuduna girememesi;Bu bağışıklık karekterine sahip haşerenin vücuduna (dış deriden içeriye)ilaç girmez.Bu olay bütün ilaçlara karşı aynı biçimde gerçekleşebilir.
 

ÇAPRAZ BAĞIŞIKLIK
~ Tek bir insektisite karşı dirençli popülasyon aynı anda o ilaçla aynı etki yöntemini kullanan başka bir ilaca karşıda(hiç uygulanmamış olmasına rağmen)dirençli olabilir.Örneğin;bir dönem Permethrin uygulamasından sonra haşerelerin sinir hücrelerinin dayanıklı olduğu nesil oluşur.Yani artık Permethrine karşı direnç gelişir.Aynı nesile Cypermethrin veya DDT uygulaması yapıldığında popülasyonun bunlarada direnç gösterdiği görülebilir.


HAŞERE ÖLDÜRÜCÜ İLAÇLARDA ARANAN ÜSTÜN VE SEÇİCİ ÖZELLİKLER

 1. WHO tarafından tavsiye edilmeli,sağlık bakanlığı tarafından halk sağlığı haşere kontrolü amacı ile kullanma ruhsatı olmalı,
 2. Uygulama yapılacak yörede, uygulanacak haşere ilacına karşı haşereler dirençli olmamalı,
 3. Önerilen uygulama dozunda hedef haşere için öldürücü olmalı diğer canlılara toksik etki yapmamalı,
 4. Başta uygulayıcı olmak üzere ilaç tahriş edici ve iritan etki yapmamalı,
 5. Böcekler üzerinde uzaklaştırıcı etki yapmamalı,
 6. Kullanılan ilaç bitkide,toprakta,suda ve havada kolayca parçalanabilmeli(Biodegredasyona uğramalı),parçalanma ürünleri doğaya zarar vermemeli,
 7. İlaç formülasyonu uygulama aracına uygun olmalı,
 8. İlaç formülasyonunun Akut oral-Akut dermal LD50 değerleri Akut inhalasyon ile sucul canlılara LC50değerleri bilinmeli,


Tüm yukarıdaki özelliklere bağlı olarak ;

ETKİNLİĞİ OLMALI; Tercih edilecek ilacın hedef zararlıya karşı bakanlık ruhsatına esas ,dozunda,tam etkisi olmalı,bağışık olmamalı,

GÜVENLİĞİ OLMALI; Hedef dışında kalan tüm canlılara karşı toksik etkisi hiç yada çok az olmalı,

EKONOMİK OLMALI; Birim alan/hacim maliyeti düşük olmalı,

Ancak bu üç ana faktörü aynı anda içeren ilacı bulmak mümkün değildir. Sağlıklı bir dünyada yaşamanın temel koşulu doğal dengelerin korunması prensibine bağlı olduğu düşüncesi ile ilaç seçimi:

 

GÜVENİRLİLİK ETKİNLİK MALİYET sıralamasına göre yapılmalıdır.

 

YÜRÜYEN HAŞERE MÜCADELESİ:

HAŞERELER
Haşereler insanların yaşadıkları ortamın en önemli faktörlerindendir. Bunlar insanlara direkt zarar verdikleri gibi dolaylı olarakta insan sağlığını tehdit ederler.Mesela güveler özellikle tekstil ürünlerinde büyük çaplarda hasar yaparlar;ürünlerin ekonomik ömrünü kısaltırlar. Aynı zamanda bit,pire ve tahta kurusu gibi parazit haşereler birçok hastalığın taşıyıcısıdırlar.Özellikle tifo,tifüs,sarılık,veba vs.. hamam böcekleride yine özellikle gıda tesislerinde hem görüntü kirliliği ve tiksinti yapmakta hemde bir çok hastalığı taşımaktadır. İnsanların bulundukları ortamlarda en fazla karşılaştığı problem hamam böcekleridir.Hamam böcekleri nem,sıcaklık yiyecek bulunan her ortamda çok çabuk üremekte ve büyük ekonomik kayıplara sebep olmaktadırlar.

Hamam böceği mücadelesi yapılmış bir yerin ilaçlamadan sonra kesinlikle temizlenmesi,böcek yumurtaları ve böcek ölülerinin ortamdan uzaklaştırılması gerekir.

 

YUMURTALARI
DICTYOPTERA familyasından olan bu böcekler yumurta yöntemiyle çoğalırlar ve bir yumurta paketinden 35-40 adet larva(yavru) meydana gelmektedir.Çok hızlı ürerler.Üredikleri ortamda koloniler halinde yaşarlar,yılda 8-10 defa yumurtlarlar. Dişi ergin hamam böcekleri öldükleri anda bile yumurtalarını bırakırlar.Böcek yumurtaları herhangi bir insektisitle ölmemektedir. O yüzden çoğalmalarına fırsat vermemek için larva döneminde çeşitli larvasitlerle mücadele etmek gerekir.Bu böcekler çok iyi saklanırlar,çok hızlı koşarlar ve çok hızlı ürerler. Çabuk sonuç almak için saklandıkları yerlerden çıkarmak için çeşitli cezbedici ve koku verici ilaçlarla çıkarıp; kontakt etkili ilaçlarla öldürmek gereklidir.

MÜCADELE
Böceklerle en iyi mücadele onların yaşadıkları ortamları yok etmektir. İyi bir temizlik gıda artıklarının olmaması ve en önemli faktörlerde dışarıdan taşınmamasıdır.Bu faktörler tamam olsa bile yinede bulunduğumuz ortamda özellikle gıda,nem ve sıcaklığın bulunduğu ortamlarda devamlı olarak haşere kontrolü sağlanmalıdır.haşere kontrolü periyodik yapılırsa tam sonuç alınır. Herhangi bir ortamda böceğin olmadığını var sayarsak uygun şartlar oluşursa böceğin çoğalması için gereken süre 1 aydır.
Unutmayalım ;”DOĞRU İLAÇ” , “DOĞRU UYGULAMA” ve “UYGULAMADA SÜREKLİLİK” haşere mücadelesinin temel koşullarındandır. Biz doğru ilaç ve doğru uygulama işini uzman personellerimizle çok iyi yaptığımıza inanıyoruz.Uygulamada süreklilik ise servisimizin yönlendirilmesi ve müşterilerimizin istekleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

 

Yürüyen Haşereler (Hamam Böcekleri Hakkında Bilmek istediğiniz Her şey )

 1. - Alman hamamböceği ( blattella germanica )
 2. - Amerikan hamamböceği ( periplaneta americana )
 3. - Oriental hamamböceği ( blatta orientalis )
 4. - Afrika hamamböceği ( supella longigulgu )

 

Yürüyen haşere kontrolü için;

 • 1. Yürüyen haşere riski bulunan bölümlerde incelemeler yapılarak olası yalıtım sorunlarının giderilmesi amacıyla ilgililerle temasa geçilir.
 • 2. Riskli bölümlere tespit monitörleri yerleştirilerek haşere türü – yoğunluğu ve barınma noktaları tespit edilir.
 • 3. Yapılan tespitlere göre, mücadele yöntemi belirlenir. Pestisit veya haşere yemi ( jel ) uygulamaları yapılır.
 • 4. Dışarıdan taşınma şeklinde haşere gelmesi riskine karşı ilgililerle görüşülerek önlemler alınması talep edilir.
 • 5. Gerek mevcut populasyonu ortadan kaldırmak ve gerekse taşınma şeklinde haşere gelmesi riskine karşı aylık periyodik kontrol veya uygulamaları yapılır.

 

JEL YÖNTEMİYLE HAŞERE KONTROL

Premise Bireysel ve profesyonel hamamböceği mücadelesinde yenilik. Hassas alanlar için kokusuz, uygulaması kolay ve ideal jel formülasyonudur.Bayer firması ürünüdür.

Jelin ağır kokusu yoktur, yani insanları ilaçlama sırasında ortamdan boşaltmak ihtiyacınız yoktur, insanla teması yoktur, jeli yiyen hamamböceği yuvasına döner ve orada ölür. Hamamböcekleri, ölü hamamböcekleriyle ve atıklarıyla da besleniyor. Dolayısıyla ölüleri yiyenler de jelden etkileniyor ve zincirleme bir reaksiyon sürüyor. Çevre ve insan için daha sağlıklı bir yöntemdir ancak bu yöntem biraz daha pahalıdır. Fakat tartmanız gereken şey, doğal olarak insan ve çevre sağlığıdır.

 

BÖCEKLER HER YERDE!

AMACIMIZ !
Her türlü ortamlarda Karşılaşacağınız haşere sorunlarınızda Deneyimli ve uzman ilaçlama servisimizle Garantimiz altında sizleri temiz bir çevreye ve sağlıklı bir yaşama kavuşturmaktır.
Hamam böcekleri aslında tropik orjinlidir fakat günümüze bütün bölgelere dağılmışlardır Hamam böcekleri her türlü binada bulunur. istila genelde eve giren kutu, alış-veriş torbalar,araç-gereç vs üzerindeki hamamböceği yumurtaları ile başlar. Bağırsak solucanı içi ara konakçıdır yumurtalarının taşıyıcısıdır. insanlara zararlı virüs,protozoa ve mantar taşıyıcısıdır. Dünya nüfüsunun %8-25′inin ve astım hastalarının %70′inin hamam böceklerine karşı alerjisi vardır. Işıktan kaçarlar gündüzleri saklandıkları için yoğun populasyon olsa bile ortalıkta görülmezler. Her türlü besinle beslenebilirler. Daha çok nişastalı ve tatlı besinleri,et-süt ürünlerini ve sebzeleri tercih eder.

 

Diğer Zararlılar için,

İşletme açısından risk taşıyan kuş, kedi v.b. gibi zararlılar, sorunla karşılaşılması veya risk olarak görülmesi durumunda, firmamız teknik elemanları sorunun çözümü için  ve talep edilmesi durumunda gerekli  mücadele yapılmaktadır.

Sağlık ve hijyen açısından tehlike oluşturduklarında mücadele edilmekte olan zararlılar;

- Pire -Tahtakurusu- Kırkayak- Cırcırböceği – Akrep- Örümcek- Karınca- Yaban arısı- Kedi-Yılan -çiyan -çekirge-Fare vs.tüm haşere ve vektörler.

 

UÇAN HAŞERE MÜCADELESİ:

 • - Karasinek ( musca domestica )
 • - Sivrisinek ( culicidae spp. ) Vb.

 

Uçan haşere kontrolü için;

1. Üreme alanlarında biyolojik larvasitlerle larva mücadelesi yapılır.
2. Uçkun mücadelesi yaz döneminde açık alanda 15 günlük periyotlarla yapılır. İhtiyaç duyulması durumunda uygulama sayısı artırılır.
3. Açık alanda yapılacak olan uçkun mücadelesinde ULV makineleri ve atomizörlerle birlikte veya tek başlarına kullanılır.
4. Mücadelede, T.C. Sağlık Bakanlığından ruhsatlı ve ayrıca WHO ( Dünya Sağlık Örgütü ) tarafından tavsiye edilen ilaçlar kullanılır.
5. İlaçlar, Faaliyet Dosyası içerisinde bulunan üretici firmanın belirttiği karışım oranları şeklinde uygulanır.

6. İlaç kullanımının asgari seviyelerde kullanılmasının insan sağlığı açısından faydalı olması sebebiyle, kapalı alanlarda fiziksel mücadelede öngörmektedir. Ancak gerektiğinde kapalı alanlarda ULV makineleri ile uygulama yapılır.


7. İşletme içerisine uçan haşere girişini engellemek için kimyasal mücadelelerin yanı sıra, fiziksel önlemlerin alınması için işletme yetkilileri ile temas kurularak mücadelenin etkinliği artırılır. Bu bağlamda;

 1. - Çöp noktalarının düzenlenmesi
 2. - Çöp sirkülasyonunun hızlandırılması
 3. - Çöp ve organik atıkların taşınmasında ve atılmasında dikkat edilmesi gereken hususlar
 4. - Kapılara PVC şerit perdelerin takılması
 5. - Pencere ve kapılara sinekliklerin takılması
 6. - Gerekli olan kapılara hava perdelerinin takılması
 7. - Gerekli olan yerlerde karanlık bölgeler oluşturulması
 8. - Kapalı alanlarda sinek yakalama kapanlarının kullanılması
 9. - Açık alanda çöp noktaları – kapı girişleri – yükleme / boşaltma alanları yakınlarına sinek yakalama kapanlarının kurulması
 10. - Kapalı alanlarda kurulu bulunan mevcut Elektrikli Sinek Öldürücü cihazların yerinin ve yüksekliğinin yeniden değerlendirilmesi gibi konularda teknik elemanlarımız tarafından öneriler sunulur.

 

Sinek Kontrol Birimlerinin kontrol, bakım ve temizliği;

Sinek kontrol birimleri işletme içerisine uçan haşere çekmeyecek konumda ve 3 metre yükseklikte monte edilmelidir. Bu konuda işletme yetkililerine bilgi verilir ve aşağıda belirtilen bakım ve temizlik faaliyetleri gerçekleştirilir;

 • Sinek Kontrol Birimlerinin ayda bir defa kontrol, bakım ve temizliği yapılır.
 • Kontrollerde cihazlarda toplanan haşereler, nitelik ve nicelik bakımından değerlendirilerek, kartlara işlenir.
 • Yılda bir defa UV lambaların ölçümleri yapılarak, gerekiyorsa değiştirilmesi işletme yetkililerinden istenir.
x
Bu konu hakkındaki görüşlerinizi ve isteklerinizi bize iletebilirsiniz!

Güvenlik Kodu : 38746

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Genel Zararlılar Listesi

Genel Zararlılar Listesi

Genel zararlılar tarım alanları ve ürünlerinde genelde besin tercihi olmaksızın zarar veren Omurgasız ve Omurgalı canlıları içine alır. Genel zararlılar konusu içerisinde Tarla faresi, Çekirge, Kör Fare, Salyangoz ve Sümüklü Böcek, Limon Sıçanı, Yedi Uyur, Yaban Domuzu başta olmak üzere pek çok zararlı tür bulunmaktadır. Bunlardan ülkemiz için ...

Genel İlaçlama Bilgileri Nelerdir?

Genel İlaçlama Bilgileri Nelerdir?

KİMYASAL MÜCADELE (İLAÇLAMA) Dört şekilde yapılabilir: 1-Üreme alanlarına larvasit uygulama; Özellikle kara sinek ve sivri sineklerin ürediği yere yumurta ve larvalarını (kurtçuk) öldüren larvasit etkili ilaçlar atarak üremeyi durdurmaktadır, en etkili yöntemdir. İlacın cinsine ve vasata göre bunlar 10 gün ile 2 ay kadar üremeyi durdurur. Çöpl...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

reflesh

Hayattaki en büyük zafer hiçbir zaman düşmemekte değil, her düştüğünde ayağa kalkmakta yatar.

SORHOCAM.COM

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Copright 2014 - 2023 Konya