• notifications1
  • menü

Bugün : 23 Temmuz 2024 Salı

Organik fosforlu insektisitler

Toksik Etki Mekanizmaları: Organik fosforlu insektisitler toksik etkilerini "kolinesteraz inhibitörleri" olarak gösterirler. Tiyoesterleri "okso" şekline dönüştükten sonra inhibitör özelliğini kazanırlar.

 

Buna göre organik fosforlu insektisitler iki tiptir:

1) Direkt etkililer, metabolik aktivasyon gerekmeksizin, ana madde olarak kolinesteraz inhibitörüdürler. Sinir gazlarından sarin, tabun, DFP (diizopropil fluorofosfat), insektisitlerden TEPP (tetraetilpirofosfat) ve DDVP (diklorvos: 0.0-dimetil -0-2.2-diklorovinil fosfat), ( P=0) yapısında olduklarından kolinesterazı doğrudan inhibe ederler;

 

2) indirekt etkililer, fosforiyoat yapısındadırlar, "okso" şekline dönüştükten sonra aktivite kazanırlar.

Örneğin malation —> malaokson; Paration —> paraoksona metabolize olduktan sonra asetilkolin esterazı inhibe ederler. Organik fosforlu insektisitlerin ve aynı zamanda karbamat grubu pestisitlerin başlıca hedef enzimleri olan kolinesterazlar (ChE'lar), "ester" bağlarını hidroliz eden hidrolazlara dahildir ve bu nedenle kolinester hidrolazlar da denilmektedir.

 

Kolinesterazlardan asetil kolinesteraz (AChE), gerçek ChE olup, asetilkoline karşı maksimum substrat affınitesi gösterir. ChE'lar nöronal ve nöronal olmayan hücrelerde (retiküloendotelyal hücreler, hepatositler, renal tubulü, adipositler gibi) yaygın olarak bulunur.

 

Organik Fosforlu İnsektisitlerle Zehirlenmenin Tanısı ve Biyolojik izleme

a) Plazma veya eritrosit kolinesteraz aktivitesi tayin edilir. Genellikle fosforlu insektisitlerle şiddetli zehirlenmede, maruziyetten önceki AChE seviyesi %50-60 oranında düşer. Plazma kolinesteraz (psödokolin esteraz) inhibisyonu %50, eritrosit kolinesteraz inhibisyonu %70'e ulaştığında, işçilerin maruziyet ortamından uzaklaştırılması tavsiye edilir.

 

b-) Zehirlenmede biyolojik materyalde (kan, idrar ve ölüm olayında vücut dokularında) organik fosforlu insektisit ve metabolitleri aranır. AChE inhibitörü insektisitlerle zehirlenmede, idrardan XAD-2 ile insektisitler izole edildikten sonra, ince tabaka kromatografisi ile, enzim inhibisyon tekniği ile aranabilirler. Böylece organik fosforlu insektisitleri ayırtetmek ve ayrıca gaz sıvı kromatografisi yöntemi ile de kesin tanımları ve tayinleri yapılabilmektedir.

 

c) Bazı dimetil ve dietil organik fosforlu insektisitlere maruziyet, idrarda alkil fosfatmetabolitlerinin tayini ile ölçülebilir. İnsektisitin kimyasal yapısına göre değişik alkil fosfatlar oluşur. Dimetilfosfat

(diklorvos, fosfamidon), dietilfosfat (paration), dietiltiyofosfat (disülfoton, forat) örnek verilebilir.

x
Bu konu hakkındaki sorularınızı ya da görüşlerinizi bu alana yazabilirsiniz!

(33355 kodunu soldaki kutucuğa yazın!)

Organik Tarımda Kullanılan Bitki Koruma Yöntemleri

Organik Tarımda Kullanılan Bitki Koruma Yöntemleri

Bitki Koruma Yöntemleri Organik tarım, kimyasal girdilerin kullanılmadığı, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretimdir. İnsanoğlunun geleneksel tarımda yoğun şekilde gübre ve pestisit kullanımı sonucunda, doğa dengesinde bozulmalar meydana gelmiştir. Bu aşamada bozulan dengenin yeniden kurulmasına yönelik bi...

Zararlı Böceklerle Organik Tarımda Mücadele Yöntemleri

Zararlı Böceklerle Organik Tarımda Mücadele Yöntemleri

Zararlı Böceklerle Organik Tarımda Mücadele Yöntemleri Ekonomik anlamda zarar yapan böceklerin mücadelesinde organik tarımda kullanılabilecek yöntemlerin bir çoğu, bugüne kadar yapılan çalışmaların ışığı altında şekillendirilmiştir. Ancak uygulanan kimyasal mücadele içerisinde sentetik kimyasalların kullanımı ile ilgili alternatiflerin geliştir...

Organik Fosforlu İnsektisitler Nelerdir?

Organik Fosforlu İnsektisitler Nelerdir?

Organik fosforlu insektisitler Toksik Etki Mekanizmaları: Organik fosforlu insektisitler toksik etkilerini kolinesteraz inhibitörleri olarak gösterirler. Tiyoesterleri okso şekline dönüştükten sonra inhibitör özelliğini kazanırlar. Buna göre organik fosforlu insektisitler iki tiptir: 1) Direkt etkililer, metabolik aktivasyon gerekmeksi...

Organik Tarımda Kimyasal Savaş

Organik Tarımda Kimyasal Savaş

ORGANİK TARIMDA KİMYASAL SAVAŞ Organik tarımda kültürel önlemlerin veya diğer savaş yöntemlerinin etkili olmadığı durumlarda başvurulan ve sadece Tarım Bakanlığı tarafından izin almış ve ‘organik tarımda kullanılabilir’ etiketi taşıyan inorganik ve organik kökenli ilaçların kullanılabildiği bir savaş yöntemidir. Aşağıda izinli kimya...

Organik Tarım Nedir?

Organik Tarım Nedir?

ORGANİK TARIM NEDİR ? İnsanoğlu bugüne kadar sürdürmekte olduğu tarımsal faaliyetlerle, kendi yaşam alanı da dahil olmak üzere birlikte yaşadığı canlı ve cansız çevreye verdiği zararların farkına varmıştır. Bu amaçla doğa ile uyumlu,kaynakları doğru kullanan,sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen,hayvan refahını gözeten yeni tarımal yaklaşımlar...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup herkesin faydalanabilmesi için ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Site Haritası - Rss Beslemesi