• notifications1
  • menü

Bugün : 23 Mayıs 2024 Perşembe

Deney Öncesi Hazırlık

01.  Tartım İşlemi

Tartım işlemi  deney sırasında dikkat edilmesi gereken en temel işlemdir. Laboratuvarda tartım işlemine geçilmeden önce her defasında terazinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Tartım işleminde kullanılan malzemeler asla ıslak olmamalıdır. 


 
01.01. Malzemelerin (kroze,petri kutusu,balon) Sabit Tartıma Getirilmesi

Deney sırasında kullanılacak malzemeler iyice temizlendikten sonra saf sudan geçirilir. Etüv sıcaklığı sabit tartıma gelmesi istenilen dereceye ayarlanır. Malzemeler yaklaşık 3-4 saat etüvde bekletilir. Daha sonra desikatöre alınarak tamamen soğuması beklenir. Hızlı bir şekilde fazla bekletilmeden  tartım alınır. Malzemeler tekrar aynı sıcaklıktaki etüve koyularak 1 saat kadar bekletilerek desikatöre alınarak soğutulur. Alınan tartımlar arasındaki fark % 0,1’ den az olmalıdır . Sabit tartıma getirme işlemi kül analizi yapılırken kullanılacak  krozeler için yaklaşık 500-550 ºC’a ayarlı kül fırınlarında gerçekleştirilir.


 
01.02. Primer  Standart Maddelerin Tartılması

Bir titrasyonun doğruluğu hazırlanan titrantın doğruluğu ile bağlantılıdır. Primer standart maddelerin tartımı sırasında öncelikle kullanılan malzemelerin kuru olmasına dikkat edilmelidir. İki türlü tartım yapılabilir

 

01.02.01. Çıkarma Usulü Tartım: Bir petri içerisinde etüvde kurutulduktan sonra desikatörde bekletilen primer standart madde kalibrasyonu yapılmış teraziye koyulur. Ağırlık kaydedilir. Tartılması istenilen değer bu kaydedilen ağırlıktan çıkarılır ve terazinin göstergesi o değere gelene kadar petriden primer standart madde bir spatül yardımıyla alınarak erlene aktarılır.

 

01.02.02. Direkt Tartım: Kuru bir erlen teraziye koyularak terazi sıfırlanır. Dört anlamlı rakama göre hassas bir şekilde istenilen miktarda primer standart madde erlene eklenir. Tearzinin kapakları kapatılarak bir süre dengeye gelmesi beklenir. Bu süre fazla uzun tutulmamalıdır. Çünkü madde nem kapabilir. Değer kaydedilir.

 

02. Deneye Başlamadan Önce Cam Malzemelerin Temizliği 

Her tür cam malzeme deneye başlanmadan önce iyice yıkanıp saf sudan geçirilip kurutulduktan sonra kullanılmalıdır. Özellikle mineral analizi deneylerinde kullanılacak bütün cam malzemeler bir gece öncesinden nitrik asitte bekletilmelidir.Analiz ppm (mg/kg) düzeyinde yapılacağı için her türlü kalıntı  hataya neden olmaktadır. Ertesi gün malzemeler önce bol çeşme suyuyla daha sonrada deiyonize su ile iyice çalkalanarak kurutulmalıdır.

 

Kül analizi ve kuru yakma yöntemi ile örnek hazırlama için kullanılacak krozelerde aynı şeklide bir gece asitte bekletildikten sonra önce çeşme suyuyla sonra da deiyonize su ile çalkalanmalıdır. Cam malzemelerde kalan, çözünmesi zor olan kalıntıları temizlemek için için ayrıca istenilirse yıkama çözeltisi hazırlanabilir. Bu çözelti için  5 g Na2Cr2O7 veya K2Cr2O7 (Merck 1.04952) 5 mL saf suda çözülür, yavaşça 100 mL derişik sülfürik asit katılır . Sıcaklık bu sırada 70-80°C’ a ulaşır. Karışım yaklaşık 40°C’a soğutulur ve cam kapaklı bir şişeye alınarak saklanır. Bu çözelti başta turuncu renktedir. Uzun süre aynı çözelti kullanılabilinir. Eğer rengi yeşile dönerse çözeltinin bozulduğu anlaşılır ve yenisi hazırlanır. 

 

03. Çözeltilerin Asitliğinin Kontrol Edilmesi 

03.01. Turnusol Kağıdı ile Asitliğin Kontrolü

Çözeltilerin asitliğinin kontrol edilmesinin en kolay yolu turnusol kağıdının kullanılmasıdır. Eğer herhangibir bazik çözelti asidik hale getirilmek isteniyorsa çözeltiye yavaş yavaş asit çözeltisi eklenerek her eklemeden sonra çalkalanır ve çözeltiye baget veya pipet daldırılarak ucundaki çözelti mavi turnusol kağıdına sürülür. Eğer mavi turnusol kağıdının renginde değişme yoksa çözelti hala baziktir anlamına gelir ve asit ekleme işine devam edilir. Çözelti asidik olduğu andan mavi renkli turnusol kağıdının rengi kırmızıya dönüşecektir. Herhangi bir asidik çözelti bazik hale getirilmek isteniyorsa çözeltiye yavaş yavaş baz çözeltisi eklenerek her eklemeden sonra çalkalanır ve çözeltiye baget veya pipet daldırılarak ucundaki çözelti kırmızı turnusol kağıdına sürülür. Eğer kırmızı turnusol kağıdının renginde değişme yoksa çözelti hala asidiktir anlamına gelir ve baz ekleme işine devam edilir. Çözelti bazik olduğu andan kırmızı renkli turnusol kağıdının rengi maviye dönüşecektir. 


 
03.02. pH Metre ile Çözeltilerin Asitliğinin Kontrolü

Herhangibir çözeltinin pH’sı kontrol edilmeden önce  pH metrenin öncelikle kalibrasyonu yapılmalıdır. Eğer cihazın iki tampon kullanılarak kalibre edilmesi gerekiyorsa, asidik bölgede çalışılacaksa pH= 4 ve pH= 7 tamponları kullanılarak kalibrasyon yapılır. Eğer bazik bölgede çalışılacaksa  pH= 7 ve pH= 10 tamponları kullanılarak kalibrasyon yapılır.

 

Kalibrasyonu yapılan pH metrenin elektrodu saf su ile iyice yıkanıp kurutulur. pH’sı bakılacak olan çözeltinin içerisine küçük bir manyetik balık atılarak manyetik karıştırıcıda yavaşça karıştırılır. Elektrot dikkatlice çözeltinin içerisine daldırılır ve okunan pH’nın sabit olması için bir süre beklenir. Eğer çözeltinin üzerine herhangi bir asit veya baz çözeltisi eklenecekse, ekleme işleminden sonra çözeltinin bir süre karışması beklenir ve yine karışırken elektrot daldırılarak sabit bir değer okunana kadar beklenir. Elektrotun ucunun çözeltinin tam dibine değmemesine dikkat edilmelidir. pH elektrodu kullanılmadığı zamanlar 3,5 M KCl çözeltisinde bekletilmelidir. Elektrod asla saf su veya çeşme suyunda bekletilmemelidir.  

 

04. Ön Yakma İşleminin Yapılması

Gıdalarda kuru maddelerin kül analizleri yapılırken numunenin yüksek sıcaklıklarda karbonlaşması söz konusudur. Bunu engellemek amacıyla kül fırını yaklaşık 300-350 °C sıcaklıktayken krozelerin içerisindeki numunenin üzerine 2 mL  %67’lik etil alkol gezdirilerek dökülür. Kroze kül fırınına koyulur ve fırının kapağı kapatılır. Kroze alev alınca dışarı çıkarılarak alevin sönmesi beklenir ve tekrar kül fırınına yerleştirilir. Alev alan kroze tekrar dışarı çıkarılır. Bu işleme kroze kül fırınında alev almayana kadar devam edilir. Daha sonra fırının sıcaklığı analiz yapılacak sıcaklığa ayarlanır.

x
Bu konu hakkındaki sorularınızı ya da görüşlerinizi bu alana yazabilirsiniz!

(92591 kodunu soldaki kutucuğa yazın!)

Genel Kimya Laboratuvarı Deneyleri

Genel Kimya Laboratuvarı Deneyleri

Bu sunumuz da genel kimya laboratuvarı deneylerinin nasıl yapıldığını ve nasıl sonuçlar çıkması gerektiği anlatan föy niteliğinde bir sunum. Bu sunu pdf formatında yer almaktadır ve Yrd. Doç. Dr. Öznur Demir Ordu ya aittir. https://docs.google.com/file/d/0B98fAj0-ZwJwd2RuX2lEMTRYZW8/edit

Deney Öncesi Hazırlık Nasıl Yapılır?

Deney Öncesi Hazırlık Nasıl Yapılır?

Deney Öncesi Hazırlık 01. Tartım İşlemi Tartım işlemi deney sırasında dikkat edilmesi gereken en temel işlemdir. Laboratuvarda tartım işlemine geçilmeden önce her defasında terazinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Tartım işleminde kullanılan malzemeler asla ıslak olmamalıdır. 01.01. Malzemelerin (kroze,petri kutusu,balon) Sabit Tartıma Geti...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup herkesin faydalanabilmesi için ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Site Haritası - Rss Beslemesi