• notifications1
  • menü

Bugün : 19 Temmuz 2024 Cuma

Organik Elma Yetiştiriciliği

Organik elma yetiştiriciliğinde gerek bitki hastalık ve zararlılarıyla mücadele, gerekse bitki besleme konusundaki zorlukların diğer bazı meyve türüne göre fazla olmasına rağmen üretimdeki artışın en önemli sebebi, yurtdışı organik elma pazarında talebinin fazla olmasıdır. Özellikle konvansiyonel elma yetiştiriciliğinde kullanılan pestisitlerin sayısının ve miktarının çok fazla olması insan ve çevre sağlığını tehdit etmektedir. Organik elma yetiştiriciliği yapabilmek için organik tarım sisteminin işleyişini ve kurallarını iyi bilmenin yanında elmanın yetiştirme tekniğini, iklim ve toprak isteklerini de iyi bilmek gerekir. 

 

1-İklim İstekleri

Elma ılıman - soğuk ılıman iklim meyvesidir. Türkiye’de Ege bölgesinde 500m, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin sıcak ve kurak yerlerindeki 800m’den daha yukarı yerlerde yetişmektedir. Gerek doğal, gerekse kültür alanlarda elma ağacı kış soğuklarına çok iyi dayanır. Kış dinlenmesi süresince ağacı  –35o, -40 oC’ye, bir yaşlı sürgünler -20oC’ye, çiçekler –2,2 oC -3,3 oC ve küçük meyveler ise –1,1oC-2,2 oC’ye dayanırlar.

 

2-Toprak İstekleri

Elma yetiştiriciliği için en iyi toprak reaksiyonu pH 6.0-8,0 arasında olan içerisinde optimal derecede kireci ve yeteri kadar humus ve nemi bulunan tınlı, tınlı-kumlu veya kumlu-tınlı geçirgen topraklardır. Yönetmelikte organik bitkisel üretim yapılacak toprağın pH değerinin 5,5-7 arasında olması istenmektedir. Eğer toprak pH’sı bu sınırlarda değilse yönetmelikte kullanımına izin verilen toprak iyileştiricileri kullanılmalıdır. Elma genellikle birçok toprak tiplerinde başarılı sonuç verir. Bahçe kurulacak yerin alt toprak yapısı önemlidir. Elmalarda kökler genel olarak yayvan büyümekteyse de taban suyunun 1 metreden fazla olması istenmez. Alt toprak; bitki kökleri hiçbir zaman su içerisinde kalmayacak ve köklerin yayılmasını kolaylaştıracak şekilde drene edilmelidir.

 

3-Elma Bahçesi Tesisi

Organik elma bahçesi tesis edilecek arazinin öncelikle kontrol kuruluşunca organik yetiştiriciliğe uygunluğu belirlenmelidir. Yer seçimi,  yöney seçimi, anaç ve çeşit seçimi organik elma yetiştiriciliğindeki başarıyı doğrudan etkileyecektir. 

Bahçe tesisinde kullanılacak fidanlar 1 yaşlı (mümkünse organik fidan kullanılmalı),   sağlıklı ve sertifikalı olmalıdır. Fidan çukuru hafif topraklarda fidan köklerini alacak derinlik ve genişlikte, sert topraklarda 50-60 cm derinlik ve genişlikte olmalıdır. Dikimden önce kök budaması yapılmalı, dikim sırasında aşı noktasının toprak yüzeyinden 8-10 cm yukarıda olmasına özellikle dikkat etmeli ve dikim sonrası mutlaka can suyu verilmelidir.

 

Anaç Seçimi: Meyvecilikte kullanılan anaçlar; çöğür anacı ve klon anacı olarak iki gruba ayrılırlar. Bahçe tesisinde anaç seçimi,  ürün ya da çeşit seçimi kadar hatta bazı durumlarda daha fazla önem kazanır. Anaç seçimi ile meyve yetiştiriciliğini sınırlayan bazı faktörlere karşı iyi ve etkili bir önlem alınmış olunur. Anaçların verim, meyve iriliği, olgunlaşma zamanı ve renk, tat ve aroma gibi meyve kalite özellikleri üzerine doğrudan etkisi vardır. Ayrıca dikim şekilleri ve sıklığı, kullanılan anaca göre farklılık gösterir.  

 

Ürün/Çeşit Seçimi

Organik Elma Yetiştiriciliğinde üretici hedefleri; ağaçların erken meyveye yatması, bir başka deyişle Gençlik Kısırlığı Döneminin kısaltılmasıdır. Mevcut koşullarda en yüksek verim alınması, üretim maliyetlerini düşürücü ve işlemleri kolaylaştırıcı bir dikim yapmak, en iyisi sınırlayıcı iklim ve toprak faktörlerinin olduğu yerde bahçe kurmamaktır. Çeşit seçimini etkileyen faktörler ise verim, meyve iriliği, irilik, ağaç gelişme kuvveti ve hacim, olgunlaşma zamanı, meyve kalitesi, hastalık ve zararlılara dayanıklılıktır. Bu faktörler pazar isteklerine göre farklılık gösterirler.Hasat ve olgunlaşma zamanının zararlı populasyonunun ya da aktivitesinin minimum olduğu döneme gelirse ilaç kullanımına gerek kalınmayacaktır. Bu durum özellikle kiraz ve zeytin sineklerinde görülebilir. Meyve tür ve çeşitlerinin hastalık ve zararlılara dayanıklı ya da tolerant olmaları da çok önemli bir faktördür.

 

Meyve kalitesi ise değişken bir kavramdır. Kalite pazarın, tüketicinin istediği özellik olarak tanımlanabilir. Konvansiyonel Meyvecilikte irilik bir kalite göstergesiyken, Organik Meyvecilikte ise hiçbir inorganik madde kullanılmadan elde edilmiş küçük meyve kaliteli olarak adlandırılabilir. Günümüzde en çok yetiştirilen ekolojik elma çeşitlerinden özellikle karalekeye dayanıklı Dayton, Enterprise, Liberty, Freedom, Goldrush ve Novaspy gibi çeşitlerin yanı sıra önemli ticari elma çeşitlerinden Granny Smith, Golden Delicious, Gala ve Fuji gibi çeşitler örnek olarak verilebilir. Ayrıca Topaz, Rajka, Goldstar, Rubinala (kışlık), Hana ve Nela (yazlık) gibi çeşitler sayılabilir. 

 

4-Toprak işleme

Meyve bahçelerinde toprak işleme; yabancı otları elimine etmek, organik materyalin ve gübrelerin toprağa karışmasını sağlamak amacı ile yapılır. Ancak toprağın derin ve aşırı işlenmesi özellikle ağaç izdüşümündeki aktif köklerin zararlanmasına neden olur. Organik meyve yetiştiriciliğinde yabancı otlar denildiğinde, ağaç izdüşümünde bulunan yabancı otlar anlaşılmalıdır. Bunlarla mücadelede kesinlikle herbisit kullanılmamalıdır.  Bunun yerine mekanik yöntemler, ekim nöbeti ve malç kullanılmalıdır. Yabancı otların mekanik yöntemle uzaklaştırılmasında otlar makine ya da el ile kesilirler.

 

Gübreleme

Dikimden 1-2 yıl önce yeşil gübreleme yapmak özellikle azot kaynağı ve toprağın ıslahı açısından önemli bir kazanç olacaktır.  Dikim sonrası yeşil gübreleme ağaç taç izdüşümüne fiğ gibi baklagil bitkisi ekilerek yapılabilir. Asıl besin kaynağı çiftlik gübresidir. Bitkinin besin ihtiyacına göre (dekara 1-5 ton arasında) iyi yanmış çiftlik gübresi verilmeli ya da besin madde içeriği özel olarak hazırlanan organik çiftlik gübrelerini önerilen dozlarda kullanmalıdır.

Bunların yanında toprağın yapısını düzeltici ve bitkiye besin kazandırıcı olarak Klinoptilolit, humik asit, deniz yosunu, mikoriza, bakteri vb. gibi organik maddeler kullanılabilir.  Gübrelemede dikkat edeceğimiz en önemli konu kullanılacak ürünlerin kontrol ve sertifika kuruluşlarınca “organik gübre” olarak onaylanmış olmasıdır.

 

5-Sulama

Organik elma yetiştiriciliğinde sulama tipi,  suyun miktarı, kalitesi ve sulama zamanı çok önemlidir. Özellikle kullanılan anaca göre bitkinin bazı hastalıklara hassasiyeti artar (fazla suyun MM106 anacında kök boğazı çürüklüğünü arttırması gibi). Günümüzde elma yetiştiriciliğinde en uygun sulama şekli damla sulama şeklidir. Zaten yönetmelik zorunlu olmadıkça karıkla sulama yönteminin kullanılmasına izin vermemektedir.

 

6-Hasat ve Ambalaj

Organik esaslara göre üretilmiş ve tescil edilmiş ürünler tekniğine uygun olarak hasat edilmeli, tüketiciye kadar ulaşana dek hiçbir kimyasal muameleye maruz bırakılmamalıdır. Ambalajlamada, ürünü koruma yanında albeni ve özelliği belirtmeye önem verilmelidir. Kullanılan ambalaj malzemeleri de çevre dostu olmalı, kimyasal katkı içermemelidir. Ambalajlama, özellikle yerel ürünler için iyi bir pazarlama ve koruma aracıdır.    

 

Organik elma yetiştiriciliğinde elma hastalık ve zararlıları ile yapılacak mücadele için zarar eşiği olarak, yine daha önceden olduğu gibi Entegre Mücadele Yöntemleri’nde kullanılan zarar eşikleri esas alınmaktadır. Ayrıca Biyoteknik Mücadele olarak kitlesel tuzaklama yöntemi ve çiftleşmeyi engelleme/şaşırtma yöntemlerinden biri kullanılır. Her iki yöntem de elma içkurdu’na karşı etkili olarak bulunmuşsa da, şaşırtma yöntemi uygulaması daha pratik ve daha etkili yöntem olarak İsviçre, İtalya ve Almanya gibi ülkelerde geniş alanlarda kullanılmaktadır. Kitlesel tuzaklama yöntemi kullanıldığında ise, zararlının populasyonunda azalmalar görülmüştür.

 

Elma Hastalık Ve Zararlıları İle Bunların Mücadelesinde Kullanılabilecek Bazı Organik İçerikli Preperatlar

Karaleke ve mücadelesi: Bordo bulamacı (% 0,5-1lik). Kullanılacak bakır yönetmeliğin izin verdiği ölçüde olmalıdır.

 

Külleme: Kükürt kullanılır. Ancak kullanılacak kükürt kontrol organınca tanınmış olmalıdır.

 

Elma içkurdu: Larva meyveleri delerek galeri açar, meyvenin etli kısmını ve çekirdek evini yiyerek kahverengi pislikler bırakır. Genellikle her meyvenin içinde bir larva bulunur. Kültürel önlem olarak yere dökülen kurtlu meyvelerin toplanıp uzaklaştırılması, bahçelerin konukçusu olan diğer meyve ağaçları ile karışık olarak kurulmaması.

  • Eşeysel çekici tuzakların kullanılması: Tuzaklar ocak ayından itibaren etkili sıcaklıklar toplamı 40 g.d.’ye ulaştığında 100 ağaca 1 adet tuzak gelecek şekilde bahçenin ortasına ağacın tacının dış kısmına ve yerden 1.5-2 m yükseğe asılır.
  • İç kurdu (larva): Granül Virüs Preperatları, Bacillus thuringensis, Azadirachta indica’dan  ekstrakte edilmiş A. Jesus azadiraktin
  • İç kurdu (ergin): Feromon tuzakları kullanma ve feromonla doyurma.

 

Yaprak bitleri: Arap sabunu ve Azadiraktin kullanılır. Bulundukları ağaçlarda yaprakların bitki özsuyunu emerek zararlı olurlar. Sonuçta yapraklarda önce beyaz, sonra sarı kahverengi lekeler meydana gelir. Daha sonra bu lekeler birleşerek yaprağın kuruyup dökülmesine, dolayısıyla ürün kaybına neden olurlar. %2-4’lük arap sabunu çözeltisi hazırlamak için kullanılan arap sabunu, kullanılacak arap sabunu miktarının yarısı kadar ispirto içinde eritildikten sonra suyla karıştırılmalıdır.

 

Kırmızı örümcek: NeemAZAL(İnsektisit), Arap sabunu ve Kükürt kullanılır. Ancak kullanılacak kükürt kontrol organınca tanınmış olmalıdır.

 

San Jose Kabuklu Biti: Gövde, dal, sürgün, yaprak ve meyvelerde bitki özsuyunu emerek zararlı olur. Beslendikleri yerde doku kırmızı rengi alır. Eşiği yoktur. Bahçede 1 organda görülmesi yeterlidir. Kış ilaçlaması yapılabilir.

 

Armillaria/Rosellinia kök çürüklüğü: Bordo bulamacı/Göztaşı. Kullanılacak bakır, yönetmeliğin izin verdiği ölçüde olmalıdır.

 

Çiçek zınnı (ergin): Feromon içerikli mavi renkli tuzaklar, mavi renkli su dolu leğen.

 

Elma gövde kurdu (ergin): Pekmezli besi tuzağı 1 litre karışım için 1 kısım pekmez + 5 kısım su + 2-3 g ekmek mayası preparatı hazırlanır. Ağaçlara ergin uçuş süresi boyunca asılır.

 

Gövde kabuk kurdu: Kitlesel tuzaklama yöntemi kullanılarak zararlının popülasyonunda azalmalar görülmüştür. Kültürel Önlemlerden; Ağaçların bakım işlemleri çok iyi yapılarak sağlıklı tutulmaları sağlanmalı ayrıca ağaç kabuğundaki larvalar kışın temizlenip macunla kapatılmalıdır.

 

Galeri güveleri: Ancak yoğun ilaçlamaların yapıldığı ve geniş spektrumlu ilaçların kullanıldığı bahçelerde sorun haline gelmektedir. Bu nedenle ilaçların iyi seçilmesi gerekmektedir. Ayrıca doğada çok sayıda doğal düşmanı bulunmaktadır. Zorunlu kalmadıkça kimyasal mücadele yapılmamalıdır. Öncelikle bahçelerde kurumuş yapraklar toplanarak yok edilmelidir.

 

Yaprak büken: Elma yaprak bükeni’nin larvaları birden fazla yaprağı ağlarla birbirine bağlayıp buket haline getirir. Yaprağı orta damar boyunca uzunlamasına kıvırır. Adi yaprak bükücüsü ise yaprağı uç kısmından itibaren enine kıvırır. İlaçlama elma bahçelerinde pembe tomurcuk döneminde yapılır.

 

ELMA AĞAÇLARINDA GÖRÜLEN HASTALIK VE ZARARLILAR 

Konu İle İlgili Dokümanlar

x
Bu konu hakkındaki sorularınızı ya da görüşlerinizi bu alana yazabilirsiniz!

Misafir

4.05.2020 10:02:59

MERHABALAR, ORGANİK ELMA YETİŞTİRİCİLİĞİ HAKKINDA BURSA OSMANGAZİDE BULUNAN ELMA BAHÇEMİZ İÇİN BİR RAPOR VE UZMAN GÖRÜŞÜ ALMAK İSTİYORUZ. Nasıl hareket etmeliyiz? Sizler nasıl yardımcı olabilir ve nasıl yönlendirebilirsiniz bizi? Teşekkürler

(85278 kodunu soldaki kutucuğa yazın!)

Organik Elma Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

Organik Elma Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

Organik Elma Yetiştiriciliği Organik elma yetiştiriciliğinde gerek bitki hastalık ve zararlılarıyla mücadele, gerekse bitki besleme konusundaki zorlukların diğer bazı meyve türüne göre fazla olmasına rağmen üretimdeki artışın en önemli sebebi, yurtdışı organik elma pazarında talebinin fazla olmasıdır. Özellikle konvansiyonel elma yetiştiriciliğ...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup herkesin faydalanabilmesi için ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Site Haritası - Rss Beslemesi