• notifications1
 • menü

Bugün : 16 Nisan 2024 Salı

Arılar Hakkında Genel Bilgi

Arılar Hakkında Genel Bilgi

Arıcılıkta başarılı olmak için genç, sağlıklı ve kaliteli ana arı kullanılmalıdır. Ana arıların gelecek kuşaklara aktaracakları (genetik) özellikler arıcılıkta büyük önem taşımaktadır. Türkiye’de ana arı yetiştiriciliği ilk olarak Türkiye Kalkınma Vakfı (TKV) tarafından 1978 yılında başlatılmıştır. Günümüzde bu çalışmalar üretim izni almış 100′e yakın işletme tarafından devam ettirilmektedir.

Ana Arı Üretim Miktarı ; Günümüzde yıllık 300000 olan üretim, ülkemizin ihtiyacının ancak %20′sini karşılamaktadır.

 

Yürütülen Çalışmalar ; Arıcılık çalışmalarının başladığı 1972 yılından bu yana dünyadaki yeni teknolojiler takip edilerek, ana arı üretiminin ülke arıcılığının bir sektörü haline gelmesinde öncülük edilmiştir.

 

Suni Tohumlama Çalışmaları ; Üretici kuruluşların ülke çapında dağıtımını yaptığı çiftleşmiş ana arılar, suni tohumlanmış saf Kafkas damızlık kolonilerin larvaları kullanılarak yetiştirilmiş ve doğal çiftleşmiş kullanma melezi (F1) ana arılardır.

 

Ana Arıların Üstünlükleri ; Türkiye’de üretilen üretimi arılar; bal taşıma, uysallık, çalışma gücü, floradan faydalanma, değişik ekolojik şartlara kolayca uyum sağlama gibi üstün özelliklere sahiptir.

 

Üretim İzni ; Damızlık ana arı ve F1 ana arıları Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan alınan üretim izinleri ile yapılmaktadır.

 

Suni Tohumlama Neden Yapılmalıdır ?

Arıcılıkta, saf ırkların korunması ve ıslah çalışmaları için suni tohumlama yöntemi kullanılır ve bu yöntem sayesinde kontrollü çiftleşme sağlanır. Suni tohumlama yönteminin arı ıslahı açısından en önemli işlevi soyu bilinen ana arı yetiştirme olanağı sağlamasıdır. Arıcılıkta ıslah çalışmaları ancak suni tohumlama yöntemi ile mümkündür.

 

Bir Koloni Neden Ana Arı Yapmak İster ?

Koloni yeni bir ana arı yetiştirme ihtiyacını aşağıdaki nedenlerden dolayı duymaktadır:

 1. Koloninin anasız kalması,
 2. Ana arının yaşlı olması,
 3. Oğul verme içgüdüsü ile.

 

Kolonilere Ana Arı Uygulama Nedenleri

Kovandaki ana arının yaşlanması veya ölmesi halinde, fazla zaman kaybetmeden yaşlı ana arı yerine genç, çiftleşmiş ana arı verilmelidir. Koloni uzun bir süre anasız kaldığında, yeni ana arının koloniye kabul ettirilmesi çok zor olmaktadır. Bu nedenle mümkün olduğunca hızlı bir şekilde koloniye ana arı uygulanmalıdır. Verimsiz ana arıların yenilenmesi zorunludur. Zira bir arıcının arılığında bulunan kovanlarının hepsinden yeterli ürün alabilmesi, kovanlarında bulunan verimsiz ana arıların değiştirilmesi ile mümkündür.

 

Ana Arı Uygulaması

 1. Ana arı değiştirilecek ise, yaşlı ana arı kovandan alınır.
 2. Suni oğula verilecek ise, oğul bölme işlemi yapılır.
 3. Ana arı bulunmayan koloniye verilecek ise, koloni düzeninin kontrolü sağlanır.
 4. Koloni uzun süre anasız kalmış ise kapalı yavrulara çerçeve takviyesi yapılır.
 5. Koloni hazırlığından 6 gün sonra ana arı muhafaza yerinden alınır.
 6. Uygulama yapılacak kolonide günlük yumurta ve ana arı olabilecek larva kalmamalıdır.
 7. 6 gün içinde arılarca yapılmış bulunan ana arı yüksükleri itinayla ve yeniden ana arı gözü yapılamayacak şekilde iptal edilmelidir.
 8. Uygulama yapılacak kolonide çiftleşmemiş ana arı ve yalancı ana arı bulunmamalıdır.
 9. Bu kontrollerden sonra ana arı nakliye kafesi, kekli tarafı açılarak, iki yavrulu çerçeve arasına ve kafes teli yüzü aşağı gelecek şekilde yerleştirilir. Çiftleşmiş ana arının kabul edilme oranının %100′e yakın olduğu gözlenmiştir.

 

Ana Arı Uygulaması Sonrası

 1. Ana arı uygulamasından sonra koloni şurup veya kek ile beslenmelidir. Ancak koloni rahatsız edilmemeli, Varroa mücadelesinden kaçınılmalıdır.
 2. Koloni bir hafta sonra açılır ve ana arı kontrol edilerek durum not edilir.

 

Ana Arının Verimsiz Oluşunun Nedenleri

 1. Irk özelliği,
 2. Yaşlı oluşu,
 3. Hastalıklı oluşu,
 4. Genetik olarak akrabalı yetiştirilmiş olması,
 5. Yeterli döllenmemiş olması,
 6. Ana arı üretimi yapılırken kullanılan larvaların gelişi güzel seçilmesi ve bu nedenle ana arıların küçük yapılı olması.

 

Bal Hasadından Sonra Ana Arı Yenilemenin Önemi

 1. Kolonide genç işçi arı mevcudu olduğu için ana arı kabulü kolay olur.
 2. Kışa girmeden önce kolonide yeni generasyon işçi arı oluşması sağlanır.
 3. Genç ana arı ile kışı geçiren koloninin ilkbahar gelişimi daha hızlı olur.
 4. Sonbahar ya da ilkbahar ana arı kaybı olan kolonide yeniden ana arı yapma şansı az olur. Ana arı yetişse bile çiftleşmek için yeterli erkek arı bulamaz. Bu durumda koloni verimsiz olur ya da söner.
 5. Genç ana arılar daha fazla hormon salgıladığı için koloninin düzeni korunur.
 6. Yaz başında genç ana arılı kolonilerin oğul verme eğilimi daha azdır. Dolayısıyla daha güçlü koloniler oluşur daha fazla bal verimi alınır.

 

Ana Arı Kullanmanın Avantajları

 1. Kolonide 35 günlük erken yumurtlama süresi kazandırılmış olur.
 2. Kolonide ana arının doğal çiftleşmesinin taşıdığı risk önlenir.
 3. Kullanılan ana arının özellikleri bilinir, yaşı izlenebilir.
 4. Ana arının koloni tarafından kabulü kolay olur.
 5. Koloni genç ana arılı olur. Bu da bal ve arı ürünleri verimini olumlu yönde etkiler, koloni geleceği garanti altına alınır.
 6. Oğul üretimi kolayca sağlanır.
 7. Zamansız ana arı kayıpları önlenmiş olur.
 8. Bütün ana arılar uluslararası renk sistemine göre işaretli olup, kayıt tutulmasında kolaylık sağlar.

Konu İle İlgili Dokümanlar

x
Bu konu hakkındaki sorularınızı ya da görüşlerinizi bu alana yazabilirsiniz!

(96000 kodunu soldaki kutucuğa yazın!)

Arılar Hakkında Genel Bilgi

Arılar Hakkında Genel Bilgi

Arıcılıkta başarılı olmak için genç, sağlıklı ve kaliteli ana arı kullanılmalıdır. Ana arıların gelecek kuşaklara aktaracakları (genetik) özellikler arıcılıkta büyük önem taşımaktadır. Türkiye’de ana arı yetiştiriciliği ilk olarak Türkiye Kalkınma Vakfı (TKV) tarafından 1978 yılında başlatılmıştır. Günümüzde bu çalışmalar üretim izni almış...

Arıların Oğul Vermesi Nasıl Olur?

Arıların Oğul Vermesi Nasıl Olur?

Arı kolonilerinin doğal çoğalma biçimleri oğul verme şeklinde geçekleşir. Oğul, bir çoğalma davranışıdır. Koloni çoğalma ihtiyacı duyduğunda, fizyolojik, üreme ve metabolizmasında bir takım değişim meydana gelir. Tüm bu değişimler bir sistem dahilinde ve belirli bir süreyi kapsar. Sürenin sonunda kolonideki bir grup işci arı eski veya bu süreçte...

Bombus Arılarının Faydaları Ve Zararları Nelerdir?

Bombus Arılarının Faydaları Ve Zararları Nelerdir?

Bombus Arılarının Faydaları Bombus, yaklaşık 250 türü olan bal yapıcı bir arı cinsidir. Başlıca Kuzey yarımkürede görülür. Bazı türlerine Türkiye de tüylü arı denir. Bazı yonca türlerini sadece bu arılar tozlaştırarak çoğalmasında katkıda bulunur.1997 yılında dış alımla yurdumuza getirilen bombus arıları örtüaltı sebze yetiştiriciliğinde tozlay...

Bal Arılarının Büyüme Ve Gelişmesi Nedir?

Bal Arılarının Büyüme Ve Gelişmesi Nedir?

Bal arıları yaşama bir yumurta olarak başlarlar. Ana arının petek gözlerine yumurtladığı döllenmiş yumurtalardan işçi arılarla ana arılar, dölsüz yumurtalardan ise erkek arılar meydana gelmektedir. Bir arının yaşamında yumurta, larva, pupa ve ergin olmak üzere 4 farklı gelişme dönemi vardır. Petek gözü içerisinde geçen dönem (kuluçka süresi) ana...

Arıların Oğul Verme Nedenleri Nelerdir?

Arıların Oğul Verme Nedenleri Nelerdir?

Arılarda Oğul vermenin bir çok nedeni vardır. Ancak önemli nedenleri şu şekilde sıralayabiliriz. Genetik yapı: Genetik yapıdan kaynaklanan oğul verme eğilimi %60 gibi yüksek olup, bakım, besleme ve sağlık şartları gibi çevre faktörlerinden kaynaklanan oğul verme eğilimi ise %40 dolayındadır. Oğul verme davranışına ilişkin kalıtım derecesi kat...

Eşek Arıları ve Özellikleri Nelerdir?

Eşek Arıları ve Özellikleri Nelerdir?

Eşek Arıları ; Ülkemizde Vespa orientalis ve Vespa crabro adlı türleri oldukça yaygındır. Yavru yetiştirme dönemlerinde bal arılarını arazide besin toplarken veya kovan uçuş tahtası üzerinden yakalayarak yuvalarına götürürler. Bazı yıllarda arılara ciddi zarar verirler. Eşek arıları ile kesin bir mücadele yöntemi olmamakla birlikte; yuvaların...

Arılarda Oğulu Önleme Nasıl Yapılır?

Arılarda Oğulu Önleme Nasıl Yapılır?

Oğulu Önleme Çalışmaları Kolonilerin doğal vermelerinin önlenmesi, başta uygun bir genetik metaryalin seçilmesi ve arıcılık sezonunda kolonilerin iyi yönetilmeleri ile mümkün olabilmektedir. Bu önlemler; Oğul eğilimi düşük ırklarla çalışmak. Arılık içerisinde oğul eğilimi yüksek olan kolonilerin sayısını artırmak, bunun için bu davranışı ...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup herkesin faydalanabilmesi için ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Site Haritası - Rss Beslemesi