• notifications1
  • menü

Bugün : 19 Mart 2018 Pazartesi

Bitki Hastalıkları (Fitopatoloji)

Tütün Mildiyösü (Mavi Küf) Hastalığı

Tütün Mildiyösü (Mavi Küf) Hastalığı

Tütün Mildiyösü (Mavi Küf) Hastalığı

(Peronospora tabacina)​

 

Hastalık Tanımı

Etmenin sporangioforlan dikotom dallanma gösterir. Görünümü 6-8 dallı bir ağaç şeklindedir. Konidileri ise limon biçiminde 13-19 x 16-29 mikron boyutlarında, çok açık menekşe rengindedir. Patojen, hasattan sonra tarlada bırakılan tütün saplarında misel formundu kışlar. Ülkemiz koşullarında bitki artıklarında oospor oluşturması çok enderdir. İlkbahar da rüzgarlar yardımıyla konidi ve misel parçaları yeni gelişen tütün fideleri üzerine ulaştıklarında enfeksiyonları gerçekleştirirler. Hastalığın gelişmesi için en uygun sıcaklık 18-24 °ler arasıdır. 2 °C'nin allında ve 27 °C'nin üzerinde gelişme hemen hemen yok gibidir.

 

Çeşitli yollarla tütün yaprağı üzerine gelen bir konidi küçük bir su damlacığı bulursa hemen çimlenir. Yaprak dokusuna çim tüplerini salar. Bir süre hücre aralarında ve yaprak parankima dokusunda gelişir. Stomalardan yaprak yüzeyine çıkar. Yeniden konidilerini oluşturur. Fungusun ""kuluçka"" veya ""inkubasyon devresi"" bitkinin duyarlılığına ve çevre koşullarına göre 4 ile 11 gün arasında değişir. Fungus her kuluçka süresi sonunda yeni konidiler oluşturarak çevreye yayılır ve salgınlar yapar.

 

Yaşayış

Fidelerin toprak yüzüne çıkışından hasat sonuna kadar geçen süre içersinde tütünler bu hastalığa yakalanabilirler. Hastalık için en uygun koşullar fidelik döneminde oluşur. Hastalığa yakalanmış fideler sağlamlara oranla daha sarıdır. Bu sarılık fidelikte enfeksiyon başlangıç yerinden çevreye doğru genişler. Hasta fidelerin yaprakları bombeli bir görünüm alır.

 

Bu yaprakların uç kısımları hafifçe aşağıya kıvrılır. Üstten sarımsı görülen yaprakların alt yüzlerine bakılacak olursa grimsi veya kirli beyaz-açik eflatun renkli bir küf tabakası ile örtüldüğü görülür. Hava koşulları hastalığın gelişmesine uygun giderse, duyarlı tütün çeşitlerinde söz konusu lekeler kısa zamanda tüm yaprakları sarar. Böyle bitkiler gelişmeyerek kururlar. Patojen, duyarlı tütün çeşitlerinde sistemik enfeksiyonlara da neden olabilir. Böyle durumlarda patojenin yerleştiği doku gelişmez. Yaprağın simetrisi bozulur. Yer yer kıvrılmalar göze çarpar. Bitkiler bodur kalır. Tarla evresindeki belirtiler, fideliklere çok benzer. Yanlız hava koşulları pek uygun olmadığından, daha çok alt yapraklarda görülür.

 

Ancak yağışlı ve bulutlu havaların çokluğu, optimum sıcaklığın uzun süre devam etmesi, hastalığın salgın yapmasına neden olabilir. Yapraklar üzerindeki ilk belirtiler açık yeşil daha sonra sarı ya dönen lekeler biçimdedir. Kısa zamanda büyüyen bu lekeler nekrozlaşir, kurur ve daha sonra de-linir veya yırtılırlar. Patojen, bitkiyi büyüme konisinden enfekte ederse, sistemik enfeksiyonlar oluşur. Böyle bitkilerde gelişme durur. Yapraklar rozet şeklini alarak bitki bodur kalır. Hastalığın ekonomik önemi, hava koşullarına bağlı olarak yıldan yıla değişir.

 

Fidelik döneminde yaptığı zarar, salgın yıllarında ekiliş alanını azaltıcı ve rekolteyi düşürücü bir rol oynar. Tarla döneminde ise, hastalık etmeninin yaprak yüzeyinde oluşturduğu ölü dokular, yaprağın ticari değerini büyük ölçüde azaltır. Böyle ölü dokuların kimyasal yapısı değiştiği için yaprağın kalitesi düşer, esnekliği azalır. Sistemik enfekteli bitkilerden hemen hemen ürün alınmaz. Böyle bitkilerde ürün kaybı % 100'e yakındır. Ülkemizde, tütün tarımı yapılan hemen her yerde söz konusu hastalığa rastlamak olasıdır.

 

Kültürel Önlemler

Fidelikler hafif, süzek topraklar üzerinde ve güneye bakan bol güneşli yerlerde, toprak yüzeyinden 15-20 cm. yükseklikte kurulmalıdır, Fidelikler belirli bir alanda toplu olarak kurulmalıdır. Tohumlar sık ekilmemelidir. Açık yastıklarda ,1,5 g/m2 kapalı yastıklarda l g/ m- tohum yeterlidir, Fidelere gerektiğinde ve yeteri kadar su verilmelidir. Sulama sabahları erken yapılmalı, zorunlu olmadıkça akşamlan kesinlikle yapılmamalıdır, Yapay gübre verirken, fideliğin toprak yapısı, fidelerin fenolojik durumu, sıcaklık ve yağış gibi etmenler göz önüne alınmalıdır. Tek yönlü ve aşırı ölçüde azotlu gübre vermekten kaçınılmalıdır.

 

Gübre vermek gerekirse kompoze gübreler kullanılmalıdır, Ot temizliği zamanında yapılmalı, fidelikte tütünden başka hiçbir bitki bir arada yetiştirilmemelidir, Bir ekim bölgesinden başka bölgeye fide taşınmamalı, fidelerin tarlaya dikilme isi bittikten sonra geriye kalan tüm fideler hemen yok edilmeli veya toprağa gömülmelidir, Kapalı yastıklarda fidelik örtüleri zamanında açılıp, fidelerin havalandırılmaları sağlanmalıdır, Tütün fideleri tarlaya dikilirken sıra üzeri ve sıra aralan normal uzaklıkta bırakılmalı, sıraların hakim rüzgarlar yönünde olmasına özen gösterilmelidir, Mildiyö' ye dayanıklı tütün çeşitleri yetiştirilmelidir.

Dokümanlar

Tütün Mildiyösü (Mavi Küf) Hastalığı

Tütün Mildiyösü (Mavi Küf) Hastalığı

Tütün Mildiyösü (Mavi Küf) Hastalığı (Peronospora tabacina)​ Hastalık Tanımı Etmenin sporangioforlan dikotom dallanma gösterir. Görünümü 6-8 dallı bir ağaç şeklindedir. Konidileri ise l...

5 Eylül 2017, Salı

Tütün Mozaik Virüsü  (Tobacco Mosaic Tobamovirus (TMV))

Tütün Mozaik Virüsü  (Tobacco Mosaic Tobamovirus (TMV))

TÜTÜN MOZAİK VİRÜSÜ [Tobacco mosaic tobamovirus (TMV)] Linear tek sarmal RNA genomu içeren, hastalık etmenidir. Virüs bitki özsuyunun mekanik inokulasyonuyla, aşılamayla ve kültürel işlemler es...

14 Haziran 2017, Çarşamba

Tütün Mildiyösü (Mavi Küf) Hastalığı

Tütün Mildiyösü (Mavi Küf) Hastalığı

Tütün Mildiyösü (Mavi Küf) Hastalığı (Peronospora tabacina)​ Hastalık Tanımı Etmenin sporangioforlan dikotom dallanma gösterir. Görünümü 6-8 dallı bir ağaç şeklindedir. Konidileri ise l...

5 Eylül 2017, Salı

Domates Halkalıleke Virüsü  (Tomato Ringspot Virus)

Domates Halkalıleke Virüsü (Tomato Ringspot Virus)

Domates Halkalıleke Virüsü Tomato Ringspot Virus Etmenin genel özellikleri : Domates Halkalıleke Virüsü (Tomato Ringspot Virus=ToRSV) geniş bir konukçu listesine sahip, yabancıotlar ve odunsu ...

25 Ağustos 2017, Cuma

Tütün Mozaik Virüsü  (Tobacco Mosaic Tobamovirus (TMV))

Tütün Mozaik Virüsü  (Tobacco Mosaic Tobamovirus (TMV))

TÜTÜN MOZAİK VİRÜSÜ [Tobacco mosaic tobamovirus (TMV)] Linear tek sarmal RNA genomu içeren, hastalık etmenidir. Virüs bitki özsuyunun mekanik inokulasyonuyla, aşılamayla ve kültürel işlemler es...

14 Haziran 2017, Çarşamba

Lahana Siyah Damar Çürüklüğü Hastalığı

Lahana Siyah Damar Çürüklüğü Hastalığı

Akdeniz bölgesinin önemli hastalıklarından olan siyah damar çürüklüğü, lahana üretiminde önemli kayıplara neden oluyor. Hastalığa karşı önlem olarak sağlıklı tohum kullanımı gerekirken, mücadelede ...

25 Subat 2017, Cumartesi

Pancar Pası (Uromyces betae)

Pancar Pası (Uromyces betae)

PANCAR PASI (Uromyces betae) Belirtileri: Yaprakların alt ve üst yüzeyinde 1 mm büyüklüğünde altın sarısı ile pas renginden kahverengiye değişen renklerdeki küçük pas püstülleri görülür. Çok ...

24 Ekim 2016, Pazartesi

Buğday Pas Hastalıkları (Puccinia Spp.)

Buğday Pas Hastalıkları (Puccinia Spp.)

Buğday Pas Hastalıkları (Puccinia Spp.) BUĞDAY KAHVERENGİ PASI (Puccinia Recondita) Hastalık Belirtisi Genellikle yapraklarda görüldüğü için yaprak pası olarak da isimlendirilir. Bazen bu p...

19 Ocak 2014, Pazar

Kabakgillerde Antraknoz Hastalığı (Colletotrichum Lagenarium)

Kabakgillerde Antraknoz Hastalığı (Colletotrichum Lagenarium)

Kabakgillerde Antraknoz Hastalığı (Colletotrichum Lagenarium) Antraknoz yapraklarda esmer veya siyaha yuvarlağa yakın gayri muntazam lekeler halinde belirir. Lekeler birleşip büyürler, buruşu...

2 Ocak 2014, Perşembe

Domates Mildiyösü (Phytophthora İnfestans)

Domates Mildiyösü (Phytophthora İnfestans)

Domates Mildiyösü Hastalığı (Phytophthora Infestans) DOMATES MİLDİYÖSÜ HASTALIK BELİRTİSİ Domates Mildiyösü Hastalığında İlk belirtiler yaprak ve gövdede üstten bakıldığında soluk yeşil ren...

6 Subat 2014, Perşembe

Kayısı Yaprak Delen Hastalığı (Coryneum Beijerinckii)

Kayısı Yaprak Delen Hastalığı (Coryneum Beijerinckii)

Kayısı Yaprak Delen Hastalığı (Coryneum Beijerinckii) YAPRAK DELEN (ÇİL) HASTALIĞI HASTALIK BELİRTİSİ Hastalık meyve ağaçlarında yaprak, meyve, tomurcuk ve genç dalları üzerinde belirti oluş...

16 Mayıs 2014, Cuma

Ceviz Antraknozu Hastalığı (Gnomonia Leptostyla)

Ceviz Antraknozu Hastalığı (Gnomonia Leptostyla)

Ceviz Antraknozu Hastalığı (Gnomonia Leptostyla) CEVİZ ANTRAKNOZU HASTALIK BELİRTİSİ Hastalık, ceviz ağaçlarının yaprakçık, meyve, genç sürgün ve yaprak saplarında belirti oluşturur. Daha çok...

27 Ocak 2014, Pazartesi

x
Aklınıza bir soru mu takıldı? Siz sorun biz cevap verelim.
Henüz yorum yapılmamış!

Güvenlik Kodu : BRAPU

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

KULLANICI YUVASI

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

Arafa TARIM
SPONSORLARIMIZ
sedef tarım
SİTE İSTATİSTİKLERİ
  • Konular (3680)
  • Duyurular (2639)
  • Resimler (4058)
  • Dokümanlar (1543)
  • Üyeler (6294)
reflesh

En Temiz Meyve Kirazdır. Dalından koparıldıktan sonra yıkanmadan yenilebilir.

Arafa Tarım Market

Zirai İlaç, Gübre, Tohum Satışı

Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ | 0545 447 0223