• notifications1
 • menü

Bugün : 23 Nisan 2018 Pazartesi

Ambar Ve Depo Zararlıları

Khapra Böceği (Trogoderma Granarium Everst.)

Khapra Böceği (Trogoderma Granarium Everst.)

Khapra Böceği (Trogoderma Granarium Everst.)

Khapra Böceği erginleri kırmızımsı kahve renkli ve oval şekillidir. Vücut üzerinde açık renkli enine bantlar ve kıllar bulunur. Ergin dişi 2.5,erkek l .8 mm boydadır. Yumurta saydam beyaz renklidir. Larva yaşına göre 0.5-5.5 mm boyda halkalı bir görünüşe sahiptir. Vücut çok sayıda sert esmer kıllarla kaplıdır. Vücut sonunda uzun bir kıl demeti bulunur. Pupa soluk esmer renkli, sırtı hariç diğer bölümleri tüylerle kaplıdır.Khapra böceği erginleri gıda almadan 14-22 gün yaşar. Ergin dişi 30-126 adet yumurta bırakır. Yumurtadan çıkan larva ortamdaki gıdaları yiyerek gelişir. Larva 5-6 gömlek değiştirerek pupa olur. Normal koşullarda gelişme süresi 40-56 gündür. Yılda ortalama 4-5 döl verir. Elverişli koşullarda döl sayısı 12 düzeyine kadar çıktığı bilinmektedir. İlk kez Hindistan’da tuğla delikleri arasında bulunması nedeniyle Khapra böceği adını alan zararlılar kontrolünü zorlaştıran bazı önemli yaşayış özellikleri vardır. Örneğin larvalar 4-5 yıl gıda almaksızın yaşayabilirler. Ayrıca larvaların bulundukları ambarda yarık ve çatlaklarda barınma alışkanlıkları vardır.


Birinci derecede zararlı bir böcektir, doğrudan danede zarar yapar.Karantinaya tabi bir zararlıdır. Khapra böceği hububat çeşitleri, süt tozu, bira mayası, organik kuru maddeler, kuru meyve, sebze tohumları, keten tohumu, pamuk tohumu vb. materyallerde zarar yapar.

 

Kültürel Önlemler

 1. Kültürel önlemler ürüne ambarda sağlıklı bir ortam sağlamak amacıyla iki aşamalı olarak uygulamaya konulur.
 2. İlk aşamada ürün ambara konulmadan önceki önlemler uygulanır.
 3. Ambar eski ürün artıklarından temizlenir, 
 4. Zararlı girişini engellemek üzere pencerelere uygun sıklıkta tel geçirilir. 
 5. Ambar serin, havadar, aydınlık ve aktarmaya olanak verecek şekilde bölmeli olması için gerekli önlemler alınır. 
 6. Ambarın iç ve dış yüzeyleri kireçle badana edilir. 
 7. İkinci aşamada ürün ambara alınırken ve alındıktan sonraki önlemler uygulanır.
 8. Yeni ürün eski ürün ayrı ayrı depolanır 
 9. Ürünün nemi %13'den fazla olmamalıdır 
 10. Ürünün kırıksız olması, taş, toz vb. yabancı madde içermemesi üzerinde özen gösterilir. 
 11. Ambar zararlılarına konukçuluk edebilecek diğer gıda maddeleri ve eski ürün artıkları ambardan uzaklaştırılır. 
 12. Ambar yüzeylerindeki yarık, çatlak vb. böceklere barınma olanağı sağlayacak girintiler sıva ile kapatılır. 
 13. Ürün çuvallı ise ızgaralar üzerine istiflenir. Dökme ürün ise tek yığın olarak değil, bir kaç yığın halinde ambarlanır. Yığın ve istifler ile duvar arasında 0.5 m aralık bırakılır. 
 14. Ürün ambarda kaldığı sürece en az 20 günlük aralarla kontrol edilir. Bu kontrollerde üründe zararlı bulaşması olup olmadığı aranır. Ayrıca mümkünse ürünün sıcaklık ve nemi ölçülerek zararlılar için uygun ortam oluşup oluşmadığı incelenir. Zira sıcaklık ve nem zararlı gelişmesi için önemli ekolojik etkenler olduğundan, ürünün nemi % 9'dan daha düşük ise böcek faaliyeti durur. % 15 ve üzerindeki nem oranları ise zararlıyı ve zararı artırır. Hububatta ambar zararlıları için kritik sıcaklıklar ise şöyledir. 10° C ve altındaki sıcaklıklarda genelde etkinlik ( üreme - zarar) durur. 15° C'de gelişme yavaştır. 20-30 °C de ise uygun sıcaklıklardır. 35 °C de üreme durur. 40-42 ° C de ölüm başlar.

 

Kimyasal mücadele

Hububat ambar zararlıları için 4 ayrı yöntemle kimyasal mücadele uygulanır;

 1. Boş ambarlar ilaçlaması,
 2. Koruyucu ilaçlama,
 3. Ürün fümigasyonu
 4. Boşluk ilaçlaması,


 

İlaçlama Zamanı

Boş ambar İlaçlama: Kültürel önlemler bölümünde belirtilen ambarın kireçle badana edilmesi işleminden sonra ambardaki olası bulaşmaları önlemek üzere ambarlamadan 15 gün önce uygulanır.
Koruyucu İlaçlama: Ürün ambara konulmadan önce ürünü ambarlama sürecince böceklerden korumak üzere uygulanır.

 

Dolu Ambar İlaçlama: Ürün ambarda iken bulaşma görüldüğünde gazlama şeklinde uygulanır. Ürünün ambarlama süresi içinde kültürel önlemler bölümünde belirtilen periyodik kontrollerde zararlı bulaşması görüldüğünde önce bu bulaşmanın düzeyi saptanır. Bunun için çuvallı yada dökme ürünün değişik yer ve derinliklerinden ürün alınarak paçal yapılır. Bu paçaldan 500 g örnek çekilir. Bu örnekte 3 yada daha fazla zararlı görüldüğünde dolu ambar ilaçlaması yapılır. Ancak Khapra böceği iç ve dış karantina zararlısı olduğundan tek böcek saptanması halinde dahi uygulama yapılır.

 

Bu uygulama ambar öncesi dönemdeki bulaşmalar için de yapılır ve ürünün ambara canlı organizma içermeden konulması sağlanır. Ayrıca koruyucu olarak ilaçlanmış üründe aynı düzeyde bulaşma saptanırsa bu ürüne de dolu ambar ilaçlaması uygulanır.


Boşluk İlaçlama: Un üretilen yada depolanan birimlerde bulaşma görüldüğünde uygulanır.

Arafa TARIM

ARAFA TARIM

Zirai İlaç - Gübre - Tohum Satışı

Ziraat Mühendisi | Arafa KARAÇELEBİ

Whatsapp : 0545 447 0223

Khapra Böceği (Trogoderma Granarium Everst.)

Khapra Böceği (Trogoderma Granarium Everst.)

Khapra Böceği (Trogoderma Granarium Everst.) Khapra Böceği erginleri kırmızımsı kahve renkli ve oval şekillidir. Vücut üzerinde açık renkli enine bantlar ve kıllar bulunur. Ergin dişi 2.5,erkek l ...

27 Ocak 2017, Cuma

Testereli Böcek (Oryzaephilus Surinamensis)

Testereli Böcek (Oryzaephilus Surinamensis)

Testereli Böcek (Oryzaephilus Surinamensis) Testereli Böcek Erginleri ince, uzun, yassı şekilli kırmızıdan koyu kahverengiye değişen renkte bir böcektir. Boyu 2.5 – 3 mm. dir. Pronotomun h...

27 Ocak 2017, Cuma

Değirmen Güvesi (Anagasta Küehniella (zell.))

Değirmen Güvesi (Anagasta Küehniella (zell.))

Değirmen Güvesi (Anagasta Küehniella (zell.)) Değirmen Güvesi ; Ergin güve dumanlı gri renkte ve 10 – 14 mm. boyundadır. Ön kanatlar üzerinde enine zigzag bantlar vardır. Arka kanatlar sa...

27 Ocak 2017, Cuma

İncir Kurdu  (Ephestia Cautella (walk.) 

İncir Kurdu  (Ephestia Cautella (walk.) 

İncir Kurdu (Ephestia Cautella (walk.) İncir Kurdu Erginlerin kanat açıklığı 16 – 20 mm., boyları 9 – 10 mm.’ dir. Ön kanatlar beyazımsı – gri renkli ve saçaklıdır. Yumur...

27 Ocak 2017, Cuma

Kuru İncir Güvesi (Ephestia Figuliella (gregs.)

Kuru İncir Güvesi (Ephestia Figuliella (gregs.)

Kuru İncir Güvesi (Ephestia Figuliella (gregs.) Kuru İncir Güvesi ; Ergin kımızı, ender olarak açık sarı renkli olup, 8 – 9 mm. boyundadır. Kanat açıklığı 18 – 26 mm.’ dir. Ön ka...

27 Ocak 2017, Cuma

Kuru Meyve Güvesi (Plodia Interpunctella (hbn.)

Kuru Meyve Güvesi (Plodia Interpunctella (hbn.)

Kuru Meyve Güvesi (Plodia Interpunctella (hbn.) Kuru Meyve Güvesi Erginin ön kanatlarının bir bölümü sarı, bir bölümü kırmızı ve koyu lekelidir. Boyu ortalama 9 mm. kanat açıklığı 18 mm.’...

27 Ocak 2017, Cuma

Testereli Böcek (Oryzaephilus Surinamensis)

Testereli Böcek (Oryzaephilus Surinamensis)

Testereli Böcek (Oryzaephilus Surinamensis) Testereli Böcek Erginleri ince, uzun, yassı şekilli kırmızıdan koyu kahverengiye değişen renkte bir böcektir. Boyu 2.5 – 3 mm. dir. Pronotomun h...

27 Ocak 2017, Cuma

Kuru Meyve Güvesi (Plodia Interpunctella (hbn.)

Kuru Meyve Güvesi (Plodia Interpunctella (hbn.)

Kuru Meyve Güvesi (Plodia Interpunctella (hbn.) Kuru Meyve Güvesi Erginin ön kanatlarının bir bölümü sarı, bir bölümü kırmızı ve koyu lekelidir. Boyu ortalama 9 mm. kanat açıklığı 18 mm.’...

27 Ocak 2017, Cuma

Değirmen Güvesi (Anagasta Küehniella (zell.))

Değirmen Güvesi (Anagasta Küehniella (zell.))

Değirmen Güvesi (Anagasta Küehniella (zell.)) Değirmen Güvesi ; Ergin güve dumanlı gri renkte ve 10 – 14 mm. boyundadır. Ön kanatlar üzerinde enine zigzag bantlar vardır. Arka kanatlar sa...

27 Ocak 2017, Cuma

Pirinç Biti (Sitophilus Oryzae L.)

Pirinç Biti (Sitophilus Oryzae L.)

Pirinç Biti (Sitophilus Oryzae L.) Pirinç Biti Ergin rengi kırmızımsı esmer ile kahverengi arasında değişir. Boyu 2.5-4 mm dir. Baş uzun bir hortumla son bulur. Pronotum ve kın kanatlar üzerinde...

27 Ocak 2017, Cuma

Kuru İncir Güvesi (Ephestia Figuliella (gregs.)

Kuru İncir Güvesi (Ephestia Figuliella (gregs.)

Kuru İncir Güvesi (Ephestia Figuliella (gregs.) Kuru İncir Güvesi ; Ergin kımızı, ender olarak açık sarı renkli olup, 8 – 9 mm. boyundadır. Kanat açıklığı 18 – 26 mm.’ dir. Ön ka...

27 Ocak 2017, Cuma

x
Aklınıza bir soru mu takıldı? Siz sorun biz cevap verelim.
Henüz yorum yapılmamış!

Güvenlik Kodu : MCT05

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

KULLANICI YUVASI

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SPONSORLARIMIZ
sedef tarım Arafa TARIM
SİTE İSTATİSTİKLERİ
 • Konular (3719)
 • Duyurular (2640)
 • Resimler (4121)
 • Dokümanlar (1682)
 • Üyeler (6406)
reflesh

Bir portakal ağacı yüz yıldan fazla süre meyve verebilir. 1421 yılında Fransa’ya getirilmiş olan bir portakal ağacı tam 473 yıl boyunca meyve vermeye devam etmiştir.

Arafa Tarım Market

Zirai İlaç, Gübre, Tohum Satışı

Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ | 0545 447 0223