Bugün : 27 Ekim 2016 Perşembe

Haberler - Duyurular

Pankobirlik Şeker Fabrikalarının Tamamına Talip

  • Sorhocam
  • Duyurular
  • 0 yorum
  • 1108 okunma
  • 27 Mayıs 2016, Cuma

PANKOBİRLİK, özelleştirme kapsamında bulunan kamu şeker fabrikalarının tamamına talip olduğunu açıkladı. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi ile ilgili olarak PANKOBİRLİK'in yaklaşımı konusunda, kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, “PANKOBİRLİK özelleştirmeye karşı değildir. Özelleştirmenin modeline karşıdır" denildi.

Şeker fabrikalarının yanlış bir özelleştirme modeli ile özelleştirilmesi durumunda bunun Türkiye'ye faturasının çok ağır olacağına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Zira yanlış özelleştirilme modelleri ile sadece arsa spekülatörlerine fabrikaların özelleştirilmesi neticesinde, birkaç tanesi dışında diğerlerinin kapatılması kaçınılmaz görünmektedir.

Fabrikaların kapanması halinde ise şekerde dışa bağımlı hale gelinecek, bırakın ucuza şeker tüketilmesini, şeker AB ülkelerinden de pahalıya tüketilecek ve AB ülkelerinin veya dünyadaki diğer üreticilerin ürünleri desteklenmiş olacaktır"

 

EN DOĞRU ÖZELLEŞTİRME MODELİ

Tamamı öz sermaye ile kurulan şeker sanayinin korunması ve desteklenmesi için kamu şeker fabrikalarının en doğru özelleştirme modelinin, işletme hakkının üreticilere devredilmesi olduğu belirtilen açıklamada, “Bunun için PANKOBİRLİK olarak kamu şeker fabrikalarının tamamına talibiz" denildi.

 

PANKOBİRLİK tarafından yapılan açıklamada dikkat çeken başlıklar şöyle:

 

25 FABRİKA ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDA

Ülkemizde Toplam 7 adet şirkete ait 33 şeker fabrikasında pancar şekeri üretilmekte olup, bu fabrikaların 5 adet i Pancar Kooperatiflerine, 3 adet i özel sektöre ve kalan 25 adet fabrika devlete ait olup, özelleştirme kapsamındadır.

 

ÖZELLEŞTİRMEDE AMAÇ REKABETİN YENİDEN TESİSİDİR

Özelleştirmede amaç rekabetin yeniden tesisidir. Aynı zamanda özelleştirme tüm toplumu ilgilendiren bir karardır. Ancak özelleştirme fikri uygulama sürecinde birçok problemi de beraberinde getirmektedir.

 

RUHUNA AYKIRI DAVRANILIRSA SOSYAL SORUNLAR KAÇINILMAZ OLUR

Sağlam temel ve kurallara oturtulmamış, özelleştirme ruhunun tersine yapılan uygulamaların sonucunda bir takım sosyal sorunların çıkması da kaçınılmaz olmaktadır.

 

FABRİKALARIN İŞLETME HAKKI ÜRETİCİYE VERİLMELİ

Şeker üretim maliyetlerinin düşürülerek rekabetçi hale gelebilmesi için sanayi desteklenerek korunmalı, şeker fabrikalarının ille de özelleştirilecekse üreticilerin söz sahibi oldukları bir modelle işletme hakkının üreticilere devredilmesi ve tarımının sürekliliği sağlanmalıdır.

 

PANKOBİRLİK TÜM PLATFORMLARDA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Ana fikrini bu mantık üzerine kuran PANKOBİRLİK özelleştirme konusunda tüm platformlarda çalışmalarını sürdürmekte, Üniversiteler ile işbirliği içinde raporlar hazırlayarak yetkilerle paylaşmakta, Yönetim Kurulumuz ve Genel Müdürlüğümüz düzeyinde fabrikaların bulunduğu yörelerimizdeki milletvekilleri ile düzenli toplantılar yaparak konuyu anlatmaktadır.

 

FABRİKALAR ARSA SPEKÜLATÖRLERİNE SATILIRSA KAPANIR

Zira yanlış özelleştirilme modelleri ile sadece arsa spekülatörlerine fabrikaların özelleştirilmesi neticesinde, birkaç tanesi dışında diğerlerinin kapatılması kaçınılmaz görünmektedir.

 

TÜRKİYE ŞEKERDE DIŞA BAĞIMLA HALE GELİR

Fabrikaların kapanması halinde ise şekerde dışa bağımlı hale gelinecek, bırakın ucuza şeker tüketilmesini, şeker AB ülkelerinden de pahalıya tüketilecek ve AB ülkelerinin veya dünyadaki diğer üreticilerin ürünleri desteklenmiş olacaktır.

 

ÖZELLEŞTİRMEYE DEĞİL, ÖZELLEŞTİRME ŞEKLİNE KARŞIYIZ

PANKOBİRLİK özelleştirmeye karşı değildir. Özelleştirmenin modeline karşıdır. Zira Özelleştirme sürecinde;

 

TÜRKİYE NELERİNİ KAYBEDİYOR?

Devam eden belirsizlikler, sektörde ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Bu da özellikle yetişmiş insan gücünün sektör dışına çıkması ve teknolojinin eskimesi şeklinde kendini göstermektedir.

Fabrikaların yatırım ihtiyaçlarının en alt düzeyde karşılanması, sosyal amaçlı fabrikaların getirdiği olumsuz performans ve üretim maliyetlerinin yüksekliği gibi birçok etken şeker üretiminin etkinliğini azaltmaktadır.

AB ülkelerindeki politika reformları göz önüne alındığında, Türkiye'de önümüzdeki dönemlerde mevcut politikalar ve fiyat verimlilik yapısı kooperatif fabrikalarımız seviyelerine çekilmedikçe şeker üretiminin sürdürülebilirliğinde zorluk yaşanacağı söylenebilir.

 

ÖZELLEŞTİRME MODELİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Tüm bu etkenler göz önünde bulundurulduğunda özelleştirme modeli seçilirken dikkat edilmesi gereken hususları şu şekilde saymamız mümkündür:

Mevcut fabrikaların kırsal ve bölgesel kalkınma politikaları içinde üretimde kalıcı bir yer edinmesinin sağlanması,

Sosyo-kültürel açıdan tarımsal üretim geleneğinin devamı,

Doğu fabrikalarımızda üretimin sürdürülebilirliği, özerkleştirilerek, üretim maliyetlerin düşürülmesine yönelik projeler dâhilinde iyileştirmeye tabi tutulmalı, fabrikalarımız karlı olacak yatırımlarla desteklenmelidir.

Bu bölgelerdeki hayvancılık faaliyetlerinin önemi göz önüne alınarak, pancarın önemli bir yem hammaddesi sağladığı da unutulmamalıdır.

 

FABRİKALAR BİYOYAKIT ÜRETİMİNE YÖNLENDİRİLMELİ

Diğer bölgelerdeki fabrikalar için ise sektörün sosyo-ekonomik önemini dikkate alarak rekabet edebilir imkânlar sağlanarak devamlılık sağlanmalıdır. Bunun için de bu fabrikalar şeker üretimi ile birlikte biyoyakıt (etanol) üretimine de yönlendirilmelidir. Kâr edemeyen fabrikaların satın alınıp kapatılması durumunda, o bölgelerde büyük çapta ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlar ortaya çıkabilecektir.

 

SEKTÖR ÖZELLEŞTİRMEDEN YARA ALMADAN YENİ BİR DİNAMİZMLE ÇIKMALI

Tüm bu nedenlerden dolayı PANKOBİRLİK olarak Özelleştirme sonrasında sosyal ve ekonomik sorunların oluşmaması, üretimin sürekliliğinin sağlanması, mevcut fabrikalardan ve bölgelerde tarımsal faaliyetlerin devamı, üreticilerin çalışanların ve şeker sektörünün bu özelleştirmeden yara almadan ve yeni bir dinamizmle büyüyerek çıkması ortak gaye olarak benimsenmelidir.

 

ÖNCELİĞİ HAK EDİYORUZ

Bir sivil toplum kuruluşu olarak örgütlenme yapısıyla, bilgi birikimiyle, ülke tarımına ve çiftçisine devletten hiçbir destek almadan hizmet vermekte olan PANKOBİRLİK, fabrikalarıyla sektörün kamudan sonraki en büyük aktörü konumunda bulunmakta, faaliyetleri ile milli ekonomiye ve etkinlik gösterdiği bölgelere önemli ekonomik değerler kazandırmaktadır. Birliğimiz bu konumu itibariyle de pancar ve şeker üretiminin sürdürülebilirliği adına konuyu yakından takip etmekte, özelleştirmenin doğal tarafı ve talibi olarak önceliği hak etmektedir.

 

KONYA ŞEKER ÖZELLEŞTİRMEYE ÖRNEK BİR MODEL TEŞKİL EDİYOR

Bunu ifade ederken de, PANKOBİRLİK olarak bugüne kadar yaptıklarımızın yapacaklarımızın teminatı olarak değerlendirilmesini istiyoruz. Kooperatif fabrikaları yapılan çalışmalar ve hayata geçirilen yatırımlarla tarımla sanayinin bütünleşmesi adına örnek, özelleştirme için de adeta bir model olmuştur. Konuya bu açıdan yaklaşıldığında, PANKOBİRLİK 'in sahibi olduğu ve 1991 yılına kadar Türk Şeker'ce yönetilen fabrikalarının yönetimini devralmasından itibaren tabana yayılmış sermayesinin doğru yönetilmesiyle elde ettiği başarı, özelleştirmenin yönünün belirlemesinde önemli bir etken olmalıdır.

 

ÇUMRA VE BOĞAZLIYAN KENDİ ÖZ KAYNAKLARIMIZLA YAPILDI

Kendi bünyesindeki tüm fabrikalarda modernleştirme ve kapasite artırımı ile ilgili yatırımlarını son hızla sürdüren PANKOBİRLİK, aynı zamanda bir ilki daha gerçekleştirerek, tamamen kendi öz kaynakları ile bu alanda ülkemizin en büyük yatırımları olan Çumra ve Boğazlıyan Şeker Fabrikalarını ülkemizin hizmetine sunmuştur.

 

ŞEKER FABRİKALARININ TAMAMINA TALİBİZ

Sonuç olarak; ülkemiz milli menfaatleri ve yukarıdaki tüm açıklamalar ışığında PANKOBİRLİK Kamu Şeker Fabrikalarının tamamına taliptir. Tamamı öz sermaye ile kurulan şeker sanayiimizin korunması ve desteklenmesi için Kamu Şeker Fabrikalarının en doğru özelleştirme modeli İşletme Hakkının Üreticilere devredilmesi yani bir nevi uzun vadeli olarak Fabrikaların Üreticilere kiralanması olacaktır.

Bu vesile ile temsil ettiğimiz 1,5 milyon pancar üreticisi adına, her konuda olduğu gibi pancar şekeri sektörünün geleceği ile ilgili olarak sağlıklı tedbirlerin alınmasında desteklerini esirgemeyeceğine inandığımız Hükümetimizin ve Kamuoyunun birinci ağızdan ve doğru olarak bilgilendirilmesini istedik. Arz ederiz.

 

Saygılarımızla / PANKOBİRLİK


Facebook Twitter Google+ Blogger
x
Aklına bir soru mu takıldı, sorun cevaplayalım.
Bu duyuru hakkında ilk yorumu sen yap!

Güvenlik Kodu : 78805

Kilis Tarım İl Müdürü Görevinden Alındı!

Kilis Tarım İl Müdürü Görevinden Alındı!

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda il müdürlerine yönelik atama ve görevden almalar devam ediyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda il müdürlerine yönelik atama ve görevde...

26 Ekim 2016, Çarşamba

Elmanın Fiyatı Fiyat 35 Kuruş Ile 70 Kuruş Arasına Indi

Elmanın Fiyatı Fiyat 35 Kuruş Ile 70 Kuruş Arasına Indi

TZOB Genel Başkanı Bayraktar “Elmada, Rusya ambargosu ve Ortadoğu pazarındaki sıkıntıların devam etmesi nedeniyle rekolte artışı çiftçimizin yüzünü güldürmedi. Yetersiz talep nedeniyle üretic...

24 Ekim 2016, Pazartesi

Tarımsal Yatırımlara 1 Milyon Tl Hibe Verilecek

Tarımsal Yatırımlara 1 Milyon Tl Hibe Verilecek

Düzce İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Harun Kabaoğlu, destek verilecek yatırım konularını ve bu yıl ilk defa uygulanacak olan Kırsal Ekonomik Altyapı konularından ; Kırsal turizm yatırımları, Ç...

24 Ekim 2016, Pazartesi

Konya Biçerdöver Sayısında Birinci Oldu

Konya Biçerdöver Sayısında Birinci Oldu

2015 yılında Konya ili 1840 biçerdöverle Türkiye'nin biçerdöver sayısının yüzde 11,5'ine sahip oldu ve Türkiye'de birinci sırada yer aldı. Konya ilini 1215 (yüzde 7,6) biçerdöver ile Te...

21 Ekim 2016, Cuma

Milli Tarım Projesi’nden Fetö’cular Yararlanamayacak!

Milli Tarım Projesi’nden Fetö’cular Yararlanamayacak!

Hükümet, Milli Tarım Projesi'nde verilecek desteklerde işi sıkı tutacak. Hibelerden yararlanacakların FETÖ bağlantısı incelenecek. Kamu ihaleleri ve desteklerinin bir kısmını bugüne kad...

21 Ekim 2016, Cuma

Bitki Koruma Bayilik Sınavı 2016 Cevap Anahtarı

Bitki Koruma Bayilik Sınavı 2016 Cevap Anahtarı

Bitki koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı 2016 Cevap Anahtarı 26 Mart 2016 tarihinde yapılmış olan Bitki koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları http:...

28 Mart 2016, Pazartesi

Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Sınavı 2014

Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Sınavı 2014

"Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik" ve 18/10/2010 tarih ve 7289 sayılı Bakanlık Makamının Olurları ile yürürlüğe konulan Tarımsal Yayım ve Danışma...

23 Mart 2014, Pazar

2015 Yılı Tarımsal Danışmanlık Sınav Soruları

2015 Yılı Tarımsal Danışmanlık Sınav Soruları

Tarım Yayım ve Danışmanlık Sınavı (6 Aralık 2015) sınavı soruları sistemimize yüklenmiştir. * Sınavda sorulan soruları görmek için burayı tıklayınız. * Sınavda sorulan soruları onli...

7 Aralık 2015, Pazartesi

Kenevir Üretimi 19 İlde Yasallaştı

Kenevir Üretimi 19 İlde Yasallaştı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından alınan karara göre Türkiye’nin 19 ilinde izin alınması şartıyla kenevir üretimine izin verildi. Karar Resmi Gazete’de yayaımlanan karara ...

14 Ekim 2016, Cuma

Bitki Koruma Ürünleri Bayilik Sınavına Hazırlık Kitabı Önerisi

Bitki Koruma Ürünleri Bayilik Sınavına Hazırlık Kitabı Önerisi

BAYİLİK SINAVI DERS ÇALIŞMA KİTABI (Bitki Koruma Ürünleri Bayilik Sınavına Hazırlık Kitabı Önerisi) Bitki Koruma Ürünleri Bayilik Sınavına hazırlanmak için piyasada bir çok kitap bulunma...

25 Ocak 2016, Pazartesi

ÜYE GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız (E-posta Adresiniz)

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

KATEGORİLERİMİZ

SPONSORLARIMIZ

intfa
sedef tarım

KONU ETİKETLERİ

reflesh

Ihlamur Ağacının Odunu En Hafif Maddelerden Biri Olduğundan Model Uçaklar Gibi Hafif Olması İstenen Eşyaların Ihlamur Kerestesinden Yapıldığını Biliyor Muydunuz?

Gıda Tarım Ziraat Kimya Biyoloji Üzerine Faydalı Pratik Bilgiler

Gıda, tarım, ziraat, kimya, biyoloji vb. üzerine faydalı ve pratik bilgilerin bulunduğu bir web sitesidir.

Web sitemizde toplam (3439) üyemiz bulunmaktadır. Ayrıca editörlerimiz tarafından eklenmiş 2437 konu, 1334 dokuman, 305 duyuru ve (2064) test sorusu bulunmaktadır!

İntfa Tarımsal Alışveriş - Site Haritası - Rss Takip - Mobil Uyumlu Sayfamız - Sorhocam Android Uygulamamız