• notifications1
  • menü

Bugün : 10 Aralık 2022 Cumartesi

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2009

S1 - Bitki koruma ürünü bayi ve toptancıları kimler tarafından denetlenir?

A) İl Müdürlüğü teknik elemanlarınca

B) Valilikçe görevlendirilen elemanlarca

C) İl Müdürlüğü veya Genel Müdürlükçe görevlendirilen teknik elemanlarca

D) İl Müdürlüğü Bitki Koruma Şube Müdürlüğünde görevli teknik elemanlarca

 

S2 - Satışa arz edilen bir zirai mücadele alet ve makinesinin üzerinde aşağıda belirtilenlerden hangisi aranmaz?

A) Hangi ürünlerde tavsiye edildiği

B) İmal yılı, seri numarası

C) Ticari adı

D) Bandrol

 

S3 - Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü etiketinde bulunması zorunlu olan kullanma bilgilerinden değildir?

A) Tavsiye ve dozlar

B) Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre

C) Bitki koruma ürününün net ve brüt ağırlıkları

D) Bitki koruma ürününün kullanılması ve depolanması ile ilgili uyarılar

 

S4 - Bitki koruma ürünleri, insan ve sıcakkanlı hayvanlara zehirlilik bakımından kaç sınıfa ayrılır ?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

 

S5 - Zirai Mücadele İlaçları Prospektüs Yönergesi’nin hazırlanmasında aşağıdaki belirtilen yönetmeliklerden hangisi dayanak olarak alınmıştır?

A) Zirai Mücadele İlaçları Etiket Yönetmeliği

B) Zirai Mücadele İlaçları Kontrol Yönetmeliği

C) Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik

D) Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik

 

S6 - Bayilerde satışa sunulan Fungisitlerin, Fumigantların, Herbisitlerin, Akarisitlerin ambalaj renklerini belirten sıralama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeşil – Mavi – Pembe – Beyaz

B) Yeşil – Beyaz – Sarı – Beyaz

C) Beyaz – Mavi – Mor – Yeşil

D) Beyaz – Pembe – Sarı – Cam göbeği mavisi

 

S7 - Aşağıda parantez içerisinde Türkçe karşılıkları belirtilmiş olan bitki koruma ürünü gruplarından hangisinin Türkçe karşılığı yanlıştır?

A) RODENTİSİT (Fare ilacı)

B) İNSEKTİSİT (Böcek ilacı)

C) HERBİSİT (Mantar ilacı)

D) MOLLUSSİSİT (Salyangoz ve sümüklü böcek ilacı)

 

S8 - % 60 aktif madde olan bir preparat, dekara 400 g dozunda tavsiye edilirse, dekara düşen aktif madde miktarı kaç gramdır?

A) 200

B) 240

C) 400

D) 600

 

S9 - Bitki koruma ürünlerinin birlikte kullanılmalarında aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Fiyat araştırması

B) Karışabilirlik testi

C) Zehirlilik testi

D) Etkinlik testi

 

S10 - LD50 ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) LD50 g/ l olarak ifade edilir.

B) Bitki koruma ürününün tavsiye dozu ile ilgili bilgi verir.

C) Bitki koruma ürününün kanserojen olup olmadığını belirlemektedir.

D) LD50 mg/kg olarak ifade edilir.

 

S11 - Aşağıdakilerden hangisi pestisit zehirlenmelerinin nedenlerinden değildir?

A) Aşırı dozda kullanılması

B) Uygulama esnasında ilaçla temas edilmesi

C) Uygulama aletinin kalibrasyonunun yapılması

D) Bitki koruma ürünü ambalajlarının içinde su ve besin maddesi saklanması

 

S12 - Aşağıdakilerden hangisi bilinçsizce yapılan ve tekniğine uygun olmayan bitki koruma ürünü uygulamaları sonucunda görülmez?

A) Yararlılar ve doğal hayat korunmaktadır.

B) Hedef alınan zararlılarda direnç oluşmaktadır.

C) İnsan, hayvan ve çevre sağlığı tehdit edilmektedir.

D) Önemli olmayan bazı zararlılar ana zararlı konumuna geçmektedir.

 

S13 - Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünlerinin depolanması sırasında alınması gereken önlemlerden biri değildir?

A) Depo fazla havadar olmamalıdır.

B) Depoda mümkünse çeşme ve sabun bulunmalıdır.

C) Açık ambalajlı bitki koruma ürünleri depoda tutulmamalıdır.

D) Bitki koruma ürünleri insan ve hayvanlardan ayrı odalarda depolanmalıdır.

 

S14 - Aşağıdakilerden hangisi ilaçlamadan sonra alınacak önlemleri kapsamaz?

A) İlaçlamadan sonra el ve yüz, bol sabunlu su ile temizlenmelidir.

B) İlaçlama aletleri ve bulaşık kaplar bol deterjanlı su ile temizlenmelidir.

C) Artan bitki koruma ürünleri kendi orijinal ambalajında saklanmalıdır.

D) Boş bitki koruma ürünü ambalajları uyarı amacıyla ilaçlama yapılan yere görünecek şekilde bırakılmalıdır.

 

S15 - Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü seçiminde dikkat edilmesi gereken faktörlerden biri değildir?

A) Bitkiye toksik olmamalı

B) Çabuk dekompoze olmamalı

C) İnsan ve çevreye en az riskli olmalı

D) Kullanılacak hastalık veya zararlıya karşı etkili olmalı

 

S16 - Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) GR= Granül

B) DS= Kuru tohum ilacı

C) CS= Kapsül süspansiyon

D) DP= Islanabilir toz tohum ilacı

 

S17 - Bordo bulamacı hazırlanırken hangi tür kaplar kullanılmaz?

A) Metal kaplar

B) Ahşap kaplar

C) Beton tekneler

D) Plastik kaplar

 

S18 - Tüketilen besin maddesi içerisinde bulunmasına izin verilen en fazla kalıntı miktarına ne denir?

A) Toksisite

B) Tolerans

C) İnhalasyon

D) Teratogenik

 

S19 - Aşağıdakilerden hangisi son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye uyulmadığında gerçekleşir?

A) İlaç uygulama sayısı artar.

B) Ürün olgunlaşıp hasada gelmez.

C) Tarımsal ürünlerde kalıntı problemi ortaya çıkar.

D) Hastalık, zararlı ve yabancı otlarla etkili mücadele yapılmaz.

 

S20 - Aşağıdaki bitki koruma ürünlerinden hangisinin kullanımı ülkemizde yasak değildir?

A) Aldrin

B) Lindan

C) Methamidophos

D) Anılofos

 

S21 - Besin maddelerinde bulunmasına müsaade edilen en fazla bitki koruma ürünü miktarı nedir ve birim olarak nasıl ifade edilir?

A) Maksimum rezidü limiti - mg/g

B) Maksimum rezidü limiti - mg/kg

C) Kabul edilebilir günlük miktar - mg/g

D) Kabul edilebilir günlük miktar - mg/kg

 

S22 - Bitki koruma ürünlerinde son ilaçlama ile hasat arası beklenmesi gereken süre aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak değişmez?

A) İklim koşulları

B) Kültür bitkisinin çeşidi

C) Kültür bitkisinin boyu

D) Bitki koruma ürününün çeşidi

 

S23 - Bir bitki koruma ürünü kullanıldıktan sonra hasada kadar geçmesi gereken süreye ne denir?

A) Bekleme süresi

B) Tolerans değeri

C) Kronik zehirlilik

D) Akut zehirlilik

 

S24 - Triazin grubu herbisitlerde direnç gelişimi söz konusuysa aşağıdaki herbisitlerden hangisi önerilir?

A) Atrazine

B) Simazine

C) Terbutryn

D) 2,4-D

 

S25 - Aşağıdakilerden hangisi bitkilerde zararlılara karşı görülen dayanıklılığa etki etmez?

A) Zararlı tür

B) Bitkinin morfolojisi

C) Bitkinin anotomisi

D) Bitkinin kimyasal yapısı

 

S26 - Yaşamını farklı konukçular üzerinde tamamlayan ve konukçularını öldürmeyip zayıflatan organizmalara ne ad verilir?

A) Hipeparazit

B) Predatör

C) Parazit

D) Parazitoit

 

S27 - Bifentrin, Permethrin ve Tralomethrin etkili maddeleri aşağıdaki hangi grup bileşiklerdendir?

A) Piretroitli bileşikler

B) Karbamatlı bileşikler

C) Organik fosforlu bileşikler

D) Klorlandırılmış hidrokarbonlu bileşikler

 

S28 - Aşağıdakilerden hangisi fumigant değildir?

A) Aluminyum fosfit

B) Dichlorvos

C) Methyl Bromid

D) Cypermethrin

 

S29 - Aşağıdakilerden hangisi direnç gelişimine yol açan mekanizmalardan biridir?

A) Böceklerin metabolik yolla, bitki koruma ürünlerini zehirsiz hâle dönüştürmeleri

B) Yaprak bitlerinde kanatsız bireylerden kanatlı bireylerin meydana gelmesi

C) Yumurta sayısının artması

D) Yumurta sayısının azalması

 

S30 - Direnç sorununu ortadan kaldırmak için temelde izlenmesi gereken yol aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bitki koruma ürünlerinin daha yüksek dozda kullanımı

B) Bitki koruma ürünlerinin daha sık aralıklarla kullanımı

C) Tavsiyelerde yer almayan bitki koruma ürünlerinin de mücadeleye dâhil edilmesi

D) Bitki koruma ürünü kullanımını en aza indirecek entegre mücadele uygulamalarına öncelik verilmesi

 

S31 - Aşağıdaki etki maddeli bitki koruma ürünlerinden hangisi fındıkta fındık kurduna karşı kullanılmaz?

A) Carbaryl

B) Carbofuran

C) Chlorfenvinphos

D) Carbosulfan

 

S32 - Bitki koruma ürünü satan bayilerde uygulanan "barkod programı" ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmamaktadır?

A) Satılan bitki koruma ürünlerinin kime satıldığı

B) Satışa sunulan bitki koruma ürünlerinin kimden alındığı

C) Satılan bitki koruma ürününün ücretinin, süresi içerisinde tahsili

D) Satılan bitki koruma ürününün hangi ürünlerde kullanılmak üzere satıldığı

 

S33 - Kemirgenlere karşı zehirli yem hazırlanmasında aşağıdaki maddelerden hangisi tavsiye edilir?

A) Çinko fosfür

B) Endosülfan

C) Carbaryl

D) Carbofuran

 

S34 - Aşağıdakilerden hangisi avcı böcek familyasına girmez?

A) Anthocoride

B) Miridae

C) Coccinellidae

D) Coccidae

 

S35 - Aşağıdakilerden hangisi kırmızı örümceklerin zarar şekli değildir?

A) Ağ oluştururlar.

B) Fumajine sebep olurlar.

C) Yaprakların bitki öz suyunu emerler.

D) Yaprakların kuruyup dökülmelerine neden olurlar.

 

S36 - Aşağıdakilerden hangisi parazit bir bitki olan canavar otunun konukçusu değildir?

A) Domates

B) Ayçiçeği

C) Mercimek

D) Buğday

 

S37 - Aşağıdakilerden hangisi yabancı otlarla kültürel mücadele kapsamında yer alan tedbirlerden biri değildir?

A) İyi yanmış çiftlik gübresi kullanımı

B) Kullanılan alet ve ekipmanların temizliği

C) Hastalık ve böcek etmenlerinin kullanımı

D) Sulama suyu ile yabancı ot taşınımının engellenmesi

 

S38 - Aşağıdaki taşınma şekillerinden hangisi nematodların yayılmasında önemli değildir?

A) Polenlerle

B) Rüzgârlarla

C) Sulama sularıyla

D) Toprak işleme aletleriyle

 

S39 - Aşağıdakilerden hangisi meyve ağaçlarında zararlı olan yarı parazit bir bitkidir?

A) Küsküt

B) Ökse otu

C) Kanyaş

D) Canavar otu

 

S40 - Herhangi bir hastalığın salgın hâline geçmesine ne ad verilir?

A) Epidemi

B) Eioleman

C) Hijyen ve Terapi

D) Patoloji

 

S41 - Aşağıdakilerden hangisi virüslerin bitkiden bitkiye taşınmasında etken değildir?

A) Böcekler

B) Küsküt

C) Canavar otu

D) Nematodlar

 

S42 - Bir bitki koruma ürünü doğru olarak kullanıldığında göstermiş olduğu etkiye ne ad verilir?

A) Toksik etki

B) Biyolojik etki

C) Koruyucu etki

D) Eradikant

 

S43 - Aşağıdakilerden hangisi herbisitlerin yabancı otlara etki mekanizmalarından birisi değildir?

A) Fotosentez

B) Solunum

C) Hücre bölünmesi

D) Kotiledon oluşumu

 

S44 - Hastalık belirtileri ortaya çıktıktan sonra etkili ve ekonomik mücadelesi olmayan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mildiyö

B) Külleme

C) Kök çürüklüğü

D) Erken yaprak yanıklığı

 

S45 - Ülkemizde tahmin ve erken uyarı modeli kullanılarak mücadelesi yapılan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uçkurutan

B) Bağ mildiyösü

C) Ceviz antraknozu

D) Şeftali yaprak kıvırcıklığı (Klok)

 

S46 - Tarla faresi ile mücadelede aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılır?

A) Feromon tuzaklar

B) Zehirli yem

C) Işık tuzaklar

D) Renk tuzakları

 

S47 - Aşağıdaki kriterlerden hangisi hastalıklara karşı tahmin ve uyarı sisteminin bileşenlerinden biri değildir?

A) Hava nemi

B) Hava sıcaklığı

C) Yaprak ıslaklık süresi

D) Güneşlenme süresi

 

S48 - Glyphosate aşağıdaki kültür bitkilerinden hangisinde çıkış sonrası olarak kullanılabilir?

A) Turunçgillerde

B) Ayçiçeğinde

C) Soğanda

D) Pamukta

 

S49 - Bağda kurşuni küf hastalığına karşı son ilaçlamada kullanılacak bitki koruma ürünü seçerken, öncelikli olarak neye dikkat edilmelidir?

A) Formülasyonuna

B) Sistemik özellikte olmasına

C) Bekleme süresinin uzun oluşuna

D) Son ilaçlama ile hasat arasındaki sürenin kısa oluşuna

 

S50 - Kabuklu bitler bitkilerde nasıl beslenerek zarar yapar?

A) Sürgünleri yiyerek

B) Yaprakları yiyerek

C) Bitki öz suyunu emerek

D) Meyveleri kemirerek

 

S51 - Aşağıdaki zararlılardan hangisinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır?

A) Patates kist nematodları

B) Telkurdu

C) Süne

D) Bozkurt

 

S52 - Yaprak kıvırcıklığı (Taphrina deformans (Berk) Tul) hastalığı aşağıdaki ürünlerin hangisinde zarar yapar?

A) Elma

B) Patates

C) Şeftali

D) Buğday

 

S53 - Bitki virüs hastalıklarına karşı hangi mücadele yöntemi önerilmez?

A) Temiz tohum kullanılmalıdır.

B) Bakırlı preparat kullanılmalıdır.

C) Vektör mücadelesi yapılmalıdır.

D) Sıcak su uygulaması yapılmalıdır.

 

S54 - Toprağın malçlanması hangi bitkide hastalıklara karşı daha etkili olur?

A) Patlıcan

B) Biber

C) Karanfil

D) Çilek

 

S55 - Sert çekirdekli meyve ağaçlarında fungal hastalıklara karşı kış mücadelesinde aşağıdaki ilaçlardan hangisi kullanılır?

A) Kükürtlü preparatlar

B) Bordo bulamacı

C) Sistemik fungusitler

D) Kalaylı bileşikler

 

S56 - Aşağıdaki buğday hastalıklarından hangisine karşı tohum ilaçlaması yapılır?

A) Buğday sarı pası

B) Buğday küllemesi

C) Sürme hastalığı

D) Septoria yaprak leke hastalığı

 

S57 - Aşağıdaki familyaların hangisinde odun dokusunda galeri açarak zararlı olan böcek türleri bulunur?

A) Pieridae

B) Chrysopidae

C) Asilidae

D) Scolytidae

 

S58 - Aşağıdakilerden hangisi Empoasca'larda gelişme dönemini göstermektedir?

A) Yumurta - ergin

B) Yumurta - nimf - ergin

C) Yumurta - larva - pupa - ergin

D) Yumurta - nimf - larva - ergin

 

S59 - Aşağıdakilerden hangisi tütün tripsi için yanlıştır?

A) Monofag bir türdür.

B) Akdamar hastalığına neden olur.

C) Birçok virus hastalığının vektörüdür.

D) Nimf ve erginleri bitki öz suyunu emerek zarar yaparlar.

 

S60 - Akdeniz meyve sineğine karşı ilaçlama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gövde ilaçlama yöntemi

B) Toprak ilaçlama yöntemi

C) Kaplama ilaçlama yöntemi

D) Zehirli yem kısmi dal ilaçlama yöntemi

 

S61 - Letal doz sıcakkanlılarda aşağıdaki yollardan hangisi ile belirlenmez?

A) Ağızdan

B) Deriden

C) Solunum yoluyla

D) Gözden

 

S62 - Aşağıdaki bitki koruma ürünlerinden hangisi kemirgenleri öldürmekte kullanılır?

A) Akarisit

B) Rodentisit

C) Mollussisit

D) Algisit

 

S63 - Aşağıdaki bitki koruma ürünü gruplarından hangisi kan pıhtılaşmasını önleyici etkiye sahiptir?

A) Sinir sistemi zehirleri

B) Solunum zehirleri

C) Antikoagulantlar

D) Protoplazma

 

S64 - Aşağıdakilerden hangisi düşük riskli ilaçlar tanımına girmez?

A) LD50 değeri düşük olan

B) Kalıcılığı bulunmayan

C) Kanserojenik olmayan

D) Mutajenik olmayan

 

S65 - Uzun süre düşük miktarlarda bitki koruma ürünü alınması sonucu meydana gelen birikimin öldürücü dereceye ulaşması ile ortaya çıkan zehirlenmeye ne denir?

A) Akut zehirlenme

B) Kronik zehirlenme

C) Zehirlenme olmaz.

D) Alerjik etki

 

S66 - Entegre mücadele teknik talimatlarında ana hastalık ve zararlılar aşağıdakilerden hangisine göre belirlenmiştir?

A) Etmenin biyolojisine göre

B) Etmenin mücadele şekline göre

C) Etmenin oluşturduğu ekonomik kayba göre

D) Etmenin mücadelesinde kullanılan bitki koruma ürünlerine göre

 

S67 - Zararlı organizmaların mücadelesinde tahmin ve uyarı sisteminin uygulanmasının en önemli faydası aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

A) Bitki fenolojisi kayıt altına alınmıştır.

B) Zararlı organizmaların önemi anlaşılmıştır.

C) İlaçlama sayısının azaltılmasını sağlamıştır.

D) Bitki koruma ürünlerinin kullanımını arttırmıştır.

 

S68 - Entegre mücadelede bitki koruma ürünü kullanılacaksa aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Spesifik bitki koruma ürünleri kullanılmalı ve bitki koruma ürünleri önerilen dozun üstünde kullanılmamalıdır.

B) Ekonomik zarar eşiği dikkate alınarak ilaçlama yapılmalıdır.

C) Faydalılara etkisiz veya en az etkili olan bitki koruma ürünleri kullanılmalıdır.

D) Etki süresi uzun olan bitki koruma ürünleri kullanılmalıdır.

 

S69 - Organik tarımda yaprak bitleri ile mücadelede aşağıdaki uygulamalardan hangisi kullanılmamaktadır?

A) Kükürt uygulaması

B) Sarı yapışkan tuzak kullanımı

C) Uygun parazitoit ve predatör salımı

D) Azadirachtin etkili maddeli bitki koruma ürünü uygulaması

 

S70 - Organik tarımda elma içkurdunun (Cydia pomonella) mücadelesinde aşağıdaki uygulamalardan hangisi önerilir?

A) Bulaşık meyvelerin toplanıp imhası - Feromon tuzak kullanımı - Trichogramma türlerinin kullanımı - Kış ilaçlaması

B) Trichogramma türlerinin kullanımı - Feromon tuzak kullanımı - Gövdelere oluklu mukavva kullanımı - Tahmin ve erken uyarı sisteminden yararlanma

C) Feromon tuzak kullanımı - Trichogramma türlerinin kullanımı - Kitin sentezi engelleyicilerin kullanımı - Gövdelere oluklu mukavva kullanımı - Kükürt kullanımı

D) Feromon tuzak kullanımı - Trichogramma türlerinin kullanımı - Sentetik piretroidli ilaçların kullanımı - Gövdelere oluklu mukavva kullanımı - Tahmin ve erken uyarı sisteminden yararlanma

 

S71 - Zirai mücadele teknik talimatlarında kimyasal mücadele bölümü aşağıdaki bilgilerden hangisini içermez?

A) Etkili madde adı

B) Bitki koruma ürününün dozu

C) Bitki koruma ürününün etki süresi

D) Bitki koruma ürününün formülasyonu

 

S72 - Etkili bir solarizasyon uygulaması aşağıdakilerden hangisi ile doğrudan ilişkili değildir?

A) Sıcaklık

B) Bitki türü

C) Toprak nemi

D) Kullanılan plastik örtü

 

S73 - Karpuz Fusarium Solgunluğu hastalığına karşı mücadelede aşağıdaki yöntemlerden hangisi en etkilidir?

A) Biyolojik mücadele

B) Captan’la toprak ilaçlaması

C) Hastalıklı bitkilerin imhası

D) Hastalığa dayanıklı anaç kullanmak

 

S74 - Elma iç kurdunun ilaçlama zamanının belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

A) Dal sayım yöntemi

B) Eşeysel çekici tuzakların kullanılması

C) Etkili sıcaklık toplamlarının kullanılması

D) Kültür kutularında ergin çıkışı ve yumurtanın izlenmesi

 

S75 - Kültür bitkilerinde virüs hastalıklarına karşı mücadelede aşağıdakilerden hangisi başarılı olmaz?

A) İlaçlı mücadele yapılması

B) Virüsten ari üretim materyali kullanımı

C) Virüs taşıyan vektörlerle mücadele edilmesi

D) Hastalık belirtisi göstermeyen bitkilerden aşı gözü alınması

 

S76 - Bitki paraziti nematotlarla mücadelede aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılır?

A) Ürün tarlada iken toprak ilaçlaması

B) Tarla boş iken toprak ilaçlaması

C) Yeşil aksam ilaçlaması

D) Dal ilaçlaması

 

S77 - Aşağıdakilerden hangisi entegre mücadelenin yararlarından değildir?

A) Biyolojik çeşitlilik ve doğal denge korunur.

B) Kaliteli ve sağlığa zararsız ürün elde edilir.

C) İlaçlama ve diğer mücadele masrafları artar.

D) Sürdürülebilir bir tarımsal üretim sağlanır.

 

S78 - Zirai mücadele teknik talimatlarında aşağıdaki bilgilerden hangisi bulunmaz?

A) Zararlının biyolojisi

B) Zararlının zarar şekli

C) Zararlının mücadelesi

D) Zararlının dünyadaki yayılışı

 

S79 - Entegre mücadelede en son başvurulacak yöntem hangi mücadele metodudur?

A) Kimyasal mücadele

B) Biyolojik mücadele

C) Kültürel önlemler

D) Zararlıların elle toplanması

 

S80 - Kullanılan bir kimyasal maddenin bitki içerisinde öz suya geçmek suretiyle sirküle edebilme özelliğine ne isim verilir?

A) Fitotoksik etki

B) Sistemik etki

C) Toksik etki

D) Kontakt etki

 

S81 - Bazı böceklerde görülen yavru doğurma şeklinde meydana gelen üremeye ne isim verilir?

A) Paeodogenesis

B) Heterogonie

C) Polyembriyoni

D) Viviparite

 

S82 - Aşağıdakilerden hangisi zararlılara karşı yapılan tahmin ve erken uyarı çalışmalarında daha fazla öneme sahiptir?

A) Döl sayısı

B) Yumurta sayısı

C) Bitkinin fenolojisi

D) İlaçlama sayısı

 

S83 - Aşağıdakilerden hangisi çekirgelerin yumurtalarını toprağa bırakma biçimidir?

A) Kokon

B) Yüksük

C) Paket

D) Ooteka

 

S84 - Aşağıdakilerden hangisi bitki virüslerinin oluşturduğu belirti tiplerinden değildir?

A) Çürüklük

B) Bodurlaşma

C) Renk değişikliği

D) Şekil bozukluğu

 

S85 - Aşağıdakilerden hangisi bitki virüslerinin özelliklerindendir?

A) Antibiyotiklere duyarlıdırlar.

B) Işık mikroskobunda görülebilirler.

C) Canlı dokularda yayılır ve çoğalırlar.

D) Yapay ortamlarda yayılır ve çoğalırlar.

 

S86 - Aşağıdaki zararlılardan hangisi tatlımsı madde çıkararak zarar yaptığı bitkilerde fumajine neden olurlar?

A) Süne

B) Kiraz sineği

C) Yaprak bitleri

D) Elma içkurdu

 

S87 - Aşağıdaki bitki koruma ürünlerinden hangisi organik fosforlu insektisitler grubundandır?

A) Deltamethrin

B) Cypermethrin

C) Alüminyum fosfit

D) Malathion

 

S88 - Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Böceklere karşı etkili olan kimyasallara insektisit denir.

B) Nematodlara karşı etkili olan kimyasallara Mollussisit denir.

C) Kemirgenlere karşı etkili olan kimyasallara Rodentisit denir.

D) Fungal hastalık etmenlerine karşı etkili olan kimyasallara Fungisit denir.

 

S89 - Aşağıdaki bitki koruma ürünlerinden hangisinin kullanımı ülkemizde yasaktır?

A) Aldrin

B) Benomyl

C) Chlorpyriphos-ethyl

D) Chlorpyriphos-methyl

 

S90 - Şeftalide yaprak kıvırcıklığına (Klok) karşı aşağıdaki etkili maddelerden hangisi kullanılmaz?

A) Bakır oksiklorid %50

B) Folpet 50 g/l

C) Dithianon 70 g/l

D) Malathion 190 g/l

 

S91 - Turunçgillerde depo çürüklüğüne karşı aşağıdaki etkili maddelerden hangisi kullanılır?

A) İmazalil

B) İmazapic

C) İmazapayr

D) İoxynil

 

S92 - Hastalık, zararlı ve yabancı otların popülasyon yoğunluklarının ekonomik zarar seviyesinin altında tutulabilmesi için yapılan bütün faaliyetlere ne denir?

A) Düzenleyici metodlar

B) Kimyasal mücadele

C) Kültürel önlemler

D) Zararlı yönetimi

 

S93 - Dayanıklılık riski en yüksek fungisit grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Benzimidazoller

B) Bakırlılar

C) Triazoller

D) Dithiocarbamatlar

 

S94 - Tahıllarda pas hastalıklarına karşı en etkin mücadele yöntemi hangisidir?

A) Yeşil aksam ilaçlaması

B) Temiz tohum kullanımı

C) Dayanıklı çeşit kullanımı

D) Ara konukçuların eradikasyonu

 

S95 - Bal arılarına toksiteyi azaltmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

A) Sıvı bitki koruma ürünleri yerine toz bitki koruma ürünleri kullanmak

B) Bitki koruma ürünlerinin tekrarlı uygulamasından kaçınmak

C) Çiçeklenme döneminde ilaçlamadan kaçınmak

D) İlaçlama zamanında kovanları kapalı tutmak

 

S96 - Aktif madde ile birlikte inaktif yardımcı ve dolgu maddelerinin ilavesi ile uygulanabilir hâle getirilmiş karışıma ne denir?

A) Teknik madde

B) Etkili madde

C) Aktif madde

D) Formülasyon

 

S97 - Bir zararlı (hastalık, böcek, yabancı ot) popülasyonunun, daha da çoğalarak, ekonomik zarar seviyesine ulaşmasına engel olmak için, mücadeleye karar verilen yoğunluk düzeyine ne ad verilir?

A) Ekonomik zarar düzeyi

B) Ekonomik zarar eşiği

C) Ekonomik minimum düzeyi

D) Ekonomik maksimum düzeyi

 

S98 - Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünlerinin sudaki davranışlarına etki etmez?

A) Suyun pH’sı

B) Suyun debisi

C) Suyun sıcaklığı

D) Sudaki mikroorganizmalar

 

S99 - Bir böceğin yumurta evresinden başlayarak, tekrar yumurta evresine gelmesine ne ad verilir?

A) Gelişme dönemi

B) Biyolojik dönem

C) Ömür

D) Döl

 

S100 - Litresinde 350 g aktif madde içeren bir preparat dekara 200 ml dozunda tavsiye edilirse dekara düşen aktif madde miktarı kaç gramdır?

A) 10

B) 50

C) 70

D) 150

 


CEVAP ANAHTARI

1-C 2-A 3-C 4-D 5-A 6-B 7-C 8-B 9-B 10-D 11-C 12-A 13-A 14-D 15-B 16-D 17-A 18-B 19-C 20-D 21-B 22-C 23-A 24-D 25-A26-C 27-A 28-D 29-A 30-D 31-B 32-C 33-A 34-D 35-B 36-D 37-C 38-A 39-B 40-A 41-C 42-B 43-D 44-C 45-B 46-B 47-D 48-A49-D 50-C 51-A 52-C 53-B 54-D 55-B 56-C 57-D 58-B 59-A 60-D 61-D 62-B 63-C 64-A 65-B 66-C 67-C 68-D 69-A 70-B 71-C72-B 73-D 74-A 75-A 76-B 77-C 78-D 79-A 80-B 81-D 82-C 83-B 84-A 85-C 86-C 87-D 88-B 89-A 90-D 91-A 92-D 93-A 94-C95-A 96-D 97-B 98-B 99-D 100-C

gthb bayilik sınavı ile ilgili görsel sonucu

SORU - CEVAP KİPAPÇIĞI

Pdf olarak indirmek için tıklayınız.

x
Bu konu hakkındaki görüşlerinizi ve isteklerinizi bize iletebilirsiniz!

Güvenlik Kodu : 15091

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları (2008-2020)

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları (2008-2020)

Bitki Koruma Bayilik Sınavı Soruları (2008-2020) Bitki koruma ürünleri bayilik ve toptancılık sınavında çıkmış tüm yıllara ait soruları sizler için bir çatı altında topladık. Soruları Pdf olarak altta bulunan dökümanlar bölümünden indirebilirsiniz. Sitemiz üzerinden görüntülemek için ilgili linke tıklayabilirsiniz. Sınavda şimdiden başarılar di...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 1

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 1

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 1 S1 - Aşağıdaki hastalıklardan hangisi bağın ana hastalığıdır? A) Bağlarda kav hastalığı B) Bağlarda kurşuni küf hastalığı C) Bağlarda ölü kol hastalığı D) Bağ küllemesi S2 - Aşağıdaki hastalıklardan hangisi ile rutin ilaçlama yapılmalıdır.? A) Bağ mildiyösü B) Bağ küllemesi C) Bağlarda kurş...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2016

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2016

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2016 S1 - Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü toptancılarının sorumluluklarından biri değildir? A) Toptancılar, yalnız bitki koruma ürünleri bayilik izin belgesi olan bayilere bitki koruma ü...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 10

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 10

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 10 S1 - Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü toptancılarının sorumluluklarından biri değildir? A) Toptancılar, yalnız bitki koruma ürünleri bayilik izin belgesi olan bayilere bitki koruma ürün...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2008

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2008

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2008 S1 - Bitki koruma ürünleri bayileri, sattıkları hangi grup bitki koruma ürünlerini ilgili İl Müdürlüklerine bildirirler? A) İnsektisit B) Fungisit C) Fumigant D) Herbisit S2 - Piyasada satışa sunulan bitki koruma ürünleri hangi mevzuata göre kontrol edilmektedir? A) Zirai Mücadele İlaçlar...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 2

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 2

S1 - Türkiye de en çok kullanılan pestisitler sırayla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) İnsektisitler - Fungisitler - Herbisitler B) İnsektisitler - Herbisitler- Fungisitler C) Fungisitler - İnsektisitler - Herbisitler D) Herbisitler - Fungisitler - İnsektisitler S2 - Aşağıdaki herbisit gurubu ilaçlardan hangisi ayçiçeği, ...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2009

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2009

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2009 S1 - Bitki koruma ürünü bayi ve toptancıları kimler tarafından denetlenir? A) İl Müdürlüğü teknik elemanlarınca B) Valilikçe görevlendirilen elemanlarca C) İl Müdürlüğü veya Genel Müdürlükçe görevlendirilen teknik elemanlarca D) İl Müdürlüğü Bitki Koruma Şube Müdürlüğünde görevli teknik eleman...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

reflesh

İçinde sümüksü madde bulunan bitkiler, (ıhlamur, keten tohumu, sinirli ot gibi) yara, iltihap üzerine etkilidir. Cilt temizleme özelliğine sahip olduğunu biliyor muydunuz?

SORHOCAM.COM

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Copright 2014 - 2022 Konya