• notifications1
  • menü

Bugün : 5 Aralık 2022 Pazartesi

Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları (2020)

Bu testi online olarak çözmek için burayı tıklayınız!
x
Soruların doğru cevap şıklarını görebilmeniz için sisteme giriş yapmanız gerekmektedir!

S1 - Bitki koruma ürünlerinin tanıtılması ve etiketlenmesi ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) “Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyun” ibarelerinin bulunması

B) “Düşük riskli”, “zehirsizdir”, “tehlikesizdir” gibi ifadelerin bulunması

C) Tanıtımlarda kullanılan tüm ifadelerin teknik olarak doğrulanabilir olması

D) “Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanın” ibaresinin bulunması

S2 - Bitki koruma ürünlerinin ruhsata esas biyolojik etkinlik ve kalıntı denemeleri ile faydalılara karşı yan etki denemeleri aşağıdakilerden hangisine göre yapılır?

A) Standart ilaç deneme metotlarına göre

B) Bitki koruma ürünü etiketlerine göre

C) Zirai mücadele teknik talimatlarına göre

D) Entegre mücadele teknik talimatlarına göre

S3 - Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmelik’e göre ruhsatlandırma prosedüründe aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ruhsatlandırma, bitki koruma ürünlerinin formülasyonları üzerinden yapılır.

B) Ruhsatlı bitki koruma ürünlerinin spesifikasyon ve gizli reçetelerinde, Bakanlık tarafından yapılan değişiklikler hariç olmak üzere son değişiklik tarihinden itibaren 3 yıl süreyle değişiklik yapılamaz.

C) Ruhsatlı bulunan bir bitki koruma ürününün formülasyon şeklinde ya da aktif madde miktarında bir değişiklik olması hâlinde yeniden ruhsat alınmasına gerek yoktur.

D) Bitki koruma ürünlerinin piyasada bulundurulmasında özel durumlar hariç raf ömrü 2 yıldır.

S4 - Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmelik’e göre ruhsat sahiplerinin Bakanlığa vermiş olduğu dokümanlar içinde gizlilik şartı aşağıdakilerden hangisi için aranır?

A) Endüstriyel ve ticari sırları içeren bilgiler

B) Analiz metotları

C) Aktif maddeyi ya da bitki koruma ürününü zararsız hâle getiren her türlü yöntem

D) Aktif madde ve bitki koruma ürünü ile ilgili fizikokimyasal veriler

S5 - "Her türlü bitki ile bitkisel materyalin ülkeye girişi, çıkışı ve ülke içerisinde dolaşımında bitki sağlığı yönünden tehlikeli olan hastalık ve zararlılar dikkate alınarak yapılan muayene, kontrol ve diğer işleri düzenleyen kanun, tüzük ve yönetmeliklere dayalı çalışmalar bütünüdür." ifadesi aşağıdakilerden hangisinde tanımlanmıştır?

A) Karantina

B) Eradikasyon

C) Bonitasyon

D) Sanitasyon

S6 - Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Yönetmeliği’ne göre bitki koruma ürünleri kontrollerinde alınacak numuneler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Bitki koruma ürünleri ile ilgili etiket kontrollerinde, Bakanlıkça en son tasdikli örnek etiketine uygun olmadığı tespit edilen bitki koruma ürününden örnek alınmaz.

B) Numuneler sadece fabrikaların üretim ünitesinden veya bayilerin satış yerlerinden alınır.

C) Son kullanma tarihine 6 aydan az süre kalmış bitki koruma ürünlerinden kontrol amacıyla numune alınmaz.

D) Şikâyete konu olan bitki koruma ürünlerinde, imal tarihi ve şarj numarası aynı olan veya bulunamaması hâlinde yine aynı imal tarihli fakat en yakın şarj numarasını taşıyan orijinal ambalajlardan alınır.

S7 - Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelik’e göre zirai mücadele alet ve makineleri imalatı
I. İmal İzin Belgesi
II. Deney Raporu
III. Zirai Mücadele Alet ve Makineleri İmal Ruhsatı

belgelerinden hangisini veya hangilerini almış işletmeciler tarafından yapılır?

A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) I ve II

D) I ve III

S8 - Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmeliğe göre, herhangi bir bitkisel üründe ekonomik zarara neden olan bir zararlı organizma için teknik talimatının veya ruhsatlı bitki koruma ürününün bulunmaması durumunda bitki koruma ürünlerine geçici olarak üretim sezonunda sınırlı ve kontrollü kullanılması şartıyla; en fazla kaç gün süreyle geçici kullanım izni verilebilir?

A) 12 ay

B) 24 ay

C) 60 gün

D) 120 gün

S9 - Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi Bakanlıkça ruhsatlandırılan bitki koruma ürünlerinin ruhsatlarının iptal gerekçesi değildir?

A) Bitki koruma ürününün firmasınca beş yıl süre ile piyasaya verilmemesi

B) Ruhsatlı biyolojik mücadele etmeninde modifikasyon ve mutasyon gibi herhangi bir değişiklik olması

C) Uluslararası kuruluşlarca insan ve çevre sağlığı ve benzeri konularda sakıncaları görülen aktif maddelerin kullanımının yasaklanması

D) Ruhsat sahibi firma tarafından Bakanlığa sunulan belgelerin daha sonra sahte olduğunun veya usulüne uygun olmadığının anlaşılması

S10 - Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmelik'e göre, ruhsat geçerlilik süresinin uzatılmaması nedeniyle ruhsatı iptal edilmiş olan bitki koruma ürünlerinin ruhsat geçerlilik tarihinden önce imal edilmiş olanlarının piyasada bulunmasına ne kadar süre ile izin verilir?

A) 3 ay

B) 1 yıl

C) Son kullanım tarihine kadar

D) Piyasada bulunmasına müsaade edilmez

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

reflesh

Birçok ruj çeşidi balık pulu içerir.

SORHOCAM.COM

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Copright 2014 - 2022 Konya