• notifications1
  • menü

Bugün : 3 Ekim 2022 Pazartesi

BİTKİ BESİN ELEMENTLERİNİN KÖK ETKİ ALANINA TAŞINMASI

Bitki besin elementleri toprağın katı, sıvı, gaz fazlarında bulunur. Toprağın katı fazı bitki besin elementlerinin temel kaynağıdır.Katı fazın inorganik parçacıkları K, Na, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, ve Co gibi katyonlar için kaynaklık ederken, organik parçacıkları da başta N olmak üzere P ve S için kaynaklık eder. Toprağın sıvı fazı yani toprak çözeltisinde elementler iyon şeklinde içerir. Burada O2 ve CO2 çözünmüş şekilde bulunur.

 

Toprak boşluklarını dolduran gaz fazı ile atmosfer arasında sürekli bir değişim ve yenileme söz konusudur.Toprak havasında bulunan O2 ve CO2 temelde bitki köklerinin, bakteri, mantar ve canlıların solunum ürünleridir.Toprak çözeltisi basit olarak “içerisinde çözünmüş şekilde madde içen toprak suyu” olarak tanımlanabilir. Bitkiler, toprak çözeltisinde çözünmüş şekilde bulunan besin elementlerinden göreceli olarak en kolay yararlanılırlar. Bunu toprağın katı fazında adsorbe edilmiş elementler, sonrada katı fazdaki organik ve kimyasal bileşikler şeklinde bulunan elementler izler.

 

Bitki besin elementlerinin bitkiler tarafından alınabilmeleri için kök etki alanına taşınmaları gerekir. Bu taşınma olayında toprak çözeltisinin önemi büyüktür. Bitki besin elementleri toprağın katı fazından bitkinin en tepersine ulaşıncaya kadar çeşitli aşamalardan geçer, bunlar;

  1. Besin elementlerinin toprak katı fazından toprak çözeltisine geçişi,
  2. İyonların toprak çözeltisinin herhangi bir bölümünden kök etki alanına taşınması,
  3. İyonların köke girişi,
  4. İyonların bitki tepesine taşınması.

 

Toprak çözeltisinde bulunan iyonların kök bölgesine taşınmaları iki yolla olur.

 

Bunlar; a) Kitle akımı, b) Difüzyon.

Kitle Akımı

Kitle akımı ile iyonların kök bölgesine taşınmaları, toprakta suyun çeşitli şekillerde hareket etmesiyle gerçekleşir.Suyun hareketi sonucunda, suyun içerisinde bulunan iyonlar taşınırlar. En hızlı kitle akımı yağış ve sulamadan sonra, en yavaş kitle akımı buharlaşma anında görülür. Bitkiler tarafından topraktan su alındıkça kök bölgesine doğru suyun hızı artar.Kitle akımı ile bitkilerin besin elementi alma miktarı, bitkiden bitkiye farklılık gösterir. Örneğin kitle akımı ile yazlık buğday bitkisinde Ca ve Mg, pancar bitkisinde Ca alımı fazlasıyla karşılanmış ancak her iki bitkide de K alımının karşılanmasında kitle akımının bir etkisi olmamıştır.

 

Difüzyon

Difüzyon genel olarak bir maddenin yoğunluğunun fazla olduğu bir ortamdan düşük olduğu ortama hareketidir. Difüzyon ile bitki kök bölgesine iyon taşınması kitle akımına göre çok azdır. Difüzyon özellikle fosfor ve potasyumun kök yüzeyine taşınmasında ana mekanizmadır. Bitkilerin gereksinim duydukları besin elementlerinin ne kadarının kök ve toprağın kontak değişimi ile ne kadarının da kitle akımı ve difüzyon ile karşılandığı hesap yoluyla belirlenebilmektedir.

x
Bu konu hakkındaki görüşlerinizi ve isteklerinizi bize iletebilirsiniz!

Güvenlik Kodu : 49158

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Bitkilerde Sodyum Elementinin Önemi Nelerdir?

Bitkilerde Sodyum Elementinin Önemi Nelerdir?

SODYUM Bitkilerin Sodyum Alımı: Bitkiler Sodyumu Na+ iyonu şeklinde alırlar. Bitkilerde sodyum temelde floem iletim boruları içersinde taşınır. Bitkiler aldıkları sodyum miktarı ve sodyum tepkimeleri yönünden iki grup altında toplanır; a.Natrofilik bitkilerde, sodyumun bitki organları arasında üniform şekilde dağılır. b.Natrofobik bitkilerde ...

Bitki Gelişim Düzenleyiciler Nelerdir?

Bitki Gelişim Düzenleyiciler Nelerdir?

Bitki Gelişim Düzenleyiciler Hormonlar Tüm canlılar gibi bitkiler de büyüyüp gelişmek ve bünyelerindeki birçok fizyolojik olayları kontrol edebilmek için dokular arası bir iletişime ihtiyaç duyarlar. Bu iletişim bitkilerde hormon adı verilen kimyasal maddeler ile gerçekleşir. Bitkiler büyüme ve gelişimlerini devam ettirebilmek için ihtiyaçla...

Bitkilerde Klor Elementinin Önemi Nelerdir?

Bitkilerde Klor Elementinin Önemi Nelerdir?

KLOR Bitkilerin Klor Alımı:Klor bitkiler tarafından kökleri ve toprak üstü organları aracılığıyla Cl- iyonu şeklinde alınır.Bitkilerin klor gereksinimi çok azdır.Klor alımı temelde besin çözeltisinin yada toprak çözeltisinin Cl- konsantrasyonuna bağlıdır.Klor alımı ve birikimi üzerine ortamda fazla miktarda bulunan NO3 ve SO4 anyonları olumsuz ...

Bitkilerde Kalsiyum Elementinin Önemi Nelerdir?

Bitkilerde Kalsiyum Elementinin Önemi Nelerdir?

KALSİYUM Bitkilerin Kalsiyum Alımı: Bitkiler kalsiyumu Ca+2 iyonu şeklinde alırlar. Aşırı derecede yıkanmış ve kireçleme yapılmamış asit topraklar dışında bitkilerin gereksinimlerinden fazla kalsiyum kök etki alanına kitle akımı ile taşınır. Bitkiler tarafından alınan kalsiyum miktarı bitkilerin genetik yapılarıyla yakından ilgilidir. Baklagil ...

Bitkilerde Mangan Elementinin Önemi Nelerdir?

Bitkilerde Mangan Elementinin Önemi Nelerdir?

MANGAN Bitkilerin Mangan Alımı: Bitkiler geliştikleri ortamdan manganı kökleri aracılığıyla Mn2+ iyonu şeklinde alırlar. Bitki kökleri tarafından alınan mangan miktarında difüzyonun katkısı yaklaşık %80 olup kitle akımının katkısı çok azdır. Mangan alımını etkileyen bazı etmenler vardır. En önemlisi toprak içeriğidir.kireçli alkalin topraklarda...

Bitkilerde Bakır Elementinin Önemi Nelerdir?

Bitkilerde Bakır Elementinin Önemi Nelerdir?

BAKIR Bitkilerin Bakır Alımı: Bakır bitkiler tarafından temelde Cu2+ iyonu şeklinde alınır.Bitkiler doğal ve yapay organik bileşikler şeklindeki bakırı da aldıkları gibi yaprakları aracılığıyla bakır tuzlarını ve komplekslerini alırlar. Bitkiler bakırı çok küçük miktarlarda alırlar. Bakır alımında demir, manganez, çinko ve nikel gibi ağır metal...

Bitkilerde Molibden Elementinin Önemi Nelerdir?

Bitkilerde Molibden Elementinin Önemi Nelerdir?

MOLİBDEN Bitkilerin Molibden Alımı:Molibden bitkiler tarafından molibdat (MoO4) iyonu şeklinde alınır.Asit tepkimeli topraklarda bitkilerin Mo alımı azdır.pH’nın yükselmesiyle alım artar.Fosfor genellikle Mo alımını arttırır. Bitkilerin Molibden İçerikleri:Bitkilerin Mo içerikleri kuru madde ilkesine göre genelde 1 mg/kd’den dah...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

reflesh

İyi adam olmak için kimseye fenalık etmemek yetmez,iyilik etmesinide bilmelidir.

SORHOCAM.COM

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Copright 2014 - 2022 Konya