• notifications1
  • menü

Bugün : 6 Şubat 2023 Pazartesi

İLETİŞİM TEKNİKLERİ

  • Miller, iletişimi :”Bir kaynağın, davranışlarını kasıtlı bir biçimde etkilemek üzere bir alıcıya mesajlar iletmesi” olarak tarif ederken,
  •  Gode’ ye göre iletişim:”Bir kişinin ya da grubun tekelindeki bilgi ve becerilerin başka bir kişi ya da gruplarla ortak kullanmasını sağlayan bir süreçtir.”
  • *Verici olarak kaynak tarafından baskın nitelikte verilen mesajlara dayalı süreç tek yönlü iletişimdir
  • *İnsanların aralarındaki iletişim sürecini paylaştıkları iletişim şekline de, çift yönlü iletişim

 

İLETİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Gerek çevreden gerekse birbirlerinden aldıkları mesajları algılama ve yorumlamaları sonucunda bir tepki oluştururlar. Bu tepki sonucunda oluşacak olan etkileşimin; anlaşma, çekilme veya çatışma gibi sonuçları da ortaya konan iletişimin ürünleridir.

 

İLETİŞİM ve ÖĞRENME

kaynak (verici), kodlama, mesaj, kanal (araç), alıcı, alıcının eşik değeri, alıcının şablonları, kod çözme ve geri bildirim’dir. 

 

Kodlama: Kaynak, iletmek istediği bilgileri bir dizi sembole çevirerek, sinyaller halinde kodlar. İletişimin gerçekleşmesi için temel koşul, gönderici ile alıcının ortak anlaşma şekillerine (tecrübe, bilgi, sembolik işaretler vb.) sahip olmalarıdır.

 

Kanal (Araç):Mesajın alıcıya iletilmesini sağlayan araç, yöntem ve tekniklerdir. Ortamın özelliği, mesajın verici kaynaktan çıktığı gibi alıcıya ulaşıp ulaşmamasında rol oynar. 

*Söz (Konuşma)   *Yazı    *Resim   *Nesneler (Obje)     *Hedef (Alıcı)    *Geribildirim

 

Mesaj: Kodlanan fikrin aldığı fiziki şekle denir

 

Mesajın anlaşılırlığının kurallları

*basitlik   *sıralama ve düzen   *kısa ve özlü olma   *rahatlama ve ilgi çekme

 

Tek yönlü iletişim: Sadece tek yönlü olarak göndericiden alıcıya mesaj gönderilmesidir. Bu tip iletişimde geri dönüşüm yoktur. Yanlış anlaşılmaların farkına varılamaz ve mesajların anlaşılıp anlaşılmadığı kontrol edilemez. Ama bu tip iletişimde kısa zamanda birçok mesajın gönderilmesi mümkündür.

 

Çift yönlü iletişim: Mesajlar gönderici ile alıcı arasında iki yönlü olarak aktarılmaktadır. Bu nedenle yanlış anlamalar oransal olarak azalır. Ama tek yönlü iletişime göre daha fazla zaman gerektirir.

A. Basitlik    B. Sıralama ve Düzen    C. Kısa ve Özlü Olma  D. Rahatlatma ve İlgi Çekme

 

İLETİŞİM YÖNTEMLERİ

Sözlü İletişim

Sözlü iletişim özellikle ses (yükseklik, tonlama, telaffuz, ritim, konuşma biçimi…) ve dil (cümle yapısı, kelime grupları, kelime kullanımı, terimler …) yoluyla gerçekleşir.

 

Sözlü iletişimin sürdürülmesinde iki ana becerinin rolü vardır: Konuşma ve dinleme.

 

Konuşma: Konuşmanın etkili olmasında birçok faktör rol oynar. Bunlar: Konuşma ve işitme il ilgili fizyolojik durum, ses tonu, sözcüklerin seçimi, vurgu, içerik, simgesel dil ve mizahın kullanımı, hız, telaffuz, ses perdesi, hedefe yönelik konuşma, üslup, anlamlılık, zihinsel etkinlik ve kalıplardır. *Ses tonu   *sözcüklerin seçimi   *vurdu   

 

Sözsüz İletişim Verilen bilginin doğruluğu”sözsüz iletişim kanalıyla” daha iyi takdir edilir. Bu yüzden de konuşan kişinin uyumsuz davranışları dinleyende güvensizlik hissi yaratır. Farklı ortamlardan gelen kişiler arasındaki iletişim daha zordur.

 

Genel görünüm: Vücut hareketleri, yürüyüş tarzı, vücut duruşu vb. gibi unsurlar kişilerde düşünülmeksizin ön yargılar oluşturur. Jestler ve Hareketler: İletişim sırasında yapılan el kol hareketleri mesajın verilmesini destekler ve genellikle mimiklerle dışa vurulur.

 

Yüz ifadesi: Sözlü mesajın içeriğini tamamlarlar veya da bazen tamamen onun yerine kullanılırlar.

 

Genel görünüm: Etkin bir ilişki isteğini gösterebileceği gibi bazen de bir arama ifadesini gösterebilirler.

 

ETKİLİ İLETİŞİMDE ENGELLER

A. İletişimde Açıklık – Savunuculuk: İletişimde kişilerin kendilerini savunma özelliği arttıkça, iletişimdeki verim düşer;

 

B. Yargılama: Değerlendirmesi ister olumlu, ister olumsuz olsun, yargılayan kişi yargılanandan belirli yönlerden kendisini üstün gördüğünden, konuşanın davranışını olumlu ya da olumsuz yönde değerlendirir.

 

C. Analizci Dinleme: Dinleyen, konuşanı konuşandan daha iyi anladığını ima eder.

 

D. Rahatlatma: Rahatlatmak, işi şakaya boğmak her zaman ve her yerde yararlı olmayabilir. Onun sorunlarını ciddiye almadığınız ya da içinde bulunduğu durum karşısındaki duygu ve düşüncelerini doğal bulmadığınız izlenimi verebilir. Genellikle, dinlemeden verilen teselli mesajları, konuşan kişide sorununun küçümsendiği duygusunu yaratabilir. Çünkü kendisinin dinlenmediğini fark etmek, her insanda içsel bir güvensizlik ve gerginlik yaratır.

 

E. Tuzak Soru Sormak: Soru, inceleme, gibi yaklaşımlarda karşısındakinin ne düşündüğünü anlamaktan çok önyargı, eleştiri veya zorunlu çözüm bulunması, düşüncelerini yönlendirmek, tuzak olarak kullanacağı bir yere götürmek amacıyla sorulan sorular, savunuculuğa yol açar.

 

KURUMSAL İLETİŞİMİN ENGELLERİ:

*amirlerden kaynaklanan *kurumun tapısından kaynaklanan  *geri besleme eksikliğinden kaynaklanan *teknik engeller  *kişisel engeller *dil göçlükleri *bilgi eksikliği *zaman baskısı *gürültü

 

ETKİLİ İLETİŞİMİ KOLAYLAŞTIRAN YÖNTEMLER

İlk İzlenim: Araştırmalara göre, insanlar üzerinde yarattığımız ilk izlenim 30 saniye içinde oluşmaktadır İletişimde Ben Dilini Kullanmak, Sen dili.”Sen şusun!” “sen busun!” gibi ifadeler hep "sen" kelimesini içerdiği için, böyle bir tutum içinde kullanılan dile sen dili adı verilir.Empatik iletişim, Aktif dinleme

 

BEDEN DİLİ

 Yüz yüze kurulan ilişkide kelimeler % 10, ses tonu % 30, beden dili %60 önem taşır. Buradan da anlaşılacağı gibi sözel mesajlardan daha çok beden dili ile iletişim kurulur.

x
Bu konu hakkındaki görüşlerinizi ve isteklerinizi bize iletebilirsiniz!

Güvenlik Kodu : 13130

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

İletişim Teknikleri Nelerdir?

İletişim Teknikleri Nelerdir?

İLETİŞİM TEKNİKLERİ Miller, iletişimi :”Bir kaynağın, davranışlarını kasıtlı bir biçimde etkilemek üzere bir alıcıya mesajlar iletmesi” olarak tarif ederken, Gode’ ye göre iletişim:”Bir kişinin ya da grubun tekelindeki bilgi ve becerilerin başka bir kişi ya da gruplarla ortak kullanmasını sağlayan bir süreçtir.&rdquo...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

reflesh

Hayat bir öyküye benzer, önemli olan yanı eserin uzun olması değil, iyi olmasıdır.

SORHOCAM.COM

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Copright 2014 - 2023 Konya