• notifications1
 • menü

Bugün : 29 Ocak 2023 Pazar

FSC Belgesi; Bilinç yükseltmeyi, hem tüketiciye  hem de üreticiye ormanların sorumlu kullanımına doğru teşvikler sağlamayı arzulayan piyasa alt yapılı bir araçtır. Belgenin en belirgin faydası ise, pazar genişlemesi olmaktadır.

 

FSC Sertifikasının faydaları neler? olduğuna bakarsak 2 çeşit faydası vardır. İlki potansiyel yararları ve diğer faydaları. Potansiyel yararları, hem bölgesel performansta hem de pazarlama olanaklarındaki gelişmeleri kapsamaktadır. İllegal odun ticaretinin ileri anlamda kontrolü, odun sanayisinde ödeneklerin rasyonalizasyonu ve odun ürünleri sanayisinde daha çok etkenlikte olması sayılmaktadır. 

 

Belgenin faydaları arasında; daha fazla pazar oranı, yeşil mamullerin satışından bir piyasa pirimi sağlamayı, piyasa daraltılmalarına karşı piyasanın daha fazla teminat altına alınması, ormanların arz seviyesindeki devamlılıktan dolayı uzun zaman arz teminatı, orman işletmeciliği uygulamalarının bağımsız incelenmesi, orman idaresine daha çok taahhüt ve çevre gruplarının uygulamalarında korunma vb. sayılmaktadır. 

 

Aslında, Avrupa’da belgelendirme, ormanların sertifikalı idaresinden bazı orman sahiplerinin meydana gelmesini beklediği ücret primini oluşturamamaktadır. Bunun yerine, büyük odun mamulleri perakende halkaları, belgelendirmeyi yeşil satış stratejilerinin bir organı şeklinde kullanmış ve şimdilik en fazla faydayı sağlayan kısım olmuştur. Diğer taraftan, sertifikalandırmanın yararları, piyasa yararları ve piyasa dışı yararları olarak iki gruba ayrılabiliriz. En belirgin piyasa yararı, sertifikalı mamuller için daha yüksek ücretler olmaktadır.

 

Diğer piyasaya yararları ise piyasaya ulaşımı ve piyasanın genişlemesi olmaktadır. Sertifikalandırma için piyasa yardımını yükseltme çabaları, çevreye duyarlı müşteri grupları ve sivil toplum örgütleri meydana gelmesine destek vermişlerdir. Sertifikalandırmanın piyasa dışı yararları ise; STÖ’ler kesimince eleştirilme riskini en alt seviyede tutmak, iyi orman yönetimi açısından firma imajı ve kimliği meydana getirmek şeklinde sayılabilir. Bir orman firmasının inceleme için hazırlanması ve incelemeden geçmesi orman yöneticilerine orman yönetimi uygulamalarındaki gelişmelerini belirlemelerine yardımcı olabilmektedir.

 

Diğer faydalar aşağıdakiler gibidir;

» Dünyada insanların girmediği, daha önceden dokunulmamış doğal ormanların ve diğer ekolojik floranın yapının ve habitatların değişimini önler.

» Dünyada tehdit unsuru bulunan böcek ilaçlarının kullanımını ve risklerini ortadan kaldırır

»Ormanı meydana getiren dünyanın dengesine ve havasına en büyük yardımda bulunan ağaçların genetik şeklinin bozulmasını engeller

» Dünyada ormanlık bölgelerde yaşamını sürdüren ve o bölgelere mahsus yapıda olan yerlilerin veya taşralıların haklarına saygılı olma bilincini oluşturur.

» Ormanların minimize olmasını engeller.

» Orman mamullerinin tüketimini kontrol eder ve kayıt altına alır

» Senede minimum bir kere sertifika faaliyetlerinin uygunluğunu teftiş eder.

» Ürünün kaliteli ormanlardan ve kontrollü kaynaklardan meydana geldiğini ve bu mamullerin kontrolsüz ağaçlardan üretilen mamullerle karışmadığını kanıtlar. Örneğin etiket imal eden bir matbaa kuruluşunun, etiketi meydana getirdiği kağıdın üretiminde kullanılan ham maddenin kaliteli ağaçlı bir ormandan elde edilmesi ve bu kağıtla meydana getirilen etiketin gerek üretim sürecinde gerekse depolama ve sevkiyat süreçlerinde karışmasını önleyici bir ağın olmasını sağlar.

» Ülkeler arası bir etkinlik olan FSC orman hususunda değişik paydaşları bir araya toplayarak sorumlu orman yönetimi ağını meydana getirmeyi ilke edinmiştir.

» Şeffaf ve demokratik ve bir kuruluş olması neticesiyle, milletler arası bilinirliği sayesinde, ulusal birer miras olan ormanların tehlikeye atılmadan uygun orman yönetimi kontrolüne girmesini sağlar.

» Dünya üzerinde kaliteli  orman yönetimiyle meydana getirilen mamuller  FSC logosuyla bilinirler.

» FSC; pazarlama sistemleri ve bilgi sağlama hizmetleriyle, kaliteli orman yönetimi faaliyetlerinin yaygınlaştırılması için hizmet sağlar.

» FSC sertifikalı mamuller yeni piyasalara ulaşma fırsatlarını  ortaya çıkartır.

» Sorumlu orman yönetimi hususunda çalışmalar gerçekleştiren orman personeller, faydacılar, orman mamulleri üretimi gerçekleştiren firmalar, çevre ve sosyal konulu çalışmalar gerçekleştiren STK’lar gibi birden fazla kesimin bir araya toplanmasını sağlar.

» Gelecek bireylerin ormanlardan daha çok yararlanabilmesi için araştırmalar gerçekleştirir.Orman yönetiminin değerini ortaya koyar ve ileride daha da geliştirilebilecek bir konu teşkil ettiğinin altını çizer.

 

Orman sertifikalandırmanın potansiyel faydaları ise

 • » Ekonomik / Orman yönetimi 

 • » İlerlemiş  performans standartları

 • » Kaynakların nitelikli  kontrolü

 • » Gelişmiş yönetim ağları; değerlendirme, planlama, denetim 

 • » Mevzuat kontrolünün minimize olması

 • » Devamlı finansal hayatiyet, Gelişmiş piyasa erişimi , yeni piyasaların açılması 

 • » İş ahlakı ve Gelişmiş işletme imajı 

 • » Sosyal Faydaları

 • » Fakirliğin azaltılması

 • » Orman yönetiminde halkın sosyal ve çevresel ilgilerine yer verilmesi

 • » Orman işletmecilerinin, diğer ilgi gruplarının ve toplumun gayelerinin dengelenmesi

 • » Halkın katılımını sağlaması

 • » Çevresel Faydaları

 • » Çevresel koruma 

 • » Biyolojik çeşitlilik yönetimi

x
Bu konu hakkındaki görüşlerinizi ve isteklerinizi bize iletebilirsiniz!

Güvenlik Kodu : 47355

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Fsc Belgesi Amacı Nedir?

Fsc Belgesi Amacı Nedir?

FSC Belgesi amacı, Dünya orman sahalarındaki hızlı bir şekilde meydana gelen azalma ve orman kanunlarının yıpratılması ya da bozulmasına yönelik duyulan endişeler, orman belgelendirme girişimlerinin altında yatan asıl sebeptir. Özellikle bölgesel kuruluşlar orman sertifikalandırma teriminin küresel şeklinde yayılmasında temel görev üstlenmişler...

Fsc Nedir?

Fsc Nedir?

FSC; Üyelik tabanına dayalı, kar maksadı taşımayan milletler arası bir kurum olan FSC (Orman Yönetim Konseyi), orman yönetim ağının ilerletilen ve insanların toplanarak oluşturduğu, kötü orman politikalarını durdurma çalışmalarını prensip edinen bir kuruluş olarak meydana gelmektedir. FSC, gelişim sürecinde ise, orman ürünleri üreticileri, k...

Fsc Orman Yönetim Sistemi Tarihçesi Nedir?

Fsc Orman Yönetim Sistemi Tarihçesi Nedir?

Belgenin Ortaya Çıkış Süreci FSC Orman Yönetim sistemi tarihçesi belgenin ortaya çıkış süreci ile başlar. Son zamanlarda orman sahalarındaki kaynaklarda hem de nicelik hem nitelik olarak önemli şekilde bozulmalar olmuştur. Özellikle Kuzey ve Tropikal ormanlar, en çok dikkati çeken orman sahaları olmuştur. Faaliyet gösterilen yanlış politikalar,...

Fsc Orman Yönetim Belgesi Nedir?

Fsc Orman Yönetim Belgesi Nedir?

FSC Orman Yönetim Belgesi, tüketici bireylerin kağıt, kağıt ürünleri yada kereste satın alırken tercihte bulunmasını kolaylaştıran bir faktördür. Orman Yönetim Komisyonu (FSC), dünya ormanlarının idare edilmesinin ilerletilmesi amacıyla meydana gelmiş bağımsız bir faaliyettir. 2008 senesi itibariyle 79 devlette yaklaşık 100 milyon hektardan fazl...

Fsc Sertifikasının Faydaları nelerdir?

Fsc Sertifikasının Faydaları nelerdir?

FSC Belgesi; Bilinç yükseltmeyi, hem tüketiciye hem de üreticiye ormanların sorumlu kullanımına doğru teşvikler sağlamayı arzulayan piyasa alt yapılı bir araçtır. Belgenin en belirgin faydası ise, pazar genişlemesi olmaktadır. FSC Sertifikasının faydaları neler? olduğuna bakarsak 2 çeşit faydası vardır. İlki potansiyel yararları ve diğer fa...

Fsc Belgelendirme maliyetleri Nelerdir?

Fsc Belgelendirme maliyetleri Nelerdir?

FSC Belgelendirme maliyetleri neler olduğunu şu şekilde açıklayabiliriz. Orman belgelendirme üzerine gerçekleştirilen finansal inceleme çalışmaları, sertifikalandırmayla alakalı iki ana maliyetler dizisi üzerinde yoğunlaşmaktadır. FSC Belgelendirme maliyetleri konusu doğrudan ve ve dolaylı olarak 2 ana kategoride açıklanır. Doğrudan mal...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

reflesh

Gül Bir Meyve Olmamasına Rağmen Dünya'nın En Fazla C Vitamini İçeren Bitkisidir.

SORHOCAM.COM

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Copright 2014 - 2023 Konya