• notifications1
  • menü

Bugün : 19 Ekim 2018 Cuma

Sistem Belgelendirme

Iso 9001:2015 Revizyonu

A A+ A++

ISO 9001 Standardı Revizyonu

ISO 9001 standardı revizyonu yapılan belge, kalite yönetim sistemi olarak bilinen ve dünyada en çok uygulanan kalite sistemi standardıdır. Iso 9001 argeden, ürün girdisinden en son nihai ürünün çıktığı aşamaya kadar üretim aşamalarında bütün hsusuları kapsayan bir standarttır. Dünyanın en fazla rağbet gören yönetim ağı standardı olan ISO 9001 standardı revizyonu, 2015 senesinde ilan edilmek üzere revize edildi. 

 

ISO 9001 standardı revizyonu ile yenilenerek ISO 9001:2015 şeklini alan sistem, iş sektöründeki son gelişmeleri ve gereksinimleri  giderecek ve diğer yönetim ağı standartları ile (örneğin; ISO 14001) uyumlu şekle gelecek biçimde hazırlanmaktadır. ISO 9001 standardının revizyon araştırmaları 2012 senesinden itibaren devam etmektedir. Taslak Uluslararası Standart 2014 senesinde ilan edilmiş olup, standardın 2015 Eylül de ilan edilmesi beklenmektedir.ISO 9001 kalite yönetim diğer yönetim ağı standartları ile uyumlu olabilmesi için Yüksek Seviye Yapısı üzerine inşa edilmiş olup, yönetiminin basitleştirilmesi amaçlanmıştır. ISO 9001 2008 standardında yapılan değişiklikler ile ISO 9001 : 2015 standardında aşağıdaki farklılıklar olacaktır. 

 

 

Yetkinlik 

Kalite yönetim ağını faaliyete koyan bir firmanın yaptığı iş itibariyle kalite performansına etkide bulunan firma çalışanının görevlerini saptaması ve aynı süreçte bu çalışanın bu görevlere sahip olduğunu koruması gerekir. Yetkinlik, amaçlanan neticeleri elde etmek için bilgi ve becerileri uygulama yeteneği şeklinde tanımlanır.

 

 

Dokümante Edilmiş Bilgi 

ISO 9001:2008‘ de kullanılan ‘Doküman’ kelimesi yerine, yeni ihtiyaçlar doğrultusunda ‘Dokümante Edilmiş Bilgi’ terimi kullanılmaktadır. 

 

 

Hizmetlerin ve Ürün Dış Faktörlerden Sağlanması

Bir firma her türlü dış sağlayıcıya ve dış faktörden sağlanan her çeşit ürün ve hizmetlere uygulanacak kontrollerin derecesini ve türünü saptamak için risk temelli bir yaklaşıma gereksinim duyacaktır.

 

 

Hariç Bırakmalar 

Artık, bir firmanın yapmış bulunduğu bir işi tabiat sebeplerinden dolayı faaliyete geçirilemeyen Kalite Yönetim ağı ihtiyaçlarının tanımlanmasın açıklanmasına gereksinim duyulmamaktadır. Bu durum ISO 9001 standardının yeni şeklinin farklı yaklaşımından meydana gelmektedir ve bu sebepten artık gelecek standardın tüm ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla bir firmanın Kalite Yönetim ağının tüm ihtiyaçlarını karşılama durumu mevcut olmamaktadır.

 

 

Hizmetler & Mallar

Ürün (ISO 9001:2008 belirtildiği gibi) kelimesi biçiminde yapılan atıflar ‘hizmetler ve mallar ifadesi ile yer değiştirilmiştir.

 

 

Gelişme

'Devamlı gelişme' ifadesi yalnız 'gelişme' şeklinde değiştirilmiştir.

 

 

İlgili Taraf

Kalite Yönetim ağını faaliyete geçirmek isteyen bir firma kendi ağıyla bağlantılı olan ‘Alakalı Taraflar’ın kimleri ifade ettiğini açıklaması gerekecektir.

 

 

Alakalı taraf; ( 'paydaş' şeklinde tanımlanır) etkilenen, etkileyen veya kendilerini firmanın Kalite Yönetim ağı faaliyeti sonucunda sahip olduğu bir faaliyet veya karardan etkilenmiş olarak kavrayan herhangi bir birey veya firma şeklinde tanımlanabilir. 

 

 

Engelleyici Uygulama

Artık ‘Engelleyici Uygulama’ icin belirli bir ihtiyaç olmayacaktır. Bunun temel nedeni; Kalite Yönetim ağının temel gayelerinden birinin zaten engelleyici araç şeklinde faaliyete geçirilmesinden dolayıdır.

 

 

Aşama Yaklaşımı 

Firmaların kendi Kalite Yönetim ağlarına bir aşama yaklaşımını faaliyete geçirmeleri için bir ihtiyaç mevcut olacak; aynı zamanda böyle bir şekilde yaklaşımın ana maddeleri açıklayan bir ihtiyaç listesi de bulunacaktır. 

 

 

Olanaklar ve Tehditler 

Firmalar kendi Kalite Yönetim ağlarının koordine edilmesini gerçekleştirirken, hedeflenen çıktılara sahip olabilecek bir kalite yönetim ağını meydana getirilmesini koruma altına alabilmek maksadıyla gösterilmesi gereken tehditlerin ve olanakların neler olduğunu saptamaları gerekecektir. Firmaların bunu yaparken, bu olanakları ve tehditleri tanımlamak, bunları Kalite Yönetim ağı aşamalarına uygulamak ve bu eylemlerin aktifliğini incelemek için aksiyonlar koordineleri gerekecektir.

 

NOT: ISO 9011 : 2008 Kalite Yönetimi Sistemi Belgesi 2018 yılı Ekim ayı İtibari İle Geçerliliğine Yitirecek Olmak ile baraber Sahip Olduğunuz İso 9001: 2008'i en yakın zamanda İso 9001: 2015 versiyonunu alarak güncelletmelisiniz. 

Kat Hizmetleri Ve Ön büro (ISO 18513)

Kat Hizmetleri Ve Ön büro (ISO 18513)

İşaretler Milliyetini dikkate almadan tüm turistik tüketicilerin kolayca anlayabileceği ortak simgeler geliştirilmelidir. Sıcak-Soğuk su,rahatsız etmeyiniz uyarısı yada telefon santralinin ve rese...

14 Ocak 2018, Pazar

Iso 18513 Standardının Gereklilikleri

Iso 18513 Standardının Gereklilikleri

ISO 18513 standardının gereklilikleri konusunda ilk belirtmemiz gerekn durum, bu standart konaklama alanında uluslararası niteliğe sahip tek standarttır. Bu standardın ortaya çıkışı oldukça uzun ka...

14 Ocak 2018, Pazar

Performans Ve Ürün Değerlendirme (ISO 18513)

Performans Ve Ürün Değerlendirme (ISO 18513)

Performans ve ürün değerlendirme konusunda yönelik olarak, otel işletmeleri, çalışanlarının performanslarının belirlenmesi ve ürün değerleme yöntemlerinde belirli bir standarda uygun hareket edilme...

14 Ocak 2018, Pazar

Iso 29001 Petrol Gaz

Iso 29001 Petrol Gaz

ISO 29001 Petrol Gaz, petrokimya ve doğal gaz sanayilerine ürün ve hizmet sağlayan kuruluşlar için kalite yönetim sistemi gereklerini sunan bir teknik spesifikasyon olan ISO/TS 29001, ülkeler arası...

12 Ocak 2018, Cuma

Iso 20252 Belgelendirme Faydaları Nelerdir?

Iso 20252 Belgelendirme Faydaları Nelerdir?

ISO 20252 Belgelendirme Faydaları Nelerdir? alt kısımda sıraladık. » Daha şeffaf araştırma kuruluşu imajı sağlar » Müşterilerinize güven verir » Bilgi güvenliği risklerini mi...

12 Ocak 2018, Cuma

Kat Hizmetleri Ve Ön büro (ISO 18513)

Kat Hizmetleri Ve Ön büro (ISO 18513)

İşaretler Milliyetini dikkate almadan tüm turistik tüketicilerin kolayca anlayabileceği ortak simgeler geliştirilmelidir. Sıcak-Soğuk su,rahatsız etmeyiniz uyarısı yada telefon santralinin ve rese...

14 Ocak 2018, Pazar

Iso 18513 Standardının Gereklilikleri

Iso 18513 Standardının Gereklilikleri

ISO 18513 standardının gereklilikleri konusunda ilk belirtmemiz gerekn durum, bu standart konaklama alanında uluslararası niteliğe sahip tek standarttır. Bu standardın ortaya çıkışı oldukça uzun ka...

14 Ocak 2018, Pazar

Performans Ve Ürün Değerlendirme (ISO 18513)

Performans Ve Ürün Değerlendirme (ISO 18513)

Performans ve ürün değerlendirme konusunda yönelik olarak, otel işletmeleri, çalışanlarının performanslarının belirlenmesi ve ürün değerleme yöntemlerinde belirli bir standarda uygun hareket edilme...

14 Ocak 2018, Pazar

Fsc Belgelendirme maliyetleri Nelerdir?

Fsc Belgelendirme maliyetleri Nelerdir?

FSC Belgelendirme maliyetleri neler olduğunu şu şekilde açıklayabiliriz. Orman belgelendirme üzerine gerçekleştirilen finansal inceleme çalışmaları, sertifikalandırmayla alakalı iki ana maliyetler...

14 Ocak 2018, Pazar

Fsc Sertifikasının Faydaları nelerdir?

Fsc Sertifikasının Faydaları nelerdir?

FSC Belgesi; Bilinç yükseltmeyi, hem tüketiciye hem de üreticiye ormanların sorumlu kullanımına doğru teşvikler sağlamayı arzulayan piyasa alt yapılı bir araçtır. Belgenin en belirgin faydası ise,...

14 Ocak 2018, Pazar

Yetkilendirilmiş Yükümlülük Belgesi (YYS) nasıl Alınır?

Yetkilendirilmiş Yükümlülük Belgesi (YYS) nasıl Alınır?

Yetkilendirilmiş yükümlülük belgesi nasıl alınır?, sorusuna ön şartlar, mevzuatta belirtilen koşulları taşımaktır. Bu koşulları karşılamayan kuruluşların müracaatları ret ediliyor. Bu sebeple, ilk ...

31 Aralık 2017, Pazar

Ohsas 18001:2007 Standardı kapsamı Nedir?

Ohsas 18001:2007 Standardı kapsamı Nedir?

Ohsas 18001:2007 standardı kapsamı, diğer yönetim ihtiyaçları ile entegre edilebilen, etkili bir İSG yönetim ağının personelleri firmalara sağlamak ve kurumlara İSG ve ekonomik amaçlarına ulaşma hu...

26 Aralık 2017, Salı

Iso 9001 Kalite Yönetim Sistemi Kurulum Aşamaları

Iso 9001 Kalite Yönetim Sistemi Kurulum Aşamaları

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kurulum aşamaları olarak ilk önce şu bilgiyi verelim. ISO 9001 Kalite Yönetim ağı belgesi ne sahip olmak, uzun soluklu bir faaliyettir. Yapılması gereken bir kaç işl...

25 Aralık 2017, Pazartesi

Iso 14001 çevre Yönetim Sistemi İlkeleri

Iso 14001 çevre Yönetim Sistemi İlkeleri

Iso 14001 Çevre Yönetim Sistemi ilkeleri 5 ana ilke adı altında toplanmaktadır. Bu ana ilkelere göre sistemin yüklenmesi çevre yönetim belgesi kurulması için olmazsa olmaz kuralıdır. Iso 14001 Çev...

26 Aralık 2017, Salı

Iso 13485 Nasıl alınır?

Iso 13485 Nasıl alınır?

ISO 13485 nasıl alınır? süreci konusunda Sistem Kalite İso 13485 belgelendirme ve test danışmanlığı kuruluşu olarak sizlere hizmet vermekteyiz. Iso 13485 tıbbi cihazlar sektörünün tamamını kapsayan...

26 Aralık 2017, Salı

x
Aklınıza bir soru mu takıldı? Siz sorun biz cevap verelim.
Henüz yorum yapılmamış!

Güvenlik Kodu : K0965

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

KULLANICI YUVASI

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SİTE İSTATİSTİKLERİ
  • Konular (4032)
  • Duyurular (2652)
  • Resimler (5113)
  • Dokümanlar (1685)
  • Üyeler (7180)
reflesh

Birbirinize buğuz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin; ey Allah"ın kulları, kardeş olun. Bir müslümana, üç günden fazla (din) kardeşi ile dargın durması helal olmaz. Buhârî, Edeb, 57, 58.

SORHOCAM.COM

Sorhocam.com | Türkiye'de Tarıma dair aradığınız her ne varsa burda! ...

Arafa TARIM | Zirai İlaç - Gübre - Tohum Satışı (Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ)