• notifications1
  • menü

Bugün : 23 Ocak 2019 Çarşamba

Iso 9001:2015 Revizyonu

İNTFA

ISO 9001 Standardı Revizyonu

ISO 9001 standardı revizyonu yapılan belge, kalite yönetim sistemi olarak bilinen ve dünyada en çok uygulanan kalite sistemi standardıdır. Iso 9001 argeden, ürün girdisinden en son nihai ürünün çıktığı aşamaya kadar üretim aşamalarında bütün hsusuları kapsayan bir standarttır. Dünyanın en fazla rağbet gören yönetim ağı standardı olan ISO 9001 standardı revizyonu, 2015 senesinde ilan edilmek üzere revize edildi. 

 

ISO 9001 standardı revizyonu ile yenilenerek ISO 9001:2015 şeklini alan sistem, iş sektöründeki son gelişmeleri ve gereksinimleri  giderecek ve diğer yönetim ağı standartları ile (örneğin; ISO 14001) uyumlu şekle gelecek biçimde hazırlanmaktadır. ISO 9001 standardının revizyon araştırmaları 2012 senesinden itibaren devam etmektedir. Taslak Uluslararası Standart 2014 senesinde ilan edilmiş olup, standardın 2015 Eylül de ilan edilmesi beklenmektedir.ISO 9001 kalite yönetim diğer yönetim ağı standartları ile uyumlu olabilmesi için Yüksek Seviye Yapısı üzerine inşa edilmiş olup, yönetiminin basitleştirilmesi amaçlanmıştır. ISO 9001 2008 standardında yapılan değişiklikler ile ISO 9001 : 2015 standardında aşağıdaki farklılıklar olacaktır. 

 

 

Yetkinlik 

Kalite yönetim ağını faaliyete koyan bir firmanın yaptığı iş itibariyle kalite performansına etkide bulunan firma çalışanının görevlerini saptaması ve aynı süreçte bu çalışanın bu görevlere sahip olduğunu koruması gerekir. Yetkinlik, amaçlanan neticeleri elde etmek için bilgi ve becerileri uygulama yeteneği şeklinde tanımlanır.

 

 

Dokümante Edilmiş Bilgi 

ISO 9001:2008‘ de kullanılan ‘Doküman’ kelimesi yerine, yeni ihtiyaçlar doğrultusunda ‘Dokümante Edilmiş Bilgi’ terimi kullanılmaktadır. 

 

 

Hizmetlerin ve Ürün Dış Faktörlerden Sağlanması

Bir firma her türlü dış sağlayıcıya ve dış faktörden sağlanan her çeşit ürün ve hizmetlere uygulanacak kontrollerin derecesini ve türünü saptamak için risk temelli bir yaklaşıma gereksinim duyacaktır.

 

 

Hariç Bırakmalar 

Artık, bir firmanın yapmış bulunduğu bir işi tabiat sebeplerinden dolayı faaliyete geçirilemeyen Kalite Yönetim ağı ihtiyaçlarının tanımlanmasın açıklanmasına gereksinim duyulmamaktadır. Bu durum ISO 9001 standardının yeni şeklinin farklı yaklaşımından meydana gelmektedir ve bu sebepten artık gelecek standardın tüm ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla bir firmanın Kalite Yönetim ağının tüm ihtiyaçlarını karşılama durumu mevcut olmamaktadır.

 

 

Hizmetler & Mallar

Ürün (ISO 9001:2008 belirtildiği gibi) kelimesi biçiminde yapılan atıflar ‘hizmetler ve mallar ifadesi ile yer değiştirilmiştir.

 

 

Gelişme

'Devamlı gelişme' ifadesi yalnız 'gelişme' şeklinde değiştirilmiştir.

 

 

İlgili Taraf

Kalite Yönetim ağını faaliyete geçirmek isteyen bir firma kendi ağıyla bağlantılı olan ‘Alakalı Taraflar’ın kimleri ifade ettiğini açıklaması gerekecektir.

 

 

Alakalı taraf; ( 'paydaş' şeklinde tanımlanır) etkilenen, etkileyen veya kendilerini firmanın Kalite Yönetim ağı faaliyeti sonucunda sahip olduğu bir faaliyet veya karardan etkilenmiş olarak kavrayan herhangi bir birey veya firma şeklinde tanımlanabilir. 

 

 

Engelleyici Uygulama

Artık ‘Engelleyici Uygulama’ icin belirli bir ihtiyaç olmayacaktır. Bunun temel nedeni; Kalite Yönetim ağının temel gayelerinden birinin zaten engelleyici araç şeklinde faaliyete geçirilmesinden dolayıdır.

 

 

Aşama Yaklaşımı 

Firmaların kendi Kalite Yönetim ağlarına bir aşama yaklaşımını faaliyete geçirmeleri için bir ihtiyaç mevcut olacak; aynı zamanda böyle bir şekilde yaklaşımın ana maddeleri açıklayan bir ihtiyaç listesi de bulunacaktır. 

 

 

Olanaklar ve Tehditler 

Firmalar kendi Kalite Yönetim ağlarının koordine edilmesini gerçekleştirirken, hedeflenen çıktılara sahip olabilecek bir kalite yönetim ağını meydana getirilmesini koruma altına alabilmek maksadıyla gösterilmesi gereken tehditlerin ve olanakların neler olduğunu saptamaları gerekecektir. Firmaların bunu yaparken, bu olanakları ve tehditleri tanımlamak, bunları Kalite Yönetim ağı aşamalarına uygulamak ve bu eylemlerin aktifliğini incelemek için aksiyonlar koordineleri gerekecektir.

 

NOT: ISO 9011 : 2008 Kalite Yönetimi Sistemi Belgesi 2018 yılı Ekim ayı İtibari İle Geçerliliğine Yitirecek Olmak ile baraber Sahip Olduğunuz İso 9001: 2008'i en yakın zamanda İso 9001: 2015 versiyonunu alarak güncelletmelisiniz. 

Iso 9001 Ve Iso 16949 Arasındaki Farklar Nelerdir?

Iso 9001 Ve Iso 16949 Arasındaki Farklar Nelerdir?

ISO 9001 tüm sektörlere uygulanabilir. ISO/TS 16949 ise Otomotiv Sektörüne Çalışan firmalara uygulanır. TS 16949 Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001 sistemi üzerine kurulan Otomobil üreticilerinin özel isteklerini tanımlayan bir sistemdir. Ayrıca ISO 9001’ e ilaveten; Mühendislik Şartnam...

Iso 13485 Standardı Ve Iso 9001 Standardının Beraber Kullanımı

Iso 13485 Standardı Ve Iso 9001 Standardının Beraber Kullanımı

Iso 13485 standardı ve Iso 9001 standardının beraber kullanımı sayesinde firmalar oldukça fayda görmektedir. Bilindiği üzere Iso 13485 standardı, Tıbbi cihazlar için oluşturulmuş özel bir standard iken Iso 9001 hemen her sektöre yönelik olarak hazırlanmış kalite yönetim sistemidir. Iso 13485 ...

Iso 9001:2015 Revizyonu

Iso 9001:2015 Revizyonu

ISO 9001 Standardı Revizyonu ISO 9001 standardı revizyonu yapılan belge, kalite yönetim sistemi olarak bilinen ve dünyada en çok uygulanan kalite sistemi standardıdır. Iso 9001 argeden, ürün girdisinden en son nihai ürünün çıktığı aşamaya kadar üretim aşamalarında bütün hsusuları kapsayan bir st...

Iso 9001 Kalite Yönetim Sistemi Kurulum Aşamaları

Iso 9001 Kalite Yönetim Sistemi Kurulum Aşamaları

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kurulum aşamaları olarak ilk önce şu bilgiyi verelim. ISO 9001 Kalite Yönetim ağı belgesi ne sahip olmak, uzun soluklu bir faaliyettir. Yapılması gereken bir kaç işleyiş vardır. Her şeyden önce ISO 9001 kalite standartları çok geniş anlamlı bir standarttır. Küçük ...

Iso 9001 Sistem Belgesi Faydaları

Iso 9001 Sistem Belgesi Faydaları

ISO 9001, kalite yönetim sistemi olarak bilinen ve dünyada en çok uygulanan kalite sistemi standardıdır. Iso 9001, ürün girdisinden en son nihai ürünün çıkışı aşamasına kadar üretim aşamalarında bütün hususları kapsayan bir standarttır. Bu sebeple hemen her sektörde uygulamaları vardır. ISO 9...

x
Aklınıza bir soru mu takıldı, Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Yetkilendirilmiş Yükümlülük Belgesi (YYS) nasıl Alınır?

Yetkilendirilmiş Yükümlülük Belgesi (YYS) nasıl Alınır?

Yetkilendirilmiş yükümlülük belgesi nasıl alınır?, sorusuna ön şartlar, mevzuatta belirtilen koşulları taşımaktır. Bu koşulları karşılamayan kuruluşların müracaatları ret ediliyor. Bu sebeple, ilk önce alakalı yönetmeliğe uygun ayrıntılı bir öz analizin gerçekleşmesi yararlı olacaktır. Yapılacak ...

Ohsas 18001:2007 Standardı kapsamı Nedir?

Ohsas 18001:2007 Standardı kapsamı Nedir?

Ohsas 18001:2007 standardı kapsamı, diğer yönetim ihtiyaçları ile entegre edilebilen, etkili bir İSG yönetim ağının personelleri firmalara sağlamak ve kurumlara İSG ve ekonomik amaçlarına ulaşma hususunda destek olmaktır. Diğer milletler standartlar da olduğu gibi bu standartlar tarife kapsamında...

Iso 9001 Kalite Yönetim Sistemi Kurulum Aşamaları

Iso 9001 Kalite Yönetim Sistemi Kurulum Aşamaları

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kurulum aşamaları olarak ilk önce şu bilgiyi verelim. ISO 9001 Kalite Yönetim ağı belgesi ne sahip olmak, uzun soluklu bir faaliyettir. Yapılması gereken bir kaç işleyiş vardır. Her şeyden önce ISO 9001 kalite standartları çok geniş anlamlı bir standarttır. Küçük ...

Iso 14001 çevre Yönetim Sistemi İlkeleri

Iso 14001 çevre Yönetim Sistemi İlkeleri

Iso 14001 Çevre Yönetim Sistemi ilkeleri 5 ana ilke adı altında toplanmaktadır. Bu ana ilkelere göre sistemin yüklenmesi çevre yönetim belgesi kurulması için olmazsa olmaz kuralıdır. Iso 14001 Çevre Yönetim Sistemi ilkeleri maddelerini alt kısımda sıralı şekilde bulabilirsiniz... 1. Sorumlul...

Iso 13485 Nasıl alınır?

Iso 13485 Nasıl alınır?

ISO 13485 nasıl alınır? süreci konusunda Sistem Kalite İso 13485 belgelendirme ve test danışmanlığı kuruluşu olarak sizlere hizmet vermekteyiz. Iso 13485 tıbbi cihazlar sektörünün tamamını kapsayan bir standarddır. Iso 9001 temel alınarak ve Tıbbi Cihazlar sektörüne özgü gerkesinimleri de içerisi...

Kat Hizmetleri Ve Ön büro (ISO 18513)

Kat Hizmetleri Ve Ön büro (ISO 18513)

İşaretler Milliyetini dikkate almadan tüm turistik tüketicilerin kolayca anlayabileceği ortak simgeler geliştirilmelidir. Sıcak-Soğuk su,rahatsız etmeyiniz uyarısı yada telefon santralinin ve resepsiyon iç hat numaraları standartlaştırılmalıdır. Rezervasyon Tüm otellerde ortak kullanılacak ...

Iso 18513 Standardının Gereklilikleri

Iso 18513 Standardının Gereklilikleri

ISO 18513 standardının gereklilikleri konusunda ilk belirtmemiz gerekn durum, bu standart konaklama alanında uluslararası niteliğe sahip tek standarttır. Bu standardın ortaya çıkışı oldukça uzun kabul edilebilecek bir sürece karşılık gelmektedir. ISO 18513 standardının gereklilikleri yani Iso...

Performans Ve Ürün Değerlendirme (ISO 18513)

Performans Ve Ürün Değerlendirme (ISO 18513)

Performans ve ürün değerlendirme konusunda yönelik olarak, otel işletmeleri, çalışanlarının performanslarının belirlenmesi ve ürün değerleme yöntemlerinde belirli bir standarda uygun hareket edilmesi gereklidir. WTO Kalite Destek Komitesi Madrid te yaptığı 4. toplantısında Turizmde günümüz d...

Fsc Belgelendirme maliyetleri Nelerdir?

Fsc Belgelendirme maliyetleri Nelerdir?

FSC Belgelendirme maliyetleri neler olduğunu şu şekilde açıklayabiliriz. Orman belgelendirme üzerine gerçekleştirilen finansal inceleme çalışmaları, sertifikalandırmayla alakalı iki ana maliyetler dizisi üzerinde yoğunlaşmaktadır. FSC Belgelendirme maliyetleri konusu doğrudan ve ve dolaylı o...

Fsc Sertifikasının Faydaları nelerdir?

Fsc Sertifikasının Faydaları nelerdir?

FSC Belgesi; Bilinç yükseltmeyi, hem tüketiciye hem de üreticiye ormanların sorumlu kullanımına doğru teşvikler sağlamayı arzulayan piyasa alt yapılı bir araçtır. Belgenin en belirgin faydası ise, pazar genişlemesi olmaktadır. FSC Sertifikasının faydaları neler? olduğuna bakarsak 2 çeşit fay...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SPONSORUMUZ

Ä°NTFA

SİTE İSTATİSTİKLERİMİZ
  • Konular (4088)
  • Haberler (2660)
  • Resimler (5303)
  • Dokümanlar (1724)
  • Üyeler (7636)
reflesh

İçinde sümüksü madde bulunan bitkiler, (ıhlamur, keten tohumu, sinirli ot gibi) yara, iltihap üzerine etkilidir. Cilt temizleme özelliğine sahip olduğunu biliyor muydunuz?

WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...