• notifications1
  • menü

Bugün : 21 Ocak 2019 Pazartesi

MEYVE AĞAÇLARINDA HASTALIK VE ZARARLILAR

Bitkilerde en ucuz mücadele yöntemi koruyucu olandır. Meyvelere musallat olan zararlı ve hastalıklarla mücadelede, önleyici tedbirlerle meyve ağaçlarının sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesi gerekir. Kabul etmek gerekir ki, kaliteli meyve ürünü elde etmenin bir önemli nedeni de, etkin ve zamanında yeterli mücadele edebilmeye bağlıdır. Hastalıklı ve kurtlu meyveleri tüketicinin kabul etmesi mümkün değildir. Sinek, böcek, kurt gibi zararlı ve hastalıklarla yararlı mücadele ancak koruyucu, önleyici mücadele ile olur. Hastalığın bulaştığı meyvelerden bunu yapan mikrobun kökü kazınmamış olsa bile meyve elde edilebilir. Fakat istenen, hastalığı önleyecek ilacın tarifi uygun bir şekilde ve zamanında atılması ve doğacak zararların önlenmesidir.

 

Meyve Ağaçlarının İlaçlanmasına İlişkin İlkeler

Zamanlama

Hastalık ve mikroplarla mücadelede önleme, önlem alma esas olduğundan bunun zamanında yapılması büyük değer taşır. Atılacak ilaç, ilgili mikrobun ortaya çıması ve zarar vermesinden önce, meyve üzerine yerleşmesinden evvel atılmalıdır. Mikrop ortaya çıkmamış, çıkması için olanak yoksa artık sürekli tetikte kalmaya, ya da ilaçlı mücadeleye devam etmeye gerek yoktur. Mikrop ve hastalık etkenlerinin, yaşam seyri ve tabiatına uygun zamanda hareket etmek gerekir. Mikrobun ve hastalığın serin havalarda etkin olmayacağı biliniyorsa, havaların serin gitmesi halinde ilaçlı mücadele gereksizdir. Hastalığın başlamasından, patlak vermesinden önce ilacın hazırlanarak, atılacak hale getirilmesi gerekir.

 

Doğru Uygulama

İlaç atılmasında doğru uygulama, tarifnamesinde belirtildiği gibi ve hastalığın bulunduğu bütün ağaç kısımlarını kaplayacak şekilde, doyurucu bir uygulama yapmaktır. Mikrop ve hastalığın yayılabileceği alanların da ilaçlanması, mikrobun yerleştiği yerlerin ihmal edilmesi sonucunda, ağaç mikrop kaynağı olacaktır. İlacın zamanında ve doğru, yani ağacın her yanını doyuracak biçimde atılması sonucunda hastalık bertaraf edilebilir.

 

Doğru İlaç Temini

Zamanında çok çeşitli firmaların ürettikleri çeşitli ilaçların doğru seçiminde genellikle tecrübelere dayanılsa da, resmi devlet kuruluşlarının, örneğin Tarım Bakanlığı’nın, Bölge Tarım Teşkilatı’nın, Üniversite ve Yüksel Okul gibi güvenilir eğitim kuruluşlarının, Araştırma ve Geliştirme Enstitülerinin vereceği bilgilerden yararlanmak esas olmalıdır. Bazı ilaçlar, aynı tankta (kapta) kullanılmış bir başka ilacın etkileriyle işlevini kaybeder. Bazen aynı tankta karıştırılıp birlikte atılan ilacın yarattığı ters etki, aynı ilacın ayrı ayrı atılmasında bertaraf edilir. İlaçlamada belirli bölgenin üreticileri arasında sağlanacak işbirliği v dayanışma ile de daha etkili ve ekonomik mücadele yapılabilir. Yalova gibi meyveciliğin oldukça ileri bulunduğu yörelerde izlediğim gibi, ilaç israfı, belirtilen işbirliği ile azaltılacağı gibi, bilgi ve tecrübe sağlamlığı sayesinde daha iyi sonuçlar alınabilir. İlaçlamada belirli bölgenin üreticileri arasında sağlanacak işbirliği ve danışma ile de daha etkili ve ekonomik mücadele yapılabilir. Yalova gibi meyveciliğin oldukça ileri bulunduğu yörelerde izlediğim gibi, ilaç israfı, belirtilen işbirliği ile azaltılacağı gibi, bilgi ve tecrübe sağlamlığı sayesinde daha iyi sonuçlar alınabilir.

 

Budamanın Hastalık Kontrolüne Etkileri

ilacın, ağacın her yerine erişmesinde doğru budamanın rolü büyüktür. Modern ilaçlama makinelerinin kullanılmasında ya da elle ilaçlamada daima iyi ilaçlama hesaba katılmalıdır. Ağacın dallarına kadar ilacın ulaşmasının sağlanması her zaman önem taşır.

 

Zararlılar (Haşereler)

Zararlı böcekler de en az mikropların tahribatı kadar zarara yol açar. Meyvelerde zarar veren sinek ve böcekler yaşamlarının çeşitli aşamalarında genellikle bu zararlarını sürdürürler, bazen aynı, bazen de değişik yerlerde... Zararlıların şu önemli yaşam dönemleri vardır; Yumurta dönemi Larva dönemi Pupa dönemi Yumurta dönemi birkaç gün veya birkaç yıl devam eder. Larva dönemi ise birkaç gün veya birkaç yıl devam eder. Pupa dönemi hayvanın olgunluk dönemine geçişe hazırlandığı, hareketsiz kısa dönemdir. Zararlıların sonuncu dönemi ise Olgunluk dönemidir ve hayvan bu dönemde yumurta bırakır. İlk dönemi hazırlar. Bir kısım zararlılar, bu arada ‘afids’ bütün bu dönemlerin hepsini yaşamaz, pupa olmadan ‘metamorfis’ dönemden geçer. Zararlı böceklerle mücadeleye geçmeden önce bunların iyice tanınması gerekir.

 

Emici Böcekler

Bu gruptaki böceklerin ağızları olmayıp, hayvan, hortum biçimindeki organını bitkinin yumuşak kısmına batırarak onun özünü alır ve onunla geçinir. Afidler (aphids) bu gruptaki zararlılardır. Emici böceklerin yaşam ömrü bazen birkaç saat, bazen de birkaç hafta sürer. Temas etkili ilaçlarla mücadelede iki uygulama yapılmalıdır. İkinci uygulama, ilacın etkisini yitirmesinden sonra ağaç üzerine gelen ya da etkisizlik süresinde yumurtadan çıkan zararlılar için yapılır. Birinci uygulama ile ikinci arasındaki zaman farkı, ilacın etkili kalabildiği süreye ve zararlı böceğin yaşam seyri sürelerine bağlıdır. Sistematik ilaçlarla haşarat kontrolünde, atılan ilaçları meyve öz suyunu emerken birlikte alan böceğin öldürülmesi amaç edinilir. Bu ilaçlara ‘sistematik ilaçlar’ denir ve uzunca bir süre örneğin, normal şartlarda en az hafta etkisini kaybetmez.

 

Kemirici Böcekler

Bu böceklerin ağız yapıları, kemirip çiğnemeye uygundur. Bu hayvanlarla mücadele için mide zehiri etkisinden yararlanmak gerekir. Atılacak ilacı alan böcek bunu midesine götürdüğünde zehirlenerek ölmelidir.

 

Zararlılara Atılacak İlaçlar


Arsenikli İlaçlar

Arsenikli ilaçlar son yıllarda öteki mide zehirlerinden daha fazla kullanılmıştır. Bunlar içinde kurşun arsenat daha çok tanınmıştır. İki genel kurşun arsenat türü vardır. Bunlardan biri asit diğeri baz yapılıdır. Asit yapılı olan, kurşun arsenat adıyla bilinip satılır. Baz yapılı kurşun arsenat bitki yapraklarında daha az tahripkar etkide bulunurken, böceklere de daha az tesirlidir. Bugün organik böcek öldürücüleri geniş çapta kurşun arsenatın yerini almıştır.

 

DDT (Yasaklandı)

Çiğneyici ve kemirici haşerelere karşı DDT’nin etkili olduğu bilinmektedir. DDT bir kısım haşereleri yiyen parazitleri öldürdüğünden bu yönden dezavantajlıdır. DDT’nin kullanılmasında görülen azalma nedeni yeni ve daha etkili ilaçların üretilmesi ile böceklerin DDT’ye karşı gösterdikleri direnç sayılabilir.

 

Fosfatlı İlaçlar

Bu ilaçların insan sağlığına olumsuz etkileri fazla olduğundan, sağlık önlemlerine başvurulmadan ilaçların atılmaması gerekir. Fosfatlı ilaçlardan, paration, malation, systox, demeton, diazon ve phosdrin’in tarifine göre kullanıldığında zararlılara etkisi olduğu anlaşılmıştır. Bunların bazı haşereye yeterli olmadığı ve bazıları için de çok zayıf olduğunu ifade edebiliriz. Sistematik malzemenin çoğunluğu fosfatlı ilaçlardır. Bunlar temas zehiri olarak atıldıklarında çoğu zaman mideye intikal edenlerde (kemiricilerde) zehir etkisini gösterir ve çoğuna systox (demeton) denilmektedir.

 

Nikotin Sülfat

Temas etkili böcek öldürücü ilaçların çoğu nikotin sülfat olup, Yaprak karası veya Black Leaf 40 adıyla bilinir. Daha çok aphids için öldürücü olan ilaç, düşük ısı derecesinde istenilen etkiyi göstermez.

 

Benzene Hexachloride (Lindane)
Hem temas, hem de mide zehiri olarak kullanılan pek çok haşereye etkili olan ilaçlardır. Tam çiçekten sonra kullanıldığında meyvelerdeki özgün koku ve lezzet zedelendiğinden son yıllarda daha az kullanılmaktadır. Çiçeklenmeden önce aphids için etkilidir.

 

Yağlı İlaçlar

Temas ilacı olarak ya da bazı böcek yumurtalarının tahribi için yağlı ilaçlar etkilidir. Yağlı ilaçlar genel olarak kışın, ağaç uykudayken fakat zararlı yumurtalarına temas için atılır. Bazen de yazın belirli böceklerin öldürülmesinde atılabilir.

 

Mikroplar

Mikroplar, ağacın, kökleri, dalları, gövdesi ve yaprakları mikroptan etkilenmiş olabilir. Mikropları aşağıdaki gibi 4 grupta toplamak mümkündür:

 

1.Bakteriyel Mikroplar
Bakteriyel organizmalardan oluşurlar; mantar ve öteki mikroplardan daha az görülürler; fakat mücadeleleri daha zordur.

 

Mantar Mikropları

Çok değişik nitelikte mantar hastalığı görülür. Meyvelerde, şeftalide görülen esmer çürük, çok bilinen önemli mantar hastalığıdır. Mantarlar bitkinin kök, gövde, sap ve yapraklarında hasar yapabilir.

 

Virüs Mikropları

Virüsler çok karmaşık ve değişken yapılı, bir ağaçtan ötekine hızla bulaşabilen hastalıklarıdır. Aşılarla, diğer mekanik araçlarla veya taşıyıcı böcek ve sineklerle bulaşabilirler.

 

Nematod Mikroplar

Bunların da mikrop oldukları kabul olunur. Toprakta bulunan ince kurt şeklinde, köklere musallat olur. Pek çok türü bitki köklerinde urlar oluştururken diğerlerinde bu etki görülmez.

Meyve Hastalık Ve Zararlıları Hakkında Bilgi

Meyve Hastalık Ve Zararlıları Hakkında Bilgi

Meyve Hastalık Ve Zararlılar Meyvecilikte üretimi olumsuz yönde etkileyen en önemli unsurlardan biride meyvelerde değişik şekillerde zarar meydana getiren hastalık ve zararlılardır. Hastalık ve zararlılardan dolayı ürünün hem veriminde hem de kalitesinde önemli azalmalar meydana gelerek üreticil...

Meyve Hastalık Ve Zararlıları Ile Mücadele

Meyve Hastalık Ve Zararlıları Ile Mücadele

BİTKİ HASTALIK VE ZARARLILARLA MÜCADELE DÖKÜMANLARI Dokümanları aşağdaki ekler kısmından indirebilirsiniz. Konu ile ilgili sormak istediklerinizi bize yorumlar kısmından iletebilirsiniz. Meyve Hastalık Ve Zararlıları Ile Mücadele Bağ Hastalıkları İle Mücadele, Bahçe Bitkileri Zararlıları Il...

Meyve Ve Sebzelerde Görülen Hastalık Ve Zararlılar

Meyve Ve Sebzelerde Görülen Hastalık Ve Zararlılar

Meyve ve sebzelerde görülen fungal ve bakteriyel, virüs ve nematodların neden olduğu hastalıklar. Zarar verdiği konukçusuna göre liste halinde sunulmuştur. Faydası olması dileğimizle. Dokümanı aşağıdaki ekler kısmından indirebilirsiniz.

Meyve, Sebze Ve Bağcılıkta Görülen Genel Hastalıklar

Meyve, Sebze Ve Bağcılıkta Görülen Genel Hastalıklar

MEYVE VE BAĞ HASTALIKLARI 1. FUNGAL HASTALIKLAR 1. 1. Turunçgil Zamklanma Hastalığı 1. 2. Turunçgil Uçkurutan Hastalığı 1. 3. Mavi ve Yeşil Çürüklükler 1. 4. Kara Leke Hastalıkları 1. 5. Elma Küllemesi 1. 6. Dal Kanseri 1. 7. Memeli Pas Hastalığı 1. 8. Şef...

Meyvele Ağaçlarında Hastalık Ve Zararlılar

Meyvele Ağaçlarında Hastalık Ve Zararlılar

MEYVE AĞAÇLARINDA HASTALIK VE ZARARLILAR Bitkilerde en ucuz mücadele yöntemi koruyucu olandır. Meyvelere musallat olan zararlı ve hastalıklarla mücadelede, önleyici tedbirlerle meyve ağaçlarının sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesi gerekir. Kabul etmek gerekir ki, kaliteli meyve ürünü elde etmeni...

x
Aklınıza bir soru mu takıldı, Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Yaprak Biti Zararlıları

Yaprak Biti Zararlıları

MEYVE AĞAÇLARINDA GÖRÜLEN YAPRAK BİTLERİ Elma Yeşil Yaprak Biti (Aphis pomi) Elma Gri Yaprak Biti (Disaphis plantaginea) Şeftali Yaprak Biti (Myzus persicae) Erik Unlu Yaprak Biti (Hyalopterus pruni) Şeftali Gövde Kanlı Biti (Pterochloroides persicae) Kırmızı Gal Yaprak Bitleri (Disaphis ...

Koruyucu Ve Sistemik Fungusitler

Koruyucu Ve Sistemik Fungusitler

KORUYUCU FUNGUSİTLER Bakırlı bileşikler: En çok kullanılan koruyucu fungisit gruplarından birini oluşturmaktadırlar. Bakirhidroksit, bakirkarbonat, bakiroksit, bakiroksiklorür gibi hazır preparatlar halinde bulunmakla birlikte; bakirsülfat, kullanımdan hemen önce hazırlanmaktadır. Etkisi güçlü v...

Böcek Morfolojisi

Böcek Morfolojisi

Arthropoda şubesinin genel özelliklerine ilave olarak ergin böcekler şu özelliklere sahiptirler; (1) vücut üç kısımdan (baş, thorax ve abdomen) ibarettir, (2) thorax ta 3 çift bacak vardır, (3) Thorax ta genellikle 2 çift kanat mevcuttur, (4) Bir çift anten vardır, (5) bileşik ve basit gözler bu...

Fungal Ve Bakteriyel Hastalıklara Karşı Kullanılan İlaçlar

Fungal Ve Bakteriyel Hastalıklara Karşı Kullanılan İlaçlar

ZİRAİ MÜCADELEDE KULLANILAN İLAÇLAR (ETKEN MADDELERİ) Bu yazımızda sizler için zirai mücadele kullanılan etken maddelerinin hangi hastalıklara karşı (Fungal - Bakteriyel) kullanıldığından bahsedeceğiz. 1. KORUYUCU FUNGİSİTLER ( PREVENTIVE FUNGICIDES) - BAKIRLILAR (COPPER COMPOUNDS) ( * ...

Fungisit Etkili Zirai Mücadele İlaçları

Fungisit Etkili Zirai Mücadele İlaçları

FUNGUSİT ETKİLİ ZİRAİ MÜCADELE İLAÇLARI Fungusit (en. fungicide), mantar ve mantar sporlarının öldürülmesinde ve kontrol altına alınmasında kullanılan kimyasallara verilen genel isimdir. Fungi kelimesinden türetilmiştir. Fungusitler tarımda verim kaybını engellemek için kullanılır çünkü manta...

Böcek Ekolojisi

Böcek Ekolojisi

BÖCEK EKOLOJİSİ Ekoloji : organizmalar arasında ve organizmaların çevreleriyle ilişkilerini inceleyn. Ekoloji üç seviyededir. Bireysel olarak organizma Populasyon (aynı tür bireylerin oluş. top) Komminütü (birden fazla pop. oluş. top.) Birey ekolojisi ; çevrenin bireyi nasıl etkiled...

Pestisitlerin Uygulanması

Pestisitlerin Uygulanması

Zirai mücadelede ilaç kullanımı, insan, çevre, gıda güvenliğine ve doğal dengeye olumsuz etkileri en aza indirecek şekilde, teknik talimatlara, gereken dozlara ve bitki fenolojisine uygun olarak yapılmalıdır. Yanlış bir uygulamanın insanlara, hayvanlara bitkilere ve çevreye telafi edilemez zararl...

Önemli Sebze Hastalıkları

Önemli Sebze Hastalıkları

Sebze türlerinde, tarla kontrolünde diğer tür ve çeşit ile her bir tür için aşağıdaki tabloda belirtilen hastalıklar yönünden kontroller yapılmalıdır. Tür HASTALIKLAR Acur Antraknoz, hıyar mozaik virüsü Bamya Yapr...

Nematodlar İle Mücadele

Nematodlar İle Mücadele

Nematodlar Nematodlar tatlı ve tuzlu sular ile nemli topraklarda yaşadıkları gibi canlı ve ölü hayvanlar ile bitkilerin üzerinde veya içinde yaşarlar. Büyüklükleri 0.5-1.5 mm uzunluğundadır. Çoğunlukla vücut, uzun ve silindirik yapılı yumuşak ve halkasızdır. Vücutları genellikle renksiz olup baz...

Viral Hastalıklar

Viral Hastalıklar

VİRAL HASTALIKLAR Virüs hastalıklarının oluşturduğu semptomların önceden beri bilinmesine rağmen bu hastalıkların etmenlerin virüs olduğu son yıllarda tanınmaya başlamıştır. Bitkilerde hastalık yapan yaklaşık 600 adet virüs bilinmektedir. Virüsler sadece elektron mikroskop altında görülebilen nü...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SPONSORUMUZ

Ä°NTFA

SİTE İSTATİSTİKLERİMİZ
  • Konular (4087)
  • Haberler (2660)
  • Resimler (5297)
  • Dokümanlar (1724)
  • Üyeler (7624)
reflesh

Kahverengi mercimek yüksek E vitaminine sahiptir.

WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...