• notifications1
 • menü

Bugün : 19 Ekim 2018 Cuma

Tarımsal Bilgiler

Baklagil Yem Bitkileri Nelerdir

A A+ A++

İÇİNDEKİLER

 • 1. Yem Bitkisi Tarımının Memleketimiz İçin Önemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 2. Yem Bitkileri Yetiştirme Teknikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 2.1. Yem Bitkileri Yetiştiriciliğinde Toprak Ve Tohum Yatağının  Hazırlanması
 • 2.1.1. Toprak Hazırlığı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 2.1.1.1. Toprak Reaksiyonun Ayarlanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 2.1.1.2. Toprak Rutubetinin Ayarlanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 2.1.1.3. Topraktaki Bitki Besin Elementleri Noksanlığının Giderilmesi . . . . . . . .    
 • 2.1.1.4. Toprağın Fiziki Durumunun Düzeltilmesi Ve Tesviye . . . . . . . . . . . . . . 
 • 2.1.1.5. Tohum Yatağı Hazırlığı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 2.2. Yem Bitkilerinin Ekim Zamanı Ve Metodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 2.2.1. Ekim Zamanı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 2.2.1.1. İlkbahar Ekimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 2.2.1.2. Yaz Ekimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 2.2.1.3. Sonbahar Ekimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 2.2.1.4. Geç Sonbahar (Dondurma) Ekimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 2.2.2. Ekim Metodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 2.2.2.1. Serpme Ekim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 2.2.2.2. Bastırıcı Merdanelerle Ekim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 2.2.2.3. Mibzerle Ekim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 2.2.2.4. Kombine (Baskılı) Mibzerle Bant Usulü Ekim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 2.2.3. Atılacak Tohumluk Miktarı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 2.2.4. Yem Bitkilerinin Yardımcı Ve Koruyucu Bitkilerle Birlikte Ekimi . . . . . . . .    
 • 2.2.5. Ekim Derinliğinin Ayarlanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 2.2.6. Yem Bitkilerinin Karışım Halinde Ekimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 3. Yem Bitkileri Tesislerinin Bakımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 3.1. Yem Bitkilerinin Gübrelenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 3.1.1. Yem Bitkilerinin Gübrelenmesinde Göz Önünde Tutulacak Hususlar . . .    
 • 3.1.1.1. İklim Şartları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 3.1.1.2. Toprak Şartları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 3.1.1.3. Gübrelenecek Yem Bitkisinin Türü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 3.1.1.4. Gübrelerin Uygulanma Zamanı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 3.1.1.5. Piyasada Mevcut Gübrelerin Cins Ve Fiyatları . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 3.1.1.6. Tesisin Amacı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 3.1.1.7. Yabancı Ot Problemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 3.1.2. Gübrelerin Uygulanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 3.1.2.1. Azotlu Gübreleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 3.1.2.2. Fosforlu Gübreleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 3.1.2.3. Potasyumlu Gübreleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 3.2. Yem Bitkilerinin Sulanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 3.3. Yem Bitkileri Yetiştiriciliğinde Problem Olan Haşere, Hastalık Ve Yabancı Otlar   
 • 4. Yem Bitkileri Tesislerinden Faydalanma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 4.1. Ot İçin Hasat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 4.2. Tohum İçin Hasat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 4.2.1. Tohum Üretimi Amacıyla Ekim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 4.2.2. Tohum Üretim Alanlarının Bakımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 4.2.2.1. Sulama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 4.2.2.2. Gübreleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 4.2.3. Yem Bitkilerinde Tozlaşma Ve Döllenme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 4.2.4. Yem Bitkilerinde Tohum Hasadı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 5. Memleketimizde Yaygın Olarak Tarımı Yapılan Bazı Yem Bitkilerinin Tarımı    
 • 5.1. Yonca Yetiştiriciliği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.1.1. Önemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.1.2. Toprak İsteği Ve Hazırlığı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.1.3. Ekim Zamanı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 5.1.4. Karışık Ekim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.1.5. Ekim Metodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.1.6. Ekim Derinliği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 5.1.7. Ekilecek Tohum Miktarı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.1.8. Aşılama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.1.9. Sulama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.1.10. Gübreleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 5.1.11. Yoncanın Biçimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.1.12. Yoncada Yabancı Ot Mücadelesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.1.13. Tohum Üretimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.1.14. Yoncanın Seyrekleşme Nedenleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.1.15. Yoncada Şişme Problemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.2. Korunga Yetiştiriciliği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.2.1. Önemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.2.2. Toprak İsteği Ve Hazırlığı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.2.3. Ekim Zamanı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.2.4. Yalnız Veya Karışık Ekim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.2.5. Ekim Metodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.2.6. Ekim Derinliği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.2.7. Ekilecek Tohum Miktarı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.2.8. Aşılama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.2.9. Gübreleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 5.2.10. Korunganın Biçim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 5.2.11. Korunganın Kullanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.3. Fiğ Yetiştiriciliği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.3.1. Önemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.3.2. İklim Ve Toprak İstekleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.3.3. Ekim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.3.4. Aşılama Ve Gübreleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.3.5. Ot Ve Tohum Hasadı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 5.3.6. Fiğlerin Tahıllarla Karışık Yetiştirilmeleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     

 

Ders notunu aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz. 

 

x
Kayıt bulunamadı!
Üds, Kpds - Yaygın Stative Passives

Üds, Kpds - Yaygın Stative Passives

Bu listede Üds, Kpds vb gibi İngilizce sınavlarda çok karşılaşılan ve önemli olan 73 adet yaygın Stative Passives içermektedir. Ayrıca İngilizce de en çok kullanılan kelimeler için Türkçe - İngiliz...

14 Aralık 2017, Perşembe

Üds, Kpds - Yaygın Prepositional Idioms

Üds, Kpds - Yaygın Prepositional Idioms

Bu listede Üds, Kpds vb gibi İngilizce sınavlarda çok karşılaşılan ve önemli olan 576 adet Prepositional Idioms içermektedir. Ayrıca İngilizce de en çok kullanılan kelimeler için Türkçe - İngilizce...

14 Aralık 2017, Perşembe

Üds, Kpds - Yaygın Multi-phrasal Verbs

Üds, Kpds - Yaygın Multi-phrasal Verbs

Bu listede Üds, Kpds vb gibi İngilizce sınavlarda çok karşılaşılan ve önemli olan 46 adet multi phrasal verb içermektedir. Ayrıca İngilizce de en çok kullanılan kelimeler için Türkçe - İngilizce Sö...

14 Aralık 2017, Perşembe

Üds, Kpds - Yaygın Phrasal Verbs

Üds, Kpds - Yaygın Phrasal Verbs

Bu listede Üds, Kpds vb gibi İngilizce sınavlarda çok karşılaşılan ve önemli olan 246 adet phrasal verb içermektedir. Ayrıca İngilizce de en çok kullanılan kelimeler için Türkçe - İngilizce Sözlük ...

14 Aralık 2017, Perşembe

Üds, Kpds Hazırlık - En Çok Kullanılan Zarflar

Üds, Kpds Hazırlık - En Çok Kullanılan Zarflar

Üds ve kdps sınavı için hazırlık yapanlar için ingilizce de yaygın olarak kullanılan zarflarısizler için bir araya topladık. Ayrıca İngilizce de en çok kullanılan kelimeler için Türkçe - İngilizce ...

14 Aralık 2017, Perşembe

Gthb Ünvan Değişikliği Sınavında Çıkmış Sorular Ve Ders Notları

Gthb Ünvan Değişikliği Sınavında Çıkmış Sorular Ve Ders Notları

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevde yükselme sınavında (Teknisyen, Tekniker ve Mühendisler) sorulmuş sorular ve ders notları yer almaktadır. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI UNVAN D...

12 Subat 2016, Cuma

Dgs Sınavına Hazırlık

Dgs Sınavına Hazırlık

DGS (Dikey Geçiş Sınavı) nedir? DGS Dikey Geçiş Sınavı, 2 yıllık meslek yüksekokulu veya açıköğretim ön lisans programlarından, 4 yıllık bir açık öğretim ya da örgün eğitim lisans programına geçi...

10 Mart 2016, Perşembe

Tarımsal Mekanizasyon Ders Notu

Tarımsal Mekanizasyon Ders Notu

TARIMSAL MEKANİZASYON DERSİ ÇALIŞMA NOTLARI 1-Tarım aletlerinin traktöre bağlanma durumlarına göre çeşitleri nelerdir? --çekme --yarı asma --asma tarım aletleri 2-...

11 Mart 2016, Cuma

Ölçme Bilgisi Ders Notları

Ölçme Bilgisi Ders Notları

ÖLÇME BİLGİSİ DERS NOTLARI (Ders notlarını aşağıdaki ekler kısmından indirebilirsiniz.) 1 Tanışma, Dersin kısa tanıtımı, Ders programı, Başarı ölçütleri, Kaynaklar 2 Ölçü Birimleri, Ölçek Kavr...

28 Ocak 2016, Perşembe

Çözümlü Araştırma Deneme Metodları Ders Notları

Çözümlü Araştırma Deneme Metodları Ders Notları

VARYANS ANALİZİNE GİRİŞ Bir Bilim Metodu Olarak İstatistik Bilim nesnel Dünya ya ilişkin olayların anlaşılması için tarafsız gözlem ve deneye dayalı zihinsel etkenliklerin tümü olarak tarif edilir...

4 Subat 2016, Perşembe

x
Aklınıza bir soru mu takıldı? Siz sorun biz cevap verelim.
Henüz yorum yapılmamış!

Güvenlik Kodu : 3KB1L

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

KULLANICI YUVASI

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SİTE İSTATİSTİKLERİ
 • Konular (4032)
 • Duyurular (2652)
 • Resimler (5113)
 • Dokümanlar (1685)
 • Üyeler (7180)
reflesh

Mümin, bir delikten iki defa sokulmaz.(Mümin, iki defa aynı yanılgıya düşmez) Buhârî, Edeb, 83; Müslim, Zühd, 63.

SORHOCAM.COM

Sorhocam.com | Türkiye'de Tarıma dair aradığınız her ne varsa burda! ...

Arafa TARIM | Zirai İlaç - Gübre - Tohum Satışı (Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ)