• notifications1
 • menü

Bugün : 21 Ocak 2019 Pazartesi

İÇİNDEKİLER

 • 1. Yem Bitkisi Tarımının Memleketimiz İçin Önemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 2. Yem Bitkileri Yetiştirme Teknikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 2.1. Yem Bitkileri Yetiştiriciliğinde Toprak Ve Tohum Yatağının  Hazırlanması
 • 2.1.1. Toprak Hazırlığı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 2.1.1.1. Toprak Reaksiyonun Ayarlanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 2.1.1.2. Toprak Rutubetinin Ayarlanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 2.1.1.3. Topraktaki Bitki Besin Elementleri Noksanlığının Giderilmesi . . . . . . . .    
 • 2.1.1.4. Toprağın Fiziki Durumunun Düzeltilmesi Ve Tesviye . . . . . . . . . . . . . . 
 • 2.1.1.5. Tohum Yatağı Hazırlığı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 2.2. Yem Bitkilerinin Ekim Zamanı Ve Metodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 2.2.1. Ekim Zamanı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 2.2.1.1. İlkbahar Ekimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 2.2.1.2. Yaz Ekimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 2.2.1.3. Sonbahar Ekimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 2.2.1.4. Geç Sonbahar (Dondurma) Ekimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 2.2.2. Ekim Metodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 2.2.2.1. Serpme Ekim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 2.2.2.2. Bastırıcı Merdanelerle Ekim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 2.2.2.3. Mibzerle Ekim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 2.2.2.4. Kombine (Baskılı) Mibzerle Bant Usulü Ekim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 2.2.3. Atılacak Tohumluk Miktarı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 2.2.4. Yem Bitkilerinin Yardımcı Ve Koruyucu Bitkilerle Birlikte Ekimi . . . . . . . .    
 • 2.2.5. Ekim Derinliğinin Ayarlanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 2.2.6. Yem Bitkilerinin Karışım Halinde Ekimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 3. Yem Bitkileri Tesislerinin Bakımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 3.1. Yem Bitkilerinin Gübrelenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 3.1.1. Yem Bitkilerinin Gübrelenmesinde Göz Önünde Tutulacak Hususlar . . .    
 • 3.1.1.1. İklim Şartları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 3.1.1.2. Toprak Şartları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 3.1.1.3. Gübrelenecek Yem Bitkisinin Türü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 3.1.1.4. Gübrelerin Uygulanma Zamanı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 3.1.1.5. Piyasada Mevcut Gübrelerin Cins Ve Fiyatları . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 3.1.1.6. Tesisin Amacı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 3.1.1.7. Yabancı Ot Problemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 3.1.2. Gübrelerin Uygulanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 3.1.2.1. Azotlu Gübreleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 3.1.2.2. Fosforlu Gübreleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 3.1.2.3. Potasyumlu Gübreleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 3.2. Yem Bitkilerinin Sulanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 3.3. Yem Bitkileri Yetiştiriciliğinde Problem Olan Haşere, Hastalık Ve Yabancı Otlar   
 • 4. Yem Bitkileri Tesislerinden Faydalanma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 4.1. Ot İçin Hasat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 4.2. Tohum İçin Hasat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 4.2.1. Tohum Üretimi Amacıyla Ekim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 4.2.2. Tohum Üretim Alanlarının Bakımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 4.2.2.1. Sulama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 4.2.2.2. Gübreleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 4.2.3. Yem Bitkilerinde Tozlaşma Ve Döllenme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 4.2.4. Yem Bitkilerinde Tohum Hasadı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 5. Memleketimizde Yaygın Olarak Tarımı Yapılan Bazı Yem Bitkilerinin Tarımı    
 • 5.1. Yonca Yetiştiriciliği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.1.1. Önemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.1.2. Toprak İsteği Ve Hazırlığı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.1.3. Ekim Zamanı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 5.1.4. Karışık Ekim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.1.5. Ekim Metodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.1.6. Ekim Derinliği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 5.1.7. Ekilecek Tohum Miktarı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.1.8. Aşılama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.1.9. Sulama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.1.10. Gübreleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 5.1.11. Yoncanın Biçimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.1.12. Yoncada Yabancı Ot Mücadelesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.1.13. Tohum Üretimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.1.14. Yoncanın Seyrekleşme Nedenleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.1.15. Yoncada Şişme Problemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.2. Korunga Yetiştiriciliği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.2.1. Önemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.2.2. Toprak İsteği Ve Hazırlığı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.2.3. Ekim Zamanı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.2.4. Yalnız Veya Karışık Ekim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.2.5. Ekim Metodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.2.6. Ekim Derinliği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.2.7. Ekilecek Tohum Miktarı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.2.8. Aşılama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.2.9. Gübreleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 5.2.10. Korunganın Biçim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 5.2.11. Korunganın Kullanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.3. Fiğ Yetiştiriciliği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.3.1. Önemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.3.2. İklim Ve Toprak İstekleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.3.3. Ekim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.3.4. Aşılama Ve Gübreleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.3.5. Ot Ve Tohum Hasadı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 5.3.6. Fiğlerin Tahıllarla Karışık Yetiştirilmeleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     

 

Ders notunu aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz. 

 

x
Kayıt bulunamadı!
x
Aklınıza bir soru mu takıldı, Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Gthb Ünvan Değişikliği Sınavında Çıkmış Sorular Ve Ders Notları

Gthb Ünvan Değişikliği Sınavında Çıkmış Sorular Ve Ders Notları

Gthb Ünvan Değişikliği Sınavında Çıkmış Sorular Ve Ders Notları Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevde yükselme sınavında (Teknisyen, Tekniker ve Mühendisler) sorulmuş sorular ve ders notları yer almaktadır. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV DERS NOTLARI ( LİSANS...

Dgs Sınavına Hazırlık

Dgs Sınavına Hazırlık

DGS (Dikey Geçiş Sınavı) nedir? DGS Dikey Geçiş Sınavı, 2 yıllık meslek yüksekokulu veya açıköğretim ön lisans programlarından, 4 yıllık bir açık öğretim ya da örgün eğitim lisans programına geçiş yapmaktır. Dikey geçiş sınavı (DGS), önlisans diploması veren 2 yıllık meslek yüksekokulu mezu...

Tarımsal Mekanizasyon Ders Notu

Tarımsal Mekanizasyon Ders Notu

TARIMSAL MEKANİZASYON DERSİ ÇALIŞMA NOTLARI 1-Tarım aletlerinin traktöre bağlanma durumlarına göre çeşitleri nelerdir? --çekme --yarı asma --asma tarım aletleri 2- Toprak işlemenin AMAÇLARINA göre toprak işleme yöntemleri nelerdir? a-toprağı şeritler haklinde ...

Ölçme Bilgisi Ders Notları

Ölçme Bilgisi Ders Notları

ÖLÇME BİLGİSİ DERS NOTLARI Ölçme bilgisi dersinde gösterilmekte olan ders konularını sizler için bir arada topladık. (Ders notlarını aşağıdaki ekler kısmından indirebilirsiniz.) 1 Tanışma, Dersin kısa tanıtımı, Ders programı, Başarı ölçütleri, Kaynaklar 2 Ölçü Birimleri, Ölçek Kavramı Ölçme...

Çözümlü Araştırma Deneme Metodları Ders Notları

Çözümlü Araştırma Deneme Metodları Ders Notları

Çözümlü Araştırma Deneme Metodları Ders Notları Bir Bilim Metodu Olarak İstatistik Bilim nesnel Dünya ya ilişkin olayların anlaşılması için tarafsız gözlem ve deneye dayalı zihinsel etkenliklerin tümü olarak tarif edilir. Bilindiği gibi bilimsel metod olayların anlaşılması ve açıklanması için t...

Üds, Kpds - Yaygın Stative Passives

Üds, Kpds - Yaygın Stative Passives

Bu listede Üds, Kpds vb gibi İngilizce sınavlarda çok karşılaşılan ve önemli olan 73 adet yaygın Stative Passives içermektedir. Ayrıca İngilizce de en çok kullanılan kelimeler için Türkçe - İngilizce Sözlük sayfamızı da ziyaret edebilirsiniz. 1 be absorbed in sth bir şeye kendini ...

Üds, Kpds - Yaygın Prepositional Idioms

Üds, Kpds - Yaygın Prepositional Idioms

Bu listede Üds, Kpds vb gibi İngilizce sınavlarda çok karşılaşılan ve önemli olan 576 adet Prepositional Idioms içermektedir. Ayrıca İngilizce de en çok kullanılan kelimeler için Türkçe - İngilizce Sözlük sayfamızı da ziyaret edebilirsiniz. 1 above all bilhassa, özellikle ...

Üds, Kpds - Yaygın Multi-phrasal Verbs

Üds, Kpds - Yaygın Multi-phrasal Verbs

Bu listede Üds, Kpds vb gibi İngilizce sınavlarda çok karşılaşılan ve önemli olan 46 adet multi phrasal verb içermektedir. Ayrıca İngilizce de en çok kullanılan kelimeler için Türkçe - İngilizce Sözlük sayfamızı da ziyaret edebilirsiniz. 1 back out of pull out of -- den çekilmek ...

Üds, Kpds - Yaygın Phrasal Verbs

Üds, Kpds - Yaygın Phrasal Verbs

Bu listede Üds, Kpds vb gibi İngilizce sınavlarda çok karşılaşılan ve önemli olan 246 adet phrasal verb içermektedir. Ayrıca İngilizce de en çok kullanılan kelimeler için Türkçe - İngilizce Sözlük sayfamızı da ziyaret edebilirsiniz. 1 abide by itaat etmek 2 account fo...

Üds, Kpds Hazırlık - En Çok Kullanılan Zarflar

Üds, Kpds Hazırlık - En Çok Kullanılan Zarflar

Üds ve kdps sınavı için hazırlık yapanlar için ingilizce de yaygın olarak kullanılan zarflarısizler için bir araya topladık. Ayrıca İngilizce de en çok kullanılan kelimeler için Türkçe - İngilizce Sözlük sayfamızı da ziyaret edebilirsiniz. 1 abruptly birdenbire hastily ...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SPONSORUMUZ

Ä°NTFA

SİTE İSTATİSTİKLERİMİZ
 • Konular (4087)
 • Haberler (2660)
 • Resimler (5297)
 • Dokümanlar (1724)
 • Üyeler (7624)
reflesh

Hiçbiriniz kendisi için istediğini (mü"min) kardeşi için istemedikçe (gerçek) iman etmiş olamaz. Buhârî, Îmân, 7; Müslim, Îmân, 71

WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...