• notifications1
 • menü

Bugün : 17 Mart 2018 Cumartesi

Gübreleme İle İlgili Bilgiler

Ayvanın Toprak İstekleri Ve Gübrelenmesi

AYVANIN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ

 

Ayvanın İklim İstekleri

 1. Ayva bir ılıman iklim meyve türüdür.
 2. Kışın yapraklarını dökerek dinlenmeye girer.
 3. Ilıman deniz ikliminden hoşlanır.
 4. Ülkemizde denizden uzak Orta Anadolu Bölgesinde de yetiştirilmektedir.
 5. Ancak bu gibi yerlerde bahçeler vadi içlerinde veya uygun yerlerde kurulmalıdır.
 6. Genellikle kuzey iklim bölgelerinde ve soğuk mikro klima alanlarında meyve kalitesi düşmekte ve meyve eti sert bir yapı kazanmaktadır.
 7. Ayvanın kış soğuklanma isteği elma ve armuda göre daha azdır.
 8. Orta Anadolu’da çiçeklenmenin geç olması ayva çiçek tomurcuğunun çiçek açılmasından önce bir sürgün meydana getirmesiyle ilgilidir.
 9. Buna karşılık Ege Bölgesinde kış dinlenmesini tamamlayamayan ayvalar havaların ısınmasıyla kısa sürede sürgün gelişmesini tamamlayarak çiçek açarlar.
 10. Ayvanın badem, can erikleri, Japon erikleri, kayısı, şeftali ve armut gibi meyve türlerinden daha sonra çiçek açması özellikle ilkbaharda geç dönemlerde meydana gelen donların meyve ağaçlarında sık sık zarar yaptığı yerlerde onları don zararından korur ve ağaçlardan güvenli bir ürün alınmasını sağlar.
 11. Ayva çok rüzgarlı yerlerde dalları kırıldığından iyi sonuç vermez. Şiddetli meyve dökümleri meydana gelir.
 12. Fazla yağışlı bölgelerde ise yaprak ve meyveleri Monilia (Sclerotinia spp.) hastalığından önemli ölçüde zarar görür ve böylece ürün kalitesi bozulur.
 13. Ayva soğuğa karşı elma ve armuttan daha az dayanıklıdır. Bu yüzden bahçe yeri seçiminde dikkatli olunmalıdır.
 14. Bazı soğuk bölgelerde de ayva yetiştirilmesine rağmen istenen meyve kalitesine ulaşılamamaktadır.
 15. Ayrıca ayva aşırı nemli ve rüzgarlı iklimlerden de hoşlanmaz.
 16. Ayvalar için en iyi iklim ılıman deniz iklimidir. Bununla birlikte İç Anadolu illerinde de uygun yönlere ve vadi içlerine bağlı kalmak şartıyla ayvadan randıman alınmaktadır.
 17. Ayva ağacı Türkiye şartlarında armut kadar kış soğuklarına dayanıklıdır.
 18. Bu meyve türünün kış soğuklanma isteği elma ve armutlara göre daha azdır.
 19. Sıcak iklimlerde eriklerle birlikte çiçeklenir.

 

Ayvanın Toprak İstekleri

 1. Ayvalar her ne kadar değişik toprak tiplerinde yetiştirilirse de besin maddelerince zengin, süzek, kumlu-killi, sıcak topraklardan hoşlanırlar.
 2. Genellikle toprak nemine tolerans gösterirler. Neme tolerans bakımından ayva türleri arasında önemli farklılıklar vardır. Örneğin, ayva A klonu fazla toprak nemine karşı dayanıklıdır. Kökleri yüzlek olduğu için toprağın fazla derin olup olmaması çok önemli değildir.
 3. Soğuk ve nemli topraklarda meyve odunumsu bir yapı kazanarak kalitesi düşer.
 4. Hafif (kumlu) topraklar üzerinde yetiştirildiği zaman ağır (killi) topraklardakine göre daha kısa ömürlü ve genellikle verimi daha düşüktür.
 5. Genellikle mısır ve patates için uygun topraklar ayvalar için de uygun kabul edilirler.
 6. Toprak pH’sı nötr veya hafif asidik olursa iyi sonuç alınır.
 7. Fazla kireci sevmezler. Yüksek kireçli topraklarda demir klorozuna yakalanırlar. Ancak % 8’e kadar kirece dayanabilirler.
 8. Soğuk ve kirece hassas, ancak nematoda karşı dayanıklıdır.
 9. Allüviyal topraklardan hoşlanırlar.
 10. Ayva çok ağır, aşırı kireçli ve geçirimsiz toprakların dışındaki birçok toprak tipinde düzenli sulama yapıldığında rahatlıkla yetiştirilebilir.
 11. Aşırı kumlu ve kuru topraklarda yetiştirilen ağaçların meyveleri kuru ve boğucu olmaktadır.
 12. Ayvalar en iyi kumlu tınlı, geçirgen sıcak topraklarda yetişir.
 13. Kökleri yüzlek olup çok derine gitmediğinden toprağın fazla derin olması şart değildir.
 14. Soğuk ve nemli topraklarda meyveler odunumsu bir hal alarak kaliteleri düşer.
 15. Anaç olarak alıç kullanıldığı takdirde kuru kumlu topraklarda da yetiştirmek mümkün olursa da genellikle bu gibi durumlarda ağaçların büyümesi zayıf ve verimi düşüktür.
 16. Ayva bahçelerinde yıllık bakım işlemlerinin titizlikle yapılması gerekir.
 17. Toprağı kabartmak, havalandırmak ve yabancı otları yok etmek için yılın belli dönemlerinde toprak işlemesi yapılır.
 18. Bu amaçla sonbaharda Ekim veya Kasım aylarında toprak iki kat sürülür. Bu dönemde toprak kesekli bırakılır.
 19. Bu kesekler sonbahar veya kışın yağan yağışlarla parçalanıp dağılırlar. Kışın donan ve zaman zaman çözünen toprak donun etkisiyle kabarır ve ufalanır.
 20. Bölgenin iklim şartları ve toprağın tava gelme durumuna göre kış sonu veya ilkbahar başında bahçe ikinci kez sürülür. Ağaç dipleri bel veya çapa ile işlenir.
 21. Üçüncü toprak işlemesi ilkbahar sonunda yapılır. İki kat sürümden sonra diskaro veya tırmık çekilerek kesekler parçalanır, arazi düzlenir. Daha sonra sulama kanalları açılır veya sulama düzeni kurulur. Ağaçların dibindeki sürülmemiş kısımlar bel ya da çapa ile işlenir.
 22. Yazın yapılan sulamalar nedeniyle bahçeler hızla yabancı otla kaplanır. Bu otlar sürümle ya da biçilmek suretiyle yok edilebilir. Toprağın sürülmesi sulama sistemini bozacağından otların biçilmesi veya ilaçlanarak yok edilmesi daha uygun olabilir.
 23. Toprak işlemesi yapılırken dikkat edilecek en önemli nokta toprağı derin sürmekten kaçınmaktır.
 24. Ayva kökleri yüzlek ve toprak yüzüne yakındır. Derin sürüm yapılırsa kökler çok fazla kesilerek ağaçlar bundan zarar görür.
 25. Karışık bahçelerde toprak işlemesi hiç şüphesiz esas meyveye göre düzenlenir. Ancak elma veya armutlarla birlikte dikimde bu düzenlemede büyük bir güçlükle karşılaşılmaz.

 

 

Ayvanın Gübrelenmesi

Gübrelemede ahır gübresi, yeşil gübre ve yapay gübrelerden faydalanılır. Her 3-4 yılda bir dekara 3-4 ton yanmış ahır gübresi verilmelidir. Verilecek gübre çeşit ve miktarı toprak ve yaprak analizlerine göre veya sürgünlerin gelişme durumlarına göre belirlenmelidir.

 

Ayva ağaçları, kökleri derine gitmediğinden toprağın üst tabakalarındaki besin maddelerini kullanırlar. Bu nedenle üst toprak katmanının besin maddelerince zengin olması arzulanır. Ayva azotlu gübrelerle iyi bir destek ister. Fazla gübrelemeden hoşlanmazlar. Fazla gübre verildiğinde ateş yanıklığı hastalığına yakalanırlar.

 

Toprak analiz sonuçlarına göre değişmekle birlikte dekara 8 kg N, 5 kg P2O5 ve 6 kg K2O veya yetişkin ve verimdeki bir ağaca 300-400 g N, 150 g P2O5 ve 250 g K2O verilebilir. Azotun yarısı ile fosfor ve potasyumun tamamı erken ilkbaharda, azotun kalan yarısı ise Mayıs sonunda izdüşüme verilerek toprağa karıştırılmalıdır.

 

Ayvanın Sulanması

Ağaçların normal gelişmesi, yeterli meyve oluşturması, meyvelerin büyümesi ve kaliteli olması için sulamaya ihtiyaç vardır. Kurak iklim şartlarının hakim olduğu ülkemizin birçok yöresinde bahçelerin sulanması gerekir. Sulanmayan bahçelerde sürgünler zayıf büyür, meyveler küçük kalır, meyve şekli bozulur, meyveler kuru, boğucu ve kekre olur. Bu nedenle yeterli yağışın olmadığı bölgelerde ayva ağaçları yaz mevsimi boyunca sulanmalıdır. İklim ve toprak şartlarına bağlı olarak 8-20 gün aralıklarla bahçeler sulanmalıdır. Toprağın geçirgenliği azaldıkça iki sulama arasındaki süre uzatılır.

 

Kapama ayva bahçelerinde yazı kurak geçen yerlerde, mesela Orta Anadolu’da olduğu gibi yazın sulama yapılır. Sulama, şartlara göre 15–20 günde bir tekrarlanır. Su bulunmayan yerlerde ayva bahçeleri ancak yeterli yağış alan ve yağışların mevsimlere iyi dağılmış olduğu yerlerde kurulabilir. Karışık bahçelerde karık veya çanak sulama, kapama bahçelerde ise damla sulama sistemleri önerilmektedir.

Ayvanın Toprak İstekleri Ve Gübrelenmesi

Ayvanın Toprak İstekleri Ve Gübrelenmesi

AYVANIN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ Ayvanın İklim İstekleri Ayva bir ılıman iklim meyve türüdür. Kışın yapraklarını dökerek dinlenmeye girer. Ilıman deniz ikliminden hoşlanır. Ülkemi...

2 Ekim 2017, Pazartesi

Ahır - Hayvan Gübreleri

Ahır - Hayvan Gübreleri

Ahır ve kümes hayvanlarının katı ve sıvı dışkıları ile yataklık malzemenin karışımından elde edilen materyallere hayvan gübresi (çiftlik gübresi veya ahır gübresi) denilmektedir. Tamamı organik old...

15 Ocak 2016, Cuma

Şelat Nedir?

Şelat Nedir?

Şelat (Chelate) yunanca pençe anlamına gelen Chele sözcüğünden gelmektedir. İlk defa 1930 yıllarda Almanya da sentezlenmiştir ve bir kimyasal madde olan ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) in pe...

8 Mart 2018, Perşembe

Bitki Besin Elementi Noksanlıkları

Bitki Besin Elementi Noksanlıkları

Bitki Besin Elementi Noksanlıkları Azot Noksanlığı Belirtileri (Simptomları) Azot noksanlığında bitkilerde büyüme oranı düşer yani bitkinin büyümesi yavaşlar. Bitki küçük kalır, yapraklar küçülür...

14 Subat 2018, Çarşamba

Besin Elementlerinin Ana Fonksiyonları Ve Elementler İşlevleri

Besin Elementlerinin Ana Fonksiyonları Ve Elementler İşlevleri

Besin Elementlerinin Ana Fonksiyonları ve Elementler İşlevleri Azot (N) Proteinlerin sentezi (gelişim ve verim) Fosfor (P) Hücre bölünmesi ve enerjisel yapının oluşması Potasyum (K) Şek...

31 Ocak 2018, Çarşamba

Organomineral Gübre Nedir?

Organomineral Gübre Nedir?

Organomineral Gübre ; Türkiye topraklarının yaklaşık olarak %80 i organik maddece fakirdir. Türkiye de ki bu oran % 5 olması gerekirken Türkiye ortalaması % 2 civarındadır. Bu durum ise topraklarım...

10 Ocak 2018, Çarşamba

Üzüm Bağlarına Kükürt Ne Zaman Atılır?

Üzüm Bağlarına Kükürt Ne Zaman Atılır?

Birçok meyve yetiştiriciliğinde olduğu gibi kükürt, üzüm bağları içinde oldukça gerekli bir vitamindir. Kükürt eksikliği ise şu şekilde anlaşılır; toprakta kireçlenme, besin değerinin düşmesi, ener...

12 Aralık 2017, Salı

Bitki Besin Elementleri Ve Görevleri

Bitki Besin Elementleri Ve Görevleri

Bitkilerin ihtiyaç duydukları 20 tane mutlak gerekli besin elementleri: 1-Hidrojen 2-Oksijen 3-Karbon 4-Azot 5-Fosfor 6-Potasyum 7-Kalsiyum 8-Magnezyum 9-Kükürt 10-Bor 11-Bakır 12-Demi...

15 Ocak 2016, Cuma

Gübreleme

Gübreleme

Bitkilerin beslenmeleri için gerekli olan bitki besin maddelerinin başında AZOT, FOSFOR ve POTASYUM gelir. Bunlar bitkilerin en çok ihtiyaç duydukları besin maddeleri olup, tarım topraklarında da g...

6 Kasım 2016, Pazar

Gübreler

Gübreler

GÜBRELER Bugün dünyada kullanılan gübrelerin çesitleri pek çoktur. Biz yurdumuzda halen var olan gübrelerin kimyasal, fiziksel ve tarımsal özelliklerini inceleyeceğiz. Yurdumuzda bugün için kulla...

15 Ocak 2016, Cuma

Ahır - Hayvan Gübreleri

Ahır - Hayvan Gübreleri

Ahır ve kümes hayvanlarının katı ve sıvı dışkıları ile yataklık malzemenin karışımından elde edilen materyallere hayvan gübresi (çiftlik gübresi veya ahır gübresi) denilmektedir. Tamamı organik old...

15 Ocak 2016, Cuma

15.15.15 + Zn Süper Kompoze Gübresi

15.15.15 + Zn Süper Kompoze Gübresi

Çinko katkılı kompoze gübre : Ülkemiz topraklarının büyük bir kısmında önemli bir besin elementi olan çinkonun yetersiz olması, insan sağlığı ve özellikle çocukların gelişmesi üzerinde olumsuz etki...

15 Ocak 2016, Cuma

x
Aklınıza bir soru mu takıldı? Siz sorun biz cevap verelim.
Henüz yorum yapılmamış!

Güvenlik Kodu : 1AJ33

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

KULLANICI YUVASI

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

Arafa TARIM
SPONSORLARIMIZ
sedef tarım
SİTE İSTATİSTİKLERİ
 • Konular (3675)
 • Duyurular (2639)
 • Resimler (4058)
 • Dokümanlar (1543)
 • Üyeler (6286)
reflesh

Papatya Sadece Koparıldığı Zaman Kokar.

Arafa Tarım Market

Zirai İlaç, Gübre, Tohum Satışı

Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ | 0545 447 0223