• notifications1
  • menü

Bugün : 21 Nisan 2018 Cumartesi

Tarım Ziraat Teknik Bilgileri

Solarizasyon Uygulaması

Solarizasyon Uygulaması

Solarizasyon, Güneş’in ısı enerjisinden yararlanılarak uygulanan bir çeşit termal inaktivasyon yöntemidir. Özellikle seracılıkta, seraların boş olduğu yaz döneminde yaygın bir uygulama haline gelen solarizasyon, yazları sıcak geçen bölgelerde açık alanlarda da uygulanabilen bir yöntemdir. Solarizasyonda amaç; toprakta bulunan hastalık etmenlerini, yabancı ot tohumlarını, nematodları ve bazı zararlı böcekleri yüksek ısıyla etkisiz hale getirmektir. Bu amaçla toprak yüzeyi hava geçirmeyecek şekilde şeffaf bir naylon örtü ile örtülür. Yaz aylarında zaten yüksek olan hava sıcaklığı (özellikle seraların içinde), şeffaf örtü altında daha da yüksek derecelere ulaşır. 50-55 °C’de birçok protein molekülünün denatüre olduğu (parçalandığı) bilinmektedir. Böylece solarizasyon uygulanan topraktaki yabancı ot tohumları ve zararlı etmenler canlılığını yitirmektedir. Buna karşılık toprakta bulunan faydalı mikroorganizmaların çoğunlukla yüksek ısıya daha tolerant olduğu belirlenmiştir. Bu bağlamda solarizasyon, sterilizasyondan farklı olarak zararlı etmenlerin topraktaki yoğunluklarını belirli ölçüde azaltan bir dezenfeksiyon yöntemdir.

 

Neden Solarizasyon?

Bilindiği üzere kültür bitkilerinde zararlara sebep olan önemli hastalık etmenleri ve nematodların birçoğu ve yabancı ot tohumları toprak kaynaklıdır. Bu toprak kökenli etmenlerle mücadelede iki seçenek vardır. Birincisi son derece zehirli bazı kimyasal maddelerin toprağa uygulanmasıdır ki bu yöntemin çevre ve insan sağlığı açısından son derece riskli neticeleri vardır. Bunların başında hedef dışı canlıların bu zehirli kimyasallardan zarar görmesi ve doğada kaybolmayan bu maddelerin bir şekilde insana geri dönmesi gelmektedir. İkinci seçenek ise zehirli bir kimyasal madde kullanmaksızın daha çok fiziksel parametrelerden yararlanılarak uygulanan yöntemlerdir. Bunların içerisinde solarizasyon, buharla sterilizasyon, infra-red ve mikrodalga uygulaması gibi yöntemler yer almaktadır. Ancak bunlar içerisinde de hem maliyet hem de çevresel etki anlamında ön plana çıkan yöntem solarizasyondur.

 

Solarizasyon, toprak kökenli pek çok zararlı etmeni etkisiz hale getirmesinin yanı sıra toprak kimyasını da etkileyerek, çözülebilir besin maddelerinin miktarında artışa neden olmaktadır. Bu artış bazen öyle seviyelere çıkmaktadır ki toprağa ilave gübre vermeye gerek kalmaz. Bu sayede kimyasal gübre kullanımı azaltılmış olur.

 

Solarizasyon Nasıl Uygulanır?

Solarizasyon uygulamasından etkin ve başarılı bir sonuç alabilmek için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Bunlardan ilki uygulama yapılacak toprağın hazırlığıdır. Bunun için toprak 25-30 cm derinliğinde işlenmelidir. Zira yapılan bazı araştırmalarda işlenmiş topraklarda ulaşılan maksimum sıcaklık değerlerinin işlenmemişlere oranla daha fazla olduğu görülmüştür. Ancak toprak işlendikten sonra mutlaka tesviye edilerek toprak yüzeyinde kesek, taş vb. girinti ve çıkıntıların giderilmesi gereklidir. Aksi takdirde yüzeye serilen örtü malzemesi ile toprak arasında boşluklar kalmakta, bu da ısının etkin bir şekilde iletilmesine engel olmaktadır. Ayrıca tesviye sırasında sivri uçlu cisimlerin uzaklaştırılması, örtünün delinmemesi açısından önemlidir.

 

Bazı alanlarda sırta dikim yapılması gerekebilir. Eğer böyle bir durum varsa sırtlar solarizasyondan önce hazırlanmalı ve solarizasyon uygulamasından sonra toprak karıştırılmamalıdır. Çünkü solarizasyon toprağın ilk 15-20 cm lik profilinde etkilidir. Dolayısıyla solarizasyondan sonra yapılacak bir toprak işleme, dezenfekte edilen yüzey toprağı ile altta kalan toprağın karışmasına sebep olmaktadır. Oluşan kaymak tabakasını kırmak vb. nedenlerle mutlaka toprak işleme yapılması gerekiyorsa, bunun 15 cm’nin altına inmeyecek şekilde yüzeysel olarak yapılması gerekir. Tüm bu işlemler yapılırken toprağın fazla sıkıştırılmamasına özen gösterilmelidir.

 

Solarizasyon uygulamasında dikkat edilecek diğer ve beklide en önemli konu toprağın ıslatılmasıdır. Bazı kaynaklara göre solarizasyon hidro-termal bir dezenfeksiyon yöntemidir. Yani solarizasyondan başarılı sonuç alabilmek için mutlaka toprağın ıslak olması gerekir. Aksi takdirde toprak zerrecikleri arasındaki boşluklarda hava kalacaktır. Bilindiği üzere hava oldukça kötü bir iletkendir ve ısının toprak içerisinde yayılmasını engeller. Bu nedenle naylon örtü serilmeden önce ya da damla sulama gibi bir imkan varsa, örtü serildikten sonra toprak doyuncaya kadar sulanmalıdır ki toprak içerisindeki tüm boşluklar çok daha iyi bir iletken olan suyla dolsun. Solarizasyon süresince de topraktaki nem oranı azaldıkça sulamayla takviye edilmelidir. Topraktaki nem düzeyinin yüksek olmasının, ısı iletkenliğini artırmasının yanı sıra çok önemli diğer bir görevi vardır. Topraktaki yabancı ot tohumları ve hastalık etmenlerinin sporları suyla temas ettiklerinde su alarak şişerler ve onları yüksek sıcaklık gibi olumsuz çevre şartlarından koruyan tohum kabuğu ile spor duvarları çatlar. Hatta bazı tohumlar çimlenmeye başlar. Böylece ısıya karşı çok daha hassas hale gelirler.

 

Solarizasyon uygulamalarında sonucu etkileyen diğer bir faktör kullanılan örtü malzemesidir. Bugün pratikte solarizasyon amacıyla kullanılan tek materyal polietilen ya da polivinilkloridden imal naylon örtülerdir. Ancak bu örtülere solarizasyonun etkinliğini artıracak bazı maddeler eklenebilmektedir. Bunlardan biri güneşin ısı enerjisi taşıyan kızıl ötesi dalgalarını absorbe eden (tutan) ve böylece örtünün sera etkisini (ısıtma) artıran maddelerdir. İkincisi, su buharının yoğunlaşmasını önleyen maddelerdir. Bilindiği üzere plastik, su geçirgenliği sıfıra yakın olan bir materyaldir.

 

Bu nedenle solarizasyon amacıyla toprak yüzeyine serilen örtülerin altında damlalar halinde yoğunlaşan su buharı, güneş ışınlarını büyük oranda geri yansıtmaktadır. Bu da örtüden beklenen verimin tam olarak alınamamasına neden olmaktadır. Bu sorun plastiğin içerisine eklenen ve suyun damlalar halinde yoğunlaşmasını önleyen bazı maddeler yardımıyla büyük oranda çözülmüştür. Bu özellik sayesinde, solarizasyon işleminde güneş ışığının penetrasyonu (girişi) maksimum düzeyde olmaktadır. Diğer taraftan ince örtülerin, kalın örtülere oranla toprağı daha fazla ısıttığı belirlenmiştir. Ancak bu durumda da örtünün delinme riski artmaktadır. Solarizasyon örtüleri serilirken mümkün olduğunca gergin olmalı ve kenarları hava almayacak şekilde toprağa gömülmelidir. Serme sırasında ya da daha sonra oluşan delik ya da yırtıklar hızla kapatılmalıdır. Örtüler mümkün olduğunca geniş alanı kapatacak şekilde tek parça (yekpare) olmalıdır.

 

Solarizasyonla birlikte kombine edilecek bazı uygulamalar solarizasyonun etkinliğini artırmaktadır. Örneğin hayvan gübresi, yeşil gübre, biyosidal etkisi olan bazı bitki parçaları (turp ve hardal türleri gibi) ve kompost gibi materyallerin toprağa karıştırıldıktan sonra solarizasyon işleminin yapılması başarı şansını artırmaktadır. Yine çok bulaşık sahalarda toprak dezenfeksiyonu için kullanılan pestisitler (tarım ilaçları) solarizasyonla kombine edilirlerse, önerilen dozların yarısında veya daha altında etkili sonuç alınabilir.

 

Türkiye koşullarında solarizasyon uygulaması, Ege ve Akdeniz’in sahile yakın bölgeleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ve yaz ayları çok sıcak geçen mikro klimalarda başarılı sonuç verebilir. Diğer bölgelerimizin güneşlenme süreleri ve ortalama sıcaklıkları göz önüne alındığında, etkin bir solarizasyon için yeterli olmadıkları görülür. Solarizasyon işlemi yılın en sıcak döneminde (Temmuz-Ağustos) ve en az dört hafta süreyle yapılmalıdır. Solarizasyon süresinin uzatılması başarı şansını artırır.

 

Solarizasyondan sonra toprak, büyük ölçüde dezenfekte olduğu için yeni bulaşmalara hassas hale gelir. Bu nedenle dışarıdan getirilen toprak, gübre ve fide gibi materyallerin temizliğinden ve sağlığından emin olunmalıdır. Solarizasyonda kullanılan örtü materyali eğer tekrar kullanılmayacaksa sürdürülebilir atık yönetimi kurallarına uygun şekilde değerlendirilmelidir.

 

Doğru uygulandığında en az kimyasal mücadele kadar başarılı sonuç veren solarizasyon yönteminin, özellikle ekonomik getirisi yüksek kültür bitkilerinde daha da yaygınlaştırılması, hem tüketicilerin sağlığı, hem de kimyasal girdilerin azaltılması noktasında büyük önem arz etmektedir.

 

Kaynak: KİTİŞ, Y.E., 2012. Solarizasyon Nedir? Nasıl Uygulanır? Tarım Günlüğü Dergisi, Sayı: 10, 34-37 s.

Arafa TARIM

ARAFA TARIM

Zirai İlaç - Gübre - Tohum Satışı

Ziraat Mühendisi | Arafa KARAÇELEBİ

Whatsapp : 0545 447 0223

Solarizasyon Uygulaması

Solarizasyon Uygulaması

Solarizasyon, Güneş’in ısı enerjisinden yararlanılarak uygulanan bir çeşit termal inaktivasyon yöntemidir. Özellikle seracılıkta, seraların boş olduğu yaz döneminde yaygın bir uygulama haline...

14 Mayıs 2016, Cumartesi

Ph Nedir?

Ph Nedir?

pH Üzerinde 1-14 arası rakamlar bulunan bir ıskala ile Baz (Alkali) ve Asitliliğin ölçümüdür. 7 nin altında pH Asitliliği, 7 nin üstünde Baz (alkali) ve 7 Nötr olduğunu gösterir. Solüsyon (çözelti)...

8 Mart 2018, Perşembe

Bitki Dikimi Için En Uygun Zaman Ne Zamandır ?

Bitki Dikimi Için En Uygun Zaman Ne Zamandır ?

Halk arasında dikim için en uygun zamanın ilk ve sonbahar ayları olduğuna dair bir genel kanı vardır. Günümüzde kaplı yani saksı içine alınmış bitkilerin dikimi yılın 12 ayı, hava ve toprak koşulla...

20 Aralık 2017, Çarşamba

Çim Nasıl Yenilenir?

Çim Nasıl Yenilenir?

Eğer çiminiz en az 7-8 yıllık ise ve %50 si yabani ot ve iri yapraklı otlardan oluşuyorsa çimi yenilemek gerekir. Uygulama Uygun bir ilaçla(round-up) alanı ilaçlayın ve bir iki hafta mevcut ala...

20 Aralık 2017, Çarşamba

Yıkayarak Tohum Çıkarma Yöntemi

Yıkayarak Tohum Çıkarma Yöntemi

Domates, patlıcan,salatalık,kabak önceden parçalara ayrılarak meyveler içi su dolu kap içine konur. Suyun içinde meyveler ezilir. Dolgun ve sağlam tohumlar suyun dibine çöker, içi boş ve olgunlaşma...

16 Aralık 2017, Cumartesi

Tohum Dezenfekte Etme Yöntemleri

Tohum Dezenfekte Etme Yöntemleri

Tohumların çimlenme ömürlerini uzun süre koruyabilmeleri için tohumları saklamadan önce dezenfekte etmeliyiz.. Tohumlarda bulunan mikroplar, mantarlar, virüsler, bakteriler ve böcekleri böylece uz...

16 Aralık 2017, Cumartesi

Meyve Sebze Hal Fiyatları

Meyve Sebze Hal Fiyatları

Meyve ve sebze toptan satışı, hal fiyatları ; Adana Hal Fiyatları, Afyon Hal Fiyatları, Antalya Hal Fiyatları, Ankara Hal Fiyatları, Bingöl Hal Fiyatları, Bolu Hal Fiyatları, Bursa Hal Fiyatları, B...

19 Mart 2016, Cumartesi

Endemi, Epidemi Ve Pandemi Nedir?

Endemi, Epidemi Ve Pandemi Nedir?

ENDEMİK - EPİDEMİK VE PANDEMİK HASTTALIKLAR Bulaşıcı bir hastalığın bir yörede, bir ülkede veya bütün dünyada birden ortaya çıktıktan sonra, süratle yayılarak çok sayıda kişiyi hastalandırmasına ...

27 Mart 2016, Pazar

Bitkilerde Fotosentez

Bitkilerde Fotosentez

Fotosentez ve fotosentez denklemi ; Fotosentez ya da ışılbileşim, klorofil (kloroplastlarda) taşıyan canlılarda ışık enerjisi kullanılarak organik bileşiklerin üretilmesi olayı. Bu yolla besin üre...

14 Mayıs 2016, Cumartesi

Asmanın Ekolojik İstekleri

Asmanın Ekolojik İstekleri

Sıcaklık : Bir yerde hangi amaca yönelik bağcılık yapılabilmesine karar vermemizde en önemli kriterlerden biri etkili sıcaklık toplamıdır. Etkili sıcaklık toplamı asma bitkisinin gelişme döneminde ...

7 Ağustos 2015, Cuma

Kaliteli Ve Karlı Zeytinciliğin Püf Noktaları

Kaliteli Ve Karlı Zeytinciliğin Püf Noktaları

Kaliteli ve Karlı Zeytinciliğin Püf noktaları 1. Zeytin ağacını sık buda, çapala, gübrele, su ver,dibinde yabancı ot bitirtme. 2. Zeytin zararlıları ile mücadele et. 3. Zeytini zam...

16 Ağustos 2015, Pazar

x
Aklınıza bir soru mu takıldı? Siz sorun biz cevap verelim.
Henüz yorum yapılmamış!

Güvenlik Kodu : MUSMT

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

KULLANICI YUVASI

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SPONSORLARIMIZ
sedef tarım Arafa TARIM
SİTE İSTATİSTİKLERİ
  • Konular (3719)
  • Duyurular (2640)
  • Resimler (4121)
  • Dokümanlar (1682)
  • Üyeler (6403)
reflesh

Kahve, Dünya genelinde, ticareti en değerli 2. üründür. (1.Petrol'dür)

Arafa Tarım Market

Zirai İlaç, Gübre, Tohum Satışı

Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ | 0545 447 0223