• notifications1
  • menü

Bugün : 23 Nisan 2018 Pazartesi

Hijyen Ve Sanitasyon

İş Hijyeni Soru Ve Cevapları

1. İş hijyeni uygulayıcısının görevleri ile il­gili olarak aşağıdakilerden hangisi yan­lıştır?

A) İşçilerden alınacak biyolojik sıvı ve dokuların değerlendirilmesini yapar

B) Saptanan durum göz önünde bulun­durularak alınacak koruyucu önlem­leri planlamak ve uygulamaya koy­mak

C) İş yeri ile ilgili iş hijyeni programı ha­zırlamak ve yürütmek

D) Korunma önlemi olarak gerekiyorsa tüzük, yönetmelik, standartlar hazır­lamak, var olanları uygulamak

 

2. İş hijyeni ile İlgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) İş hijyeni ekibinin içinde biyolojik ör­nek almayı bilen sağlık teknisyeni ya da hemşire bulunmalıdır

B} İş hijyeni çalışmalarını tek başına iş­yeri hekimi yürütür

C) Hijyenist kendi ekibi, iş hekimi ve iş güvenliği uzmanı ile sıkı eşgüdüm İçinde olmalıdır

D) İş hijyeni ile ilgili kayıt ve raporlar dü­zenli olarak tanzim edilmelidir

 

3. Aşağıdakilerden hangisi sağlığı tehdit eden tehlikelerin sınıflandırılmasıdır?

A) Kimyasal tehlikeler

B) Biyolojik tehlikeler C}   Fiziksel tehlikeler D) Hepsi

 

4. Kanserojen ve mutan maddelerle kir­lenme olasılığı bulunan işlerde iş hijye­nine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Çalışanların bir elbise dolabı verile­cektir.

B) Kanserojen ve mutan maddelerle kir­lenme olasılığı bulunan yerlerde çalı­şanların sigara İçmeleri, yemeleri ve içmeleri önlenecektir.

C) Çalışanlara işe özel koruyucu giyim eşyası verilecektir.

D) Çalışanlara uygun ve yeterli yıkanma yeri, tuvalet ve temizlik malzemesi sağlanacaktır.

 

5. Biyolojik etkenlerle çalışmaya bağlı sağ­lık veya güvenlik riskleriyle karşılaşılan bütün işlerde alınması gereken hijyen önlemlerine ilişkin aşağıdakilerden han­gisi yanlıştır?

A) Çalışanlar, biyolojik etkenlerin bu­laşma riski bulunan çalışma alanla­rında yiyip içmeyeceklerdir.

B) Çalışanlara uygun koruyucu giysi veya diğer uygun özel giysi sağlana­caktır.

C) Gerekli koruyucu ekipmanlar kulla­nım sırasında kontrol edilip temizle­necektir.

D) İnsan ve hayvan kaynaklı numunele­rin alınması, işlem yapılması ve ince­lenmesi yöntemleri belirlenecektir.

 

6. İşyerlerinde iş hijyenin sağlanması için aşağıdakilerden hangisi/hangileri de­zenfekte edilmelidir?

I. Kimyasal ürünler ile temas eden yü­zeyler

II. El ile temas eden yüzeyler

III. Bulaşma ve bakteri üremesi ihtimali olan yerler

A) Yalnız I

B) 1,11

C) 11,111

D) IJMII

 

7. Bakterilerin çoğalmasına uygun olan or­tamlar aşağıdakilerden hangisi/hangile­ridir?

I. Gıda bulunan nemli veya sulu ortam­lar

II. Isının elverişli olduğu ortamlar

III. Havasız ortamlar

A) Yalnız I

B) I, II

C) 11,111

D) I, II, III

 

8. Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletler dahil olmak üzere iş­yeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetleyerek, çalışanlara yürütülen işin gerektirdiği beslenme ihtiyacının ve uygun içme su­yunun sağlanması konularında tavsiye­lerde bulunma kimin görevidir?

A) İşverenin

B) İş güvenliği uzmanının

C) İşyeri hekiminin

D) Diğer sağlık personelinin

 

9. Çalışanlara iş hijyeni eğitimini kim ver­melidir?

A) İşverenin

B) İş güvenliği uzmanının

C) İşyeri hekiminin

D) Diğer sağlık personelinin

 

10. Hijyen konusunda diğer sağlık personeli­nin görevi nedir?

A) Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları İle soyunma oda­ları, duş ve tuvaletler dahil olmak üzere işyeri bina ve eklentilerinin ge­nel hijyen şartlarını sürekli izleyip de­netleyerek, çalışanlara yürütülen işin gerektirdiği beslenme ihtiyacının ve uygun içme suyunun sağlanması ko­nularında tavsiyelerde bulunmak

B) İşyeri bina ve eklentilerinin gene! hij­yen şartlarının sürekli izlenip denet­lemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak

C) Çalışanlara iş hijyeni koşunda eğitim vermek

D) Hepsi

Arafa TARIM

ARAFA TARIM

Zirai İlaç - Gübre - Tohum Satışı

Ziraat Mühendisi | Arafa KARAÇELEBİ

Whatsapp : 0545 447 0223

İş Hijyeni Soru Ve Cevapları

İş Hijyeni Soru Ve Cevapları

1. İş hijyeni uygulayıcısının görevleri ile il­gili olarak aşağıdakilerden hangisi yan­lıştır? A) İşçilerden alınacak biyolojik sıvı ve dokuların değerlendirilmesini yapar B) Saptanan dur...

19 Mart 2016, Cumartesi

El Yıkamanın Önemini Anlatan Ekmek Deneyi

El Yıkamanın Önemini Anlatan Ekmek Deneyi

Öğrencilerin el yıkama alışkanlığı kazanmaları el yıkamanın önemini anlamaları için oldukça ikna edici ve açıklayıcı bir deney yapan ve bunu sosyal medya üzerinden paylaşan öğretmen, tüm dünyadan t...

19 Eylül 2017, Salı

​Hijyen Esasları Ve İyi Uygul​ama Kılavuzları

​Hijyen Esasları Ve İyi Uygul​ama Kılavuzları

​Hijyen Esasları ve İyi Uygul​ama Kılavuzları Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İş Yerleri İçin Hijyen Esasları İyi Uygulama Kılavuzu Et ve Et Ürünleri Satan Küçük İ...

22 Ağustos 2017, Salı

Hijyen Eğitimi Soruları 2017

Hijyen Eğitimi Soruları 2017

1. Maitre d’Hotel’in kıyafeti aşağıdakilerden hangisidir? A) Siyah pantolon, beyaz gömlek, kravat B) Beyaz pantolon, beyaz gömlek, papyon C) Koyu renk takım elbise, smokin, frak D) Dese...

16 Haziran 2017, Cuma

Saç biti nedir?

Saç biti nedir?

Saç biti, varlığı binlerce yıl öncesine uzanan, küçük, kanatsız, gri veya açık kahverenginden kızıl kahverengine kadar değişiklik gösteren, yaklaşık 3 mm uzunluğunda böceklerdir. Bitlerin yegâne be...

3 Nisan 2017, Pazartesi

İşletmelerde İnsan Kaynaklarının Önemi

İşletmelerde İnsan Kaynaklarının Önemi

İŞLETMELERDE İNSAN KAYNAKLARININ ÖNEMİ Personeller isletmeler için bir maliyet unsuru değil daha fazla önem verilmesi ve geliştirilmesi gereken bir kaynak olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. İ...

19 Mart 2016, Cumartesi

Soru Ve Cevaplarla Hijyen

Soru Ve Cevaplarla Hijyen

SORU VE CEVAPLARLA HİJYEN 1 ) Hijyenik Ortam Nedir? a) Kirli bir yüzeyi temizledikten sonra dezenfekte edilmiş ortam (x) b) Kirli yüzeyi temizlemiş ortam, c) Yağdan ve kirden arınmış ortam, d) He...

19 Mart 2016, Cumartesi

Hijyen Sanitasyon Dersi Soruları

Hijyen Sanitasyon Dersi Soruları

HİJYEN VE SANİTASYON DERSİ SORULARI 1. Maitre d’Hotel’in(şef garson) kıyafeti aşağıdakilerden hangisidir? A) Siyah pantolon, beyaz gömlek, kravat B) Beyaz pantolon, beyaz gömlek, ...

19 Mart 2016, Cumartesi

Saç biti nedir?

Saç biti nedir?

Saç biti, varlığı binlerce yıl öncesine uzanan, küçük, kanatsız, gri veya açık kahverenginden kızıl kahverengine kadar değişiklik gösteren, yaklaşık 3 mm uzunluğunda böceklerdir. Bitlerin yegâne be...

3 Nisan 2017, Pazartesi

Hijyen Ve Sanitasyon Sınavı Soruları

Hijyen Ve Sanitasyon Sınavı Soruları

HİJYEN VE SANİTASYON DERSİ SORULARI 1. Sağlık ve temizlik kuralları bilgisini içeren hekimlik dalı hangisidir? A) Temizlik B) Sanitasyon C) Dezenfeksiyon D) Hijyen 2. Yiyecek üretimi ve servisi...

19 Mart 2016, Cumartesi

Hijyen Ve Sanitasyon Ne Demek?

Hijyen Ve Sanitasyon Ne Demek?

Sanitasyon; Sanitasyon latince de sağlık anlamına gelen sanitas kelimesinden köken almıştır. Sanitasyon geniş anlamda insan sağlığının iyileştirilmesi, korunması ve sağlığın tekrar kazanılmasında u...

26 Subat 2016, Cuma

x
Aklınıza bir soru mu takıldı? Siz sorun biz cevap verelim.
Henüz yorum yapılmamış!

Güvenlik Kodu : HP0LZ

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

KULLANICI YUVASI

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SPONSORLARIMIZ
sedef tarım Arafa TARIM
SİTE İSTATİSTİKLERİ
  • Konular (3719)
  • Duyurular (2640)
  • Resimler (4121)
  • Dokümanlar (1682)
  • Üyeler (6408)
reflesh

Kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltsin; eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin; buna da gücü yetmezse, kalben karşı koysun. Bu da imanın en zayıf derecesidir. Müslim, Îmân, 78; Ebû Dâvûd, Salât, 248

Arafa Tarım Market

Zirai İlaç, Gübre, Tohum Satışı

Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ | 0545 447 0223