• notifications1
  • menü

Bugün : 22 Nisan 2018 Pazar

Bitki Koruma

Bitki Koruma Ürünleri Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2012

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2012

S1 - Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünleri perakende satışının yapılacağı yerlerde aranan şartlardan değildir?

A) Satış yerleri, en az yirmi metrekare büyüklüğünde olmalıdır.

B) Satış yerleri, apartman katlarında, çevresine zarar verebilecek ev ve iş yerleri arasında olmamalıdır

C) Herbisit grubu bitki koruma ürünleri, mutlaka ayrı, kapalı ve kilitli bir bölmede muhafaza edilir, bölmelere ''Yabancı Ot İlaçları'' ifadesi asılır.

D) Satış yerlerinde, zararlı kokuların giderilmesi için havalandırma düzeni, el ve yüz yıkanabilecek su ve lavabo tertibatı ve yeterli oranda yangın söndürme cihazı bulundurulur.

 

S2 - Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü bayilerinin sorumluluklarındandır?

A) Çok zehirli bitki koruma ürünlerini kapalı, kilitli dolaplarda tutarlar.

B) Bayiler istediklerinde altı aya kadar faaliyetlerine ara verebilirler.

C) Acil durumlarda bitki koruma ürünü tavsiye ederler.

D) Yazılan reçeteleri 5 yıl süre ile saklarlar.

 

S3 - Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü bayileri için doğrudur?

A) Bayiler satın aldıkları BKÜ'lerinin kayıtlarını tutarlar.

B) Bayiler sattıkları hayvan ilaçlarını kilitli dolaplarda tutarlar.

C) Bayiler sattıkları BKÜ ile birlikte koruyucu araç gereçleri de mutlaka verirler.

D) Bayiler tüm bitki koruma ürünlerini bulundurmak zorundadırlar.

 

S4 - Besin maddelerinde bulunmasına müsaade edilen en fazla bitki koruma ürünü miktarı nedir? Birim olarak nasıl ifade edilir?

A) Maksimum kalıntı limiti ( mg/g)

B) Maksimum kalıntı limiti ( mg/kg)

C) Kabul edilebilir günlük miktar (mg/g)

D) Kabul edilebilir günlük miktar (mg/kg)

 

S5 - Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünlerinde bir sınıflandırma şekli değildir?

A) Bitkinin fenolojik dönemine göre

B) Kullanıldıkları zararlılara göre

C) Kimyasal yapısına göre

D) Etki şekillerine göre

 

S6 - Aşağıdaki bitki koruma ürünü formülasyonu sembollerinden hangisi suda çözünen konsantre formülasyon tipi için kullanılır?

A) WG

B) SG

C) SE

D) SL

 

S7 - Aşağıdakilerden hangisi, bir bitki koruma ürününün bir kaç milimetre çapındaki damlacıklarının veya küçük parçacıklarının, plastik bir film tabakası ile kaplanması sonucunda elde edilmiş formülasyondur?

A) Aerosoller

B) Fumigantlar

C) Mikrokapsüller

D) Çok düşük hacimli sıvılar

 

S8 - Litrede 60 g aktif madde bulunan bir bitki koruma ürününün, 15 ml/da dozda tavsiye edilmesi durumunda dekara düşen aktif madde miktarı kaç gramdır?

A) 0.9

B) 90

C) 18

D) 45

 

S9 - Aşağıda belirtilen hususlardan hangisi tarım ürünlerinde bitki koruma ürünlerinin kalıntı sebeplerinden biridir?

A) İlaçlama sayısının tavsiye edilenden az olması

B) Tavsiye edilenin dışında bitki koruma ürününün kullanımı

C) İlaçlama zamanı ile hasat arasında geçen sürenin uzun tutulması

D) Uygulanan bitki koruma ürününün bitki bünyesinde parçalanma süresinin kısa olması

 

S10 - Tarım ürünleri üzerinde veya içinde bulunan bitki koruma ürünü veya metabolitlerine ne ad verilir?

A) Aktif madde

B) Düzenleyiciler

C) Katkı maddesi

D) Bitki koruma ürünü kalıntısı

 

S11 - Pestisitlere karşı zararlıların vücut yapısı sebebiyle ortaya çıkan dayanıklılık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Morfolojik dayanıklılık

B) Davranışsal dayanıklılık

C) Fizyolojik dayanıklılık

D) Çapraz dayanıklılık

 

S12 - Kimyasal mücadelede bitki koruma ürünlerinin zararlı organizmalara karşı kısa sürede dayanıklılık kazanmaması için aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Aynı grup bitki koruma ürünleri üst üste kullanılmalıdır.

B) Farklı grup tavsiyeli bitki koruma ürünleri dönüşümlü kullanılmalıdır.

C) Bitki koruma ürünleri tavsiye edilen dozun üstünde kullanılmalıdır.

D) Bitki koruma ürünleri tavsiye edilen dozun altında kullanılmalıdır.

 

S13 - Aşağıdaki fungisit gruplarından hangisine karşı fungusların dayanıklılık kazanma riski yüksektir?

A) Carbamatlar

B) Phytalimidler

C) Benzimidazoller

D) Dithiocarbamatlar

 

S14 - Bitki koruma ürünlerinin tavsiye dışı kullanımlarının önüne geçilerek satış kanalları üzerinden izlenebilirliğinin sağlanması amacıyla kurulan elektronik sisteme ne ad verilir?

A) Barkod Sistemi

B) İstatistiki Kayıt Sistemi

C) Kayıt ve İzleme Sistemi

D) Kalıntı ve Kayıt İzleme Sistemi

 

S15 - Herbisitlerin bitki tarafından alınmasına ne ad verilir?

A) Retantion

B) Akropetal

C) Basipetal

D) Absorbsiyon

 

S16 - Elma yapraklarının her iki yüzeyinde ilk önce koyu zeytini yeşil, daha sonra kahverengi nekrotik lekelerin oluşması, meyvelerde ise koyu, siyaha yakın lekelerin meydana gelip bu lekelerin sertleşip çatlaması hangi hastalığın belirtileridir?

A) Ateş yanıklığı

B) Monilya hastalığı

C) Elma karaleke hastalığı

D) Elma küllemesi hastalığı

 

S17 - Buğday ile şekerpancarının münavebeye girdiği bir tarlada aşağıdaki herbisitlerin hangisi buğdayda kullanılmaz?

A) 2,4-D Amin

B) 2,4-D Ester

C) Dichlofop-methyl

D) Chlorsulfuron

 

S18 - Aşağıdaki yabancı otlardan hangisi dikotiledon bir yabancı ottur?

A) Avena sterilis

B) Sinapis arvensis

C) Sorghum halepense

D) Alepecurus myosuroides

 

S19 - Erkek ve dişilerinin vücudu iplik şeklinde olan polifag, sebzelerden özellikle soğanların gövde, yaprak ve nadiren köklerinde zarar oluşturan endoparazit nematod türü ağıdakilerden hangisidir?

A) Globodera rostochiensis

B) Heterodera curiciferae

C) Ditylenchus dipsaci

D) Meloidogyne sp.

 

S20 - Filoksera aşağıdaki hangi bitkinin kök ve yapraklarında ur benzeri zarara neden olur?

A) Buğday

B) Domates

C) Bağ

D) Kiraz

 

S21 - Aşağıdaki zararlı böceklerden hangisi fumajine neden olur?

A) Süne

B) Soğan sineği

C) Turunçgil unlubiti

D) Asma ağustosböceği

 

S22 - Bitki virüs hastalıklarının böceklerle taşınmasında aşağıdaki böcek familyalarından hangisi en önemlidir?

A) Aphididae

B) Tortricidae

C) Culicidae

D) Curculionidae

 

S23 - Aşağıdaki böcek takımlarının hangisinde yalancı tırtıl görülür?

A) Diptera

B) Coleoptera

C) Lepidoptera

D) Hymenoptera

 

S24 - Aşağıdakilerden hangisi patates böceği için yanlıştır?

A) Marmara Bölgesi'nde 3-4 döl verirler.

B) Bitkinin topraküstü aksamında zararlıdır.

C) Konukçuları Solaneceae familyasına ait bitkilerdir.

D) Çeşitli dönemleri fazla hareketli olduğundan küçük bahçelerde elle toplama imkânı yoktur.

 

S25 - Mısırda, mısır kurdu ve mısır koçan kurdunu ilaçlamaya ne zaman başlanır?

A) Fide döneminde

B) Larva döneminde

C) İlk yumurta paketleri görüldüğünde

D) Bitkilerde koçanlar görüldüğünde

 

S26 - Kiraz sineğine karşı ilaçlı mücadele ne zaman yapılır?

A) Kiraz meyvelerinin oluştuğu dönem

B) Kiraz meyvelerine ben düştüğü dönem

C) Ağaçların yapraklanmaya başladığı dönem

D) Kiraz ağaçlarında çiçeklerin %7 5'inin döküldüğü dönem

 

S27 - Ülkemizde fındıkta mücadelesi yapılan en önemli zararlı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fındık kurdu

B) Fındık kozalak akarı

C) Fındık filiz güvesi

D) Fındık koşnili

 

S28 - Tahmin ve erken uyarı sisteminde ilaçlama uyarısında bulunabilmek için salkım güvesi yumurtaları hangi gelişme devresine ulaşmalıdır?

A) Kapsül devresi

B) Şeffaf yumurta

C) Karabaş devresi

D) Kırmızı çizgi devresi

 

S29 - LC50 nedir?

A) Ağız ve deri yolu ile deneme hayvanlarına uygulandığı zaman, bunların % 50'sini öldüren doz

B) Teneffüs yolu ile deneme hayvanlarının % 50'sini öldüren konsantrasyon

C) Deneme hayvanlarının besininde zararlı etki göstermeyen düzey

D) LD50 değerini bulmak için gerekli konsantrasyon

 

S30 - Entegre mücadele, "Zararlı türlerin popülasyon dinamikleri ve çevre ile ilişkileri dikkatealarak, uygun olan tüm mücadele yöntemlerini ve tekniklerini uyumlu bir şekilde kullanarak,bunların popülasyon yoğunluklarını ekonomik zarar eşiğinin altında tutan bir zararlı yönetim sistemidir." şeklinde tanımlanmaktadır. Burada sözü edilen "zararlı" ifadesi aşağıdakilerden hangisini kapsamaktadır?

A) Kültür bitkilerinde zarar yapan böcekleri

B) Kültür bitkilerinde zarar yapan böcek ve hastalıkları

C) Kültür bitkilerinde zarar yapan böcekleri ve yabancı otları

D) Kültür bitkilerinde zarar yapan böcekleri, kırmızı örümcekleri, nematodları, fungusları, bakterileri, virüsleri, yabancı otlar, kemirgenleri ve kuşları

 

S31 - Mavi renkli leğenler aşağıdaki hangi böceğin mücadelesinde tuzak olarak kullanılır?

A) Patates böceği

B) Çöl çekirgesi

C) Elma iç kurdu

D) Bakla zınnı

 

S32 - Aşağıda verilen hastalık - konukçu ikililerinden hangisi ülkemizde yaygın olarak görülmemektedir?

A) Şeker pancarı - Mildiyö hastalığı

B) Armut - Ateş yanıklığı

C) Limon - Uçkurutan

D) Nohut - Antraknoz

 

S33 - Aşağıdaki aktif maddeli bitki koruma ürünlerinden hangisi karbamatlar sınıfında yer alır?

A) Propineb

B) Triazamate

C) Beta Cyfluthrin

D) Fenamiphos

 

S34 - Ülkemizde aşağıdaki ürün ve etmenlerden hangisinde tahmin ve erken uyarı sistemi kurularak mücadele yapılmaktadır?

A) Bağda Mildiyö

B) Elmada Külleme

C) Elmada Ağkurdu

D) Bağda Bağ maymuncuğu

 

S35 - Etkili sıcaklıklar toplamı 1100 gün derece olan bir bölgede termal konsantı 400 gün-derece olan ve mecburi diyapozu olmayan bir böcek kaç döl verebilir?

A) 5

B) 4

C) 2

D) 1

 

S36 - Aşağıdaki fungisitlerden hangisi Rhizoctonia türlerine spesifik etkili bir fungisittir?

A) Dichlofluanid

B) Technazene

C) Dithianon

D) Pencycuron

 

S37 - Aşağıdaki hastalık etmenlerinden hangisi ile en az sayıda ilaçlama ile mücadele edilir?

A) Monilia laxa

B) Cercospora beticola

C) Venturia inaequalis

D) Phragmidium mucronatum

 

S38 - Bir pestisitin birim alan veya birim hacimde, hedef organizmaya etkili olan miktarına ne ad verilir?

A) Aktif madde

B) Kalibrasyon

C) Doz

D) İlacın formülasyonu

 

S39 - Herhangi bir böcek türünün karşı cinsteki bireylerini cinsel olarak etkileyen ve mücadelede tuzaklarda geniş ölçüde faydalanılan madde aşağıdakilerden hangisidir?

A) Feromon

B) Enzim

C) Hormon

D) Repellent

 

S40 - Bitkilerin kökleri ile ortak yaşama geçerek onların gelişimini olumlu yönde etkileyen ve patojenlere karşı koruyan funguslara ne ad verilir?

A) Mikoplazma

B) Mikoriza

C) Rhizobium

D) Fitoplazma

 

S41 - "Vücut tüylü, anten nispeten kısa, ön bacaklar kazıcı formdadır." ifadesi aşağıdaki familyalardan hangisi için doğrudur?

A) Acrididae

B) Gryllidae

C) Tettigonidae

D) Gryllotalpidae

 

S42 - Bitkilerde ışık eksikliğine bağlı olarak görülen boy uzaması açık yeşil-sarımsı görünüm ve yaprakların küçük kalması gibi belirtilere ne ad verilir?

A) Fassiation

B) Gelişme geriliği

C) Etiolasyon

D) Çalılaşma

 

S43 - Ekim öncesi uygulanan herbisitlerde uygulamadan sonra herbisidin toprağa karıştırılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) İlacın yoğunluğunu azaltmak

B) İlacın güneş ışığı ile parçalanmasını önlemek

C) İlacın yağmur suyu ile uzaklaşmasını engellemek

D) İlacın mikroorganizmalarla parçalanmasını hızlandırmak

 

S44 - Kükürtlü bitki koruma ürünleri daha çok hangi hastalıkların mücadelesinde kullanılmaktadır?

A) Külleme

B) Uçkurutan

C) Rastık

D) Mildiyö

 

S45 - Aşağıdakilerden hangisi sünenin ergin ve nimf predatörü değildir?

A) Araneidae

B) Heteropogon ornatipes

C) Rhinocoris punctiventris

D) Triops cancriformis

 

S46 - Bitki koruma ürünlerinin son kullanım tarihi ile ürünün hasadı arasında geçmesi gereken
süreye ne ad verilir?

A) Kalıntı süresi

B) Tolerans süresi

C) Bekleme süresi

D) Etki süresi

 

S47 - Akarların ağız parçalarının bulunduğu kısma ne ad verilir?

A) Idosoma

B) Podosoma

C) Opisthosoma

D) Gnathosoma

 

S48 - Zeytin meyvesinde kurtlanarak meyve dökülmesine neden olan zararlı sinek türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aelia rostrata

B) Daucus olea

C) Ceratitis capitata

D) Rhogolates cerasi

 

S49 - Bitkilerdeki zararlı organizmalara doğrudan etkili olmayıp bitkilerin doğal savunma sistemini harekete geçirip, güçlendirerek etkili olan ve bu özelliklerden birini veya bir kaçını bir arada taşıyan maddelere ne ad verilir?

A) Bitki aktivatörü

B) Bitki predatörü

C) Bitki antifrizi

D) Aktif madde

 

S50 - Herbisitlerin uygulanmasında aşağıdakilerden hangisi önerilir?

A) Sisleme

B) ULV

C) Aeresol

D) Kaba püskürtme

 


CEVAP ANAHTARI

1-C 2-D 3-A 4-B 5-A 6-D 7-C 8-A 9-B 10-D 11-A 12-B 13-C 14-A 15-D 16-C 17-D 18-B 19-C 20-C 21-C 22-A 23-D 24-D 25-C26-B 27-A 28-C 29-B 30-D 31-D 32-A 33-B 34-A 35-C 36-D 37-A 38-C 39-A 40-B 41-D 42-C 43-B 44-A 45-D 46-C 47-D 48-B49-A 50-D

gthb bayilik sınavı ile ilgili görsel sonucu

SORU - CEVAP KİPAPÇIĞI

Pdf olarak indirmek için tıklayınız.

Arafa TARIM

ARAFA TARIM

Zirai İlaç - Gübre - Tohum Satışı

Ziraat Mühendisi | Arafa KARAÇELEBİ

Whatsapp : 0545 447 0223

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2017

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2017

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2017 S1 - Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik uyarınca, aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü...

13 Temmuz 2017, Perşembe

Bkü Reçete Yazma Sınavı Soruları 2012

Bkü Reçete Yazma Sınavı Soruları 2012

Bkü Reçete Yazma Sınavı Soruları 2012 S1 - Birlikte kullanılan ilaçların birbirinin etkisini azaltmasına ne denir? A) Biyolojik etki B) Fitotoksik etki C) Synergizm D) Antagonizm S2 - Aşağ...

10 Temmuz 2017, Pazartesi

Bkü Reçete Yazma Sınavı Soruları 2011

Bkü Reçete Yazma Sınavı Soruları 2011

Bkü Reçete Yazma Sınavı Soruları 2011 S1 - Zararlı böcekleri, faydalı böceklerden yararlanarak kontrol altına almaya yönelik mücadele şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) Kimyasal mücadele B) Bi...

10 Temmuz 2017, Pazartesi

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2016

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2016

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2016 S1 - Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ü...

10 Temmuz 2017, Pazartesi

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2015

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2015

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2015 S1 - Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü bayilerinin sorumluluklarındandır? A) Bayiler ruhsatlı tüm bitki koruma ürününü bulundururlar. B) ...

10 Temmuz 2017, Pazartesi

Bayilik Sınavı Ders Notları 2018 (Güncel)

Bayilik Sınavı Ders Notları 2018 (Güncel)

Sorhocam.com olarak 2018 Yılı Bitki Koruma Ürünleri Bayilik Sınavı na sitemiz üzerinden hazırlanan arkadaşlar için sınava yönelik ders çalışma notları hazırladım. Bu notlara gerçekten hakkını verer...

22 Ocak 2018, Pazartesi

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2017

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2017

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2017 S1 - Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik uyarınca, aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü...

13 Temmuz 2017, Perşembe

Bkü Reçete Yazma Sınavı Soruları 2012

Bkü Reçete Yazma Sınavı Soruları 2012

Bkü Reçete Yazma Sınavı Soruları 2012 S1 - Birlikte kullanılan ilaçların birbirinin etkisini azaltmasına ne denir? A) Biyolojik etki B) Fitotoksik etki C) Synergizm D) Antagonizm S2 - Aşağ...

10 Temmuz 2017, Pazartesi

Bkü Reçete Yazma Sınavı Soruları 2011

Bkü Reçete Yazma Sınavı Soruları 2011

Bkü Reçete Yazma Sınavı Soruları 2011 S1 - Zararlı böcekleri, faydalı böceklerden yararlanarak kontrol altına almaya yönelik mücadele şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) Kimyasal mücadele B) Bi...

10 Temmuz 2017, Pazartesi

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2016

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2016

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2016 S1 - Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ü...

10 Temmuz 2017, Pazartesi

Bayilik Sınavı İçin Ders Notları Full

Bayilik Sınavı İçin Ders Notları Full

Bitki Koruma Ürünleri Bayilik Ve Toptancılık Sınavı için çalışma kaynaklarını sizler için bir araya topladık. Faydası olması dileğimizle. SINAV KAYNAKLARI (Bakanlığın vermiş olduğu kaynaklar) ...

26 Eylül 2016, Pazartesi

Entegre Mücadele Teknik Talimatları

Entegre Mücadele Teknik Talimatları

Entegre Mücadele Teknik Talimatları YENİ Entegre Mücadele Programlarında Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otlara Karşı Kullanılacak Bitki Koruma Ürünleri (2010-2014) Örtüaltı Entegre Mücadele Te...

22 Subat 2015, Pazar

Zirai İlaç Bayilik Sınavı Konu Özetleri

Zirai İlaç Bayilik Sınavı Konu Özetleri

Facebook gurubumuzda bir üyemiz tarafından paylaşılan Bitki Koruma Ürünleri Bayilik ve Toptancılık Sınavı çin hazırlanan ders notu özetinin tamamını sizlerle paylaşıyorum. Ders notunu beğenen arka...

14 Mart 2016, Pazartesi

Entegre Mücadele Talimatları Pdf

Entegre Mücadele Talimatları Pdf

ENTEGRE MÜCADELE TALİMATLARI İNDİR Entegre Mücadele Teknik Talimatları (2011 Ankara) Örtüaltı Entegre Mücadele Teknik Talimatı Turunçgil Entegre Mücadele Teknik Talimat Mercimek Entegre ...

16 Ocak 2016, Cumartesi

Zirai Mücadele Teknik Talimat Kitapları Pdf

Zirai Mücadele Teknik Talimat Kitapları Pdf

Zirai Mücadele Teknik Talimat Kitapları Cilt 1 - Tahıl Hastalıkları ve Zararlıları Cilt 2 - Endüstri - Süs - Yem Bitkileri Hastalıkları ve Zararlıları Cilt 3 - Sebze Hastalıkları ve Zararlılar...

16 Ocak 2016, Cumartesi

x
Aklınıza bir soru mu takıldı? Siz sorun biz cevap verelim.
Henüz yorum yapılmamış!

Güvenlik Kodu : YEGID

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

KULLANICI YUVASI

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SPONSORLARIMIZ
sedef tarım Arafa TARIM
SİTE İSTATİSTİKLERİ
  • Konular (3719)
  • Duyurular (2640)
  • Resimler (4121)
  • Dokümanlar (1682)
  • Üyeler (6405)
reflesh

(Mümin) kardeşinle münakaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getirmeyeceğin bir söz verme. Tirmizî, Birr, 58.

Arafa Tarım Market

Zirai İlaç, Gübre, Tohum Satışı

Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ | 0545 447 0223