• notifications1
  • menü

Bugün : 27 Nisan 2018 Cuma

Bitki Koruma

Azoxystrobin

FUNGUSİT ETKİLİ ZİRAİ MÜCADELE İLAÇLARI

 

Fungusit (en. fungicide), mantar ve mantar sporlarının öldürülmesinde ve kontrol altına alınmasında kullanılan kimyasallara verilen genel isimdir. Fungi kelimesinden türetilmiştir. Fungusitler tarımda verim kaybını engellemek için kullanılır çünkü mantarlar mahsulün verimini ciddi miktarda azaltabilir. Ayrıca hayvancılıkta mantara bağlı enfekiyonları önlemek ve tedavi etmek amaçlı kullanılır. İlaç endüstrisinde aseptik üretim için kullanılan alanların aseptik hale getirilmesinde de fungusit kimyasallarından yararlanılır.

 

BITKI KORUMA ÜRÜNÜ AKTIF MADDE FORMULASYONU RUHSAT TÜRÜ
ABOVE 35 DF % 35 Metalik bakıra eşdeğer Bakır hidroksit DF (Kuru Akışkan) İMAL
ACANTO(r) PLUS 200 g/l Picoxsystrobin + 80 g/l Cyproconazole SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İTHAL
ACBAT MZ % 60 Mancozeb + % 9 Dimethomorph WP (Islanabilir Toz) İTHAL
ACCLAIM % 80 Metiram DF (Kuru Akışkan) İMAL
ACROBAT PLUS % 60 Mancozeb + % 9 Dimethomorph WG (Suda Dağılabilen Granül) İTHAL
ACROPOL - PLUS CC % 40 Bakıroksiklorür + % 6 Dimethomorp WG (Suda Dağılabilen Granül) İMAL
ACS AZOXRIS 250 SC 250 g/l Azoxystrobin SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İTHAL
ACS BAKIR HİDROKSİT % 35 Metalik bakıra eşdeğer Bakır hidroksit DF (Kuru Akışkan) İMAL
ACS CAPTAN 50 WP % 50 Captan WP (Islanabilir Toz) İMAL
ACS COZEB M-45 % 80 Mancozeb WP (Islanabilir Toz) İTHAL
ACS DAZIM SC 450 g/l Chlorothalonil + 100 g/l Carbendazim SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
ACS DIMANCO WP % 60 Mancozeb + % 9 Dimethomorph WP (Islanabilir Toz) İTHAL
ACS FENOX SUPER 76 WP % 70 Propineb + % 6 Cymoxanil WP (Islanabilir Toz) İMAL
ACS FENOX SUPER 76 WP % 70 Propineb + % 6 Cymoxanil WP (Islanabilir Toz) İTHAL
ACS FOSETAL 80 WP % 80 Fosetly-Al WP (Islanabilir Toz) İTHAL
ACS MAXSULPHUR 80 WG % 80 Kükürt WG (Suda Dağılabilen Granül) İTHAL
ACS METAZEB M-72 % 64 Mancozeb + % 8 Metalaxyl WP (Islanabilir Toz) İTHAL
ACS METAZEB M-72 % 64 Mancozeb + % 8 Metalaxyl WP (Islanabilir Toz) İMAL
ACS PENCOS 100 EC 100 g/l Penconazole EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İTHAL
ACS PRODIUS WG % 50 Cyprodinil WG (Suda Dağılabilen Granül) İMAL
ACS PYRI-TOS 300 SC 300 g/l Pyrimethanil SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İTHAL
ACS SWOT SC 125 g/l Epoxiconazole + 125 g/l Carbendazim SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
ACS TEBUSİL EC 150 g/l Difenoconazole + 150 g/l Propiconazole EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İTHAL
ACS-FORTE WP % 80 Thiram WP (Islanabilir Toz) İMAL
ACTION MZ % 60 Mancozeb + % 9 Dimethomorph WP (Islanabilir Toz) İMAL
ACTORMEN MZ % 60 Mancozeb + % 9 Dimethomorph WP (Islanabilir Toz) İMAL
ACUSTIC % 50 Iprodione WP (Islanabilir Toz) İMAL
ACUTE % 64 Mancozeb + % 8 Metalaxyl WP (Islanabilir Toz) İTHAL
ADALAN FORTE % 20 Mancozeb + % 21 Metalik bakıra eşdeğer bakır tuzları WP (Islanabilir Toz) İMAL
ADDAX % 80 Mancozeb WP (Islanabilir Toz) İTHAL
AFATSUL % 60 Mancozeb + % 9 Dimethomorph WP (Islanabilir Toz) İMAL
AGFESİN 65,82 g/l Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Sülfat Pentahidrat SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
AGN CAPTAN 50 WP % 50 Captan WP (Islanabilir Toz) İMAL
AGN-CAPTAN 500 SC 500 g/l Captan SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
AGNİ 70 WP % 70 Propineb WP (Islanabilir Toz) İTHAL
AGNİCOR SC 300 g/l Pyrimethanil SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
AGNO POWER 400 g/l Prochloraz + 90 g/l Propiconazole EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
AGREGA KÜKÜRT % 80 Kükürt WDG (Suda Dağılabilen Granül) İTHAL
AGREGA KÜKÜRT 800 SC 800 g/l Kükürt SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İTHAL
AGRIFLOW 800 g/l Kükürt SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
AGRISAVE 722 g/l Propamocarb hydrochloride SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
AGRIZATE 400 g/l Fosforoz Asidi SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
AGRİ CAPTAN 50 WP % 50 Captan WP (Islanabilir Toz) İMAL
AGRİBAKIR 50 WP % 50 Metalik bakıra eşdeğer bakıroksiklorür WP (Islanabilir Toz) İMAL
AGRİCARDE 450 g/l Chlorothalonil + 100 g/l Carbendazim SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İTHAL
AGRİ-FOS 400 400 g/l Fosforoz Asidi SL (Suda Çözünen Konsantre) İTHAL
AGRİSET % 80 Fosetyl-Al WG (Suda Dağılabilen Granül) İTHAL
AGRİVER DUO WP % 61,3 Propineb + % 5,5 Iprovalicarb WP (Islanabilir Toz) İMAL
AGRO-BAKIR 50 WP % 50 Metalik bakıra eşdeğer bakır oksiklorür WP/WG İMAL
AGRO-BORDOMİX % 20 Metalik Bakıra eşdeğer (Bordo Bulamacı) Kalsiyum Hidroksit+ Bakır II Sülfat WP (Islanabilir Toz) İMAL
AGRO-CAPTAN 50 WP % 50 Captan WP (Islanabilir Toz) İMAL
AGROCOL COMBİ % 70 Propineb + % 6 Cymoxanil WP (Islanabilir Toz) İMAL
AGROCOP HYD 2 F 361,1 g/l Metalik bakıra eşdeğer Bakır hidroksit SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
AGROCRİP % 70 Folpet + % 1,5 Triadimenol WP (Islanabilir Toz) İMAL
AGROCURE BORDO BULAMACI % 20 Metalik Bakıra eşdeğer (Bordo Bulamacı) Kalsiyum Hidroksit+ Bakır II Sülfat WP (Islanabilir Toz) İMAL
AGRODAZİM % 50 Carbendazim WP (Islanabilir Toz) İTHAL
AGRO-DODİNE 65 WP % 65 Dodine WP (Islanabilir Toz) İMAL
AGROFARM CAPTAN 50 F 500 g/l Captan SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
AGROFARM CAPTAN 50 WP % 50 Captan WP (Islanabilir Toz) İMAL
AGROGAREN 30 L 360 g/l Hymexazol SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
AGROGENEB ME 22 % 80 Maneb WP (Islanabilir Toz) İMAL
AGRO-KONİL ULTRA 75 WDG % 75 Chlorothalonil WG (Suda Dağılabilen Granül) İMAL
AGROLETTE T 60 WP % 30 Tolclofos methyl + % 30 Thiram WP (Islanabilir Toz) İMAL
AGROLEX 50 WP % 50 Tolclofos-methyl WP (Islanabilir Toz) İMAL
AGROLEX T 50 WP % 30 Thiram + % 20 Tolclofos methyl WP (Islanabilir Toz) İMAL
AGROMARK 10 EC 100 g/l Tetraconazole EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
AGROMİSS BORDO % 20 Metalik Bakıra eşdeğer (Bordo Bulamacı) Kalsiyum Hidroksit+ Bakır II Sülfat WP (Islanabilir Toz) İMAL
AGRONİL 75 WP % 75 Chlorothalonil WP (Islanabilir Toz) İMAL
AGROPAS (r) 100 EC 100 g/l Penconazole EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
AGROSTOP MZ % 60 Mancozeb + % 9 Dimethomorph WP (Islanabilir Toz) İMAL
AGROSTROBİN 250 g/l Azoxystrobin SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İTHAL
AGROSULF 700 g/l Kükürt SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
AGROTANIL 500 SC 500 g/l Chlorothalonil SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İTHAL
AGRO-TOX % 20 Mancozeb + % 21 Metalik bakıra eşdeğer bakır tuzları WP (Islanabilir Toz) İMAL
AGROZEB 50 WP % 45 Mancozeb + % 5 Cymoxanil WP (Islanabilir Toz) İMAL
AGSHİNE 50 WG % 50 Cyprodinil WG=WDG (Suda Dağılabilen Granül) İMAL
AK ROZEB M-45 % 80 Mancozeb WP (Islanabilir Toz) İMAL
AKTRAZ % 80 Mancozeb WP (Islanabilir Toz) İMAL
AKYOMİL MZ 72 WP % 64 Mancozeb + % 8 Metalaxyl WP (Islanabilir Toz) İMAL
ALABORA SC 450 g/l Chlorothalonil + 100 g/l Carbendazim SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
ALASATA MZ % 60 Mancozeb + % 9 Dimethomorph WP (Islanabilir Toz) İTHAL
ALECTO WG % 57 Metiram + % 4,8 Cymoxanil WG=WDG (Suda Dağılabilen Granül) İMAL
ALFOSETİL 80 WP % 80 Fosetly-Al WP (Islanabilir Toz) İMAL
ALİDA 50 EC 500 g/l İmazalil EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
ALİETTE 800 WG % 80 Fosetyl-Al WG=WDG (Suda Dağılabilen Granül) İTHAL
ALLEGRO % 80 Fosetly-Al WP (Islanabilir Toz) İMAL
ALLİSET 80 WP % 80 Fosetly-Al WP (Islanabilir Toz) İMAL
ALLİSET 800 WG % 80 Fosetyl-Al WG (Suda Dağılabilen Granül) İTHAL
ALLİSET 800 WG % 80 Fosetyl-Al WG (Suda Dağılabilen Granül) İMAL
ALLY 80 WP % 80 Fosetyl-Al WP (Islanabilir Toz) İMAL
ALSİT % 80 Fosetyl-Al WG=WDG (Suda Dağılabilen Granül) İTHAL
ALSİVA % 3,4 Cyflufenamid + % 15 Triflumizole WG (Suda Dağılabilen Granül) İMAL
ALTIN BAKIR 50 WP % 50 Metalik bakıra eşdeğer bakır oksiklorür WP/WG İMAL
ALTIS PREMIER 37,5 g/l Azoxystrobin + 62,5 g/l Propiconazole SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
AMARANTH % 50 Metalik bakıra eşdeğer bakır oksiklorür WP (Islanabilir Toz) İMAL
AMAZİN 50 WG % 50 Carbendazim WG (Suda Dağılabilen Granül) İMAL
AMENDOLA 100 g/l Penconazole EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
AMISTAR GOLD 125 g/l Azoxystrobin + 125 g/l Difenoconazole SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İTHAL
AMİSTAR TRİO 255 EC 125 g/l Propiconazole + 100 g/l Azoxystrobin + 30 g/l Cyproconazole EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İTHAL
AMİSTAR XTRA 280 SC 200 g/l Azoxystrobin + 80 g/l Cyproconazole SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İTHAL
AMORİUM 50 WG % 50 Cyprodinil WG (Suda Dağılabilen Granül) İMAL
ANGEL 50 WP % 50 Carbendazim WP (Islanabilir Toz) İMAL
ANTALİA 250 EC 250 g/l Difenoconazole EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
ANTARES 607 SL 722 g/l Propamocarb hydrochloride SL (Suda Çözünen Konsantre) İTHAL
ANTİ-PAS 25 EC 250 g/l Propiconazole EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
ANTRACOL WP 70 % 70 Propineb WP (Islanabilir Toz) İMAL
ANTRACOL WP 70 % 70 Propineb WP (Islanabilir Toz) İTHAL
ANTRACOL COMBİ WP 76 % 70 Propineb + % 6 Cymoxanil WP (Islanabilir Toz) İTHAL
ANTRACOL COMBİ WP 76 % 70 Propineb + % 6 Cymoxanil WP (Islanabilir Toz) İMAL
ANTROSEN 70 WP % 70 Propineb WP (Islanabilir Toz) İMAL
APPLORE 25 EC 250 g/l Difenoconazole EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
APRIN XL 350 ES 350 g/l Metalaxyl-M ES (Emülsiyon Tohum İlacı) İTHAL
AQ10 % 58,5 x 10 üzeri 9 cfu / ml Ampelomyces quisqualis isolate M-10 WG (Suda Dağılabilen Granül) İTHAL
ARBATT MZ % 60 Mancozeb + % 9 Dimethomorph WP (Islanabilir Toz) İMAL
ARDIA % 50 Metalik bakıra eşdeğer bakır oksiklorür WP/WG İTHAL
ARMETİL M72 WP % 64 Mancozeb + % 8 Metalaxyl WP (Islanabilir Toz) İTHAL
ARMURE 300 EC 150 g/l Difenoconazole + 150 g/l Propiconazole EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İTHAL
ARSORE 300 EC 150 g/l Difenoconazole + 150 g/l Propiconazole EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İTHAL
ARSTYL 250 g/l Bupirimate EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
ARTERY 250 EC 250 g/l Difenoconazole EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
ARTİCLE(r) 200 g/l Boscalid + 100 g/l Kresoxim-methyl SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
ARVICA 200 g/l Boscalid + 100 g/l Kresoxim-methyl SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
ASGARD % 39,75 Bakır Oksiklorür (Metalik bakıra eşdeğer) + % 4,2 Cymoxanil WP (Islanabilir Toz) İTHAL
ASPİRE 60 SL 60 g/l Metconazole SL (Suda Çözünen Konsantre) İTHAL
ASTMAZİNE 70 WP % 70 Propineb WP (Islanabilir Toz) İMAL
ASTMAZİNE COMBİ 76 WP % 70 Propineb + % 6 Cymoxanil WP (Islanabilir Toz) İMAL
ASTORİA 360 SL 360 g/l Hymexazol SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
ATACAPTAN 50 WP % 50 Captan WP (Islanabilir Toz) İMAL
ATACUR 25 WP % 25 Tebuconazole WP (Islanabilir Toz) İMAL
ATADERTİS 60 g/l Metconazole SL (Suda Çözünen Konsantre) İTHAL
ATAZEB M-45 % 80 Mancozeb WP (Islanabilir Toz) İMAL
ATLANDAZİM 50 WP % 50 Carbendazim WP (Islanabilir Toz) İMAL
ATRAPA 300 EC 150 g/l Difenoconazole + 150 g/l Propiconazole EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
ATREUS(r) 310 g/l Pyrimethanil + 95 g/l Trifloxtrobin SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
ATTIS 65,82 g/l Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Sülfat Pentahidrat SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
AUDİT ULTRA 310 g/l Thiophanate-methyl + 187 g/l Epoxiconazole SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
AVANON % 70 Propineb + % 6 Cymoxanil WP (Islanabilir Toz) İTHAL
Avatar XL 350 ES 350 g/l Metalaxyl-M ES (Emülsiyon Tohum İlacı) İTHAL
AVİSO WG % 57 Metiram + % 4,8 Cymoxanil WG=WDG (Suda Dağılabilen Granül) İTHAL
AVOCARB PRO % 30 Cymoxanil + % 22,5 Famoxadone WG (Suda Dağılabilen Granül) İMAL
AXXESS(r) 450 g/l Prochloraz EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
AZİMUT 320 SC 200 g/l Tebuconazole + 120 g/l Azoxystrobin SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İTHAL
AZOBİN SC 250 g/l Azoxystrobin SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
AZOSHY 250 g/l Azoxystrobin SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İTHAL
BACARA 40 WP % 40 Iminoctadine tris (albesilate) WP (Islanabilir Toz) İMAL
BACKHAND % 4 Pyraclostrobin + % 12 Dithianon WG (Suda Dağılabilen Granül) İMAL
BAKAVİT 50 WP MAVİ BAKIR % 50 Metalik bakıra eşdeğer bakır oksiklorür WP/WG İMAL
BALCONY 45 EC 450 g/l Prochloraz EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
BALEAR 500 SC 500 g/l Chlorothalonil SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İTHAL
BANADOC WP % 80 Mancozeb WP (Islanabilir Toz) İTHAL
BANDİT 50 WP % 45 Mancozeb + % 5 Cymoxanil WP (Islanabilir Toz) İMAL
BANKER 25 EC 250 g/l Difenoconazole EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
BANKO 500 500 g/l Chlorothalonil SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İTHAL
BARMEN 300 g/l Pyrimethanil SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İTHAL
BARRET % 80 Fosetly-Al WP (Islanabilir Toz) İMAL
BARRİER 35 DS % 35 Metalaxyl DS (Kuru Tohum İlacı) İMAL
BARTOS SC 300 g/l Pyrimethanil SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İTHAL
BAVISFOR 50 WP % 50 Carbendazim WP (Islanabilir Toz) İTHAL
BAYFİDAN EW 050 50 g/l Triadimenol EW (Suda emülsiyon) İTHAL
BAYFİDAN EW 050 50 g/l Triadimenol EW (Suda emülsiyon) İMAL
BAYFİDAN EC 250 250 g/l Triadimenol EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İTHAL
BAYMENOL 25 EC 250 g/l Triadimenol EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
BAYMENOL EW 050 50 g/l Triadimenol EW (Suda emülsiyon) İMAL
BAYMENOL F 71,5 % 70 Folpet + % 1,5 Triadimenol WP (Islanabilir Toz) İMAL
BAYMERİT EW 050 50 g/l Triadimenol EW (Suda emülsiyon) İMAL
BAYOMCA 250 g/l Triadimenol EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
BAYONET 250 EC 250 g/l Triadimenol EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
BAYTENOR 250 g/l Triadimenol EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
BELİCO 40 WP % 40 Iminoctadine tris (albesilate) WP (Islanabilir Toz) İMAL
BELLIS ® % 25,2 Boscalid + % 12,8 Pyraclostrobin WG=WDG (Suda Dağılabilen Granül) İTHAL
BELLKUTE 40 WP % 40 Iminoctadine tris (albesilate) WP (Islanabilir Toz) İTHAL
BELLUM % 26,7 Boscalid + % 6,7 Pyraclostrobin WG (Suda Dağılabilen Granül) İMAL
BENDAZİM 50 WP % 50 Carbendazim WP (Islanabilir Toz) İMAL
BENDİS 250 g/l Azoxystrobin SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
BENHURE 300 EC 150 g/l Difenoconazole + 150 g/l Propiconazole EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
BENVOL 50 WG % 50 Kresoxim-methyl WG=WDG (Suda Dağılabilen Granül) İMAL
BERETTA % 4 Pyraclostrobin + % 12 Dithianon WG=WDG (Suda Dağılabilen Granül) İMAL
BERGAMO(r) 840 SL 530 g/l Propamocarb Hydrochloride + 310 g/ Fosetyl-Al SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
BERRLAN % 50 Kresoxim-methyl WG=WDG (Suda Dağılabilen Granül) İMAL
BESENTİA % 57 Metiram + % 4,8 Cymoxanil WG (Suda Dağılabilen Granül) İMAL
BEST BAKIR 50 WP % 50 Metalik bakıra eşdeğer bakır oksiklorür WP/WG İMAL
BEST CAPTAN 50 WP % 50 Captan WP (Islanabilir Toz) İMAL
BEST FORTE 80 WP % 80 Thiram WP (Islanabilir Toz) İMAL
BEST MAYNEB M-22 % 80 Maneb WP (Islanabilir Toz) İMAL
BESTDODİNE 500 SC 500 g/l Dodine SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
BESTDODİNE 65 WP % 65 Dodine WP (Islanabilir Toz) İMAL
BESTKUR 25 WP % 25 Tebuconazole WP (Islanabilir Toz) İMAL
BESTKUR 25 EC 250 g/l Tebuconazole EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
BESTNATE 50 EC 500 g/l İmazalil EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
BIGEST 125 g/l Epoxiconazole + 125 g/l Carbendazim SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
BIGEST 125 g/l Epoxiconazole + 125 g/l Carbendazim SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İTHAL
BIOBAC WP Bacillus Subtilis Y 1136 SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İTHAL
BION MX 44 WG % 40 Metalaxyl-M +% 4 Acıbenzolar-S-Methyl WG (Suda Dağılabilen Granül) İTHAL
BİFAC PRO % 30 Cymoxanil + % 22,5 Famoxadone WG (Suda Dağılabilen Granül) İMAL
BİRGİN FORTE 80 WP % 80 Thiram WP (Islanabilir Toz) İMAL
BKS YELLOW ROLL Her iki yüzü yapışkan 30 cm*300 cm ebatlarında sarı renkli plastik şerit tuzak mg/Kapsül İMAL
BLOSSOOM PROTECT 5x10 üzeri 9 Hücreler/g Aureobasidium pullulans WG (Suda Dağılabilen Granül) İTHAL
BLUE BORDO DİSPERSS % 77 Bordo bulamacı (% 20 metalik bakıra eşdeğer) WG=WDG (Suda Dağılabilen Granül) İTHAL
BLUE CUP 50 WG % 50 Metalik Bakıra Eşdeğer % 84 Bakır Oksiklorür WP/WG İTHAL
BLUE CUP 50 WG % 50 Metalik bakıra eşdeğer bakıroksiklorür WG=WDG (Suda Dağılabilen Granül) İMAL
BLUECOP 77 WP % 50 Metalik bakıra eşdeğer bakır hidroksit WP (Islanabilir Toz) İTHAL
BLUEMAC 72 % 72 Mancozeb WP (Islanabilir Toz) İMAL
BLUEMAC-M 45 % 80 Mancozeb WP (Islanabilir Toz) İMAL
BLUEMAX BORDOLEX % 20 Metalik Bakıra eşdeğer (Bordo Bulamacı) Kalsiyum Hidroksit+ Bakır II Sülfat WP (Islanabilir Toz) İMAL
BOAS 40 EC 400 g/l Flusilazole EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
BORDEAUX CAFFARO % 20 Metalik Bakıra eşdeğer (Bordo Bulamacı) Kalsiyum Hidroksit+ Bakır II Sülfat WP (Islanabilir Toz) İTHAL
BORDEAUX GENNOVA WG % 20 Metalik Bakıra eşdeğer (Bordo Bulamacı) Kalsiyum Hidroksit+ Bakır II Sülfat WG (Suda Dağılabilen Granül) İMAL
BORDEAUX MİXTURE 20 % WP SCARMAGNAN % 20 Metalik Bakıra eşdeğer (Bordo Bulamacı) Kalsiyum Hidroksit+ Bakır II Sülfat WP (Islanabilir Toz) İTHAL
BORDO MICRO 20 WG % 20 Metalik Bakıra eşdeğer (Bordo Bulamacı) Kalsiyum Hidroksit+ Bakır II Sülfat WP (Islanabilir Toz) İTHAL
BORDO MIX TEZCAN % 20 Metalik Bakıra eşdeğer (Bordo Bulamacı) Kalsiyum Hidroksit+ Bakır II Sülfat WP (Islanabilir Toz) İTHAL
BORDO MIX TEZCAN 20 WG % 20 Metalik Bakıra eşdeğer (Bordo Bulamacı) Kalsiyum Hidroksit+ Bakır II Sülfat WG (Suda Dağılabilen Granül) İMAL
BORDO MIX WALLES % 20 Metalik Bakıra eşdeğer (Bordo Bulamacı) Kalsiyum Hidroksit+ Bakır II Sülfat WP (Islanabilir Toz) İTHAL
BORDO PRO WP % 20 Metalik Bakıra eşdeğer (Bordo Bulamacı) Kalsiyum Hidroksit+ Bakır II Sülfat WP (Islanabilir Toz) İTHAL
BORDOCAN 20 WP % 20 Metalik Bakıra eşdeğer (Bordo Bulamacı) Kalsiyum Hidroksit+ Bakır II Sülfat WP (Islanabilir Toz) İMAL
BORDOCOP 20 WP % 20 Metalik Bakıra eşdeğer (Bordo Bulamacı) Kalsiyum Hidroksit+ Bakır II Sülfat WP (Islanabilir Toz) İTHAL
BORDOFLOW 124 g/l Metalik Bakıra Eşdeğer Bordo Bulamacı SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İTHAL
BORDOMEN % 20 Metalik Bakıra eşdeğer (Bordo Bulamacı) Kalsiyum Hidroksit+ Bakır II Sülfat WP (Islanabilir Toz) İMAL
BORDOPOWER SC % 10 Metalik Bakıra eşdeğer Kalsiyum Hidroksit ve Bakır II Sülfat (Bordo Bulamacı) SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
BORDOPRO SC % 10 Metalik bakıra eşdeğer (% 37,04 Bordo bulamacı) SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
BORDOTALİA % 20 Metalik Bakıra eşdeğer (Bordo Bulamacı) Kalsiyum Hidroksit+ Bakır II Sülfat WG=WDG (Suda Dağılabilen Granül) İTHAL
BORDOVİP 42 WP % 30 Mancozeb + % 12 Metalik bakıra eşdeğer Bordo Bulamacı (Kalsiyum Hidroksit ve Bakır II Sulfat WP (Islanabilir Toz) İMAL
BORECAF % 20 Metalik Bakıra eşdeğer (Bordo Bulamacı) Kalsiyum Hidroksit+ Bakır II Sülfat WP (Islanabilir Toz) İTHAL
BORECAF % 20 Metalik Bakıra eşdeğer (Bordo Bulamacı) Kalsiyum Hidroksit+ Bakır II Sülfat WP (Islanabilir Toz) İMAL
BORYSPİL (r)35 FS 25 g/l Fludioxonil + 10 g/l Metalaxyl-M FS (Toh.ilç.için akıcı konstr) İMAL
BRAVE 500 g/l Fluazinam SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İTHAL
BRAVO 500 g/l Chlorothalonil SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İTHAL
BRAVO 720 SC 720 g/l Chlorothalonil SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İTHAL
BRAVO BAKIR 50 WP % 50 Metalik bakıra eşdeğer bakır oksiklorür WP/WG İTHAL
BR-CAP % 50 Captan WP (Islanabilir Toz) İTHAL
BRIOZIL 100 g/l Orthophenylphenol + 75 g/l Imazalil + EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İTHAL
BROADER 30 EC 150 g/l Difenoconazole + 150 g/l Propiconazole EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
BRUST 245 g/l Myclobutanil EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
BUGLE 200 LS 200 g/l Metalaxyl SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
BULBOSS 450 g/l Prochloraz EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
BUMPER 25 EC 250 g/l Propiconazole EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İTHAL
BURJUVA % 30 Cymoxanil + % 22,5 Famoxadone WG (Suda Dağılabilen Granül) İMAL
BURRİS % 57,7 Kalsiyum Hidroksit ve Bakır II Sülfat (Bordo Bulamacı) + % 20 Mancozeb + % 2,4 Cymoxanil WP/WG İTHAL
CABRİO TR % 55 Metiram + % 5 Pyraclostrobin WG=WDG (Suda Dağılabilen Granül) İTHAL
CAİRA 250 g/l Azoxystrobin SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
CALDOR SC 500 500 g/l Fenhexamid SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
CALLEON 357,5 g/l Metalik bakıra eşdeğer bakır oksiklorür SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
CALONİL 75 WP % 75 Chlorothalonil WP (Islanabilir Toz) İMAL
CAMADA % 70 Thiophanate methyl WP (Islanabilir Toz) İMAL
CAMBAZ MZ % 60 Mancozeb + % 9 Dimethomorph WP (Islanabilir Toz) İMAL
CANDAX 3500 DF % 35 Metalik bakıra eşdeğer Bakır hidroksit DF (Kuru Akışkan) İTHAL
CANDİT WG % 50 Kresoxim-methyl WG=WDG (Suda Dağılabilen Granül) İTHAL
CANFİDAN EC 250 250 g/l Triadimenol EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
CAN-KAPTAN 50 WP % 50 Captan WP (Islanabilir Toz) İMAL
CANKOZEB M-45 % 80 Mancozeb WP (Islanabilir Toz) İMAL
CANOLEX - T 50 WP % 30 Thiram + % 20 Tolclofos methyl WP (Islanabilir Toz) İTHAL
CANOLEX-T 50 WP % 30 Thiram + % 20 Tolclofos methyl WP (Islanabilir Toz) İMAL
CANPRİN 35 DS % 35 Metalaxyl DS (Kuru Tohum İlacı) İTHAL
CANPRİN 35 DS % 35 Metalaxyl DS (Kuru Tohum İlacı) İMAL
CANREX WG- % 50 Kresoxim-methyl WG=WDG (Suda Dağılabilen Granül) İMAL
CANSA KARBENDAZOL 50 WP % 50 Carbendazim WP (Islanabilir Toz) İMAL
CANSA KUPPA BAKIR WP % 50 Metalik bakıra eşdeğer bakır oksiklorür WP/WG İMAL
CANSA KÜKÜRT 80 WP % 80 Kükürt WP/WG İMAL
CANSAMİL 72 WP % 64 Mancozeb + % 8 Metalaxyl WP (Islanabilir Toz) İMAL
CANSANEB M-22 % 80 Maneb WP (Islanabilir Toz) İMAL
CANSARİNE SC 500 g/l Captan SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
CANSETYL 300 SC 300 g/l Pyrimethanil SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
CANTUS WG % 50 Boscalid WG (Suda Dağılabilen Granül) İTHAL
CAPALO 62.5 g/l Epoxiconazole + 75 g/l Metrafenone + 200 g/l Fenpropimorph WG (Suda Dağılabilen Granül) İTHAL
CAPROMAD 65,82 g/l Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Sülfat Pentahidrat SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İTHAL
CAPSELON 50 WP % 50 Cymoxanil WP (Islanabilir Toz) İMAL
CAPTAN M 50 % 50 Captan WP (Islanabilir Toz) İMAL
CAPTAN'H % 50 Captan WP (Islanabilir Toz) İMAL
CARBANKO SC 450 g/l Chlorothalonil + 100 g/l Carbendazim SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
CARBANKO SC 450 g/l Chlorothalonil + 100 g/l Carbendazim SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İTHAL
CARBENİL 450 g/l Chlorothalonil + 100 g/l Carbendazim SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
CARBİSTİN 50 WP % 50 Carbendazim WP (Islanabilir Toz) İMAL
CARDAZİM 50 WP % 50 Carbendazim WP (Islanabilir Toz) İMAL
CARİZMA 50 WP % 50 Carbendazim WP (Islanabilir Toz) İTHAL
CARMEN MZ % 60 Mancozeb + % 9 Dimethomorph WP (Islanabilir Toz) İMAL
CARMESİ % 37,5 Cyprodinil + % 25 Fludioxonil WG (Suda Dağılabilen Granül) İMAL
CARPAZ 50 WG % 50 Cyprodinil WG=WDG (Suda Dağılabilen Granül) İMAL
CASARO 50 SC 500 g/l Chlorothalonil SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
CASER PRO % 30 Cymoxanil + % 22,5 Famoxadone WG (Suda Dağılabilen Granül) İMAL
CASNOX H 2 F 361,1 g/l Metalik bakıra eşdeğer Bakır hidroksit SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
CASPERTIN % 50 Cymoxanil WP (Islanabilir Toz) İMAL
CAVALRY 500 SC 500 g/l Chlorothalonil SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İTHAL
CEBİR(r) 12,5 g/l Fludioxonil + 5 g/l Metalaxyl methyl SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
CEDRİKS % 1,5 1x10 üzeri 8 kob / ml min Pseudomonas fluorescens strain SL (Suda Çözünen Konsantre) İTHAL
CEKURAM FORTE % 80 Thiram WP (Islanabilir Toz) İTHAL
CELDEX % 50 Iprodione WP (Islanabilir Toz) İMAL
CELEST MAX 100 FS 100 g/l Fludioxonil FS (Toh.ilç.için akıcı konstr) İTHAL
CELTİC MAX 100 FS 100 g/l Fludioxonil FS (Toh.ilç.için akıcı konstr) İMAL
CENTRIC % 45 Mancozeb + % 5 Cymoxanil WP (Islanabilir Toz) İMAL
CENTUREX Kalsiyum Hidroksit+ Bakır II Sülfat - % 20 Metalik Bakıra eşdeğer (Bordo Bulamacı) WG (Suda Dağılabilen Granül) İMAL
CERES % 30 Cymoxanil + % 22,5 Famoxadone WG (Suda Dağılabilen Granül) İMAL
CERTICOR 050 FS 30 g/l Tebuconazole + 20 g/l Metalaxyl-M FS (Toh.ilç.için akıcı konstr) İTHAL
CHAMP DP % 35 Metalik bakıra eşdeğer Bakır hidroksit DF (Kuru Akışkan) İTHAL
CHAMP FORMULA 2 FLOWABLE 361,1 g/l Metalik bakıra eşdeğer Bakır hidroksit SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İTHAL
CHAMPION WG % 50 Metalik bakıra eşdeğer bakır hidroksit WG (Suda Dağılabilen Granül) İTHAL
CHANGER % 50 Boscalid WG (Suda Dağılabilen Granül) İMAL
CHARGE 50 WG % 50 Kresoxim-methyl WG=WDG (Suda Dağılabilen Granül) İMAL
CHEDAR 500 SC 500 g/l Chlorothalonil SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
CHEMROK TM % 62,5 Mancozeb + % 6,25 Famoxadone DF (Kuru Akışkan) İMAL
CHEYAN 250 g/l Triadimenol EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
CHIEF SC 200 g/l Boscalid + 100 g/l Kresoxim-methyl SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
CHITA 500 SC 500 g/l Dodine SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
CHOİSER 45 g/l Myclobutanil + 45 g/l Quinoxyfen SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
CHORUS 50 WG % 50 Cyprodinil WG=WDG (Suda Dağılabilen Granül) İTHAL
CHROMAT MZ % 60 Mancozeb + % 9 Dimethomorph WG (Suda Dağılabilen Granül) İMAL
CHRYSA-PAS 100 EC 100 g/l Penconazole EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
CİLİA(r) 250 g/l Azoxystrobin SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
CLANDY WP % 60 Mancozeb + % 9 Dimethomorph WP (Islanabilir Toz) İMAL
CLASİCO GÖZTAŞI % 25 Metalik Bakıra eşdeğer %98 Bakır Sülfat Suda çözünen kristaller İMAL
CLİCK % 70 Dithianon WG (Suda Dağılabilen Granül) İMAL
CLİP % 62,5 Mancozeb + % 6,25 Famoxadone DF (Kuru Akışkan) İTHAL
CLORTOSIP % 75 Chlorothalonil WP (Islanabilir Toz) İTHAL
COCKPİT 50 WP % 50 Metalik bakıra eşdeğer bakır oksiklorür WP (Islanabilir Toz) İMAL
COLLECT 2 DS % 2 Tebuconazole DS (Kuru Tohum İlacı) İMAL
COLLİS SC 200 g/l Boscalid + 100 g/l Kresoxim-methyl SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İTHAL
COLONISE SC 200 g/l Boscalid + 100 g/l Kresoxim-methyl SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
COLONY 2 DS % 2 Tebuconazole DS (Kuru Tohum İlacı) İMAL
COLONY 25 WP % 25 Tebuconazole WP (Islanabilir Toz) İMAL
COLONY 250 EC 250 g/l Tebuconazole EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
COLONY 60 FS 60 g/l Tebuconazole FS (Toh.ilç.için akıcı konstr) İMAL
COLTACON 450 g/l Prochloraz EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İTHAL
COLVOS % 64 Mancozeb + % 8 Metalaxyl WP (Islanabilir Toz) İTHAL
COMISER 50 WP % 50 Cymoxanil WP (Islanabilir Toz) İMAL
COMPANION % 0,3 Bacillus subtilis GB03 ırkı 1,2x10 üzeri 7 cfu/gram SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İTHAL
COMPAQ 250 g/l Azoxystrobin SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
COM-PASS 50 WG % 50 Cyprodinil WG=WDG (Suda Dağılabilen Granül) İMAL
CONARC % 50 Kresoxim-methyl WG=WDG (Suda Dağılabilen Granül) İMAL
CONGRESS 50 WP % 50 Captan WP (Islanabilir Toz) İMAL
CONGRESS 500 F 500 g/l Captan SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
CONİL 2 DS % 2 Tebuconazole DS (Kuru Tohum İlacı) İMAL
CONRAD MAX 200 g/l Azoxystrobin + 125 g/l Difenoconazole SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
CONRAD SC 250 g/l Azoxystrobin SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
CONSENTO SC 450 375 g/l Propamocarb-hydrochloride+75 g/l Fenamidone SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İTHAL
CONTRACOOL 70 WP % 70 Propineb WP (Islanabilir Toz) İTHAL
CONTRACOOL 70 WP % 70 Propineb WP (Islanabilir Toz) İMAL
CONVİNCE 300 g/l Pyrimethanil SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
CONVOY XL 350 ES 350 g/l Metalaxyl-M ES (Emülsiyon Tohum İlacı) İMAL
COOLGAREN 36 L 360 g/l Hymexazol SL (Suda Çözünen Konsantre) İTHAL
COPCİDE WP % 70 Thiophanate methyl WP (Islanabilir Toz) İMAL
COPENTAN SC(r) 65,82 g/l Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Sülfat Pentahidrat SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
COPERAT 20 WP % 20 Metalik Bakıra eşdeğer (Bordo Bulamacı) Kalsiyum Hidroksit+ Bakır II Sülfat WP (Islanabilir Toz) İMAL
COPERHID(r) 30 DF % 30 Metalik bakıra eşdeğer (46,1 Bakır hidroksit) WG=WDG (Suda Dağılabilen Granül) İMAL
COPERHID(r) 50 WP % 50 Metalik bakıra eşdeğer bakır hidroksit WP (Islanabilir Toz) İMAL
COPERHİD SC 361,1 g/l Metalik bakıra eşdeğer Bakır hidroksit SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
COPFLO SUPER 193.04 g/l Metalik bakıra eşdeğer bakır (II) sülfat SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İTHAL
COPPER SULPHATE VALLES N-500 % 25 Metakil Bakıra Eşdeğer Bakır Sülfat mg/Kapsül İTHAL
COPPOXY 50 WP % 50 Metalik bakıra eşdeğer bakır oksiklorür WP/WG İTHAL
CORE PREX 500 SC 500 g/l Dodine SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
CORE-PREX 65 WP % 65 Dodine WP (Islanabilir Toz) İMAL
CORRİDOR 50 SC 500 g/l Fenhexamid SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
COSSAMİR 72 WP % 64 Mancozeb + % 8 Metalaxyl WP (Islanabilir Toz) İTHAL
COSSAZEB 80 WP % 80 Mancozeb WP (Islanabilir Toz) İTHAL
CREDİT 70 WP % 70 Propineb WP (Islanabilir Toz) İMAL
CREDİT COMBİ 76 WP % 70 Propineb + % 6 Cymoxanil WP (Islanabilir Toz) İMAL
CRİTTOX MZ 80 % 80 Mancozeb WP (Islanabilir Toz) İTHAL
CRİTTOX MZ 80 % 80 Mancozeb WP (Islanabilir Toz) İTHAL
CROPMASTER % 50 Kresoxim-methyl WG=WDG (Suda Dağılabilen Granül) İTHAL
CROPSTAR 310 g/l Thiophanate-methyl + 187 g/l Epoxiconazole SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
CUDDLE DF % 39,75 Bakır Oksiklorür (Metalik bakıra eşdeğer) + % 4,2 Cymoxanil DF (Kuru Akışkan) İMAL
CUMBA 100 EC 100 g/l Penconazole EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
CUPERTINE SUPER WP % 22,5 Metalik bakır (Bakır kalsiyum sülfat) + % 3 Cymoxanil WP (Islanabilir Toz) İTHAL
CUPPOMASTER 317 g/l Chlorothalonil + 317 g/l Metalik bakıra eşdeğer bakır oksiklorür SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
CUPRADER DG % 50 Metalik bakıra eşdeğer bakır hidroksit WG=WDG (Suda Dağılabilen Granül) İTHAL
CUPRAVİT OB 21 - % 50 Metalik bakıra eşdeğer bakır oksiklorür WP/WG İTHAL
CUPRE 700 700 g/l Metalik bakıra eşdeğer bakır oksiklorür SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
CUPRE PRO 42 WP % 30 Mancozeb + % 12 Metalik bakıra eşdeğer Bordo Bulamacı (Kalsiyum Hidroksit ve Bakır II Sulfat WP (Islanabilir Toz) İMAL
CUPRENAX 50 WP % 50 Metalik bakıra eşdeğer bakıroksiklorür WP/WG İMAL
CUPRENAX FLOW 357,5 g/l Metalik bakıra eşdeğer bakır oksiklorür SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
CUPRENE 50 % 50 Metalik bakıra eşdeğer bakır oksiklorür WP/WG İTHAL
CUPRENOX FLOW 357,5 g/l Metalik bakıra eşdeğer bakır oksiklorür SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İTHAL
CUPRO ISAGRO % 50 Metalik bakıra eşdeğer bakır oksiklorür WP (Islanabilir Toz) İTHAL
CUPRO-CUP 50 WG % 50 Metalik bakıra eşdeğer bakır hidroksit WP (Islanabilir Toz) İTHAL
CUPROFIX CM ACTIVE Kalsiyum Hidroksit ve Bakır II Sülfat ( Bordo Bulamacı) % 57, 7 + Mancozeb % 20+ Cymoxanil % 2,4 WP (Islanabilir Toz) İTHAL
CUPROFİX 30 DİSPERSS % 30 Mancozeb+% 46,16 Bordo Bulamacı (% 12 Metalik Bakır) WP (Islanabilir Toz) İTHAL
CUPROFLOW CAFFARO 357,5 g/l Metalik bakıra eşdeğer bakır oksiklorür SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İTHAL
CUPROSPECİAL CL 317 g/l Chlorothalonil + 317 g/l Metalik bakıra eşdeğer bakır oksiklorür SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
CUPROSTAR CL 317 g/l Chlorothalonil + 317 g/l Metalik bakıra eşdeğer bakır oksiklorür SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İTHAL
CUPROZIN 35 WP % 35 Metalik bakıra eşdeğer bakır oksiklorür WP (Islanabilir Toz) İTHAL
CUPSİL 77 WP % 50 Metalik bakıra eşdeğer bakır hidroksit WP (Islanabilir Toz) İTHAL
CURAZİN 50 WP % 50 Cymoxanil WP (Islanabilir Toz) İMAL
CURAZİN DF % 39,75 Bakır Oksiklorür (Metalik bakıra eşdeğer) + % 4,2 Cymoxanil WG (Suda Dağılabilen Granül) İMAL
CURCOZ 50 WP % 45 Mancozeb + % 5 Cymoxanil WP (Islanabilir Toz) İMAL
CURCOZ R-DF % 39,75 Bakır Oksiklorür (Metalik bakıra eşdeğer) + % 4,2 Cymoxanil WG (Suda Dağılabilen Granül) İMAL
CURCOZ(r) ULTRA % 32,5 Fosetyl-Al + % 25 Mancozeb + % 2,5 Cymoxanil WP (Islanabilir Toz) İMAL
CURENOX 50 WP % 50 Metalik bakıra eşdeğer bakır oksiklorür WP/WG İTHAL
CURE-PLUS CL 317 g/l Chlorothalonil + 317 g/l Metalik bakıra eşdeğer bakır oksiklorür SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
CURYE 50 WP % 45 Mancozeb + % 5 Cymoxanil WP (Islanabilir Toz) İMAL
CURZANTON % 50 Cymoxanil WP (Islanabilir Toz) İMAL
CURZATE(r) R DF % 39,75 Bakır Oksiklorür (Metalik bakıra eşdeğer) + % 4,2 Cymoxanil WG (Suda Dağılabilen Granül) İTHAL
CURZEB 50 WP % 45 Mancozeb + % 5 Cymoxanil WP (Islanabilir Toz) İMAL
CYCİMİL 50 WP % 50 Cymoxanil WP (Islanabilir Toz) İMAL
CYCLAFON % 35 Metalik bakıra eşdeğer Bakır hidroksit DF (Kuru Akışkan) İMAL
CYMOPRO % 70 Propineb + % 6 Cymoxanil WP (Islanabilir Toz) İMAL
CYMTHANE 24 E 245 g/l Myclobutanil EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
CYRO MAX 100 FS 100 g/l Fludioxonil FS (Toh.ilç.için akıcı konstr) İMAL
DABBLE % 50 Cyprodinil WG=WDG (Suda Dağılabilen Granül) İTHAL
DAGOS MZ % 60 Mancozeb + % 9 Dimethomorph WP (Islanabilir Toz) İMAL
DAGRO CBAT % 60 Mancozeb + % 9 Dimethomorph WP (Islanabilir Toz) İMAL
DAGRO CURE 25 WP % 25 Tebuconazole WP (Islanabilir Toz) İMAL
DAGRO CURE DS 2 % 2 Tebuconazole DS (Kuru Tohum İlacı) İMAL
DAGRO CUUF % 30 Metalik bakıra eşdeğer bakır oksiklorür ve bakır sülfat + % 13.3 Mancozeb + % 4 Cymoxanil WG=WDG (Suda Dağılabilen Granül) İMAL

 

Arafa TARIM

ARAFA TARIM

Zirai İlaç - Gübre - Tohum Satışı

Ziraat Mühendisi | Arafa KARAÇELEBİ

Whatsapp : 0545 447 0223

Fungisit Etkili Zirai Mücadele İlaçları

Fungisit Etkili Zirai Mücadele İlaçları

FUNGUSİT ETKİLİ ZİRAİ MÜCADELE İLAÇLARI Fungusit (en. fungicide), mantar ve mantar sporlarının öldürülmesinde ve kontrol altına alınmasında kullanılan kimyasallara verilen genel isimdir. Fungi ...

27 Mart 2016, Pazar

Fungal Ve Bakteriyel Hastalıklara Karşı Kullanılan İlaçlar

Fungal Ve Bakteriyel Hastalıklara Karşı Kullanılan İlaçlar

ZİRAİ MÜCADELEDE KULLANILAN İLAÇLAR (ETKEN MADDELERİ) Bu yazımızda sizler için zirai mücadele kullanılan etken maddelerinin hangi hastalıklara karşı (Fungal - Bakteriyel) kullanıldığından bahsedec...

8 Mart 2016, Salı

Koruyucu Ve Sistemik Fungusitler

Koruyucu Ve Sistemik Fungusitler

KORUYUCU FUNGUSİTLER Bakırlı bileşikler: En çok kullanılan koruyucu fungisit gruplarından birini oluşturmaktadırlar. Bakirhidroksit, bakirkarbonat, bakiroksit, bakiroksiklorür gibi hazır preparatl...

14 Aralık 2014, Pazar

Fungal Organizmaların Taksonomik Sınıflandırılması

Fungal Organizmaların Taksonomik Sınıflandırılması

Organizmaların Taksonomik Sınıflandırılması: Fungi (Fungi) . Dictyosteliomycota . . Dictyosteliomycetes . . . Dictyosteliales . . . . Dictyostelium . . . . . Dictyostelium discoideum . ...

25 Kasım 2014, Salı

Bitki Koruma Ve Funguslar

Bitki Koruma Ve Funguslar

BİTKİ KORUMA Kültür bitkileri ve onlardan elde edilen tarımsal ürünleri hastalık ve zararlılardan korumak, tedavi etmek ya da bunlardan doğacak zararı en aza indirmek için alınan tüm teknik, ekon...

21 Ekim 2014, Salı

Ceviz İlaçlama Programı

Ceviz İlaçlama Programı

CEVİZ İLAÇLAMA PROGRAMI İlaçlama Zamanı Uygulama Amacı Etkili Madde Doz Son ilaçlama (g-ml/100l) hasat (gün) Gözler uyanmadan 2 haf...

27 Mart 2018, Salı

Bitki Koruma

Bitki Koruma

Bitki Koruma; tarımsal alanlardaki bitkiler ile bunların ürünlerinde zarara neden olabilecek hastalık etmenleri, zararlılar, yabancı ot ve diğer hayvansal organizmaların meydana getireceği zararlar...

8 Mart 2018, Perşembe

Biberde Yaprak Bitine Karşı Biyolojik Mücadele

Biberde Yaprak Bitine Karşı Biyolojik Mücadele

BİBERDE YAPRAK BİTİNE KARŞI BİYOLOJİK MÜCADELE Biberde biyolojik mücadele de daha önce bahsettiğimiz gibi başarı oranının yüksek olduğunu söylemiştim. Bu sefer biberde yaprak biti zararlısına karş...

10 Ocak 2018, Çarşamba

Tarımda Faydalı Böcekler

Tarımda Faydalı Böcekler

Biyolojik mücadelede üç temel yaklaşım vardır: mevcut doğal düşmanların korunması ve etkinliklerinin arttırılması, doğal düşman popülâsyonunun çoğaltılması ve desteklenmesi, doğal düşmanların ithal...

15 Aralık 2017, Cuma

Zeytin Verticillium Solgunluğu Ve Mücadelesi

Zeytin Verticillium Solgunluğu Ve Mücadelesi

Yapraklar ilk önce solmaya başlar sonra açık kahve renge döner. Ve geriye doğru kıvrılmaya başlar. Hasta sürgün ve dallar morumsu renk alır. Genç ağaçlarda ölümden önce kısmi yaprak dökümü görülebi...

11 Aralık 2017, Pazartesi

Yaprak Biti Zararlıları

Yaprak Biti Zararlıları

MEYVE AĞAÇLARINDA GÖRÜLEN YAPRAK BİTLERİ Elma Yeşil Yaprak Biti (Aphis pomi) Elma Gri Yaprak Biti (Disaphis plantaginea) Şeftali Yaprak Biti (Myzus persicae) Erik Unlu Yaprak Biti (Hyalopteru...

8 Eylül 2014, Pazartesi

Koruyucu Ve Sistemik Fungusitler

Koruyucu Ve Sistemik Fungusitler

KORUYUCU FUNGUSİTLER Bakırlı bileşikler: En çok kullanılan koruyucu fungisit gruplarından birini oluşturmaktadırlar. Bakirhidroksit, bakirkarbonat, bakiroksit, bakiroksiklorür gibi hazır preparatl...

14 Aralık 2014, Pazar

Böcek Morfolojisi

Böcek Morfolojisi

Arthropoda şubesinin genel özelliklerine ilave olarak ergin böcekler şu özelliklere sahiptirler; (1) vücut üç kısımdan (baş, thorax ve abdomen) ibarettir, (2) thorax ta 3 çift bacak vardır, (3) Th...

5 Kasım 2014, Çarşamba

Fungal Ve Bakteriyel Hastalıklara Karşı Kullanılan İlaçlar

Fungal Ve Bakteriyel Hastalıklara Karşı Kullanılan İlaçlar

ZİRAİ MÜCADELEDE KULLANILAN İLAÇLAR (ETKEN MADDELERİ) Bu yazımızda sizler için zirai mücadele kullanılan etken maddelerinin hangi hastalıklara karşı (Fungal - Bakteriyel) kullanıldığından bahsedec...

8 Mart 2016, Salı

Organik İnsektisit İlacı - Arapsabunu

Organik İnsektisit İlacı - Arapsabunu

ARAP SABUNU Evin temizliğinde ve vücut bakımında kullanılan arap sabunu, antibakteriyel ve insektisit yetenekleri sayesinde, organik bahçıvanın da değerli bir müttefiği haline gelir. Özellik...

25 Aralık 2014, Perşembe

x
Aklınıza bir soru mu takıldı? Siz sorun biz cevap verelim.
Henüz yorum yapılmamış!

Güvenlik Kodu : JSVLC

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

KULLANICI YUVASI

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SPONSORLARIMIZ
sedef tarım Arafa TARIM
SİTE İSTATİSTİKLERİ
  • Konular (3738)
  • Duyurular (2640)
  • Resimler (4214)
  • Dokümanlar (1682)
  • Üyeler (6416)
reflesh

Eczaneden Satın Alınan İlaçların Neredeyse Dörtte Biri Tropik Yağmur Ormanından Gelmektedir.

Arafa Tarım Market

Zirai İlaç, Gübre, Tohum Satışı

Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ | 0545 447 0223