• notifications1
 • menü

Bugün : 19 Mart 2018 Pazartesi

Tarımsal Bilgiler

Yemeklik Dane Baklagillerin Önemi

YEMEKLİK DANE BAKLAGİLLER DERS NOTU

 

Ülkemizin Tarım Açısından Arazi Durum

23 milyon hektar; Ülkemizdeki tarım alanı

5 milyon hektar; Nadas alanı

 8 -13 milyon ha ; Sulanabilen arazi

1,3 milyon hektar; Yemeklik Dane Baklagil ekilen arazi

1,8 milyon hektar; Endüstri bitkileri

 

Ülkemizde yemeklik dane baklagillerin ekim alanı toplamı 1,3 milyon hektardır.

 

Yemeklik Dane Baklagillerin Önemi

 1. İnsan beslenmesindeki önemi
 2. Toprak yapısının iyileştirilmesi ( N fiksasyonu )
 3. Açlık sorunu için önemlidir.
 4. Protein miktarı açısından önemlidir
 5. Hayvan beslenmesinde önemlidir

 

Yıllık protein tüketimi Dünya’da ortalama               ;

Yıllık protein tüketimi Ülkemizde ortalama              ; 85 gr/gün

Yıllık protein tüketimi Gelişmiş Ülkelerde ortalama;

Yıllık protein tüketimi Gelişmekte olan Ülkelerde   ; 61 gr/gün

 

 • Ülkemizde tüketilen proteinin büyük bir kısmı bitkisel proteindir. Bitkisel proteinde en fazla yemeklik dane baklagillerden elde edilir.
 • Hayvansal kaynaklı proteinlerin sindirilmesi daha fazladır. Bitkisel kaynaklı proteinlerin sindirilmesi daha azdır.
 • Ette % 14 -17 oranında protein miktarı vardır.

 

 1. 2010 yılında 250.000 ton fasulye üretimi ihtiyacı var.
 2. 2015 yılında 265.000 ton fasulye üretim ihtiyacı var.
 3. Yıllık 18.000 ton tohumluk ihtiyacı var.
 4. Yıllık en yüksek 195.000 ton fasulye üretimi yağmışız. Bu bile yetmez, 100.000 ton açığımız var

 

 1. 2010 yılında 458.000 ton nohut üretimi ihtiyacı var.
 2. 2015 yılında 483.000 ton nohut üretimi ihtiyacı var.
 3. Yıllık 65.000 ton tohumluk ihtiyacı var.
 4. Yıllık nohut üretimimiz yıllık nohut tüketimimiz için yeterlidir.
 5. Yıllık 600.000 ton mercimek üretimimiz vardır.

 

1980 li yıllarda NAD (Nadas Alanlarının Azaltılması) Projesi ve TMO nun alımı ile 2 milyon hektar alanda nohut ve mercimek ekimi yapılmıştır. 1990 lı yıllarda NAD Projesinin bitmesi, TMO nun alımı durdurması ile ekim alanında azalma olmuştur.

1980 li yıllarda Yemeklik Dane Baklagillerde nohut ve mercimek ihracatı vardı. Yıllık geliri 500 milyon Dolar dı. Günümüzde 200 milyon Dolar ihracatımız var.

Yemeklik Dane Baklagiller 2007 yılı ihracatımız………248 milyon Dolar

Yemeklik Dane Baklagiller 2007 yılı ithalatımız………..70 milyon Dolar

Tüm tarım ürünleri 2007 yılı ihracatımız………………..8-9 milyar Dolar

 

Yemeklik Dane Baklagillerin Problemleri ve Çözüm Önerileri                    

1. Çeşit Islahı; Biotik, abiotik (kuraklık, tuzluluk, besin madde eksikliği), stres şartlarına dayanıklı, adaptasyonu iyi, tüketici taleplerine uygun çeşit geliştirilmesi önemlidir.

2. Yeni çeşitlerin tohumlarının üretilip, yetiştiricilere ulaştırılması gerekir.

3. Tohumluk, gübre, kimyasal girdi kullanımı

4. Çeşit Islahı; Ülkemizde 22 adet tescilli fasulye, 23 nohut, 23 mercimek, 2 börülce, 4 bakla çeşidi tescil edilmiş durumdadır. Ancak çeşitli ekolojilere uyum sağlamış yeterli sayıda çeşit yoktur.

 

Akman 98 Orta Anadolu’da en fazla kullanılan fasulye çeşididir.

 

Çözüm Önerileri

1.Ülkemizde % 5 oranında tescilli (sertifikalı) çeşit kullanılmaktadır. Sertifikalı tohumluk kullanımı teşvik edilmelidir.

2.Yemeklik Dane Baklagillerin ekim zamanı iyi tespit edilmelidir. Örneğin; nohutta antraknoz zararından korunmak için çiftçi geç ekim yapıyor, bu da bir olumsuzluktur. Zamanında ve usulüne uygun ekim verim için çok önemlidir.

3. Ekim şekli önemlidir. Ülkemizde genellikle serpme ekim yapılmaktadır. Bundan kaçınmak gerekir. Verimde düşme ve tohumluk maliyetinde artış oluşmaktadır.

4. Gübrelemedeki yanlışlıklar; Fasulye dekara 6-8 kg azot fiske eder. Fiske edilen azotun 2/3 ünü bitki kullanır.

5. Sulama; Nohut ve mercimek kurak alanlarda yetiştirilir.

6. Hastalık ve zararlılara dayanıklılık bakımından çalışmalar yapılmalı; Nohutta antraknoz, fasulyede fusarium, baklagil tohum böceklerine karşı.

7. İşçilik, çapalama hala el ile yapılmaktadır. Bir an önce mekanizasyona geçilmelidir.

8. Hasat-harman; biçerdöver kullanılmaktadır. Fasulyede makineli hasada geçilmiştir.

9. Depolama ve standardizasyona önem vermiyoruz; Bu işler tekniğe uygun ve uluslar arası standartlara uygun olmalıdır. Depolamada nem % 10 olmalıdır.

 

Yemeklik Dane Baklagillerin Sınıflandırılması    

Alem               ;           Plantae                                    (Bitkiler Alemi)

Alt Alem        ;           Embryophyta              (Emriyolu Bitkiler)

Şube               ;           Tracheophyta              (Trakeli Bitkiler)

Alt Şube         ;           Pteropsida                   (Yapraklı Bitkiler)

Sınıf                ;           Angiospermae            (Kapalı Tohumlular)

Alt Sınıf         ;           Dicotylodonae                       (Çift çenekli)

Takım            ;           Rosales                       (Gülgiller)

Familya          ;           Leguminasae              (Baklagiller)

Alt Familya    ;           Popilinacea                 (Kelebek çiçekliler)

 

 • Yemeklik dane baklagiller buğday ve arpa (tahıllardan) sonra kültüre alınmıştır. Daha önceleri avcılık ve toplayıcılık yaparken, sonralarda yetiştiricilik başlamıştır. Anavatanı orta Amerika ve Güney Amerika’dır.  İspanyol gemiciler tarafından getirilmiştir. Ülkemizde 250 yıllık bir geçmişi vardır.
 • Baklagillerde 700 cins, 1800 tür içeren en zengin familyadır.
 • Fasulye, Nohut, Mercimek, Bezelye, Börülce, Bakla.
 • Börülcenin gen merkezi Afrika ve Asya’dır.
 • Dünyada ekonomik öneme sahip 1000 bitki vardır. 1000 bitkinin 150 tanesi baklagil bitkisidir. 6 tanesi yemeklik baklagil bitkisidir.

Binominal; İkili isimlendirme

Syn; Synonim

 

Ürün İsmi                  Latince (İlmi Adı)                             Kromozom Sayısı

                                    Cins Adı                                           

Fasulye                       Phoseolus vulgaris                             2n = 22

Nohut                         Cicer arietinum                                  2n = 16

Mercimek                   Lens culinaris syn L. esculenta          2n = 14

Bezelye                       Pisum sativum                                                2n = 14

Börülce                       Vigra sinensis syn V. Unguiculata     2n = 22

Bakla                          Vicia faba syn. Faba vulgaris            2n = 12

 

 • Yerfıstığı ve soya baklagil bitkiside olmaka birlikte Endüstri bitkilerinin yağ bitkileri kısmında yer almaktadır.
 • Dünya’da tüketilen proteinin % 30 u hayvansal kaynaklı ve % 70 i de bitkisel kaynaklıdır. Bitkisel kaynaklı proteinin (%70 in) %66 sı tahıllardan, % 18,5 i baklagillerden, ve %15,5 i diğer kaynaklardan temin edilmektedir.
 • Proteinin kalitesi kadar kantitesi (sayılan değerler) de önemlidir.

Esansiyel olmayan; Vücut tarafından

Esansiyel; Vücut tarafından

Amino asitler 22 tanedir.

Phenylalanine, İsoleucine, Leucine, Lysine, Methionine, Valin, Thryptophaine, Threonine

Bunlardan Methionine, Thryptophaine baklagillerde önemlidir.

Bunlardan Lysine tahıllarda önemlidir.

 

Azot fiksasyonu nedir, Simbiyotik azot fiksasyonunu açıklayın

Yemeklik dane baklagillerde yağ oranı; Nohutta % 5, Soya % 18, Yerfıstığı % 45 tir.

İnsanların besin olarak tükettiği bitkilerden insan beslenmesinde kalori ihtiyacının % 52 si tahıllardan karşılanır.

 

Baklagillerin Önemi

1.İnsan Beslenmesi

 

2.Hayvan Beslenmesi;

 • Yemeklik dane baklagillerin özellikle sapları hayvan beslenmesinde kullanılmaktadır.
 • Besleyici değer yönünden 1 ton baklagil samanı 2 ton tahıl samanına eşittir.

 

3.Toprak Islahındaki Önemi

 

  3.1. N (Azot) Fiksasyonu

 • Baklagiller köklerinde kendisi ile ortak yaşayan bakteriler tarafından havanın serbest azotunu ( %79 ) toprağa bağlayabilme yeteneğindeki tek bitki grubudur.
 • Bir tarlada 10 yıl öncesine ait suş var ise herhangi bir işlem yapmadan ekime geçebilirsiniz.
 • İlk aşamada bitkinin toprak yüzeyine çıkıp fotosentez yapıncaya kadar ihtiyacı olan azotun saf olarak toprağa verilmesi gerekir. Buda azot ihtiyacının 1/3 ü eder.
 • Fotosentez ürünleri hızla yayılır. Bu ürünlerden bir kısmı köke doğru iner, baklagillerin köklerde açtığı yarayı kapatmaya çalışır.
 • Nodül; Köklerde oluşan yumru
 • Nodozite; Nodül içindeki bakteri
 • Suş; Irk. örnek; Rihizobium japonicum, R. phaseoli, R. trifolin
 • Bakteriler için; oksijen, sıcaklık ve molibden gereklidir.
 • Nodüllerin az sayıda ve iri olması istenir.
 • 100 kg tohuma 1 kg toprak kültürü ile karışık bakteri, gölge bir yerde şekerli su ile karıştırılıp yapışması sağlanır. Gölge bir yerde yapılmalı, temiz materyal kullanılmalı, + 4 C derecede muhafaza edilmiş olmalıdır.
 • Ankara Toprak Su Gübre Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nden temin edilir.
 • Simbiyotik yolla fiske edilen N çevre kirlenmesinin önüne geçer
 • Fazla gübre atılması engellenmiş olur.
 • N mobil bir elementtir.

 

Üç Dönemden Oluşur

1. Bulaşma

2. Yayılma

3. Azot Fiksasyonu

 

3.2. Yeşil Gübreleme

 

3.3. C/N oranı düşük olduğu için toprağa faydaları daha kısadır.

 

Yemeklik Dane Baklagillerde Beslenme Değerini Olumlu Yönde Etkileyen Faktörler?

 1. Proteinler
 2. Yağlar ( Ortalama %0,8 – 1,5 arası yağ vardır )
 3. Vitaminler ( çiğ baklagiller B vitamini türevleri yönünden zengindir.
 4. Folik asit ve folatlar ( B vitamini ve tuzları )
 5. Mineral maddeler (potasyum, fosfor, kalsiyum ve demir)
 6. Korbonhidratlar ve diyetsel lifler

 

 • Nohut Malik asit salgılar. Kendinden sonraki ekilen buğday tohumlarına olumsuz etki yaparak çıkış problemleri görülür. Nohutta cicer maddesi var. Bu madde uyku ve zindelik verir.
 • Nohut, mercimek, bezelye ve baklanın gen merkezleri arasında ülkemizde vardır.
 • Şekerpancarından sonra fasulye ekilmemelidir. Şekerpancarı nematodunun konukçusu fasulyedir.

 

Bir bitkinin yabani formlarının yoğun olarak bulunduğu yer o bitkinin gen merkezidir.

Gen merkezi bize ne gibi katkı, avantaj sağlar?

Bitkinin herbaryum örneklerinde etiketleme en önemli husustur.

Üniversitemizde Fen-Edebiyat Fakültesinde herbaryum vardır.

Bakliyat; Baklagillerin kuru daneleri akla gelir.

 

 

YEMEKLİK DANE BAKLAGİLLERİN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ

1.KÖK (Radix)

Yemeklik dane baklagillerde kök sistemi tüm baklagillerde olduğu gibi, kazık kök sistemidir. Yani ana kök gelişmenin tüm evrelerinde belirgindir. Bununla beraber ana kökten çıkan yan köklerde oldukça iyi gelişebilir.

Tahıllardaki kardeşlerde her kardeşin her birinin kendine ait kökleri vardır. Telafi yeteneği yüksektir. Baklagillerde ise dallarda kök yoktur.

Baklagillerde köklerin gelişimi, çevre, yetiştirme teknikleri, kültürel işlemler ve çeşit özelliğine göre farklılık gösterir.

 

Ana ve yan köklerin gelişme durumlarına göre yemeklik dane baklagiller başlıca iki gruba ayrılır.

 

1.1.Esas (Ana) Kök

Toprak içerisinde daha derine iner ve önüne çıkan engelleri aşabilir. Yan kökler kuvvetlidir. Bu ana grupta kendi içerisinde iki ana gruba ayrılır.

1 - 1 - Ana kök kalın ve birinci kademedeki yan kökler dikkati çekecek şekilde yaygındır.  

Örnek; Bakla, nohut

 

Ana kök daha ince ve yan kökler sayıca daha az ve yüzlektir.

Örnek;Mercimek, bezelye

 

1-2 - Esas kök biraz daha kalındır ve daha az derine iner. Kökü bir engele rastlayınca büyümesi durur. Ve aynı kuvvetle yan kökler ortaya çıkar.  Çıkan kökler diğer gruba göre daha kalındır. Örnek; fasulye ve börülce

 

 

2.GÖVDE (Culmus)

Yemeklik dane baklagillerde gövde yumuşak ve otsudur. Yabani formlarda bitkilerin çalı tipi olduğu görülür. Genellikle odunlaşma olmaz. Ancak tam olgunlaşma döneminde su kaybından dolayı sertleşme görülür.

 • Gövde büyüme tipi bakımından dik, yarı yatık, yatık ve sarılıcı durumda olabilir.
 • Gövdenin enine kesiti; nohut, bakla, mercimek ve bezelyede 4 köşe, fasulye ve börülcede alt kısımda yuvarlak, üst kısımda 6 köşedir.
 • Baklada gövde iyi gelişmiş, kalın ve dik, bezelyede bazı sırık fasulye çeşitlerinde sarılıcıdır. Bu tiplerde sarılmayı sağlayan özelleşmiş yapılara sülük adı verilir.
 • Dallanma gövdenin alt kısmında olan bakla, üst kısmında olan bezelye, bütün gövde boyunca olan nohut, fasulye, börülce. Dallanması kuvvetli olan ve alt dallarda yeniden dallanan mercimektir.
 • Gövde de boğum ve boğum arası vardır. Ancak belirgin değildir.

 

3.YAPRAK (Folium)

 • Baklagillerde yaprak bileşik yaprak şeklindedir. Yani ortak bir yaprak sapı üzerine özel sapçıklarla bağlanan 3 ya da daha fazla sayıda yaprakçığın oluşturduğu yapraklardır.
 • Bezelye ve mercimekte yaprak ucu sülükle son bulur.
 • Yaprak sapının gövde veya dalla birleştiği yerde değişik sayıda kulakçık (stipula) bulunur. Kulakçıklar baklagillerin çiçeklenme evresinden önceki devrelerde tanımlanmasını sağlar.
 • Bezelyede yaprak sapının dip tarafında ve yaprakçıklardan daha büyük, mercimekte ufak ve mızrak şeklinde, nohutta kulakçığın uç tarafı dişli, baklada yarım kalp, mızrak ya da tarak şeklinde iki adet fasulye ve börülcede yaprak sapının gövdeye bağlandığı yerde iki, yan yaprakçıkların yaprak sapına birleştiği yerde iki ve orta yaprakçık ayasının kendi sapına birleştiği yerde iki adet olmak üzere 6 adet yakacık vardır.

 

4.ÇİÇEK (flor) (Sınav Sorusu Olacak)

 • Kapalı tohumlu (angiospermlarda) çiçek; yaprakların metamorfoza (değişime) uğramış, internodları kısalmış veya tamamen ortadan kalkmış bir dal olarak tanımlanır.
 • Yemeklik Dane Baklagillerde çiçekler; koltuklar (aksileri) çiçek durumundadır. Bodur fasulyede uç (terminal) duruma da rastlanır. Çiçekler salkım tipindedir. Yani bir çiçek sapı üzerine özel sapçıklarla asıl çiçek sapına bağlanan bir ya da daha çok sayıda çiçek bulunur.
 • Çiçek Formu; S (5), P (5), A (10), G (1)
 • Genel olarak bir baklagil çiçeği 5 ana kısımdan oluşur.

4.1. Çiçek Sapı ve Çiçek Tablası (receptable); Çiçek ve çiçek topluluklarını üzerinde taşıyan kısımdır.

4.2. Çanak Yapraklar (Sepal); Çiçeğin en dış kısmında bulunan ve çiçeği saran, yeşil renkli kısımdır. 5 adet olup, alt kısımda birleşerek çanak (calyx) oluşturur.

 

4.3. Taç Yapraklar (Petal); 5 adettir. Çiçeğin rengini oluşturur.

Taç yapraklar Şekil, renk ve büyüklük bakımından 3 gruba ayrılır.

4.3.1. Bayrak Yaprak (Vexillum); En dışta olan ve cezp edici özelliği olan yapraktır. Bayrak yaprak alt kısımda birleşerek corolla denilen bir boru oluşturur. Corolla diğer çiçek kısımlarının taşınmasına yardım eder.

4.3.2. Kanatçıklar (Alae); Bir çift olup, çiçeğin her iki yanında yer alır. Cinsiyet sütununu çiçek açmadan önce korur.

4.3.3. Kayıkçık (Corina); Çiçek açmadan önce erkek ve dişi organı sarar, korur.  Erkek organlar toz verecek olgunluğa erişince kayıkçığın üst kısmı yırtılır ve yay gibi gerili duran erkek organlar geriye doğru fırlar. Buna triping denir.

 

4.4. Erkek Organ (androecium); 10 adettir. Ercik sapı (flament), başçık (anter) den oluşur. 3 farklı durumu vardır.

4.4.1. Monodolphous; Tüm erkek organlar aynı noktadan çıkar. Örnek; Acı bakla

4.4.2. Diadelphous; 9 u bir, 1 tanesi ayrı çıkar. Örnek; Tüm yemeklik dane baklagiller

4.4.3. Polydelphous; Tüm erkek organlar ayrıdır. Örnek; Çivit

 

4.5. Dişi Organ (Gymnoecium); 1 adettir. Üç kısımdan meydana gelir.

      4.5.1. Dişicik Tepesi (stigma)

      4.5.2. Dişicik Borusu (style)

4.5.3. Yumurtalık (ovarium); Tek bir çeperden ibaret olup, içerisinde farklı sayıda yumurta hücresi bulunabilir.

 

5.MEYVE (Fructus, Legume)

 • Yemeklik dane baklagillerde meyve; bakla, çakıldak, badıç, fasulye, kapçık, koza, kapsül gibi isimlerle anılır.
 • Meyve yumurtalığın dış katmanının gelişmesi ile ortaya çıkar. İçerisinde farklı sayıda tohum bulunur. Nohut, mercimekte genelde meyvede tek tohum bulunur.

 

6.TOHUM

 • Meyve içerisinde meyve kabuğuna göbek bağı ile bağlıdır.
 • Rengi beyazdan siyaha kadar değişir.
 • Tene şekli yassı diskten, yuvarlak ve dikdörtgen prizmaya kadar değişir.
 • 1000 dane ağırlığı 22 gramdan 1500 – 1800 grama kadar değişir.

 

Tohumun Kısımları

6.1. Tohum Kabuğu (testa); Tohumu dıştan sarar. Kabuk üzerinde göbek bağı kalıntısı bulunan hilum bulunur. Çiçek tozunun oluşturduğu borucuğun yumurtalıktan girdiği yerde kapçık (micropyle) bulunur.

 • Kapçık ve hilum çimlenmede su alımında görev alır.
 • Hilumun bir ucunda kapçık bulunurken diğer ucunda tohum siğili (strophyle) bulunur.
 • Tohum kabuğu üzerinde tohum dikişi de denilen tohum çizgisi (rephe) bulunur. Tohum çizgisinin sona erdiği yere chalaza denir.
 • Chalaza; Tohum kabuğu üzerinde küçük ve siğilimsi, sertçe bir yükseklik halinde görülmektedir.

 

6.2. Çenek (cotyledonlar); Endospermin görevini üstlenen çeşitli besin elementlerinin depolandığı 2 adet cotyledon bulunur.

 

6.3. Embriyo; Tohumun canlı olan kısmıdır. Yeni bitkiyi oluşturacak ve meydana gelecek bitkinin minyatürü olan kısımdır. İki cotyledon arasında bulunur. Çimlendikten sonra toprak üstü organlarını oluşturacak plumula, sapçık yani hypocotil ve toprak altı organlarını oluşturacak kökçük (radicula)dan oluşur.

 

 

Baklagillerde Fide Durumu

Çimlenmeden sonra cotyledonların toprak üstüne çıkıp çıkmama durumuna göre ikiye ayrılırlar.

 1. Epigeal Fide Durumu; Çimlenme sonrası cotyledonlar toprak üstüne çıkarsa denir. Örnek; Fasulye, Börülce
 2. Hypogeal Fide Durumu; Çimlenme sonrası cotyledonlar toprak altında kalırsa denir. Örnek; Nohut, mercimek

 

Yemeklik Dane Baklagillerde Antibesinsel (Beslenmeyi Engelleyici) Maddeler

 1. Enzim İnhibitörleri (İndirgeyici) Proteaz, amilaz inhibitörleri
 2. Lektinler (hemaglutenin)
 3. Oligosakkaritler (şeker yapısındaki maddeler) gaz yapıcıdırlar. Stakinaz, rafinaz, vs
 4. Fenolik bileşikler, flavonitler
 5. Saponinler
 6. Siyanogenikler
 7. Vicine ve convicine (fovizm)
 8. Fitik asit ve fitatlar
 9. Allergensler
 10. Alkaloidler
 11. Toksik aminoasitler

 

 • Oligosakkaritler; Baklagiller gaz üreten yiyeceklerdir. Hayvanlarda da sıkıntı verir. Pişirme tüm baklagillerin yapısında oligosakkarit içeriğini yükseltir. Bu şekerlerin azaltılması için pişirme sonrası suyu uzaklaştırılır. Islatma suyu da uzaklaştırılır. Islatma suyu döküldükten sonra pişirme öncesi tekrar yıkanmalıdır.
 • Pişirme ve ön çimlendirmenin de şeker miktarını azaltıcı etkisi vardır.
 • Bu gaz yapıcı maddeler baklagillerde sindirilemeyen lifler olarak tanımlanır.
 • Bu şekerlerin varlığı kanser riskini azaltır.

 

Oligosakkaritlerin Özellikleri

 1. HDL kolestrol seviyesini arttıran
 2. Kendi trigliseritleri azaltan
 3. Dışkı ağırlığını ve sıklığını arttıran
 4. Bağışıklık sistemini güçlendiren
 5. Kan şeker seviyesini kontrol etmeye yardımcı etkiler göstermektedir.

 

Hangi İşlemleri Yaparsak Antibesinsel Etkenler Azalır

 1. Sıcak ısıl işleme
 2. Kuru ısıl işleme
 3. Çimlendirme ve fermantasyon
 4. Tohum kabuğunu soyma ve pişirme
 5. Öğütme

 

FASULYE (Phaseolus vulgare)   2n = 22

Kök:

 • Kazık kök sistemine sahiptir.
 • Açık kahve renkli ve dallanmış bir yapı gösterir.
 • Ana kök önüne bir engel çıktığı zaman gelişmesini durdurur ve aynı kuvvetle yan kökler gelişir.
 • Çimlenmeyi takiben hızlı bir şekilde kök gelişimi olur. Günde ortalama 3,5 cm uzama görülür. Bu uzama kabiliyeti çiçeklenme dönemine kadar devam eder. Bundan sonra gelişme yavaşlar ve meyve doldurma döneminde hemen hemen durur.
 • Kökler yan dallara doğru 65 cm, aşağıya doğru 75 ile 100 cm kadar uzayabilir. Ancak köklerin büyük bir kısmı toprak yüzeyinden itibaren ilk 20 – 25 cm lik kısımda yoğun olarak bulunur.
 • Köklerin soğukta kalması iyon alımını azaltır. Su absorbsiyonunu azaltmaktadır. Toprak sıcaklığının 30 C dereceye kadar her 1 C derecelik artışı verimde dekara ortalama 7 kg’lık bir artış sağlar
 • Fasulye köklerinde Rizobium phaseoli bakterileri nodül oluşturur. Bu bakteriler hızlı gelişen gruba dahil olup 3 – 5 günlük sürede 2 – 4 mm çapında koloniler oluşturmaktadır. Nodüller küre, basık küre veya düzgün olmayan şekilli olabilir. Nodül oluşumunun başlangıcı diğer baklagillere oranla daha geç olup çiçek tomurcuklarının belirginleşmesinden 5 -10 gün önce başlar, nodüllerin sayısı çiçeklenme devresine kadar hızla artar ve meyveler tane oluşturduğunda en yüksek seviyeye ulaşır. Bu dönemden sonra azot fiksasyon aktivitesi durur ve nodüllerin içi boşalır. Kuru olgunluk döneminde kökten ayrılan nodüller toprağa karışır. Toprak tipi ve özelliğine göre bir bitkide 40 – 80 arasında nodül oluşur.
 • Fasulye bitkisi aracılığıyla bir yılda dekara 3 – 5 kg saf azot birikimi olur.

 

Gövde:

 • Tek yıllık otsu bir gövdeye sahiptir.
 • Gövde nod ve internodlardan oluşur.
 • Boğum aralarında gövdenin içi boştur.
 • Gövde uzunluğu bodur ve sırık formlar arasında çok geniş bir varyasyon gösterir. Sırık yada sarılıcı olanlar 3 m ye kadar boylanabilir. Ortalama 11 – 35 adet boğum bulunmaktadır.
 • Gövdenin enine kesiti ilk yapraklar olan cotyledon yaprakların çıktığı kısma kadar yuvarlak, bitkinin daha üstte kalan kısımlarında ise köşelidir (genellikle 6 köşelidir).
 • Gövde dıştan içe doğru; Tüycükler,  epidermis, cortex, iletim demetlerinin bulunduğu kambiyum ve öz kısımlardan oluşur.
 • Fasulye ana sapından 3 – 4 ana dal çıkmaktadır. Gövdenin uç kısmı sülükle son bulur. Sülükler genellikle 2 – 3 cm uzunluktadır.
 • Sırık tiplerde büyüme sınırlı olmadığı için bunlara büyümesi sınırlı olmayan anlamına gelen indeterminate tip adı verilir. Sülük dik olmayıp yana doğru meyilli durur. Tutunduğu yere daima sağdan sola doğru sarılır.
 • Bodur formlarda ise 3 – 10 adet boğum bulunmakta, 40 – 50 cm kadar boylanmaktadır. Sapın ucu çiçek salkımı ile son bulur. Yani sap ucunda çiçek salkımı oluşunca büyüme durur. Bu nedenle bunlara determinate tip adı verilir.
 • Bodur tiplerin yan dalları kısadır. Gövde dik ve çalımsı görünüştedir. Kültürü yapılan fasulye çeşitleri boylanma durumuna göre 2 grupta toplanmakta ve her biride alt gruplara ayrılmaktadır.

 

 1. Bodur Fasulyeler
  1. Yüksek Bodur; Dallanması az fakat boyludur
  2. Yayvan Bodur; Çok dallanıp, yayvan gelişirler
  3. Uzun Yaprak Saplı Bodur; Dağınık bir büyüme gösterir.
  4. Küre Bodur; Toplu büyürler, yaprak uçları aşağıya doğru kıvrılmıştır.

 

 • Sırık Fasulyeler
  1. Az Yüksek; 150 cm ye kadar boylanır
  2. Orta Yüksek; 150 – 200 cm kadar boylanır
  3. Yüksek; 200- 300 cm kadar boylanır
  4. Çok Yüksek; 300 cm den fazla boylanır.

 

 

Fasulyelerin gövde yüzeyi hafif tüylü olup, beyaz taneli çeşitlerde gövde rengi genellikle yeşil, renkli tohumlularda ise antosiyanlı, menekşe renkli olabilir. Fasulyede gövdenin rengi yeşil, kırmızı ve pembedir. Bu renklilik çiçek rengi ile bağlantılıdır.

Yemeklik Tane Bitkiler Morfolojisi Ders Notu

Yemeklik Tane Bitkiler Morfolojisi Ders Notu

YEMEKLİK DANE BAKLAGİLLER DERS NOTU Ülkemizin Tarım Açısından Arazi Durum 23 milyon hektar; Ülkemizdeki tarım alanı 5 milyon hektar; Nadas alanı 8 -13 milyon ha ; Sulanabilen arazi 1,3 mil...

13 Mart 2016, Pazar

Üds, Kpds - Yaygın Stative Passives

Üds, Kpds - Yaygın Stative Passives

Bu listede Üds, Kpds vb gibi İngilizce sınavlarda çok karşılaşılan ve önemli olan 73 adet yaygın Stative Passives içermektedir. Ayrıca İngilizce de en çok kullanılan kelimeler için Türkçe - İngiliz...

14 Aralık 2017, Perşembe

Üds, Kpds - Yaygın Prepositional Idioms

Üds, Kpds - Yaygın Prepositional Idioms

Bu listede Üds, Kpds vb gibi İngilizce sınavlarda çok karşılaşılan ve önemli olan 576 adet Prepositional Idioms içermektedir. Ayrıca İngilizce de en çok kullanılan kelimeler için Türkçe - İngilizce...

14 Aralık 2017, Perşembe

Üds, Kpds - Yaygın Multi-phrasal Verbs

Üds, Kpds - Yaygın Multi-phrasal Verbs

Bu listede Üds, Kpds vb gibi İngilizce sınavlarda çok karşılaşılan ve önemli olan 46 adet multi phrasal verb içermektedir. Ayrıca İngilizce de en çok kullanılan kelimeler için Türkçe - İngilizce Sö...

14 Aralık 2017, Perşembe

Üds, Kpds - Yaygın Phrasal Verbs

Üds, Kpds - Yaygın Phrasal Verbs

Bu listede Üds, Kpds vb gibi İngilizce sınavlarda çok karşılaşılan ve önemli olan 246 adet phrasal verb içermektedir. Ayrıca İngilizce de en çok kullanılan kelimeler için Türkçe - İngilizce Sözlük ...

14 Aralık 2017, Perşembe

Üds, Kpds Hazırlık - En Çok Kullanılan Zarflar

Üds, Kpds Hazırlık - En Çok Kullanılan Zarflar

Üds ve kdps sınavı için hazırlık yapanlar için ingilizce de yaygın olarak kullanılan zarflarısizler için bir araya topladık. Ayrıca İngilizce de en çok kullanılan kelimeler için Türkçe - İngilizce ...

14 Aralık 2017, Perşembe

Gthb Ünvan Değişikliği Sınavında Çıkmış Sorular Ve Ders Notları

Gthb Ünvan Değişikliği Sınavında Çıkmış Sorular Ve Ders Notları

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevde yükselme sınavında (Teknisyen, Tekniker ve Mühendisler) sorulmuş sorular ve ders notları yer almaktadır. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI UNVAN D...

12 Subat 2016, Cuma

Tarımsal Mekanizasyon Ders Notu

Tarımsal Mekanizasyon Ders Notu

TARIMSAL MEKANİZASYON DERSİ ÇALIŞMA NOTLARI 1-Tarım aletlerinin traktöre bağlanma durumla...

11 Mart 2016, Cuma

Dgs Sınavına Hazırlık

Dgs Sınavına Hazırlık

DGS (Dikey Geçiş Sınavı) nedir? DGS Dikey Geçiş Sınavı, 2 yıllık meslek yüksekokulu veya açıköğretim ön lisans programlarından, 4 yıllık bir açık öğretim ya da örgün eğitim lisans programına geçi...

10 Mart 2016, Perşembe

Ölçme Bilgisi Ders Notları

Ölçme Bilgisi Ders Notları

ÖLÇME BİLGİSİ DERS NOTLARI (Ders notlarını aşağıdaki ekler kısmından indirebilirsiniz.) 1 Tanışma, Dersin kısa tanıtımı, Ders programı, Başarı ölçütleri, Kaynaklar 2 Ölçü Birimleri, Ölçek Kavr...

28 Ocak 2016, Perşembe

Çözümlü Araştırma Deneme Metodları Ders Notları

Çözümlü Araştırma Deneme Metodları Ders Notları

VARYANS ANALİZİNE GİRİŞ Bir Bilim Metodu Olarak İstatistik Bilim nesnel Dünya ya ilişkin olayların anlaşılması için tarafsız gözlem ve deneye dayalı zihinsel etkenliklerin tümü olarak tarif edilir...

4 Subat 2016, Perşembe

x
Aklınıza bir soru mu takıldı? Siz sorun biz cevap verelim.
Henüz yorum yapılmamış!

Güvenlik Kodu : X3SGT

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

KULLANICI YUVASI

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

Arafa TARIM
SPONSORLARIMIZ
sedef tarım
SİTE İSTATİSTİKLERİ
 • Konular (3680)
 • Duyurular (2639)
 • Resimler (4058)
 • Dokümanlar (1543)
 • Üyeler (6294)
reflesh

İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de (gerçek anlamda) iman etmiş olamazsınız. Müslim, Îmân, 93; Tirmizî, Sıfâtu"l-Kıyâme, 56

Arafa Tarım Market

Zirai İlaç, Gübre, Tohum Satışı

Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ | 0545 447 0223