• notifications1
  • menü

Bugün : 20 Nisan 2018 Cuma

Bitki Yetiştiriciliği

Yonca Ekim Şekli

Yem Bitkilerinin Kraliçesi Yonca

Yem bitkilerinin kraliçesi olarak adlandırılan yonca, tarımı yapılan yem bitkilerinin hemen hepsinden daha yüksek bir yem değerine sahiptir.Son yıllarda kuru ot olarak değerlendirilmesi yanında, silajı da önem kazanmaktadır.

 

Yonca, geniş bir ortama uyma kabiliyetine sahip, kurağa ve soğuğa dayanıklı, asit topraklar dışında her toprakta yetişebilen, ot verimi yüksek, çok yıllık değerli bir bitkidir. Yapısında 10’a yakın vitamin bulunması yanında, mineral maddeler bakımından da zengindir.

 

Yonca, örtücü yeşil gübre veya toprak ıslah edici bitki olarak da kullanılır. Köklerin çok derinlere inmesiyle (2-3m), derinlerdeki su ve besin maddelerinden kolayca yararlanır ve bitki besin maddelerini toprağınüst katmanlarına taşır.

 

Kendisinden sonraekilen yüzlek köklü bitkiler için organik madde ve azotça zengin iyi bir tarlatoprağı bırakır. Yonca tarımı tek başına olduğu gibi öteki türlerle karışım halinde de yapılır.

 

 

TOPRAK HAZIRLIĞI

Yonca kurulacak alan, her şeyden önce drenajlı ve tesviyeli olmalıdır. Taban suyu en çok 1,5-2 m yükseklikte olmalı aksi halde yüksek taban suyu ve durgun su yoncada verim düşüklüğüne ve giderek de seyrekleşmeye neden olmaktadır. Fazla eğimli arazilerde yonca yetiştirilmek istenirse önce teraslama, sonra da tesviye gereklidir.

 

Yoncalık toprağı ekime hazırlanırken ilk ele alınacak konu arazinin yabancı bitkilerden temizlenmesidir. Çünkü yonca fideleri, diğer bitki fidelerinden daha yavaş gelişmekte, zamanla yonca bastırılmakta ve yok olmaktadır.Yonca kökleri derine gittiğinden toprakta alt tabakaların da gevşek yapılı olması istenir.

 

Alt toprakta sıkışma varsa, önce “dipkazan” denen aletle pulluk tabanı yırtılarak gevşetilmelidir. Bu işlemden sonra toprak önce yüzlek olarak sürülür ve yabancı bitki tohumlarının çimlenmesine ortam hazırlanır. Sonra da derin sürüm yapılarak yabancı bitkiler toprağa gömülürler. Yonca tohumlarının küçük olması nedeniyle, yonca toprağı iyice ufalanmış, düzeltilmiş ve bastırılmış olmalıdır.  

 

Yonca ağır topraklardan kumlu topraklara kadar her tip toprakta yetişmesiyle birlikte en iyi kireççe zengin, tınlı-kumlu, kumlu-tınlı yapıda ve yeterince nemli bulunan topraklarda yetişmektedir. Yonca genellikle ilk baharda ekildiği için ilk sürüm toprak tatav bulunduğu zaman sonbaharda 18-20 cm derinlikte yapılmalıdır.

 

İkileme ilkbaharda kültüvatör, tırmık veya diskharrov ile 8-12 cm derinlikte yapılmalıdır.  Ekim yatağı yabancı otlardan temizlenmiş, birkaç kez diskharrow veya tırmık , merdaneveya sürgü ile de toprak düzeltilerek tohum yatağı hazırlanmalıdır. Toprağın tohum ekim derinliğinde nem bulunmalıdır.

 

 

TOHUM EKİMİ

Genelde için en uygun ekim zamanı 25 Mart-5 Mayıs dır. Yonca tohumu küçük olduğu için ekimde derine düşürmemek gerekir. Derine düşen tohumlar çimlenir ancak toprağın yüzeyine çıkamadıkları için ölürler. En uygun ekim derinliği 2-3 cm dir. Ekimden hemen sonra arazinin eğimine göre sulama tavaları oluşturulmalıdır.

 

Yonca tohumu umumiyetle çok fazla ekilmektedir.Bunun sebebi:

  • 1-Çiftçilerimiz yonca tohumlarını ekecek mibzerlere sahipolmadıkları için yoncayı umumiyetle serpme ekerler. Serpme ekimde tohumlarınbir kısmı toprak yüzüne düştükleri için rutubet bulamadıklarından çimlenememektedirler.
  • 2-Sık ekilen yonca bitkileri ince gevşek gövdeli olduğund anbesin değeri düşmektedir.
  • 3-Sertifikasız  tohum kullanmalarda fazla tohum kullanmak zorunda kalınmaktadır. Bunun için idealtohum miktarları serpme ekimde 4-5 kg/da mibzerle ekimde ise 3-4 kg/da dır.

 

 

GÜBRELEME

Yonca ekilecek toprak ağır killi bir yapıdaysa, toprağın sıkışmasını önlemek için, ya ekimden 1 yıl önce öncü bitki olarak bir çapa bitkisi yetiştirilir ve bu bitki dekara 3-5 ton hesabı ile ahır gübresi ile gübrelenir, ya da olgunlaşmış ve yanmış olmak koşulu ile 2-3 ton ahır gübresi doğrudan yonca toprağına verilir. Yonca ekimden önce toprağın pH derecesine de bakılmalı, pH6.5’den düşükse gerektiği oranda kireçlenmelidir.

 

Yonca topraktan fazla miktarda besin maddesi kaldırır.Fosfor, potasyum ve kalsiyum yönünden zengin topraklarda bol ürün verir. Bunedenle yüksek verim alabilmek için toprağın bitki besin maddelerince zengin olması gerekir. Yoncaya ekim ile beraber dekara 2-5 kg azot ve 10-15 kg/dafosfor uygulaması yeterlidir.Ekim esnasında 50 kg yonca tohumu için 0,5 kg bakterikültürü kullanmak verimi artırır. 50 kg/da Normal süper fosfat % 16-18(ekimdenönce toprak altına),10 kg/da Üre (ekimle beraber)toprağa verilmelidir.

 

 

SULAMA

Yonca 1kg kuru madde oluşturmak için 800 kg su tüketir.Bitkinin üst yapraklarının koyu mavimsi-yeşil bir şekilde renk alması veya hafifçe solmaya başlaması  sulama zamanının ayarlanmasında kullanılan bir yöntemdir. Her sulamada dekara 80-90 metreküp su verilmesi yeterlidir. Yoncayı biçimden bir hafta önce ve bir hafta sonra olmak üzere her biçimde 2 kere sulamak uygundur.

 

 

HASTALIK, ZARARLI VE YABANCI OT MÜCADELESİ     .

Bakım işleri uygun tarla hazırlığı, temiz ve küskütsüz tohum ekme ile başlar. Yonca fideleri zayıf olmaları nedeniyle, otlarla kaplı birortamda gelişemezler.

Küçük parsellerde yabancı otlar çapalanarak temizlenebilir.Ancak geniş alanlarda çapa ile ot mücadelesi zor ve masraflıdır.

 

Böyle tarlalarda yoncanın ilk biçimi erken yapılmalıdır.Buna “temizleme biçimi” denir. Yoncada ilk yıl gerektikçe çapa, diğer yıllarda ise yabancı ot mücadelesi yapılır. Tarlada virüslü bitkiler sökülerek uzaklaştırılmalı ve sökümde kullanılan aletler temizlenmelidir.

 

1-Küsküt: Yoncanın en büyük düşmanıdır. Küsküt otu ince sarı sülükleri ile yoncanın gövdesini sararak onu zayıf düşürür. Dolayısıyla küsküt örden geçirilmiş tohum kullanarak, küskütlü yerlerde otlayan hayvanların gübresini yoncalıkta kullanmayarak ve bu otlar görüldüğünde yolunup yakılarak mücadelesi yapılır.

 

2-Yonca Hortumlu Böceği: Yonca 15-20 cm boyuna gelince buamaçla ilaçlama yapılmalıdır.

 

 

HASAT

Yoncada biçim, toplama ve depolama işlemlerine çok dikkat edilmesi gerekir. Ot için yoncanın en uygun biçim zamanı tarlada 1/10 çiçeklenme görüldüğü zamandır. Bu dönemde biçimin yapılması ile hem dekardan maksimum bir protein verimi elde edilecek, hem de gelecek yıllardaki gelişmenin gerektirdiği yedek besinler köklerde yeterince birikmiş olacaktır

 

Yonca bir yıl içerisinde çok sayıda biçim verir. Ekildiği yıl biçim sayısı azdır. OrtaAnadolu’da 2-3, kıyı bölgelerimizde 3-4 biçim alınabilir. Yoncada asıl verim ikinci yıldan sonra başlar. Doğu Anadolu’da 2-4, Orta Anadolu’da 4-5, Ege Bölgesinde 5-7, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 7-10 biçim alınabilir.

 

Biçim Yüksekliği ve Sayısı :

Yonca hasadında biçim zamanı kadar, biçim yüksekliği de önemlidir. Biçim alçaktan yapıldığında yeni sürgünler zarar görmekte,yüksek yapıldığında ise ürün tarlada bırakılmaktadır. Normal koşullarda bölgelere göre değişmek üzere yoncada biçim yüksekliği 5-10 cm dir. Ancak kıştan önce yapılan son biçimde, yüksekliğin 15 cmolması gerekmektedir. Bu yükseklik kökün besin maddeleri bakımından zenginleşmesini sağlamakta ve böylece bitki kışı daha güvenli geçirip,ilkbaharda daha kuvvetli gelişebilmektedir.

 

Yonca öğle sıcaklığında değil sabah veya öğleden sonra serinde biçilmelidir. Biçme sırasında özen gösterilecek bir diğer konu da özellikle nemli havalarda, yoncalığın fazla çiğnenmemesidir. Aksi halde yoncalığın toprağı sıkışmakta ve verim düşmektedir. Yoncada biçim sayısı, yoncanın çeşidine, yetiştirildiğibölgeye ve biçim zamanına göre değişmektedir.

Dokümanlar

Arafa TARIM

ARAFA TARIM

Zirai İlaç - Gübre - Tohum Satışı

Ziraat Mühendisi | Arafa KARAÇELEBİ

Whatsapp : 0545 447 0223

Yem Bitkilerinin Kraliçesi Yonca

Yem Bitkilerinin Kraliçesi Yonca

Yem bitkilerinin kraliçesi olarak adlandırılan yonca, tarımı yapılan yem bitkilerinin hemen hepsinden daha yüksek bir yem değerine sahiptir.Son yıllarda kuru ot olarak değerlendirilmesi yanında, si...

6 Ekim 2015, Salı

Yem Bitkileri Yetiştiriciliği

Yem Bitkileri Yetiştiriciliği

Memleketimiz için bu denli önemli olan yem bitkilerinden azami istifade edilebilmesi, bu bitkilerin karakterlerine has ve araştırmalarla tespit edilmiş tekniklerine uygun tarımlarının yapılmasına b...

1 Ekim 2015, Perşembe

Teff Bitkisi Yetiştiriciliği

Teff Bitkisi Yetiştiriciliği

Teff bitkisi düşük yükseltilerden, yüksek dağlık alanlara kadar yetiştirilebilen bir tahıldır. Teff yazlık bir bitki olup, adaptasyon kabiliyeti çok yüksektir. Bakımı çok kolaydır. Teff her türlü t...

29 Mart 2018, Perşembe

Patates Yetiştirme Teknikleri

Patates Yetiştirme Teknikleri

Patates içerdiği nişasta, protein B1, B2 ve C vitaminleri ile bazı mineral maddeler nedeniyle tahıllardan sonra en fazla insan beslenmesinde ve endüstri ham maddesi olarak tüketilen bir bitkimizdir...

1 Haziran 2017, Perşembe

Ayçiçeği Yetiştirme Teknikleri

Ayçiçeği Yetiştirme Teknikleri

Ayçiçeği ülkemizde önemli bir yağ bitkisi olup yağ tüketimimizde 1 inci sırayı almaktadır.Türkiyebitkisel ham yağ üretiminin %50’si ayçiçeğinden karşılanmaktadır. Ülkemizdeki yağ bitkisi üret...

1 Haziran 2017, Perşembe

Şeker Pancarı Yetiştirme Teknikleri

Şeker Pancarı Yetiştirme Teknikleri

Ülkemizde şeker pancarı tarımı yaklaşık 500bin çiftçinin, diğer bir ifadeyle 3 milyon insanın hayatını etkilemektedir. Ayrıca tarım, hayvancılık yani yem, ilaç, et, süt, nakliye vehizmet sektörleri...

1 Haziran 2017, Perşembe

Mısır Yetiştirme Teknikleri

Mısır Yetiştirme Teknikleri

Mısır gerek tanesi gerek silaj elde etmek için yetiştirilen gerek insan beslenmesinde gerekse hayvan beslenmesinde kullanılan önemli bir bitkidir. Bölgemizde ekim alanı giderek artmaktadır. Silaj, ...

1 Haziran 2017, Perşembe

Bezelye Tarımı

Bezelye Tarımı

Bezelye İklim İsteği Bezelye iklim isteği bakımından kaprisli bir bitkidir. Bezelye serin iklim sebzesidir. Donma noktasına yakın düşük sıcaklıklara dayanan bir sebze türüdür. Havaların serin ve n...

26 Ağustos 2015, Çarşamba

Fasulye Yetiştiriciliği

Fasulye Yetiştiriciliği

Kuru fasulye ülkemizin her bölgesinde yetiştirilen bir sıcak iklim bitkisidir. Kuru fasulye Türk mutfağının vazgeçilmez yemeklerinden biridir ve dar gelirli ailelerin de protein kaynağıdır. Bitkile...

1 Eylül 2015, Salı

Macar Fiği Yetiştiriciliği

Macar Fiği Yetiştiriciliği

Macar Fiği Yetiştiriciliği Fiğler tek yıllık yem bitkileridir. Fiğ serin iklim bölgelerinde yazlık, sıcak iklim bölgelerinde ise kışlık olarak yetiştirilmektedir. Nemli ve serin iklimlerde iyi gel...

12 Eylül 2015, Cumartesi

Şeker Kamışı Yetiştiriciliği

Şeker Kamışı Yetiştiriciliği

Boyu iki ila altı metre uzunluğunda fiber özellik taşıyan bir bitkidir. Dünyanın en önemli üretici ülkeleri arasında Brezilya ve Hindistan bulunmaktadır. Bununla birlikte, tporiklerin hemen her yer...

27 Eylül 2015, Pazar

Börülce Yetiştiriciliği

Börülce Yetiştiriciliği

Börülce, içerdikleri protein oranının yüksek olması ve insan beslenmesinde önemli bir yere sahiptir. İklim İstekleri İklim bakımından fazla isteklidir. Nemli şartlara uymuş ve sıcak iklim bitk...

27 Ağustos 2015, Perşembe

x
Aklınıza bir soru mu takıldı? Siz sorun biz cevap verelim.
Henüz yorum yapılmamış!

Güvenlik Kodu : VNRJR

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

KULLANICI YUVASI

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SPONSORLARIMIZ
sedef tarım Arafa TARIM
SİTE İSTATİSTİKLERİ
  • Konular (3719)
  • Duyurular (2640)
  • Resimler (4117)
  • Dokümanlar (1682)
  • Üyeler (6400)
reflesh

Elma, Soğan Ve Patatesin Tadı Aynıdır. Fark Sadece Tamamen Kokularından Kaynaklanır. Aslında Hepsi Tatlıdır.

Arafa Tarım Market

Zirai İlaç, Gübre, Tohum Satışı

Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ | 0545 447 0223