• notifications1
  • menü

Bugün : 22 Nisan 2018 Pazar

Bitki Yetiştiriciliği

Hububat Destekleri

Hububat Yetiştiriciliği

Tarla Hazırlığı

Öncelikle, tarlada bitki artıklarının yok edilmesi gerekir. Düzenli bir çıkış, kuvvetli bir kök sistemi temin etmek için tohum yatağının iyi hazırlanması lazımdır. İyi bir toprak işleme toprağın havalanmasını ve toprak canlılarının iyi faaliyet görmelerini sağlar. Tarlada yabancı otlar barınamaz. Bir önceki ürün hasat edildikten sonra tarla gölge tavında iken 15-20 cm derinlikte meyile dik yönde  pullukla sürülür. Bu sürümden sonra tarla kesekli ise diskaro ve tırmık geçirilerek kesekler kırılır. Tarlanın durumuna göre ekim öncesi ya diskaro ve tırmık yada yalnız tırmık ile ikinci bir işleme yapılarak tarla ekime hazırlanır. 

 

Sert tabaka oluşumunu önlemek için 3-4 yılda bir 60-70 cm derinlik ve 90 cm ara ile dipkazanla toprağın gevşetilmesi faydalıdır.

 

 

Ekim Nöbeti

Buğday ve arpa aynı tarlaya üst üste ekilmemelidir. Çünkü hem hastalıklar çoğalır, hem de verim azalır. Ekim nöbeti, buğdaygil bitkileri dışında bir bitkiyle yapılmalıdır. Ayçiçeği, şeker pancarı, patates gibi çapa bitkileri ekim nöbeti için uygundur.

 

 

Ekim

Sahil kuşağında en uygun ekim zamanı Kasım ayının ilk yarısı, geçit bölgelerinde l5 Ekim-l Kasım’dır. Ekim zamanında yapılmalıdır. Zamanından önce ve sonra yapılan ekimlerde soğuğa ve yatmaya karşı dayanıklılık azalır. Sıra arası 15-20 cm,ekim derinliği 4-6 cm olmalıdır.En iyisi kombine mibzerle ekimdir. Mibzerle ekimde, dekara ekmeklik buğdaylarda l6-18 kg, makarnalık buğdaylarda 18-20 kg ve arpalarda l8-20 kg yeterlidir. Serpme ekim yapılırsa bu miktarlar 2-3 kg daha artırılmalıdır.

Sahil kuşağında Sakin, Kaşifbey, Marmara-86, Ata-81, Gönen ve İzmir-85; geçit bölgelerinde Gün-91, Seri-82, Kate-A-l, Yüreğir-89 ve Momtchill uygun buğday çeşitleridir. Sahil kuşağında Zafer-160; geçit bölgelerinde Cumhuriyet-50, Hamidiye-85 ve Yıldırım uygun arpa çeşitleridir.

 

 

Bakım İşleri

Buğday ve arpa çapa bitkileri olmadığı için çapa yapılmaz. Yabancı ot kontrolü  kültürel tedbirler ve ilaçlı mücadele ile yapılır. Kültürel tedbirler; temiz ve sertifikalı tohum kullanmak, tekniğine uygun ekim nöbeti yapmak ve tarla çevresinin temizliğine özen göstermektir. İlaçlı mücadele, hububatın kardeşlenmesinden sonra sapa kalkmadan önceki döneminde yabancı ot ilaçları ile yapılır.

 

 

Gübreleme

Uygun bir gübreleme için; toprakta mevcut bitki besin maddesi miktarını ve yetiştirilecek bitkinin besin maddesi ihtiyacını bilmek gerekir.

Toprakta mevcut besin maddesi miktarı, ancak toprak tahlilleri ile anlaşılır. Bunun için ekimden l-2 ay önce tekniğine uygun olarak alınacak toprak örnekleri tahlil ettirilmeli, bunun sonucuna göre gübre kullanılmalıdır.

Fosforlu gübreyi ekimde tohumla birlikte kombine mibzerle vermek en idealidir. Azotlu gübrenin yarısı, tarla yüzeyine gübre dağıtıcısı veya el ile serpildikten sonra, mibzerle ekim yapılarak fosforlu gübrenin tohum derinliğine banda verilmesi sağlanmalıdır.

Mibzerle ekim mümkün değilse, fosforlu gübrenin tamamı ile azotlu gübrenin yarısı tohumla beraber toprak yüzeyine yeknesak olarak serpilmeli ve uygun bir ekipmanla tohum ve gübrenin ekim derinliğine inmesi sağlanmalıdır. Her iki ekim şeklinde de azotlu gübrenin ikinci yarısı, tercihen Amonyum Nitrat halinde kardeşlenme başlangıcında serpme olarak verilmelidir.

 

Makarnalık buğday çeşitlerinde azotlu gübreler 3 defada verilirse daha yararlı olur. Ekimde, sapa kalkmada ve başak gösterme zamanında; toprak tahlili yapılmamışsa saf madde olarak dekara ortalama buğday için kuru şartlarda 7-9 kg azot, 6-8 kg fosfor, sulu şartlarda 12-14 kg azot,7-9 kg fosfor; arpa için 7 kg azot, 6 kg fosfor uygundur.

 

 

Sulama

Yetiştirme süresi boyunca yeterli ve düzenli yağış olursa buğday sulanmadan yetişir. Ancak sulanırsa gübreden daha fazla yararlanacağı için verim artacaktır. Buğday,: Uzun tava veya yağmurlama olarak sulanabilir

 

Buğday üç devrede sulanabilir:

  • 1-Ekim öncesi veya hemen sonra,
  • 2-Sapa kalkma devresi başında,
  • 3-Süt olum devresi başında.

 

Arpa ise genelde sulanmaz. İlkbaharın çok kurak geçtiği zamanlarda gelişmeyi tamamlamak için sulanabilir.

 

 

Hasat-Harman

-Buğday başaklarını iki elimiz arasında ovduğumuz zaman çıkan taneler dolgun ise,

-Buğday sapları boğum yerlerinden kolayca kırılıyorsa,

-Başaklar toprağa doğru bükülmüşse, hasat zamanı gelmiş demektir.

Hasat zamanı gecikirse buğdayda dane dökme olur. Arpada dane dökme olmaz. Ancak başak kırılması olabilir.

Buğday ve arpa genel olarak biçerdöverle hasat edilmektedir. Buğday ve arpanın biçerdöverle hasadı sırasında danede nem oranı % 15’in altında olmalıdır. Bu oranın altında olmazsa ürün, depolandığı ambar ve silolarda kızışabilir, bozuşabilir. Hasatta dane kaybını azaltmak için biçerdöver ayarları iyi yapılmalıdır.  Küçük ve fazla eğimli arazilerde hasat, orak veya tırpanla yapılır. Demet halinde biçilen buğday ve arpalar iyice kuruyunca harman yerine taşınarak patozda harmanlanır.

 

Hububat Yetiştiriciliği (2005)

Mustafa ALTINDEĞER

Ziraat Mühendisi

Arafa TARIM

ARAFA TARIM

Zirai İlaç - Gübre - Tohum Satışı

Ziraat Mühendisi | Arafa KARAÇELEBİ

Whatsapp : 0545 447 0223

Hububat Yetiştiriciliği

Hububat Yetiştiriciliği

Tarla Hazırlığı Öncelikle, tarlada bitki artıklarının yok edilmesi gerekir. Düzenli bir çıkış, kuvvetli bir kök sistemi temin etmek için tohum yatağının iyi hazırlanması lazımdır. İyi bir toprak i...

5 Eylül 2015, Cumartesi

Teff Bitkisi Yetiştiriciliği

Teff Bitkisi Yetiştiriciliği

Teff bitkisi düşük yükseltilerden, yüksek dağlık alanlara kadar yetiştirilebilen bir tahıldır. Teff yazlık bir bitki olup, adaptasyon kabiliyeti çok yüksektir. Bakımı çok kolaydır. Teff her türlü t...

29 Mart 2018, Perşembe

Patates Yetiştirme Teknikleri

Patates Yetiştirme Teknikleri

Patates içerdiği nişasta, protein B1, B2 ve C vitaminleri ile bazı mineral maddeler nedeniyle tahıllardan sonra en fazla insan beslenmesinde ve endüstri ham maddesi olarak tüketilen bir bitkimizdir...

1 Haziran 2017, Perşembe

Ayçiçeği Yetiştirme Teknikleri

Ayçiçeği Yetiştirme Teknikleri

Ayçiçeği ülkemizde önemli bir yağ bitkisi olup yağ tüketimimizde 1 inci sırayı almaktadır.Türkiyebitkisel ham yağ üretiminin %50’si ayçiçeğinden karşılanmaktadır. Ülkemizdeki yağ bitkisi üret...

1 Haziran 2017, Perşembe

Şeker Pancarı Yetiştirme Teknikleri

Şeker Pancarı Yetiştirme Teknikleri

Ülkemizde şeker pancarı tarımı yaklaşık 500bin çiftçinin, diğer bir ifadeyle 3 milyon insanın hayatını etkilemektedir. Ayrıca tarım, hayvancılık yani yem, ilaç, et, süt, nakliye vehizmet sektörleri...

1 Haziran 2017, Perşembe

Mısır Yetiştirme Teknikleri

Mısır Yetiştirme Teknikleri

Mısır gerek tanesi gerek silaj elde etmek için yetiştirilen gerek insan beslenmesinde gerekse hayvan beslenmesinde kullanılan önemli bir bitkidir. Bölgemizde ekim alanı giderek artmaktadır. Silaj, ...

1 Haziran 2017, Perşembe

Bezelye Tarımı

Bezelye Tarımı

Bezelye İklim İsteği Bezelye iklim isteği bakımından kaprisli bir bitkidir. Bezelye serin iklim sebzesidir. Donma noktasına yakın düşük sıcaklıklara dayanan bir sebze türüdür. Havaların serin ve n...

26 Ağustos 2015, Çarşamba

Fasulye Yetiştiriciliği

Fasulye Yetiştiriciliği

Kuru fasulye ülkemizin her bölgesinde yetiştirilen bir sıcak iklim bitkisidir. Kuru fasulye Türk mutfağının vazgeçilmez yemeklerinden biridir ve dar gelirli ailelerin de protein kaynağıdır. Bitkile...

1 Eylül 2015, Salı

Macar Fiği Yetiştiriciliği

Macar Fiği Yetiştiriciliği

Macar Fiği Yetiştiriciliği Fiğler tek yıllık yem bitkileridir. Fiğ serin iklim bölgelerinde yazlık, sıcak iklim bölgelerinde ise kışlık olarak yetiştirilmektedir. Nemli ve serin iklimlerde iyi gel...

12 Eylül 2015, Cumartesi

Şeker Kamışı Yetiştiriciliği

Şeker Kamışı Yetiştiriciliği

Boyu iki ila altı metre uzunluğunda fiber özellik taşıyan bir bitkidir. Dünyanın en önemli üretici ülkeleri arasında Brezilya ve Hindistan bulunmaktadır. Bununla birlikte, tporiklerin hemen her yer...

27 Eylül 2015, Pazar

Börülce Yetiştiriciliği

Börülce Yetiştiriciliği

Börülce, içerdikleri protein oranının yüksek olması ve insan beslenmesinde önemli bir yere sahiptir. İklim İstekleri İklim bakımından fazla isteklidir. Nemli şartlara uymuş ve sıcak iklim bitk...

27 Ağustos 2015, Perşembe

x
Aklınıza bir soru mu takıldı? Siz sorun biz cevap verelim.
Henüz yorum yapılmamış!

Güvenlik Kodu : P4EEJ

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

KULLANICI YUVASI

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SPONSORLARIMIZ
sedef tarım Arafa TARIM
SİTE İSTATİSTİKLERİ
  • Konular (3719)
  • Duyurular (2640)
  • Resimler (4121)
  • Dokümanlar (1682)
  • Üyeler (6405)
reflesh

Arılar, yarım kilo bal yapabilmek için iki milyondan fazla çiçekten bitki özü toplamak zorundadırlar.

Arafa Tarım Market

Zirai İlaç, Gübre, Tohum Satışı

Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ | 0545 447 0223