Bugün : 26 Ekim 2016 Çarşamba

Haberler - Duyurular

Ziraat Mühendisleri Diyor Ki

 • Sorhocam
 • Duyurular
 • 1 yorum
 • 67 okunma
 • 28 Eylül 2016, Çarşamba

Ziraat Mühendisliği sanıldığının aksine tek bölümden değil Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri, Bitki Koruma, Tarım Ekonomisi, Tarımsal Biyoteknoloji gibi ayrı ayrı 21 bölümden oluşan bir meslek dalıdır. Bu meslek dalından her yıl binlerce kişi mezun olmakta ve sayıları 35 bini bulan işsiz ziraat mühendisleri camiasına katılmaktadır.

 

Buna rağmen bakanlık son 3 yılda sayıları 35 bini bulan işsiz ziraat mühendislerinin istihdamı karşısında çok küçük miktarlarda alım yapmıştır. Günden güne kamuoyunda yankısı giderek artan ziraat mühendislerinin kamu kurumlarında istihdamına gereken önemin verilmeyişi ciddi bir sorun haline gelmiştir.

 

Ziraat Mühendisliği mesleğinin icrası hususunda gerek kamu gerekse özel sektörde bir takım sıkıntıların olduğu ilgili kesimlerce gündeme getirilmektedir. Elbette sorunlar bir mesleği her açıdan mükemmel kılmanın ilk adımı olarak görülebilir. Mükemmelliğin gerçekleşmesi ise kendisine getirilen çözümlerden ibarettir.

 

“Neden ziraat mühendisleri istihdam edilmeli?” sorusuna aşağıda sıraladığımız yüzlerce sebepten yalnızca birkaçının cevap olacağı kanaatindeyiz.

 1. Bakanlık bünyesinde üreticilerimize işin uzmanlarınca birtakım modern tarım tekniklerinin kullanılması konusunda bilinçlendirme çalışmaları yürütülebilir. Bu çalışmanın gerekliliğini günümüzde birçok üreticinin halen daha modern tarım tekniklerini kullanmayıp, babadan kalma geleneksel uygulamaları devam ettirmesinden görülebilir.
 2. Özel sektör ham madde ihtiyacını çoğunlukla ithalat yoluyla karşılamaktadır. Bunların haricinde piyasada bulunan temel gıda ürünleri de ithalat yoluyla tedarik edilmektedir. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde iklim ve toprak şartlarımız bu kadar uygunken, toprağımız bu kadar bereketliyken ithalatın bu kadar fazla olması büyük bir sorunun göstergesidir. Toprağımızın verimli kullanımı da ancak bilinçli üretici ve uzman ziraat mühendisi ilişkisiyle olacaktır. Bu bilinci sağlamak da önce biz ziraat mühendislerinin, sonra da arkamızda bizi destekleyen devletimizin görevidir.
 3. Türkiye’de toplam tarım arazisi 27 milyon hektarın üzerindedir. Buna nispeten ortalama işletme büyüklüğü yaklaşık 6 hektardan ibarettir. Bu durumun başlıca nedenleri arasında tarım işletmelerinin sayısının 1,6 milyon civarlarında ve küçük ölçekli olması, tarım arazilerinin çeşitli sebepler ile parçalı olması, meydana gelen aksaklıklardan dolayı arazilerin toplulaştırılamaması gösterilebilir. İfade ettiğim birkaç istatistiki veri dahi Türkiye tarımında dekara düşen verimliliği önemli oranlarda azaltmaktadır. Bunların dışında tarımsal potansiyele haiz arazilerin değerleme aşamasında da ciddi sıkıntılar olduğu bilinmektedir. Bu sıkıntıların çözümünde ise tarım ekonomisini iyi bilen mühendislerin istihdamı kilit noktadadır.
 4. Ülkemizin en önemli kaynaklarından olan su ve suyun korunumu konuları da doğrudan ziraat mühendisinin çalışma alanına girer. Tarımda kullanılan suyun miktarı, toprağın kirletilmemesi gerekliliği, verilen gübrelerin yer altı sularını kirletme olasılığı gibi durumlar GTHB’nin istihdam edeceği mühendislerle beraber birebir projelendirilip ilgilenmesi gereken konulardandır. Çünkü verimli sulama ve toprak kirliliği doğrudan ziraat mühendisinin çalışma alanına girer.
 5. Önemli bir diğer husus şudur ki; tarım işletmelerinin önemli bir kısmı ölçekleri bakımından faaliyetlerini kayıt altına almamaları, planlı bir üretim dönemi gerçekleştirmemeleri, üretim desenlerini ekonomik çerçevede ele almamalarından kaynaklı ekonomik kayıplar yaşanmaktadır. Bu ve benzeri sorunların aşılmasında ziraat mühendislerinin sahada çalışmasını öngören işletme bazlı modelde eleman ihtiyacı çok açıktır. Mevcut durumda bir ziraat mühendisine 300-350 arası işletme düşmektedir. Bahsi geçen süreçlerin etkin bir biçimde yürütülmesi için bir ziraat mühendisine düşen işletme sayısının azaltılması gerekmektedir. Bu netice ziraat mühendislerinin istihdamının ne kadar gerekli olduğunu ortaya koymaktadır.
 6. Ziraat mühendislerinin istihdamı son yıllarda ciddi bir sorun olmuştur. Özel sektörde insancıl şartlarda çalışamayan, özlük hakları verilmeyen uzman ziraat mühendislerinin devletin gerekli gördüğü kısımlarda istihdam edilmesi hem nitelikli iş gücü kaybının önüne geçmek açısından, hem de ülke tarımının geliştirilmesi açısından önemlidir.
 7. Son dönemde mesleğimizin prestiji özellikle istihdam ihtiyacı dolayısıyla düşüştedir. İnsan sağlığını doğrudan etkileyen bu kadar önemli bir görevimiz olmasına rağmen prestijimizin bu kadar düşük olması ilgili kurumların ziraat mühendislerini bu güne kadar yeterince desteklememesinden kaynaklıdır.
 8. Bunların haricinde spresifik ancak son yıllarda önemi gittikçe artan Tuta absoluta (Domates güvesi) gibi zararlıların ürün fiyatlarını önemli oranda artırdığı ortadadır. Bu örnekten yola çıkarak tüketilen bitkisel ve hayvansal ürünlerin hastalık ve zararlılara karşı korunumu ziraat mühendislerinin işidir. Yine aynı örnekten yola çıkarak denilebilir ki, eğer o dönemde bitki koruma ve tarım ekonomisi uzmanı mühendisler tarafından etkili bir yayım yapılsaydı ekonomide bu denli bir hasar oluşmazdı. Bugün domates güvesinin verdiği zararı, yarın bir başka zararlı verebilir. Yahut meyve sebzeler üzerinde büyük bir salgın hastalık görülebilir. Bunları çözmek ziraat mühendislerinin iş tanımına girmektedir. İlgili kurumlarda ziraat mühendisi istihdamıyla böyle bir olayda birinci elden söz sahibi olup, bu sorunları engelleme gücüne erişebilecektir.
 9. Tarım ürünlerinde izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik konuları da doğrudan ziraat mühendislerinin ilgi alanına girmektedir. İzlenebilirlik bir ürünün hasat edildiği tarihten gıda ürünü olma sürecine gelinceye kadar bütün aşamaların gözlemlenmesi ve aksaklıkların giderilmesi anlamına gelmektedir. Sürdürülebilirlik ise bu sürecin devamlılığına işaret etmektedir. İlgili kurumların bu konunun sıhhatini sağlaması bu süreçlerin takibini ilgili ziraat mühendislerine vermesiyle mümkün olacaktır.
 10. Geleceğin yakıtı olarak adlandırılan biyodizelin üretimi de ziraat mühendislerinin iş alanına girmektedir. Bitki artıklarının, hayvan gübresinin yeniden değerlendirilmesi sonucu elde edilen biyogaz gelecekte tarım makinaları uzmanı ziraat mühendisi arkadaşlar tarafından üretilip geliştirilecektir. Ülkemizin fosil yakıttan çevre dostu yakıta geçmesi gerektiği göz önüne alındığında özellikle tarım makinalarından anlayan ziraat mühendislerinin devlet tarafından istihdam edilmesi doğal kaynakların korunumuna da doğrudan etki edecektir.
 11. Bakanlığımızın bir diğer önemli faaliyeti de hayvancılıktır. Ülkemiz hayvancılık konusunda oldukça zengin bir coğrafya olsa da birçok Avrupa ülkesiyle kıyaslandığında hayvan varlığının verimsizliği ortaya çıkacaktır. Büyükbaş, küçükbaş, kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde ve arıcılıkta Türkiye’nin hak ettiği yolu kat etmediği malumdur. Bu hedefin gerçekleşmesi de ancak modern hayvancılık ilkelerinin uygulanmasıyla gerçekleşecektir. Modern hayvancılık faaliyetlerinin yönetilmesi hususunda zooteknistlere önemli görevler düşmektedir.

Facebook Twitter Google+ Blogger
x
Aklına bir soru mu takıldı, sorun cevaplayalım.

Habip Gökhan dedi ki..

29 Eylül 2016, Perşembe

Arkadaşlar bizde veterinerler gibi yapalım. Bir dilekçe yazalım bu BKÜ belgesi sınavsız verilmesi için. Veterinerler hepsi birleşip dilekçe yazdılar ve imdi hiç bir sınava girmeden mezun olduktan sonra tarım gıda ve hayvancılığa başvurup hemen belgesini alıyorlar biz ise okul bittikten sonra sanki çok iş varda bir de bu sınava çalışıyoruz. Ne KPSS de atama var ne de bu belge alabiliyoruz her yıl gittikçe zorlaştırıyorlar. Bir o kadar da masraf yapılıyor.

Güvenlik Kodu : 94987

Elmanın Fiyatı Fiyat 35 Kuruş Ile 70 Kuruş Arasına Indi

Elmanın Fiyatı Fiyat 35 Kuruş Ile 70 Kuruş Arasına Indi

TZOB Genel Başkanı Bayraktar “Elmada, Rusya ambargosu ve Ortadoğu pazarındaki sıkıntıların devam etmesi nedeniyle rekolte artışı çiftçimizin yüzünü güldürmedi. Yetersiz talep nedeniyle üretic...

24 Ekim 2016, Pazartesi

Tarımsal Yatırımlara 1 Milyon Tl Hibe Verilecek

Tarımsal Yatırımlara 1 Milyon Tl Hibe Verilecek

Düzce İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Harun Kabaoğlu, destek verilecek yatırım konularını ve bu yıl ilk defa uygulanacak olan Kırsal Ekonomik Altyapı konularından ; Kırsal turizm yatırımları, Ç...

24 Ekim 2016, Pazartesi

Konya Biçerdöver Sayısında Birinci Oldu

Konya Biçerdöver Sayısında Birinci Oldu

2015 yılında Konya ili 1840 biçerdöverle Türkiye'nin biçerdöver sayısının yüzde 11,5'ine sahip oldu ve Türkiye'de birinci sırada yer aldı. Konya ilini 1215 (yüzde 7,6) biçerdöver ile Te...

21 Ekim 2016, Cuma

Milli Tarım Projesi’nden Fetö’cular Yararlanamayacak!

Milli Tarım Projesi’nden Fetö’cular Yararlanamayacak!

Hükümet, Milli Tarım Projesi'nde verilecek desteklerde işi sıkı tutacak. Hibelerden yararlanacakların FETÖ bağlantısı incelenecek. Kamu ihaleleri ve desteklerinin bir kısmını bugüne kad...

21 Ekim 2016, Cuma

Tarımda Organik Ve Kimyasal Gübre Kullanımı Masaya Yatırıldı

Tarımda Organik Ve Kimyasal Gübre Kullanımı Masaya Yatırıldı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, gübre sektörü temsilcileri ve akademisyenlerle bir araya gelerek tarımda organik ve kimyasal gübre kullanımı konusunu değerlendirdi. Tarım İşlet...

20 Ekim 2016, Perşembe

Bitki Koruma Bayilik Sınavı 2016 Cevap Anahtarı

Bitki Koruma Bayilik Sınavı 2016 Cevap Anahtarı

Bitki koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı 2016 Cevap Anahtarı 26 Mart 2016 tarihinde yapılmış olan Bitki koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları http:...

28 Mart 2016, Pazartesi

Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Sınavı 2014

Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Sınavı 2014

"Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik" ve 18/10/2010 tarih ve 7289 sayılı Bakanlık Makamının Olurları ile yürürlüğe konulan Tarımsal Yayım ve Danışma...

23 Mart 2014, Pazar

2015 Yılı Tarımsal Danışmanlık Sınav Soruları

2015 Yılı Tarımsal Danışmanlık Sınav Soruları

Tarım Yayım ve Danışmanlık Sınavı (6 Aralık 2015) sınavı soruları sistemimize yüklenmiştir. * Sınavda sorulan soruları görmek için burayı tıklayınız. * Sınavda sorulan soruları onli...

7 Aralık 2015, Pazartesi

Kenevir Üretimi 19 İlde Yasallaştı

Kenevir Üretimi 19 İlde Yasallaştı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından alınan karara göre Türkiye’nin 19 ilinde izin alınması şartıyla kenevir üretimine izin verildi. Karar Resmi Gazete’de yayaımlanan karara ...

14 Ekim 2016, Cuma

Bitki Koruma Ürünleri Bayilik Sınavına Hazırlık Kitabı Önerisi

Bitki Koruma Ürünleri Bayilik Sınavına Hazırlık Kitabı Önerisi

BAYİLİK SINAVI DERS ÇALIŞMA KİTABI (Bitki Koruma Ürünleri Bayilik Sınavına Hazırlık Kitabı Önerisi) Bitki Koruma Ürünleri Bayilik Sınavına hazırlanmak için piyasada bir çok kitap bulunma...

25 Ocak 2016, Pazartesi

ÜYE GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız (E-posta Adresiniz)

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

KATEGORİLERİMİZ

SPONSORLARIMIZ

intfa
sedef tarım

KONU ETİKETLERİ

reflesh

Kestane ağacının kerestesi yaklaşık 500 yıl kadar dayanır. Karadeniz Bölgesi’nin tarihi evleri bu ağaçtan yapılmıştır.

Gıda Tarım Ziraat Kimya Biyoloji Üzerine Faydalı Pratik Bilgiler

Gıda, tarım, ziraat, kimya, biyoloji vb. üzerine faydalı ve pratik bilgilerin bulunduğu bir web sitesidir.

Web sitemizde toplam (3434) üyemiz bulunmaktadır. Ayrıca editörlerimiz tarafından eklenmiş 2437 konu, 1334 dokuman, 304 duyuru ve (2064) test sorusu bulunmaktadır!

İntfa Tarımsal Alışveriş - Site Haritası - Rss Takip - Mobil Uyumlu Sayfamız - Sorhocam Android Uygulamamız